"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır."


sayfa2/3
t.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
1   2   3

Yatakları Ayırma Zamanı
Hadiste emredildiği gibi, çocuklar on yaşına geldiklerinde yataklarını ayırmalıdır. Kardeş de olsalar bu önemlidir. Erkekle kızları birbirinden ayırmak gerektiği gibi, aynı cinsleri de ayırmalıdır. Yataklarını ayırmaya imkân yoksa ayrı yorganlar kullandırmalı, vücut temasını önlemelidir; fakat onları kendi hallerine de terk etmemelidir. İmkân varsa bulûğa eren erkekle kız kardeşlerin odalarını da ayrı tutmalıdır. Yoksa bir perde veya benzeri şeyle odalarını bölmeli, böylece rahat hareket etmeleri sağlanmalıdır.
7. Sünnet Ettirmek
Sünnet olmak, müslümanlığın özel bir alâmetidir. Sünnet olmak Hz. İbrahim (a.s) ile başlamış bir sünnetidir. Peygamberimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) bu sünneti devam ettirmiş ve ümmetine tavsiye etmiştir.
Sünnet olmaya vâciptir diyen âlimler de vardır. Öyle ki İmam Mâlik (rah), sünnet olmayan kimsenin imam olması câiz değildir, onun şahitliği de kabul edilmez demiştir.24
Çocuğu doğumunun yedinci gününde sünnet etmek müstehaptır. Peygamberimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem), torunu Hasan ile Hüseyin için doğumlarının yedinci gününde birer kurban kesmiş ve sünnetlerini yaptırmıştır.25
Sünnet daha sonra da yapılabilir; ancak bulûğ çağından önce olmalıdır. Bulûğ çağından sonra müslüman olan bir erkek, otuz-kırk yaşında da olsa sünnet olmalıdır. Kız çocuklarını sünnet ettirmek de mümkündür. Bu Peygamberimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) tarafından güzel bulunmuştur26 ancak memleketimizde pek âdet olmamıştır.
8. Güzel Çevre Edinmek
Bir önemli konu da çocuğa güzel arkadaş bulmak veya güzel arkadaş olmaktır. Ancak anne babanın çocuğun seviyesine inmesi ve sürekli onunla oyun oynaması mümkün olmaz. Bunun için çocuğa emsalleri içinden güzel arkadaş bulunması, kötü arkadaştan korunması gereklidir. Arkadaş çevresi özellikle bulûğ ile başlayan gençlik çağında çok önemlidir. Şu hadis-i şerif herkes için çok şey ifade eder:
"İnsan arkadaşının dini (hali ve gidişatı) üzeredir; öyleyse herkes kiminle arkadaşlık ettiğine iyi baksın."27
9. Bulûğ Çağı ve Cinsiyetle İlgili Bilgiler Vermek
On ile on beş yaşları arası bulûğa ulaşma devresidir. Ülkemizde genelde bu iki yaş arası bulûğa erme yaşıdır.
Bulûğ devresi şehvetin harekete geçtiği bir dönemdir. Genç istemese de nefsanî duyguları depreşir, harekete geçer, aklı hislerine mağlup olur, şehveti karşısında zayıf düşer ve kendini üzecek hallere girer. Bu durumdaki bir gence yardımcı olmalı, ön tedbirleri almalı, akla ve nefse değil, yüce Allah'a güvenmeli, edep ölçülerini öğrenmeli ve onlara uyarak ailemizi korumaya almalıdır.
Dinimiz, hangi yaşta olursa olsun bütün insanların saadetini garanti etmektedir; yeter ki ona uyulsun.
Bulûğa erme dönemi erkek ve kız çocuklar için hassas bir dönemdir. Bulûğ belirtileri gözükmeden önce onlara bilgi vermelidir. Bir erkeğin veya kızın nasıl bulûğa erdiği söylenmelidir. Çocuğun annesi yoksa baba bu işte kızına yardımcı olacak birilerini bulmalıdır.
Bulûğ alâmetleri görüldükten sonra erkek ve kız çocuğu artık erginlik devresine girmiş olur. Bununla yüce Allah'ın emirlerinden sorumluluk başlar. Farzları yapması, haramlardan kaçınması gerekli olur. Artık günah ve sevapları yazılmaya başlar. Bulûğ alâmeti görmeyen bir kız ve erkek, on beş yaşını doldurunca, artık bulûğa ermiş kabul edilir.
Bulûğ ile Başlayan Görevler
Bu yaştaki bir çocuk için birinci vazife, abdest ve gusül abdestini öğrenmesidir. Çünkü kızın, hayız kanı kesilince gusül abdesti alması farzdır. Erkeğin de ihtilâm olup boşalınca hemen gusül abdesti alması gereklidir.
İkinci temel görev beş vakit namazdır.
Bulûğa eren bir kızın usulünce başını ve vücudunu örtmesi farz olur.
Bulûğa eren bir erkek ve kadın oruç gibi zamanı gelen diğer farz ibadetlerden sorumlu olur.
Çocuk Terbiyesinde Dikkat Edilecek Hususlar
En büyük terbiyecimiz olan yüce Allah, terbiyenin temel bir kuralını şöyle belirlemiştir:
"Biz insanlara onlardan ne istediğimizi öğreten bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap etmeyiz, ceza vermeyiz."28
Bu âyet, içinde taşıdığı mâna ve işaretlerle bütün anne baba, eğitimci ve yöneticilere şunları öğretiyor:
Sorumlu olduğunuz ve terbiyesini üstlendiğiniz kimselere önce iyiyi kötüyü anlatıp öğretin, zararlı şeyleri ilân edin, sonuçlarını bildirin; sonra takip edin.
Zamanımızda güzel bir örneğe şahit oldum. Bir âlime, "Çocuklarınıza bu güzel edebi nasıl kazandırdınız?" diye sorulduğunda, âlimin cevabı şu olmuştu:
"Ben ve anneleri onların önünde hiç kötü örnek olmadık. Onlar için güzel bulduğumuz ve yapmalarını beklediğimiz her şeyi biz zaten yapıyorduk. Onlar da bize baktılar, kendilerine lâzım olanı bizden görerek almış oldular; hepsi bu kadar…"
Hasan-ı Basrî (k.s.) şöyle demiştir: "Çocuğunda sevmediğin bir davranış görüyorsan, o davranış senin yaptığın kötü işlerin bir yansımasıdır, önce kendini düzelt!’’
Delil olmadan, işi görmeden hüküm vermeyin. Tahminle kimseyi suçlamayın. Herkes aldığı cezanın sebebini bilsin. Yaptığı hatayı fark etsin. Kimse, "Ben bunun yanlış olduğunu bilmiyordum ki!" demesin.
Bazı insanlar hata ederek hatayı öğrenir. Hatadan sonra yanlışı görmek ve ikna olmak daha kolay olur. Yanlışlar da doğruyu buldurmak içindir.
Yanlış düzeltirken, çocuğa, yüce Allah'ın bize davrandığı gibi davranmalıyız. Yeryüzünde haddinden fazla kusur işleyen biz kullarına yüce Allah eğer hak ettiğimiz cezayı hemen tam olarak verseydi, hayatta kimse kalmazdı. Yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerîm’de kusur işleyenlere karşı yüce Allah'ın nasıl muamele ettiği şöyle özetlenir:
Kusur işlemedikçe kimse suçlu görülmez. Suç işleyene kadar herkes temizdir. Herkes kendi kusurundan sorumludur. Kimseye hiçbir şekilde içinde bulunmadığı ve ortak olmadığı bir suçtan hesap sorulmaz. Her kusura hemen ceza verilmez.
Kusurların bir kısmı bilerek gizlenir, şimdilik affedilir, onu yapana merhamet edilir, anlaması için süre verilir, bu arada uyarılır, doğrusu söylenir.
Kusurunu anlayan, özür dileyen, yanlışını düzelten takdir edilir, sevilir. Allah kusurundan tövbe edenleri sever. Bu kusur en büyük günahlardan biri de olsa, samimi olarak af dileyen bağışlanır.
Affedilen kusur, onu yapının yüzüne vurulmaz, iki de bir hatırlatılmaz. Kimse terk ettiği geçmişi ile kınanıp ayıplanmaz. İyiliği kötülüğünden fazla olan iyi kabul edilir, sevilir, kötü halini düzeltmesi beklenir.
Kusurlu da olsa sorumluluğumuz altındaki kimselere sahip çıkmalıyız, onlara ikram etmeliyiz, gönüllerine girmeye çalışmalıyız. Onları kandıran şeytandan daha şirin, nefislerine hoş gelen günahtan daha tatlı olmalıyız ki, bizi tercih etsinler. İşte yüce Allah biz kullarına böyle davranmaktadır.
Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) hazretleri şöyle buyurmuştur: ‘’Evladını döverek, söverek terbiye etmeye kalkışanlar, onlara terbiyesizlik ve yüzsüzlük öğretmiş olurlar. Çocuğun en ziyade korktuğu şey, dövülüp sövülmektir; ona alıştıktan sonra korkacağı ne kalır.’’ 29
Menkıbe
Sâlihlerden biri, oğluna bir şeyi yapması için hiç emretmezdi.
Şayet bir ihtiyaç olursa, oğluna değil onu başkasına emrederdi.
O zata bunun sebebi sorulduğunda şöyle demiştir:
Oğluma bir şey emredersem belki emrimi tutmaz da bana karşı gelebilir. Bu yüzden cehennem ateşini hak eder. Ben oğlumun cehennem ateşinde yanmasını istemiyorum, onun için böyle yapıyorum.”
10. Okuma Yazmayı Öğretmek ve Kur’an Talimi
Zamanı gelince, çocuğu okula ve hocaya göndermelidir. Okuma yazmayı muhakkak öğretmelidir. Ona Kur’ân-ı Kerîm’i, Resûlullah Efendimiz’in (sallallâhü aleyhi ve sellem) mübarek hayatını, anlayabileceği seviyede ilk dini bilgilerini öğretmelidir. Ayrıca Resûlullah Efendimiz’in (sallallâhü aleyhi ve sellem) Ehl-i beyt’ini, ashâb-ı kirâmın, dört mezhep imamının, diğer din ve tasavvuf büyüklerinin, sâlih kimselerin hayatını, onların İslâmiyet'i ne kadar güzel yaşadıklarını, bu sebeple huzurlu ve mutlu olduklarını arada bir anlatmalıdır.
Onları, kötü işlere ve düşüncelere sevk edecek türkü, şarkı, şiir ve romanları okumaktan uzak tutmalıdır. Çünkü çocuğun bu yaşta iyiyi kötüyü seçme imkânı olmadığı için, her duyduğunu ve okuduğunu doğru zannedip taklide kalkar. Kötü işlere devam edilirse huy haline gelir, terbiye zorlaşır.
Çocuğa gerekli, hayat boyu lâzım olacak sanat ve becerileri kazandırmalıdır. Özellikle bir tehlike anında kendini koruma ve savunmada lâzım olan bilgileri öğretmelidir. Ayrıca günlük ihtiyaçlarını görecek sanatlar da önemlidir. İlk yardım, yüzme, binicilik veya şoförlük, silâh kullanma, bir iş sahibi olma, helâlinden kazanma gibi görevler herkes için hayatî önem taşımaktadır.
Kız çocuğu için ev işleri, dikiş, nakış türü el sanatları, çocuk bakımı ve eğitimi, yuva düzeni ve güzel geçim gibi işler birinci derecede önemlidir.
Sa‘dî-i Şîrâzî (k.s) der ki: "Ey insanoğlu! Adının unutulmamasını istersen, çocuğuna ilim, hüner, mârifet öğret ve onu akıllı fikirli yetiştir. Böyle yaparsan, arkanda seni rahmetle anan bir kişi bırakmış olursun."
İmam Şâfiî'nin (rah) çocuklara terbiye veren kimselere yaptığı şu tavsiye, hepimize yapılmıştır:
"Önce kendinizi düzeltin; çünkü çocukların gözü hep sizdedir. Sizin güzel gördüklerinizi onlar da güzel görür. Sizin hoşlanmayıp terk ettiklerinizi onlar da çirkin bulur. Çocuklara yüce Allah'ın kitabını okumayı öğretin. Onlara Kur'ân'ı Kerîm’i sevdirerek okutun; sakın istemedikleri halde zorlamayın ki ondan usanmasınlar. Onları kendi hallerine de bırakmayın ki hepten terk etmesinler. Çocuklara güzel ve hikmetli sözlerden öğretiniz. Bir konuyu iyice anlamadan diğerine geçmeyiniz. Çünkü bir anda çok şeyi işitmek anlamayı güçleştirir."30
Allah Teâlâ buyuruyor:
Kuran'dan müminlere rahmet ve şifa olan şeyler indiriyoruz. O, zalimlerin ise sadece kaybını artırır” 31
Evet, Kur'an şifadır. Bilumum batıl itikat ve kötü ahlâkın ilacı Kur'an'dır. O yüzden zaruret miktarı da olsa, akaid ve fıkıhla ilgili ilimleri ve nefsin halleriyle ilgili tasavvufî bilgileri öğrenmek her mümine farzdır. Öğrenmeyenler haram işlemektedirler.
Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumasını bilmeyen, ondan doğru dürüst ezberi bulunmayan bir kimsenin, hayatı boyunca kılmış olduğu bütün namazları tehlikededir. Zira namazda aslına uygun bir şekilde telaffuz edilmeyen bir kelime, o namazı ifsad edebilir. Farkında olmadan yıllarca böyle namaz kılan şahıs ahirette -Allah korusun- namazdan hiçbir şey bulamayabilir. İşte bütün bu sebeplerden dolayı Allah Rasulü (sallallâhü aleyhi ve sellem): “Sizin en hayırlınız Kur'an'ı (hakikatleriyle birlikte) öğrenen ve öğretendir” buyurmuştur. 32
Sekiz aylık okul döneminden sonra, artık tatil zamanı. Eğlenmek, oynamak, gezmek, dolaşmak her çocuğun, her gencin hakkı
Bir şey daha var: Bu dönemde hemen hemen her mahallede, her camide Kur'an eğitimi için bir canlılık başladı. Çocuklar, ellerinde elif-ba'lar ve Kur'an-ı Kerim'lerle camilere girip çıkıyorlar.
Bir yanda tatil, bir yanda Kur'an kursu. Hangisinden vazgeçilebilir, ikisi de önemli. Tatilin tadını çıkarmak için Kur'an eğitimini bir kenara bırakabilir miyiz? Kur'an eğitimi yapacağız diye çocukların dinlenme, eğlenme hakkını ellerinden alabilir miyiz?
İkisi de olmaz. Çocuklarımız ve gençlerimiz hem tatilin tadını çıkartmalı, hem de Kur'an eğitimini almalı. Bunun bir yolu mutlaka bulunmalı.
Bir tecrübemi paylaşmak istiyorum:
Vakit namazlarında gidip geldiğim mahalle mescidindeki müslümanlarla sohbet ediyorduk. Söz döne dolaşa namazlarda okuduğumuz Fatiha'ya, zamm-ı surelere geldi. Bu sureleri acaba ne zaman öğrenmiştik? Bunu sordum. Her yaştan elli civarında insan vardı. Yüzde doksanı “çocukluğumuzda yaz kurslarında öğrendik” diye cevap verdi.
Evet; halkımızın yüzde doksanı böyledir. Hayatımız boyunca ibadetlerimizde, dualarda, zikirlerde okuduklarımızı, temel dinî bilgilerimizi hep o yaz kurslarında öğrendik. İmam-Hatip liselerinde ve Kur'an Kurslarında din eğitimi alan öğrenci sayısı, orta dereceli okullara devam eden bütün öğrencilerin yüzde biri bile değil. O halde gençliğimizin yüzde doksan dokuzunun din eğitimi, özellikle Kur'an eğitimi alabileceği tek imkân, camilerdeki yaz kurslarıdır.
O halde yaz kursları çok önemli. Çocuklarımız da, Allah hayırlı ömür versin, ana-babalarını dinliyor ve bu kurslara gidiyorlar. Veliler de bu kadarla görevlerini yerine getirdiklerini sanıyor. Fakat...
Fakat'ı şu: Her veli çocuğunun Kur'an eğitimi alabileceği ortamı araştırmalı, hocalarıyla görüşmelidir. Hocalarla sık sık görüşmeli, onlara destek vermelidir. Yaz kursunu ne kadar önemsediklerini ve bunun için hocadan beklentilerini anlatmalıdır.
Diğer taraftan sıkıcı kurs ortamı yerine çocukların tatilde oyun ve eğlence ihtiyaçları dikkate alınarak din eğitimi yapılmaya özen gösterilmeli, günde üç, en fazla dört saatlik ders programları yapılmalıdır. Onun dışında oynamaya, gezmeye, dinlenmeye zaman ayrılması gerekir. Hikâyeler, masallar anlattırılmalı, piknik ve geziler de tertip edilmelidir.
Tabii bunlar için masraf gerekir; bu masraflara güç yettiğince katlanmak bir yükümlülüktür.
Hocalarımız da çocuk ve gençlerle ilgilenmeyi çok büyük bir ibadet olarak kabul etmelidir. Gerçekten de böyledir. Sevgi ve şefkatle öğrencilere yaklaşmalılar. Kur'an'ı ve dini öğretmenin Peygamber vazifesi olduğunu hatırlamalı, çocuğu korkutarak, soğutarak İslâm'ı öğretmeye çalışmanın Efendimiz s.a.v.'in vazifesine ihanet olduğunu bilmeliler.
Menkıbe
Hüseyin bin Hüsrev el-Belhî anlatıyor:
"Ölümünden sonra Ebu Mansur Hayyat'ı rüyamda gördüm.”
“Allah Teâlâ sana nasıl muamele etti?” Diye sordum.
“Allah Teâlâ beni, çocuklara Fatiha Sûresi'ni öğrettiğim için affetti,” buyurdu
Şunu kesinlikle kabul etmeliyiz: Bir yetişkin için işe gitmek ne kadar önemli ise bir çocuk için oyun oynamak ve eğlenmek o kadar önemlidir.
O zaman gelin, bu iki önemli hizmeti birlikte düşünelim. Bu yaz dönemini çocuklarımızın hem beden ve ruh sağlığı, hem de ebedi hayatları için en verimli şekilde değerlendirelim. 33
Yukarıda geçen âyet-i kerîmede belirtildiği gibi, Kur'an-ı Kerim manevi hastalıkların yanı sıra maddi hastalıkların da şifasıdır. Bizzat Hz. Rasul-i Ekrem (sallallâhü aleyhi ve sellem) maddi hastalıkların tedavisinde Kur'an ile rukyede bulunmuş, Ashab-ı Güzin'i de bu hususta teşvik etmiştir. Hatta Kuran’dan şifa aramamayı eksiklik kabul ederek: “Kim Kuran’la şifa talep etmezse Allah ona şifa vermez” buyurmuştur.
O halde müminler tıbbî tedaviyi terk etmemek kaydıyla hastalık ve şifa kudret elinde olan Allah Teâlâ’ya Kur'an ile iltica etmelidirler.
Kur'an-ı Kerim, manası bilinmeden okunsa bile, mücerred lafzı imanlı sineleri haşyetle titretmeye, gözleri yaşla doldurmaya, derunî bir zevkle içleri ferahlatmaya ve Allah muhabbetiyle latifeleri yakıp kavurmaya yetmektedir. Böylece gönül dünyası nurlanan insan, karanlıklar içinde yarasalara arkadaşlık etmekten kurtulmaktadır.
Ne yazık ki günümüzde ailelerin önemli bir kısmı çocukları üniversiteyi kazanabilsinler diye varlarını yoklarını feda ettikleri halde, aynı hassasiyeti dinî terbiye verme hususunda göstermemektedirler. Daha doğrusu bu mevzuyu yeterince umursamamaktadırlar. Böylece kalbinde Allah korkusu kalmayan çocuklar, toplumun içine birer saatli bomba gibi salınmakta, dünyaları gibi ahiretleri de harap olmaktadır.
Dindar bir anne babanın en büyük ideali ise Allah'ın rızasını kazanmak ve Kur'an ehli salih evlat yetiştirmektir. Bu meseleyi önemsedikleri kadar hiçbir meseleyi önemsemezler. İşte böyle bir anne-baba için Hz. Rasulullah (sallallâhü aleyhi ve sellem) şu müjdeyi vermektedir:
Kim Kur'an'ı okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü babasına bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneş bir eve girse, onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse Kur'an'la amel edenin ışığı nasıl olacak, düşünebiliyor musunuz?” 34
Böyle anne-babaların öldükten sonra amel defterleri de kapanmaz. Çocuklarının bütün ibadet ve taatlerinin bir misli de onların hesabına geçer.
Kur'an-ı Kerîm'in haber verdiği hakikatlere iman ettikten sonra, onu okuyup ezberleyen ve amel etmek için gayrette bulunan bir mümin, cennete girdiği gibi ailesine de şefaat eder. Hadis-i Şerifte şöyle buyrulmaktadır:
Kim Kur'an okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul eder, haram kıldığı şeyi haram kabul ederse, Allah o kimseyi cennete koyar. Ayrıca hepsine cehennem vacip olmuş ailesinden on kişiye şefaatçi kılınır” 35
O yüzden ehlullahtan olan zatlar, göğsünde Kur'an taşıyan, ilmiyle amil hafız ve âlimlerin bulunduğu odaya doğru ayaklarını uzatarak yatmamışlardır. 36

Bir müminin en yakın mirasçıları evlâtlarıdır. Onlara bırakılacak hakiki miras ise ebediyet zenginliğidir. Evlâtlara fani lezzetler değil, solmayan, eskimeyen, pörsümeyen bir saadeti miras bırakmalıdır. Aksi halde her evlât hesap günü ana-babasından davacı olacaktır.
Kur'ân'a karşı gösterilen ihmalden daha ziyade insanın manevi hayatını karartan bir hata yoktur. Hazret-i Peygamber (sallallâhü aleyhi ve sellem), ümmetinin günahları gösterildiğinde en büyük günah olarak "öğrendiği Kur'ân'ı unutma"yı görmüşlerdir. Bu münasebetle hem kendimizi ve hem de evlatlarımızı öğrenmeye ve yaşamaya çalıştığımız Kur'ân-ı Kerîm'in muhabbet ve ahlâkı ile teçhiz etmeliyiz.
Hayat, dünya ve âhirete ait olmak üzere iki safhadır. Dünyevî ilimlerin hayatın uhrevî safhasını aydınlatmadaki kifayetsizliğine mukabil, dini ilimler, hem dünya hem de âhiret saadet, selâmet ve huzurunu temin edecek bir muhteva arz ederler. Kur'ân ruhaniyetinden mahrum kalmış bir toplumun hayatı, ikbal güneşi batmış, karanlık bir hayatın kâbuslu gecesine benzer. Kur'ânî hakikatler karşısında dünyalık bilgileriyle övünüp mücadeleye girenler, hiç düşünmüyorlar ki; ilimlerin temelini teşkil eden aklı Allah yaratmış; fikirlerinin parıltıları Allâhu Teâlâ'nın iradesi ile meydana gelmiştir. Kur'ânî hakikatler onların kendilerini de ilimlerini de ihata etmektedir.
Yabancı bir lisan öğrenmek için bin bir emek verilip kolejler arasında kıyaslar yapılırken, Kur'ân Kurslarını göz ardı ederek -hatta küçümseyerek- yavrularımızı o ilâhî kelâmdan mahrum etmemiz ne hazindir. Hâlbuki en güzel muvaffakıyet, öldükten sonra manevi hayatımız için akar temin edecek, arkamızdan duacı olacak, hayırlı bir nesil… 37
Dünyada bin kere okunduktan sonra bin birinci kere okunmaya iştiyak duyulan Kur'an'dan başka bir kitap yoktur.
1   2   3

Benzer:

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" icon"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun....

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" iconEy iman edenler! Allah’ı çok zikredin”

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" icon“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah...

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun."1

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadık kullarımla beraber olun."1

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadık kullarımla beraber olun."1

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" iconEy iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.”

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" iconEy iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı...

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" iconHekim-hasta ilişkisi insanlar arası ilişkinin özel bir biçimidir....

\"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun. O öyle bir ateştir ki yakıtı insanlar ve taşlardır.\" iconHekim-hasta ilişkisi insanlar arası ilişkinin özel bir biçimidir....


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com