Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.”


sayfa3/21
t.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Allahın lanet ettiği 4 gurup insan: Müslim; 6c. 1978,

Allahın nuzulu: Fecr; 22,

Allahın rahmetinden ümit kesilmez: Yusuf; 87, Hıcr; 55,56, Zumer; 53, Ankebut; 23, Hadid; 22-23, Fussilet; 49-50,

Allahın sıfatları: Buhari; 16c. 7272,

Allahın size verdiği sadakadır öyle kabul edin: Tirmizi; 3224,

Allahın sünnetinde bir değişiklik olmaz: Fatır; 43, Rad; 11,

Allahın sünnetini benim sünnetimle konuşturun: Hatibul Bağdadi; el-Fakih 1c.94,

Allahtan daha kıskanç yoktur: Müslim; 1499,

Allahtan Peygamberden ve müminlerden başka dost yoktur: Tevbe; 116,

Allahu Teala dünya semasına iner: Buhari; teheccüd 14, Müslim; misafurun 168-170, Ebu Davud; sunnet 19, Tirmizi; 443, İbn Mace; ikame 182,

Allah mahlukatın kader ve kazalarını semaları ve arzı yaratmasından 50.000 sene önce yazmıştır. Ve onun arşı su üzerinde idi: Secde; 10, Müslim; 2653,

Allah cc, gündüz günah işleyenin tevbesini kabul etmek için, geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tevbesini kabul etmek içinde gündüz elini açar. Bu ta güneşin battığı yerden doğuncaya kadar devam eder: Müslim; 2759,

Allah kullarına bu kadının çocuğuna acımasından daha çok acır. dedi: Müslim; 2754,

Allah'a karşı bir günah söz konusu olunca ,mahluka itaat gerekmez: Buhari; Ahad 1, Müslim; imare 39, 1840, Ebu Davud cihad, 40, 87, Nesei, biat 34, İbni Mace, Cihad 40, İbni Ebi Şeybe, Musannef, Cihad 192, no; 12, 7/737,

Allah mahlukatı yarattığı vakit, nezdinde arşın üstünde kitabına muhakkak benim rahmetim, gazabıma galebe çalar diye yazmıştır: Müslim; 2751, Ahmed; 2/258, Buhari;

Allah Muhammed'i hak din olarak gönderdi ve ona kitab indirdi ve kendisi indirdiği kitabta recm ayeti vardı. İmdi Rasulüllah (sav) recm yaptı ve kendisinden sonra bizde recm yaptık. İnsanlar üzerinde zaman uzayınca içlerinden birinin, Allah' ın kitabında recm bulamıyoruz, diyeceğinden ve Allah' ın indirmiş olduğu bir farzı terketmek suretiyle dalalete düşeklerinden korkuyorum. Dikkat evli halde zina işleyen kişiye, delil bulduğu veya gebelik olduğu veya itirafta bulunduğu taktirte recm haktır”: Tirmizi; 1455, Ebu Davud; 4418, İbn Mace; 2553, Buhari, Hudud,

Allah tevbeleri kabul eder: Bakara; 37, 160, 218, 222, Ali İmran; 31, 89, Nisa; 110,

Allah yanında helalin en çok sevilmeyeni talak (kadın boşamak) dır: Ebu Davud, talak 3, İbn Mace, talak 1,

Allah zina eden kadınlar için bir çıkış yolu açtı. Dul dul ile zina ederse yüz değnek vurulur. Ve taş atarak Recm edilir. Bakire kadın, bekar erkekle zina ederse yüz değnek vurulur. Ve bir sene sürgün cezası verilir: Ebu Davud; Hudud, 4415, Müslim; hudud, 1690,

Allah' ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misiniz? buyurdu. Muaz: Allah ve Rasulü en iyi bilendir, dedi. Kendisine hiçbir şey ortak yapılmayarak Allah' ın ibadet olunmasıdır, buyurdu. Bunu yaptıkları zaman onların Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin? buyurdu. Muaz: Allah ve Rasulü en iyi bilendir, dedi. Rasulüllah: Onlara azap etmemesidir, buyurdu: Müslim; 30,

Alnı toprak olasıca: Buhari; edeb 44,

Altın burun takılması: Ebu Davud; 4232, Nesei; 5164, 5128, Tirmizi; 1826,

Altın kulu, gümüş kulu, kareli elbise kulu, sürünsün ve baş aşağı sürünsün, vücuduna diken batsın ve çıkarmaya cımbız bulamasın: İbn Mace; 4135,

Altın ve gümüş biriktirenin hali: Buhari; 9c. 4398, tevbe; 34-35,

Altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram kadınlarına helaldir: Buhari; 3c. 1176, Tirmizi; 2959, Müslim; 2078, Nesei; 1041,5111, İbnu Mace; 3602,3642-3644,

Altınla gümüşü veresiye bozdurmayı yasak etti: Nesei; 4554,

Altmış yaş mazereti: Buhari; 14c. 6361,

Amaya sırtını çevirince ..: Abese; 1-10, Buhari; 11c. 4969,

Amca baba yarısıdır: Taberani mucemus evsat; zekat babı,

Amcanın mahrem olmayışı: Ebu Davud; 2057, Buhari; 11c. 5314, Müslim; 4c. 1444, İbn Mace; 1948,

Amcanın yanına girileceği: Ebu Davud; 2057,

Amel edin Allah ve Rasulü sizin amelinizi görecektir: Tevbe; 105,

Amel imandandır: Buhari; 1c. 192, 16c. 7370, İbn Mace; 57,60

Ameli olmadan dua eden kirişi olmadan bir yayla ok atana benzer: K. zühd ver-rekaik; 322,

Ameller niyetlere göredir: Nesei; 75, 3420, 3774, Buhari 1c. 143, 209, 5c. 2333,

Amellerin insanı kurtaramayacağı: Buhari; 14c. 6395,

Amelsiz iman kabul olunmaz,imansız amelde kabul olunmaz: Taberani mucemul-kebirde,

Amin derken sesin yükseltileceği: Ebu Davud; 932, Tirmizi; 248, İbn Mace; 855, Buhari cüzünde 209,

Amma da yaman şu ensar kadınları dini öğrenmelerine hayaları engel teşkil etmedi: İbn Mace; taharet 124(642),

Ammar (ra)’ ın şehid edilmesi: Buhari; 6c.2659,

Amr (ra)’ ın 18 günde süryaniceyi öğrenmesi: Tirmizi; 2857,

Amr bin As (ra)’ ın Ebu Hureyre (ra)’ dan daha fazla hadis bilmesi: Tirmizi; 2805,

Ana karnında olanı ancak Allah bilir: Buhari 10c. 4485, iman 41, bedul vahy 1, ikrah 5, talak 11, ıtk 6, Müslim; imare 155, Ebu Davud; talak 11,

Ana ve babaya iyiliği emreden ayetler: Bakara; 83, Nisa; 36, Enam; 151, İsra; 23, Ahkaf; 15,

Anneme istiğfar etmek için Rabbımdan izin istedim de bana izin vermedi. Kabrini ziyaret etmek için Rabbımdan izin istedim izin verdi: Müslim; 976,

Anjin hastalığının tedavisi: Buhari; 12c. 5733,

Anjinin tedavisinden dolayı bademcikleri sıkarak çoçuklarınıza azab etmeyin: Müslim; 1577,

Anne ve babaya sövdürenin durumu: Müslim; 1/90,

Arab yarımadasında iki din kalmıyacaktır: Müslim; salat 187, Tirmizi; mevakıt 41, Muvatta; 4c. 233,

Arabça okunur kuran: Yusuf; 2, Rad; 37, Nahl; 103, Meryem; 97, Taha; 113, Şuara; 193-194, Zumer; 28, Fussilet; 3, 44, Şura; 7, Zuhruf, 2,3, Duhan; 58,

Araf 172. ayetin ilk misak olduğu: Tirmizi; 3276,

Aranızda selamı yayın: Tirmizi;2828,

Arkadaşlığın en hayırlısı 4 kişi seriyyenin en hayırlısı 400 kişi,ordunun en hayırlısı 4000 kişidir, 12000 kişilik ordu azlıktan dolayı mağlup olmaz: Ebu Davud; 2611, İbn Mace; 2827, Tirmizi; 1597, Darimi; siyer 215/2,

Arkasında siyah ve beyaz çizgi bulunan yılanı öldürün: İbn Mace; 3534,

Arş' tadır Allah: Ebu Davud; 4726, Buhari; 10c. 4457, 16c. 7289, Hud; 7,

Arşın ve kürsünün yaratılması: Gafir; 15, Müminun; 116, Buruc; 14-15, Taha; 5, Rad; 2,

Ashabı Uhdud: Müslim; 3005, Tirmizi; 3560,

Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz: UYDURMA: İbn Abdilber Camiul-ilim; 11.110, İbn Hazm ahkam 4c.82,

Ashabını öldürüyor demesin dedim: Müslim; 2584, Tirmizi; 3532,

Ashabını öldürüyor demesin diye işkenceyi yasak kılıyor: Müslim; 2584, Tirmizi; 3532,

Asiye adını değiştirin: Tirmizi; 2993, Müslim; 2139, İbn Mace; 3773, Ebu Davud; 4952,

Asiye isminin değiştirilmesi: 6/2139,

Aşereyi mübeşşire: Tirmizi; 6c. 3992,

Aşırı gitmeyin: Maide; 77,

Aşure günü orucu: Müslim; 1125,

At etinin helallılığı ve eşek etinin ve muta nikahının kıyamete kadar haramlılığı: Buhari 8c. 3930, 12c. 5596, Nesei; 4314-4320, Müslim; 1941, Tirmizi; 1853,

At ve köleye zekat yoktur: Ebu Davud;1574, Tirmizi; 624, İbn

Mace; 1790, Nesei; 2479,2462, Müslim; 982,

Ataya birşey sorulmuş o da bilmiyorum demişti. Ona o konuda kendi görünüşünü söylemezmisin, dendi. Bunun üzerine, yeryüzünde benim görüşümün din edinilmesinden, Allah’ tan haya ederim: Darimi; 108,

Ateş bin sene yakılarak kırmızılaştı,sonra bin sene yakılarak beyazlaşması: ZAYIF: Tirmizi; 2717,

Ateşe girselerdi onda devamlı kalırlardı. Allaha isyan olan yerde kula itaat yoktur: Ebu Davud; 2625, Buhari; ahkam 78, Müslim; 1840, Nesei; 4210,

Ateşte pişenden dolayı abdest almanın neshi: Müslim; 354-359,

Atılmış çocuk hürdür, velisi müslümanlardır: Muvatta; 3c. 379,

Atın uğuru kırmızılığındadır: Ebu Davud; 2545, Müslim; 1875, İbn Mace; 2790, Nesei; 3596, Tirmizi; 1746,

Atla eşşek birleşirse katır olur: Nesei; 3563,

Avcılıkla uğraşan gafil olur, köyde oturan kaba saba olur: Tirmizi; 2357, Nesei; 4289,

Ay görülünce orucun farz kılınışı: Müslim; 1080,

Ayağa kalkmayın: Müslim; 1768, Ebu Davud; 5215,

Ayakkabı ile namaz kılınır:Buhari; 1c. 479, Müslim; 555, Nesei; 775, 1361, Ebu Davud; 648,

Ayakkabı ve çoraba mesh: Tirmizi; 99,

Ayakkabıyı yere sürtmek pisliği giderir: Ebu Davud; taharet 141,

Ayakta bevl meselesi: Tirmizi; 12, İbn Mace; 307,

Ayakta namaz kıl, güç yetiremezsen oturarak bunada muktedir olamazsın yan üstü kıl: Buhari; taksir 19, Ebu Davud; salat 175, Tirmizi; 368,

Ayakta su içmeyin: Buhari; 12c. 5667, Müslim; 2026,

Ayakta yemek yemek: Müslim; 6c. 2024, İbn Mace; 3301,

Ayın ikiye bölünmesi: Tirmizi; 2273, 3502, Kamer; 1, Buhari; 7c. 3403, 8c.3619, 10c. 4811,

Ayn(göz): Kamer; 13, 14, Taha; 39, Tur; 48, Muminun; 27,

Ayrı ayrı oturmayın: Müslüm; 430, Ebu Davud; 5215,

Az gülüp çok ağlardınız eğer benim bildiğimi bilseydiniz: Buhari; 14c. 6411, Tirmizi; 2415, Nesei; 1474,

Az söz söyleme kabiliyeti ile gönderildim: Buhari; tabir 22, cihad 122,

Azda olsa devamlı amel hayırlıdır: Tirmizi; 3016,

Azil: Buhari; 5c. 2065, 8c. 3868, 11c. 5291, 16c. 7278, Ebu Davud; 2170, Müslim; 1438,

B

Baba adıyla yemin yasaktır: Buhari; 14c. 6528,

Baba çocuğuna verdiği bağıştan dönebilir: Tirmizi; 2215, 1315,

Baba evlendireceği kızdan izin alır: Nesei; 3250,

Babası olmayana babamdır diyene cennet haramdır: Müslim; 63, 203, Ebu Davud; 5113, 4718,

Babanda babamda ateştedir: Müslim; 203, Ebu Davud; 5113, 4718,

Babanın nikahı altındaki kadınla evlenmek haramdır: Nesei; 3317,

Babanın ve mazlumun duası reddolunmaz: İbn Mace; 3862,

Baba oğluna boşamayı emredebilir: İbn Mace; 2088,

Baba oğlunu öldürmesiyle kısas edilmez: İbn Mace; 2661,

Bacak bacak üstüne atılmasını men etti sırtüstü yatarak uyluk açık olarak: Tirmizi; 2915,

Bağdaş kurarak namaz kılınır: Nesei; 1661,

Bağdaş kurarak oturmak: Müslim; 670, İbn Mace; 32-62, Tirmizi; 585, Ebu Davud; 4850,

Bağışlama: Müslim; 1620,

Bağırarak zikir yasaktır: Buhari; 8c. 3929, Müslim,

Bağiy babı: Müslim; 2687, İbn Mace; 4211, 4214,

Bahçelerden geçerken meyva yemenin mubahlığı: Tirmizi; 1303,

Bakire ile nikah: Buhari; 11c. 5170, Müslim; 715, 1466,

Balcağızını tatmadıkça helal olmaz: Nesei; talak 9, Darimi; talak 49, İbn Mace; talak 32 Tirmizi; nikah 27, Muvatta; nikah 17-18, Buhari; şehadet 3, libas, 6-23, talak 4, edep 68, Müslim; talak 1-5,

Bal şifa kaynağıdır: Buhari; 12c. 5723,

Balık ve çekirgenin ölüsü yenir: İbn Mace; 3218, 3222,

Balık yemek bedeni zayıflatır: UYDURMA: el-Menar s. 64,

Balık ve çekirge helaldir; İbn Mace; 3314,

Balinanın yeneceği: Tirmizi; 2593, Nesei; 4331,

Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi: Tirmizi; 3c. 1908,

Bana itaat eden Allaha itaat etmiştir: Buhari; ahkam 1, İbn Mace; 1,

Bana dünyada kadın güzel koku ve namaz sevdirildi: Nesei; 3928,

Bana itimad etmiyor musunuz? Ben Sema’da olan Allah’ın eminiyim sabah ve akşam bana gökyüzünün haberi geliyor: Müslim 1064,

Baston sünnettir: UYDURMA: Aliyül Kari; sy. 56,

Başına bir musibet gelen hiçbir müslüman yoktur ki Allah'ın emrettiği şekilde; Biz Allah'ınız ve ancak O'na dönücüleriz, Allah'ım musibetim hususunda bana ecir ver ve bana bunun arkasından daha hayırlısı ihsan buyurmasın: Müslim; Cenaiz 3, 4, İbn Mace; Cenaiz 55, (Bakara 156),

Başın meshi komple olması: Buhari; 1c. 327, 332,

Başkalarının avret mahalline bakmak haramdır: Müslim; 338,

Başkaldıran cennete giremez: Buhari; i'tisam 2,

Başlarına bir kadın geçiren millet felah bulmayacak: Tirmizi; 2365,

Başkası adına hacc: Müslim; 1334,

Bayram ayları 29 gün dür: Müslim; 1082,

Bayramda def çalmak mübahtır: Nesei; 1593,

Bayram namazı: Tirmizi; 537, İbn Mace; 1278-1291, Nesei; 1565,

Bayram namazı hutbeden önce kılınır: Nesei; 1564,

Bayram namazında hayızlıda olsa kadınların bulunacağı: Müslim; 890, Tirmizi; 539,

Bayram namazı 12 tekbirle kılınır: Ebu Davud; 1149, İbn Mace; 1280, Tirmizi; 535,

Bebekle oynanabileceği: Ebu Davud; 4932, Müslim; 1422, 2440, İbn Mace; 1826, Buhari; 13c. 6093,

Bedevinin gelip mescide bevl etmesi: Nesei; 56

Bedir gazası: Müslim; 1779,

Belada Allaha sığınma: Buhari; 14c. 6297, 6506,

Belaya uğrayınca dua: Tirmizi; 3654,

Beni övmeyin: Müsned; 4263,

Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle kılın: Müslim; 2/544, Buhari; 2c. 675-880, ezan 18, Müsned; 5/53, Buhari; 7c. 3037, Nesei; 739,

Ben kulumun yanındayım, bana dua ettiğinde onunla beraberim: Tirmizi; 2496,

Ben Mirac için yukarı çıkarıldığımda bakırdan tırnakları bulunan ve tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir kavmin yanından geçtim. Ey Cebrail bunlar kimdir? Diye sordum. Cebrail,bunlar insanların etlerini yiyen ve ırzlarına dil uzatanlardır, dedi: Ebu Davud; edeb 40. bab 4878,

Beli dümdüz tutma:Ebu Davud; 855,Tirmizi;264, İbn Mace; 870,

Ben ademoğlunun efendisiyim. Toprağı ilk açılacak benim, İlk şefaat edecek benim, ilk şefaatı kabul edilecek benim: Ebu Davud; 4673, Müslim; 2278,

Ben ademoğlunun seyyidiyim: Tirmizi; 335,

Ben bir beşerim.Doğruyu da bulurum hata da ederim: İbn Abdill Berr el-Cami; 2c.32, İbn Hazm el-ihkam; 6c. 149, el-Fullani ikazul himem; 72. sy, İmamın sözü,

Benden sonra şu ikisine uyun: Tirmizi; 3904, İbn Mace; mukaddime 11,

Benden sonra kafirlere benzeyip birbirinizin boynunu vurmayın: Tirmizi; 2289, Nesei; 4109-4115, İbn Mace; 3942

Ben devamlı oruç tutarım, seferde de tutayım mı? dedi. Rasulüllah (sav) dilersen tut dilersen tutma dedi: Ebu Davud; 2402, Buhari; savm, seferde oruç babı, Müslim; 1121, Tirmizi; Nesei; 2296, İbn Mace; 16,

Ben ilmin şehriyim, Ebu Bekir onun esasıdır: UYDURMA: Fetavel Hadisiye 269,

Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır: UYDURMA: Acluni 1/202, Aliyül Kari; sy. 43,

Ben insanlarla, La ilahe illallah demelerine kadar savaşmakla emrolundum. Onlar bunu deyince öldürmeyi hak etmeleri dışında kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Bundan sonra hesapları Allah' a aittir: Tirmizi; tefsir, sure 88, Müslim; iman no 20,

Benim dünya ile işim yok.Dünyada ben bir ağacın altında gölgelenen ve sonra oradan ayrılıp giden bir atlı gibiyim: Tirmizi; 2483,

Benim doğduğum yer Mekke, hicret ettiğim yer Medine, Medine'de durdum mu Zul-Huleyfe'den öteye dönünceye kadar iki kılarım. Sahabi' nin biri (Ebul Ali' ye) Ey Allah'ın Rasulü ben memleketime gidiyorum ve iki ay kalıyorum namazı kısaltacak mıyım? diye sorar. Rasulüllah (sav) Evet, orada elli yılda kalıncaya kadar seferisin dedi: Ebu Bekr müsned; 135,
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Benzer:

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun."1

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadık kullarımla beraber olun."1

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadık kullarımla beraber olun."1

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconEy iman edenler! Allah’ı çok zikredin”

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconAllah’a ve Resûlü’ne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconAllah’a ve Resûlü’ne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconİslam perspektifinde insani kemallerin ve ahlaki erdemlerin elde...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun....

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun....


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com