Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.”


sayfa5/21
t.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Duyduklarınızı gizleyebilseydiniz, Allah’ ın size kabir azabını işittirmesini isterdim: Tergib ve Terhib; 7c. 54. sy, Müslim;


Dübürden (anüs) yaklaşılır diyen (Humeyni): Tahrirul-Vesile adlı kitabta;

Dübürden yaklaşmak haramdır: Müslim; 1435, 3002, Ebu Davud; 2162, İbn Mace; 1923, 639, 3742, Tirmizi; 135, 1165, 3395;

Düğün yemeği: Buhari; 13c. 6060,

Dünya, Allah katında bir sivrisineğin kanadına denk olsaydı kâfire su içirmezdi: Tirmizi; 2422,

Dünya çekici ve tatlıdır: Darimi; 2753,

Dünya ehlinin gerek nikahta ve gerekse diğer işlerde en çok rağbet ettiği şey maldır: Nesei; 3211,

Dünya melun; zikrullahtan, Allah’ ın beğendiği amelden, alimden ve ilim öğrenenden başka dünyada bulunan herşey melundur: Tirmizi; 2424,

Dünya müminin hapisanesi, kafirin cennetidir: Müslim; 2956, Tirmizi; 2426, İbn Mace; 4113,

Dünyada alçak oğlu alçak insanların en mutlusu olmadan kıyâmet kopmayacak: Tirmizi; 2305,

Dünyada nice giyinik olanlar vardır ki âhirette çıplaktırlar: Tirmizi; 2292,

Dünyada sanki garip hatta yoldan geçen bir yolcuymuşsun gibi ol ve kendini kabir halkından say: Tirmizi; 2435, Buhari; 14c. 6357,

Dünyanın dönmesi: Neml; 88, Yasin; 40, Nebe; 6,

Dünyanın küre şeklinde yaratılışı: Araf; 97, 98, Zumer; 5, Naziat; 30,

Dünyadaki cennet nehirleri: Müslim; 2839,

Düşman atlıları sizi kovalasalar bile sakın sabahın sünnetini terk etmeyin: Ebu Davud; 1145,

Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin: Müslim; 1741,

Düşük çocuğa namaz kılınmaz: Darimi; 3137, İbn Ebi Şeybe; 11/383,

E

Ebu Eyyub El-Ensari, Mervan b. Hakeme, ‘Sen (sav)’in namaz kıldığı gibi namaz kılarsan ben senin arkanda namaz kılarım, yoksa tek başıma kılar evime giderim:Heysemi; 2c. 68. sy, Taberani el-kebir,

Ebced yazıp yıldıza bakanlar için bunlarla uğraşanların İslam’da hiçbir nasibi yoktur: Abdurrezzak; 11/26, Beyhaki; 18/139,

Ebu Talib’in cehennemdeki durumu: Buhari; 14c. 6464,

Ebu Bekir’in fazileti: Müslim; 532, 2381-2388, Tirmizi; 2475, 3906, 3916, İbn Mace; 11,

Ebu Bekr arkadaşım ve mağara dostumdur.Dost edinecekse-niz Ebu Bekir’i dost edininiz: UYDURMA. Acluni; 1/33,

Ebu Bekr benim dostumdur: Müslim; 532,

Ebu Bekr ile Ömer girdik ve çıktık: Tirmizi; 2475,

Ebu Bekr ve Ömere uyun:Tirmizi; 3904,3906,3916, İbn Mace; 11

Ebu Bekr’in zekat vermeyenlerle savaşması:Buhari; zekat 1326

Ebu Cehlin katli: Müslim; 1800,

Ebu Davud’un Zayıfları: 3, 5 şaz, 10, 15, 19, 22, 27, 29, 35, 42, 62, 84, 90, 95, 127, 132, 133, 134, 137, 139, 147, 152, 156, 158, 165, 170, 180, 193, 202, 205, 213, 225, 227, 229, 232, 234, 236, 241, 244, 246, 247, 248, 249, 256, 257, 266, 270, 271, 281, 284, 286, 287, 295, 300, 301, 302, 313, 319, 328, 330, 336, 339, 348, 359, 388, 392, 408, 415, 438 şaz, 446, 450, 452, 457, 458, 460, 461, 463, 464, 484, 488, 490, 491, 497, 512, 513, 514, 518, 520, 528, 529, 530, 543, 545, 546, 577, 578, 581, 590, 594, 617, 633, 638, 639, 640, 642, 659, 669, 670, 676, 677, 681, 689, 690, 693, 703, 704, 705, 706, 707, 718, 719, 720, 724, 733, 735, 736, 737, 738, 749, 750, 752, 754, 756, 757, 758, 764, 765, 774, 777, 778, 779, 780, 785, 786, 787, 791, 802, 807, 814, 815, 819, 823, 824, 825, 833, 837, 838, 839, 861, 865, 869, 870, 881, 886, 887, 888, 895, 896, 901, 902, 908, 909, 920, 931, 934, 937, 938, 944, 945, 962, 966, 969, 970, 975, 978, 982, 989, 991, 995, 1001, 1004, 1005, 1007, 1008, 1011, 1012, 1013, 1015 şaz, 1028, 1029, 1033, 1037, 1039, 1049, 1051, 1053, 1054, 1056, 1064, 1083, 1088, 1097, 1098, 1105, 1111, 1120, 1139, 1158, 1160, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1193, 1196, 1197, 1200, 1209, 1215, 1216, 1222, 1229, 1230, 1231, 1232, 1244, 1245, 1249, 1258, 1264, 1272, 1275, 1280, 1284, 1287, 1290, 1296, 1301, 1302, 1303, 1323, 1355, 1363, 1364, 1377, 1384, 1387, 1393, 1399, 1401, 1402, 1403, 1405, 1411, 1413, 1415, 1418, 1419, 1428, 1429, 1453, 1466, 1470, 1474, 1485, 1492, 1497, 1498, 1500, 1508, 1509, 1514, 1518, 1524, 1535, 1539, 1546, 1555, 1559, 1561, 1562, 1564, 1566, 1581, 1582, 1586, 1587, 1588, 1599, 1603, 1604, 1605, 1606, 1614, 1617, 1618, 1619, 1622, 1630, 1637, 1641, 1646, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1671, 1673, 1674, 1680, 1682, 1686, 1695, 1717, 1725, 1729, 1740, 1741, 1748, 1756, 1764, 1766, 1770, 1775, 1793, 1808, 1817, 1833, 1839, 1848, 1851, 1853, 1854, 1855, 1859, 1864, 1870, 1881, 1888, 1898, 1899, 1900, 1915, 1918, 1942, 1947, 1948, 1953, 1958, 1961, 1962, 1963, 1992, 1993, 2000, 2007, 2016, 2019, 2020, 2029, 2032, 2036, 2060, 2064, 2067, 2072, 2079, 2088, 2094, 2095, 2103, 2104, 2108, 2110, 2112, 2113, 2119, 2120, 2126, 2127, 2128, 2129, 2131, 2132, 2134, 2147, 2174, 2177, 2178, 2187, 2188, 2189, 2199, 2204, 2206, 2207, 2208, 2210, 2211, 2236, 2237, 2238, 2239, 2256, 2263, 2264, 2271, 2275, 2294, 2305, 2318 şaz, 2329, 2330 şaz, 2331 şaz, 2340, 2341, 2355, 2358, 2364, 2373, 2376, 2377, 2386, 2385, 2396, 2397, 2403, 2410, 2411, 2413, 2415, 2428, 2432, 2440, 2447, 2452, 2457, 2472, 2482, 2488, 2489, 2498, 2499, 2509, 2513, 2519, 2523, 2525, 2532, 2533, 2539, 2543, 2544, 2560, 2562, 2568, 2579, 2580, 2589, 2593, 2595, 2603, 2614, 2616, 2622, 2635, 2647, 2657, 2664, 2666, 2670, 2676, 2678, 2680, 2684, 2687, 2706, 2710, 2713, 2714, 2715, 2716, 2722, 2729, 2736, 2743, 2775, 2783, 2784, 2785, 2786, 2789, 2790, 2795, 2797, 2803, 2804, 2805, 2806, 2825, 2826, 2852, 2857, 2860, 2866, 2867, 2885, 2891, 2894, 2895, 2896, 2903, 2904, 2905, 2906, 2912, 2913, 2923, 2930, 2933, 2934, 2935, 2937, 2938, 2958, 2959, 2961, 2971, 2972, 2981, 2983, 2984, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 3001, 3002, 3016, 3017, 3026, 3027, 3028, 3032, 3040, 3041, 3044, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3053, 3060, 3061, 3065, 3067, 3070, 3071, 3072, 3081, 3082, 3087, 3088, 3089, 3093, 3094, 3097, 3121, 3123, 3128, 3134, 3140, 3153, 3154, 3156, 3157, 3159, 3160, 3164, 3166, 3177, 3184, 3188, 3191, 3200, 3205, 3220, 3236, 3252, 3259, 3264, 3266, 3269, 3272, 3274, 3279, 3284, 3286, 3293, 3295, 3306, 3320, 3322, 3331, 3342, 3344, 3354, 3357, 3360, 3369, 3382, 3383, 3386, 3387, 3388, 3390, 3401, 3402, 3406, 3413, 3430, 3441, 3446, 3448, 3449, 3467, 3468, 3476, 3489, 3502, 3506, 3507, 3523, 3531, 3557, 3561, 3568, 3575, 3577, 3578, 3584, 3585, 3586, 3588, 3592, 3598, 3599, 3612, 3613, 3615, 3620, 3624, 3625, 3627, 3629, 3632, 3636, 3644, 3647 şaz, 3652, 3653, 3656, 3666, 3686, 3706, 3707, 3708, 3721, 3741, 3745, 3746, 3751, 3756, 3758, 3761, 3762, 3768, 3778, 3779, 3783, 3790, 3792, 3797, 3798, 3799, 3806, 3807, 3809, 3810, 3814, 3815, 3817, 3818, 3823, 3829, 3830, 3842, 3850, 3853, 3862, 3869, 3874, 3875, 3881, 3885, 3888, 3889, 3892, 3893, 3899, 3907, 3919, 3922, 3923, 3925, 3928, 3948, 3950, 3953, 3964, 3968, 3976, 3977, 3985, 3987, 3990, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4009, 4011, 4015, 4019, 4023, 4027, 4034, 4035, 4038, 4047, 4049, 4068, 4069, 4070, 4071, 4075, 4078, 4079, 4086, 4089, 4100, 4112, 4115, 4116, 4124, 4138, 4152, 4164, 4165, 4171, 4178, 4181, 4182, 4196, 4197, 4201, 4211, 4213, 4220, 4222, 4223, 4224, 4227, 4230, 4237, 4238, 4241, 4243, 4253, 4258, 4260, 4264, 4265, 4272, 4286, 4287, 4288, 4290, 4295, 4296, 4305, 4308, 4327, 4328, 4335, 4336, 4337, 4341, 4357, 4360, 4362, 4370, 4371, 4377, 4378, 4379, 4380, 4387, 4389, 4411, 4412, 4417, 4428, 4432, 4434, 4439, 4444, 4450, 4458, 4459, 4460, 4461, 4467, 4476, 4483, 4485, 4496, 4503, 4507, 4509, 4510, 4515, 4516, 4522, 4525, 4526, 4536, 4537, 4538, 4543, 4544, 4545, 4546, 4549, 4550, 4552, 4553, 4573, 4574, 4578, 4579, 4580, 4592, 4599, 4602, 4620, 4631, 4633, 4636, 4637, 4638, 4641, 4642, 4652, 4656, 4692, 4710, 4720, 4723, 4724, 4725, 4755, 4756, 4759, 4770, 4775, 4778, 4780, 4784, 4789, 4793, 4826, 4827, 4837, 4840, 4842, 4854, 4860, 4861, 4869, 4870, 4877, 4884, 4885, 4887, 4891, 4892, 4898, 4900, 4903, 4904, 4909, 4912, 4927, 4948, 4957, 4966, 4968, 4971, 4987, 4993, 4995, 4996, 4999, 5001, 5006, 5012, 5031, 5036, 5040, 5044, 5052, 5057, 5061, 5063, 5064, 5069, 5072, 5073, 5075, 5076, 5078, 5079, 5080, 5081 Mevzu, 5083, 5084, 5087, 5092, 5093, 5096, 5107, 5119, 5120, 5121, 5123, 5130, 5134, 5135, 5140, 5142, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5162, 5163, 5173, 5185, 5196, 5211, 5214, 5220, 5223, 5225, 5227, 5230, 5234, 5237, 5241, 5256, 5260, 5273 Mevzu,: 1127 hadis müşkülatlıdır. Bu hadislerin zayıf ve uydurma olduklarını araştıran ve bu uğurdu çaba sarfeden ve kendini Allah cc nin dininin hizmetine adayan Şeyh Nasıruddin El-Bani (Allah Ona Rahmet Etsin) ye aittir.

Ebu Hanife ümmetimin kandilidir:UYDURMA. Acluni; keşful hafâ 1/33,

Ebu Hanife'yi Buharinin tenkit etmesi: Buhari; 15c. 6852,

Ebu Hureyre,ashabtan hiç kimse benden fazla rivayet etmedi, Amr müstesna. Çünkü ben yazmıyordum o yazıyordu: Tirmizi; 2805,

Ebu Hureyre'nin açlıktan bayılması: Tirmizi; 2472,

Ebu Hureyre'nin çok hadis zikretmesinin sebebi: Buhari; 5c. 2177, 7c. 3474, 16c. 7225, Bakara; 159, 160,

Ebu Hureyrenin fazileti: Müslüm; 2491,

Ebu Hureyre'ye Allah Rasulü (sav)’ in duası ve çok hadis zikretmesinin sebebi: Buhari 7c. 3409, 5c. 2177, 7c. 3474, 16c. 7225, 7207, 1c. 272,

Ebu Talib, ‘Ben Abdulmuttalib’in dini üzereyim’ diyerek öldü: Tirmizi; 3298, Tevbe; 113, Ebu Davud; cenaiz 102,

Ebu Talib’in cehennemde oluşu: Buhari; 14c. 6463,

Ebu Ubeyde b. Cerrah bu ümmetin eminidir: Müslim; 2420,

Ecele ve mühlete bağlanmıştır her şey: Buhari; 14c. 6493,

Ecel, rızık, kader: Müslim; 2663,

Edebül-Müfred’in zayıfları: 7, 12, 22, 30, 35, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 61, 62, 63, 74, 80, 81, 83, 92, 94, 110, 120, 126, 134, 139, 141, 152, 156, 160, 161, 165, 184, 190, 207, 222, 235, 249, 259, 261, 267, 282, 289, 307, 310, 315, 320, 328, 329, 338, 342, 343, 383, 393, 394, 396, 413, 414, 415, 419, 435, 437, 452, 453, 458, 468, 474, 476, 480, 482, 484, 491, 496, 527, 529, 530, 533, 546, 551, 560, 565, 566, 573, 581, 582, 587, 604, 609, 614, 623, 628, 635, 636, 640, 641, 652, 662, 667, 670, 679, 681, 709, 713, 715, 721, 722, 725, 737, 754, 758, 765, 771, 781, 782, 785, 788, 794, 797, 802, 813, 819, 822, 823, 824, 828, 832, 856, 873, 881, 887, 888, 893, 904, 912, 916, 920, 922, 926, 936, 964, 969, 972, 974, 975, 976, 1002, 1003, 1015, 1016, 1017, 1019, 1022, 1027, 1029, 1041, 1057, 1061, 1062, 1064, 1082, 1092, 1097, 1100, 1111, 1128, 1137, 1143, 1146, 1156, 1158, 1160, 1165, 1173, 1180, 1186, 1190, 1193, 1196, 1197, 1198, 1201, 1214, 1223, 1237, 1245, 1246, 1248, 1249, 1253, 1259, 1261, 1263, 1267, 1268, 1276, 1285, 1290, 1291, 1293, 1295, 1296, 1298, 1301, 1303, 1307: Zayıf hadisler 304 tanedir. Bu hadislerin zayıf ve uydurma olduklarını araştıran ve bu uğurda çaba sarfeden ve kendini Allah (cc)’ nin dininin hizmetine adayan Şeyh Nasıruddin El-Bani (Allah o’na rahmet etsin)’ ye aittir.

Efsun, nazar boncuğu, muska şirktir: Ebu Davud; 3883, İbn Mace; 3530, Buhari; salat 1c. 102, Nesei; 5342, Müslim; 2099,

Eğer ateşe girseydiniz, kıyâmete kadar kalırdınız: Nesei; 4187,

Eğer dilenmenin günahını bilseydiniz yapmazdınız: Nesei; 2576,

Eğer evet deseydim her sene hac farz olacaktı: Nesei; 2609,

Eğer Havva olmasaydı hiçbir kadın kocasına ihânet etmeyecekti: Müslim; 1470,

Eğer insanlar bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz o Rahmana inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar, üzerlerine çıkacakları merdivenler ve evlerine kapılar ve üzerlerine yaslana-cakları koltuklar ve altın zinetler yapardık: Zuhruf; 33-35,

Eğer ölülerinizi defn etmemeniz endişesi mevcud olmasaydı kabir azabından bir kısmını sizlere işittirmesi için muhakkak Allah’a dua ederdim: Müslim; cennet 68, no 2868,

Eğer din kişi reyi (görüş) ve mantığı ile olsaydı mesh altını mesh etmek üstünü mesh etmekten daha uygun olur du ama ben, Resulullah (sav) 'i gördüm meshlerinin üzerine mesh ediyordu: Ebu Davud; taharet 63.bab, no 161,

Eğer tevbe eder,namazı kılar ve zekat verirlerse yolları serbest bırak: Tevbe; 11,

Eğer kavmim cahiliyye devri alışkanlıklarından yeni kurtul-mamış olsaydı emir verir kabeyi yıktırır, atam İbrahim’in temelleri üzerine inşa ederdim: Nesei; 2890,

Eğer muminlerden iki zumre birbiriyle döğüşürse aralarını barıştırın: Buhari; 1c. 186.sy, Hucurat; 9,

Eğer o hurmanın sadaka almasından korkmasa idim yerdim: Müslim; 1071, Ebu Davud; 1652,

Eğer söylediğin onda var ise onu gıybet etmiş olursun, onda yoksa ona iftira etmiş olursun: Darimi; 2717, Müslim; birr 70, Ebu Davud; edep 38, Tirmizi; birr 23, no 1999,

Eğilirken ve doğrulurken tekbir alınır ve eller kaldırılır: Muvatta; 1c. 149,

Eğlencenin batıl oluşu: Buhari; 13c. 6238,

Ehli Beyt kavramı hanımlarını da içine alır: Hud; 73,

Ehli beyte zekatın haram oluşu: Buhari; 3c. 1415,

Ehli eşek eti haram, yaban eşeğinin eti helaldir: Müslim; 1941, İbn Mace; 3192-3196,

Ehlinden ayrıldığı zaman dönünceye kadar iki rekat kılardı: İbn Mace; 1067,

El açıklığı çok sadaka vermektir: Nesei; 2529,

El bilekten kesilir: Buhari; 14c. 6650,

El işareti ile namazda selam alınır: Nesei; 1185,

El kesme beş dirhemse kesilir: Nesei; 4907-4910

El kesme:Maide; 38, Müslim;1684,Tirmizi;1471,Buhari;14c. 6650,

Elbise eteğini yerde sürümenin, ihsanı başa kakmanın, malı yeminle satmanın ağır şekilde haram kılınışı: Müslim; 106-108

Elbise giyildiğinde dua: Ebu Davud; 4020, Tirmizi; 1822,

Elbisenin iki topuktan aşağı sarkanı ateşdedir: Buhari; 13c. 5849,

Elbisenin nakışı eskidiği gibi islamiyet de eskir gider. Hatta oruç nedir, namaz nedir, hac nedir ve sadaka nedir bilinemeyecek: İbn Mace; 4049,

Elçiye zeval olmaz: Ebu Davud; 2772,

Ele eldiven takılır, yüze peçe vurulur: Ebu Davud; 1823-1833, Müslim; 1178, İbn Mace; 2935, Nesei; 2672, Tirmizi; 834,

Elinle değiştir: Müslim; 78, İbn Mace; 4013, Nesei; 4974-4976,

Eliyle tenasul uzvuna dokunan abdest alsın: Nesei; 446,

Elleri göbek altına bağlamanın ZAYIFLIĞI: Müsned; 1c. 110, Ebu Davud; 756, 758,

Elleri rukuda dizlere koymak: Ebu Davud; 867, Tirmizi; 259, İbn Mace; 873,

Ellerin goğüs üzerinden bağlanacağı: Müsned; 5c. 226, İbn Huzeyme; 479, Beyhaki; 2130, Ebu Davud; 759, Buhari; 2c. 755, Muvatta; 1c. 202. sy, Müslim; 400, Fıkhus-Sunne; 1c. 147,

Elleri her tekbirde omuz hizasına kadar kaldırmak: Müslim; 390-391, Ebu Davud; 722, 735, 739, 745, Tirmizi; 239-255, 303, Muvatta; 1/940, İbn Mace; 858-868, Ahmed; 3/167,

Ellerini ayaklarını kesti, gözlerine mil çekti ve kızgın çöle bıraktı: Müslim; 1671, Ebu Davud; 4364, Tirmizi; 2114, İbn Mace; 2578, Nesei; 4021,

Elli rekat namaz farz kılındı: Nesei; 447-450,

Elli bin yıl önce kaderi yazdı: Tirmizi; 2245,

Emin olmayanın imanı, ahde vefâ göstermeyenin dini olmaz: Müsned; 111, 135, 154, 210, 251,

Emme ancak açlıktan dolayıdır: Müslim; 1455,

Emri bil maruf nehyi anil münker: Tirmizi; 2527, İbn Mace; 4005, 4007, 4338, 4009, Maide; 81, 78-81, Ebu Davud; 4336, İbn Mace; 4006, Müslim; 49-50, Ali İmran; 159, Ta ha; 43-44, Buhari; 14c. 6686,

Emrimiz yoksa o amel bâtıldır: Müslim; 1718,

Emrine itaat farzdır: Müslim; 1836,

Emrolunduğun gibi dosdoğru ol: Hud; 112, Şura; 15,

Emzikli kadın ile cima yapılır: Nesei; 3311, Müslim; 1442,

Emzikli kadının sütü kocasının sütü sayılır: İbn Mace; 1948,
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Benzer:

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun."1

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadık kullarımla beraber olun."1

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadık kullarımla beraber olun."1

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconEy iman edenler! Allah’ı çok zikredin”

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconAllah’a ve Resûlü’ne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconAllah’a ve Resûlü’ne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconİslam perspektifinde insani kemallerin ve ahlaki erdemlerin elde...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun....

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun....


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com