Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.”


sayfa6/21
t.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

En alt semaya inmesi Allah cc’ nin: Müslim; 758, Tirmizi; 446, 3727, İbn Mace; 1366, Ebu Davud; 4733,

En çok korktuğum şey dil: Tirmizi; 2522,

En doğru rüya en doğru sözlü insanındır: İbn Mace; 3917,

En güzel isimler Allah’ ındır: Araf; 180,

En güzel numune Allah Rasulü (sav): Ahzab; 21, Buhari: 10c. 4889,

En hayırlı arkadaşlık dörttür: Tirmizi; 1597,

En hayırlı insan, Ali’ dir, demeyen kafirdir: UYDURMA. Mizanul itidal; 1/521,

En hayırlı üç devir; Tirmizi; 4c. 2404,

En iyi hüküm veren Ali’ dir: UYDURMA. Aliyul Kari; 40. sy,

En şiddetli ayet hangisidir:Nisa; 123, İnşikak; 84, Müslim; 2876,

En üstün yol, Muhammed (sav)’ in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkanlardır. Her bidatta dalalettir:Darimi;212,Nesei; iydeyn 22,İbn Mace;Mukaddime 7,Müslim;Cuma 43, Müsned 3/310, 319, 371,

Enesin fazileti: Müslim; 2480,

Enfal, (ganimet): Müslim; 1748, 1756,

Ensar iç elbise, insanlar ise dış elbisedir: Buhari; megazi 56, Müslim, zekat 139, İbn Mace; Mukaddime; 11,

Ensar kadınları ne yamandır. Dinlerini öğrenmede hayaları onlara engel olmadı: İbn Mace; 642,

Ensarı ancak mümin olan sever, münafık olandan başkası onlara buğz etmez. Onları seveni Allah da sever, onlara buğz edene Allah da buğzeder: El-Lü’lüü vel-Mercan; 48,

Ensarı sevmek imandandır:Buhari; 8c, 3551,1c.171, Nesei; 4986,

Enseye mesh etmek boyun ağrısını giderir: UYDURMA. Aliyul Kari 106. sy,

Erkeğe altın yüzük haramdır: Müslim; 2089,

Erkeğin kadının adına kurban kesmesi: Buhari; 4c. 1619,

Erkeğin sünnet yeri, kadının sünnet yeriyle buluştuğu zaman gusül gerekir: Buhari; 1c. 392,

Erkek erkekle, kadın da kadınla bir örtü içinde yatamaz: Tirmizi; 2944,

Erkek erkeğin avretine bakmamalı, kadın da kadının avretine bakmamalı: Tirmizi; 2944,

Erkek kadın adına vekaleten hac yapar: Buhari; 4c. 1739,

Erkek öldürdüğü kadına karşı öldürülür: Darimi; 2359, Nesei; kasame 44,

Erkek ve kadına altın ve gümüş kapları kullanmak haramdır: Müslim; 2066,

Erkek ve kadının aynı kaptan gusletmesi: İbn Mace 373-375

Erkek, kendi karısı ile beraber gusül edebilir: Buhari; 1c. 370,

Erkekler için benden sonra insanlar içinde kadınlardan daha zararlı bir fitne ayartmalık bırakmadım: Tirmizi; 2929,

Erkeklerden kadınlara benzeyene lanet etti: Tirmizi 2934

Erkeklere altın ve ipeğin haramlılığı: Nesei; 5111-5127, 5231-5239,

Erkeklerin azalması kıyamet alametlerindendir: Tirmizi; 2301,

Esir mirascı kılınır: Darimi; 3095, Buhari; feraiz 25, İbn Şeybe; 2/380,

Esirleri kurtarın, açı yedirin: Darimi; 2468, Buhari; cihad 171,

Esmanın örtünmesi ve Rasulüllah (sav)’ in el ve yüz müstesna demesi: ZAYIF: Ebu Davud; 4104,

Esmaül Hüsna: Buhari; 14c. 6348, 16c. 7266, Müslim; 2677,

Esnemek şeytandandır: Tirmizi; 2893,

Eşek anırdığında Allah’a sığının: Müslim; 2729,

Eşek etinin haramlılığı: Buhari; 8c. 3936, 3901, 3920, 12c. 5578, 5597, 5600, İbn Mace; 3192-3196,

Eşek etinin haramlılığı: Buhari; zebaih 14, 12c. 5578, 6c. 2939, 8c. 3901, Müslüm; sayd 33, 1407, Tirmizi; 1854, 1941, İbn Mace; 3192-3136,

Eşek kelimesinin geçtiği ayetler: Bakara; 259, Nahl; 8, Lokman; 19, Cuma 5, Müddesir; 50,

Eşek sütünün hükmü ve tedavide kullanılması: Buhari; 12c. 5800,

Eşekleri atlara çekmenin haramlılığı: Tirmizi; 1753,

Et keserken besmele çekip-çekmedikleri bilinmezse: Nesei; 4414,

Et yemekten sonra abdestin gerekmeyeceği: Buhari; 1c. 341,

Etek tıraşı: Ebu Davud; 4200, Tirmizi; 2905, Müslim; 258,

Eûzu çekmek: Ebu Davud; 775, Tirmizi; 242, İbn Mace; 807,

Ev sahibinin izni olmadan imam olunmaz: Tirmizi; 235,

Evde bulunan resimlerin hükmü: İbn Mace: 3649-3652,

Evde resim bulundurmanın nehyedilmesi: Buhari; 4c. 1947, İbn Mace; 3649,

Eve girildiğinde selam verilir: Müslim; 1154,

Eve izinsiz bakılmaz: Müslim; 2158,

Evi tamir ederken bize uğradıda, ecelin bundan daha erken dedi: Tirmizi; 2438,

Evinde kimseye imam olmayın, izin verirse mustesna: Tirmizi; 2921,

Evladın kazancı en helaldir, ondan yeyin: Nesei; 4427-4430,

Evlatlık özoğul gibidir: Buhari; 8c. 3748,

Evlenemeyen oruç tutsun: Müslim; 1400, Ebu Davud; 2046, İbn Mace; 1845,

Evlenen kadına bakabildiğin yerine bak: İbn Mace: 1864-1866,

Evlenilmesi haram kılınanlar: Nisa; 23

Evlenin emri: Ebu Davud; 2050, Darimi; 2170,

Evlenme ancak veli ile olur: Darimi; 2189, Ebu Davud; nikah 20, Tirmizi; nikah 14, 1107, İbn Mace; nikah 15,

Evlenmek isteyenin kızın yüzüne ve eline bakması helaldir: Müslim; 1424,

Evlenmekten kaçının 150/767 yılı olunca. Çünkü bu zamanda evlenen kimsenin Allah aklını alır ve dinini yıkar: UYDURMA. Tenzihuş-Şeria; 11/346,

Evlenmeye gücü yeten evlensin: Buhari; savm 10, nikah 2, Müslim; nikah 1, Ebu Davud; nikah 1, Nesei; siyam 43, İbn Mace; nikah 1, Darimi; nikah 2,

Evleri kabre çevirmeme: Buhari; 2c. 531, 3c. 1128, Müslim; 777,

Evleri kabre çevirmeyin, sünnetleri evde kılın: Müslim; 777, Ebu Davud; 1448, Tirmizi; 447, Nesei; 1099, İbn Mace; 1377,

Evlenmek istediği kızı, o terketmedikçe veya kendisi izin vermedikçe istemesin: Buhari; nikah 45, buyu 58, Nesei; buyu 19, Ahmed; 2\122, 124, 142, 238,

Evli ve zina yapmışsa recm edilerek öldürülür: Buhari; 14c. 6684, 15c. 7107, 14c. 6670, Müslim; 1690, 1691, 1699, Tirmizi; 1457, 1463, Ebu Davud; 4353, 4459, İbn Kesir; 11c. 5688.sy, İbn Mace; 2553,

Ey delikanlı sana birkaç kelime öğreteceğim: Allah'ın emirle-rini ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki O'nu karşında bulasın. İsteyeceğin zaman Allah'tan iste ve yardım taleb edeceğin vakit Allah'tan yardım taleb et. Bilmiş ol ki, bütün ümmet, herhangi bir hususta sana fayda vermek için bir araya gelmiş olsa ancak Allah'ın senin üzerine takdir ettiği hususta sana yararlı olabilir.Aynı zamanda sana herhangi bir hususta zarar vermek için bir araya gelmiş olsalar ancak Allah'ın senin aleyhinde taktir ettiği bir hususta zarar verebilirler. Kalemler kalkmış ve sayfalar kurumuştur: Tirmizi; 2635,

Ey filan bu benim zevcem filandır: Müslim; 2174,

Ey iki kulaklı: Tirmizi; 2059,

Ey iman edenler, niçin yapmamadığınızı söylüyorsunuz? Yapmadığınızı söylemeniz Allah indinde çok büyümüş ve bir gazaba dönüşmüştür: Saf; 2,

Ey insanlar Allah'a kalpten samimiyetle tevbe edin: Tahrim; 8,

Ey insanlar Rabbinizden korkun: Lokman; 33,

Ey kalbleri çeviren Allah’ ım. Kalbimi, dinimi dinin üzere sabit kıl: Tirmizi; 3750, Müslim; 2654,

Ey dilleriyle iman eden, fakat kalblerine iman girmeyen top-luluk, müslümanların gıybetini yapmayın. Onların kusurlarını araştırmayın.Zira onların kusurlarını kim araştırırsa onu, evinin ortasında rezil eder: Ebu Davud; edeb 40. bab, no 4880,

Ey gençler topluluğu, sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü kapamada daha tesirlidir. Ve cinsel organı iffet ve namus çizgisinde tutmada daha elverişlidir. Artık kimin de evlenmeye gücü yetmezse ona gereken oruç tutmaktır. Çünkü oruç onun için şehveti kesip durdurucudur: Buhari; savm 10, nikah 2, 3, Müslim; nikah 1, 3, 1400, Ebu Davud; nikah 1, 2046, Nesei; siyam 43, nikah 3, İbn Mace, nikah 1, 1845, Ahmed; 1/378, 424, 425, 4112, 4023,

Ey iman edenler! Size ne oldu ki. ‘Allah yolunda şavaşa çıkın’ dendiği zaman yere çakılıp kaldınız ? Ahiret hayatı yerine dünya hayatını yeterli gördünüz ? Oysa dünya hayatın faydası, ahiret hayatına göre çok azdır: Tevbe; 38,

Ey kadınlar grubu, sadaka veriniz. Çünkü cehennem ehlinin ekseriyetisiniz. Bunun üzerine içlerinden bir kadın Ya Resulullah bu nedendir? diye sordu. (sav) ‘Lanetinizin ve kocaya karşı nankörlüğünüzün çoğundandır. Dirayetli ve görüşlü erkekleri, siz akıldan ve dinden noksan kadınlardan daha kolay mağlup edeni görmedim.’ İçlerinden bir kadın ‘kadının aklının ve dinin eksikliği nedir ?’ diye sordu. (sav), ‘Sizden iki kadının şehadetine, bir erkeğin şehadetine eşittir. Dininizin eksikliği de hayzdır. Şöyle ki her hangi biriniz üç ve dört gün kalır, namaz kılmaz.’: Tirmizi; 2745,

Ey Muhammed! Heva ve hevesini kendine ilah edineni gördün mü ?: Casiye; 23,

Ey Rasul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et: Maide; 67, Buhari; 16c. 7401,

Eyyub (as) ve hastalığı: Buhari; 7c. 3190,

Ezan 19 kelime, kamet 17 kelimesidir: Nesei; 630,

Ezan duası: Buhari; 2c. 664, Ebu Davud; 529, Tirmizi; 211, İbn Mace; 722, Nesei; 681,

Ezan ile kamet arasında dileyene namaz vardır: Müslim,; 836, 838,

Ezan okunmaya başlandığında şeytan kaçar: Nesei; 670,

Ezan okunduktan sonra namaz kılmadan mescidden çıkan Muhammed (sav)’ e isyan etmiştir: Nesei; 683, 684,

Ezanı çift, kameti tek yapın: Müslim; 378,

Ezanı işiten herkese cuma namazı farzdır: Ebu Davud; 1056,

Ezanı işitince sizde müezzinin söylediğini söyleyin: Muvatta; 1c. 86. sy,

Ezber duası: Tirmizi; 3803,

F

Faiz' e tevbe etmek: Bakara; 279,

Fahişe ücreti haramdır: Müslim; 1567,

Faiz 71 bölümden müteşekkildir. Bu faizin en basit olanının Allah katında günahı bir adamın annesi ile nikahlanması gibidir ve faizin en kötüsü bir müslümanın ırzını kişinin kendisine helal kılmasıdır: Ebu Davud; edep 40,

Faiz ağır bir günahdır: İbn Mace; 2273-2279,

Faiz yiyenle yedirene lanet ediyor: Müslim; 1584, Bakara; 275, Buhari; 4c. 1926, Darimi; 2538,

Faizle vadeli satışı yasaklıyor: Nesei; 4604,

Fakih ancak Allah’ tan korkandır: Darimi; 302,

Fakir, kimseye halini bildirmeyen kimsedir: Müslim; 1039, Ebu Davud; 1631, Nesei; 2573,

Fakire mühlet verin: Müslim; 1560,

Fakirler zenginlerden beş yüzyıl önce cennete girecekler: Tirmizi; 2458,

Fakirlerle beraber oturmak: İbn Mace; 4125-4129,

Fare olan İsrail kavmi: Buhari; bedul halk 15, Müslim; zühd 61,

Fare ve onun şeklinin değişmiş olması: Müslim; 2997,

Farenin delikten çıkardığı malı alıp götürmenin hükmü: İbn Mace; 2508,

Farzın bir rekatına yetişen cemeata yetişmiş olur: Muvatta; 1c. 15. sy,

Fasıkın gıybeti olmaz: UYDURMA: Aliyul Kari; 100. sy,

Fasıklarla korur bu dini Allah cc: Müslim; 178, Buhari; cihad 182, İbn Mace; fiten 35, Buhari; 14c. 6496,

Fatıma benim bir parçamdır. Her kim onu üzerse beni üzer: Müslim; Fedâilus-Sahabe 93-94, Ebu Davud; nikah 13 , 2071, Tirmizi; 4121, Buhari; Fedâilus-Sahabe,

Fatıma (ra)’ ın ağlaması ve gülmesi: Buhari; 7c. 3478, 9c. 4129, Darimi; 80, Müslim; iman 82, 84, 89, 90,

Fatıma (ra)’u Ebu Bekr ve Ömer’ in istemesi (sav)’ in küçük diye vermemesi. Ali’ nin istemesi ve ona vermesi: Nesei; 3207,

Fatiha ile rukye: Ebu Davud; 3900, Müslüm; 2201, İbn Mace; 2156, Tirmizi; tıp 2142, Buhari; icare 3/121,

Fatiha ne için okunursa şifadır:UYDURMA.Aliyul Kari; 84. sy,

Fatiha okumayanın namazı yoktur:Buhari; 2c. 765.sy, Müslim; 2c. 394, İbn Mace; 3c. 837, Ebu Davud; 822, Nesei; 910, Buhari; cüzünde 60/226, 224, 14, 57, 15, 58, 65, 72, Dâre kutni; 1c. 318, İbn Hibban; 1776-1780, Hakim; 1c. 238, Tahavi; 1c. 215, Abdurrezzak; 2771, Beyhaki; kıraat 121, sünen 2c. 166, İbn Ebu Şeybe; 1c. 373,

Fatihanın her rekatta okunacağı: Müslim; 394, Ebu Davud; 822, 4001, Tirmizi; 247, İbn Mace; 837, Nesei; 2/137,

Faydasız ilimden, itaatsiz kalpten, kabul edilmeyen duadan: Nesei; 5407,

Fecrin doğuşu: Müslim; 1090

Feraiz, talak ve hac bilgilerini öğrenin. Çünkü bunları öğrenmek dininizin emirlerindendir: Darimi; 2859, Beyhaki; 6/209,

Ferecemi bürüdüm, yüzümü örttüm: Müslim; 2770,

Fetih yılı,Mekkede Allah Rasulü (sav) şarabı, ölü hayvan etini, domuzu ve putları satmayı haram kılmıştır: Buluğul Meram; 3c.8. sy,

Fetihten sonra hicret yoktur: Buhari; 6c. 2633, 9c. 4007,

Fetva vermeye en cüretker olanınız, cehenneme girmeye en cüretker olanınızdır: Darimi; 159,

Fetva: Buhari; 14c. 6570,

Fırat nehrinin altından hazine çıkacağı: Ebu Davud; 4313, Buhari; fiten 9/73, Müslim; 2894, Tirmizi; 2694, İbn Mace; 4046,

Fırkanın 73 olacağı: İbn Mace; 3992, Tirmizi; 2778, Ebu Davud ;4596,

Fırkayı Naciye: Ebu Davud; sunnet 1, Tirmizi; 2779, İbn Mace; fiten 17, Darimi; siyer 75, Ahmed; 2/232, 3/120,

Fıtır sadakası bayram namazından önce verilmesi gerekir: Buhari; 3c. 1438-1441, Ebu Davud; 1609

Fıtır: Müslim; 984, Buhari; 3c. 1436, Ebu Davud; 1611, Tirmizi; 669, Nesei; 2505, İbn Mace; 1826,

Fıtrat hasletleri beşdir: Buhari; 13c. 6237, Müslim; 258-261,

Fıtrat üzere doğar her çocuk: Müslim; 2658, Tirmizi; 2223, Ebu Davud; 4714,

Fırat Nehri altın hazinesini açığa çıkarır, kim buna hazır bulunursa ondan bir şey almasın: Ebu Davud; 4313, Müslüm; 2894, Tirmizi;

Firavn ailesini, azabın en kötüsü kuşattı, sabah akşam ateşe sunulurlar.Dünya durdukça azab böyle devam eder. Kıyamet koptuğu günde; firavn ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilir: Gâfir; 46,

Fitne zamanına ulaşırsan, Uhud dağına git onun üstünde kılıcını körlet ve sonra evinde kal.’ diye bana tavside bulundu: Ahmed; 4/226, 5/69, Şeyh El-Bani Sahihinde; 3/1373,

Fidan dikmenin fazileti: Müslim; 1552,

Firavun yeryüzünde büyüklük tasladı: Kasas; 4,

Firavunun sulara gömüldüğü vakit inandım demesi ve cibrilin ağzına çamur tıkamas: Tirmizi; 3306, Yunus; 90,

Fitne döneminde dili tutma: İbn Mace; 3967-3976

Fitnenin zuhuru: Müslim; 2223,

Fitre,bir sa' hurmadan, bir sa' 3,5 kg buğdaydan verilir: Nesei-2491

Fuhşun açığını gizlisinide haram kılmıştır: Buhari; kusuf 2, Tevhid; 15, nikah 107, Müslim; tevbe 32-36,

G

Gâmus yemini: Buhari; 14c. 6551,

Ganimet çalanın cenaze namazı kılınır: Nesei; 1960,

Ganimetin 5/1’ ini devlete vermek imandandır:Buhari; 1c. 207,

Garip geldi garip gidecek, o gariplere müjdeler olsun: Tirmizi; 2764, Müslim; 144, İbn Mace; 3986-3988,

Gaybı Allah’ tan başka kimse bilmez: Buhari; 8c. 3748, 9c. 4352, 10c. 4657, Bakara; 33, Enam; 59, Hud; 123, Nahl; 77, Kehf; 26, Furkan; 6, Neml; 165, Lokman; 34, Sebe; 14-48, Fatır; 38, Hucurat; 18, Cin; 26, Araf; 188, Buhari; 4484-4656,

Gaybın anahtarı beştir.Onları Allah'tan başka kimse bilemez. Rahimlerin eksilmekte oldukları şeyleri Allah'tan başkası bilemez. Allah'tan başka hiç kimse yağmurun ne zaman geleceğini bilemez. Hiçbir nefis hangi arzda öleceğini bilemez. Kıyâmetin ne zaman kopacağını da Allah'tan başkası bilemez: Buhari; 10c.4484,

Gayri müslimlerin eşyaları kullanılır: Tirmizi; 1857, Müslim; sayd 8,
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Benzer:

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun."1

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadık kullarımla beraber olun."1

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadık kullarımla beraber olun."1

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconEy iman edenler! Allah’ı çok zikredin”

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconAllah’a ve Resûlü’ne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconAllah’a ve Resûlü’ne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconİslam perspektifinde insani kemallerin ve ahlaki erdemlerin elde...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun....

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun....


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com