Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.”


sayfa7/21
t.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Gazaplanma: Buhari; edep 76, Tirmizi; 2089, Muvatta; husnul haluk 11,

Gece ‘Amenerrasulü’ yu okuyun: Ebu Davud; 1397, Müslim; 708, Tirmizi; 3042, İbn Mace; 1369,

Gece gelip gündüz gidince iftar et: Darimi; 1707, Buhari; savm 43, Müslim; siyam 51, Ebu Davud; savm 19, Tirmizi; 695,

Gece kalktığında ağzını misvaklardı: Nesei; 2,

Gece ve gündüz 12 rekat namaza devam eden cennete gider: Nesei; 1794,

Gece ölü defnedilebilir ve sonra namazı kılınabilir: Buhari; 3c. 1244,

Gece yolculuk yapın, yeryüzü gece dürülür: Ebu Davud; 2571,

Gecenin son üçte biri kaldığı zaman Allah cc (keyfiyetini bilmediğimiz bir halde) her gece dünya semasına iner ve ‘bana kim dua eder ki onun duasına icabet edeyim. Benden kim bir hacet ister ki ona dilediğini vereyim. Benden kim mağfiret diler ki onun için mağfiret edeyim’ buyurur: Ebu Davud; sünnet 21, no 4733, Müslim; misafirun 168-170, 758, Buhari; teheccüd 26, 3c. 1096. sy, Tirmizi: bab 326-433, 79. bab Dua 3727,

Gecenin 3/1’ i gelince Rabbimiz her gece dünya semasına iner: Tirmizi; 3727,

Gelecekte gerçeği duymayan sağır, hakkı söylemeyen dilsiz, gerçeği görmeyen kör, fitneler olacak, kim o fitneye doğru giderse fitne de onu kendine çeker, o fitnede dille bir söz söyleyip tahrik etmek kılıçla vurmak gibi tehlikelidir: Ebu Davud; 4264, İbn Mace; fiten 3967, Tirmizi; Fiten,

Gelen gidene eziyet veren şeyleri yoldan gidermek: İbn Mace; 3681-3683,

Geminin alt kısmındakiler ve üst kısımdakilerin misali: Buhari; şirket 6, Şehadet 30, Tirmizi; 2264, Müsned; 4c. 268-273,

Genç bir delikanlının kralın sihirbazına öğrenci verilmesi: Tirmizi; 3560, Buruc; 4-8,

Gıpta edilecek insanlar: Buhari; 1c. 233, 3c. 1334, 11c. 5119, 15c. 7087, 16c. 7400,

Gıyabta cenaze namazı kılınır: Müslim; 951, Ebu Davud; 3204, Tirmizi; 1044, Nesei; 1973, İbn Mace; 1534,

Gıybet etmek büyük günahtır ve kabir azabına sebebiyet verir: Buhari; 3c. 1300, 13c. 6034, 6037, Müslim; 2589,

Gıybet nedir diye sorulduğu zaman bir kişinin duyduğu zaman hoşlanmayacağı şeydir: Muvatta; 4c. 389,

Gıybet, kardeşinin hoşuna gitmeyecek şekilde anmandır: Tirmizi; 1990, Darimi; rikat 6, Muvatta; kelam 10,

Gıybetten sakınmak: Nisa; 148, Hucurat; 12, Humeze; 1,

Girerken ve çıkarken selam: Tirmizi; 2848,

Giriş izni üç defadır: Darimi; 2632, Buhari; istizan 13, Müslim; edep 33, Ebu Davud; edep 129, Tirmizi; 2830, İbn Mace; edep 17, Muvatta; istizan 3,

Giyinik çıplaklar: Buhari: 13c. 5894, Müslim; 2128, 2857,

Göbekle diz kapağı arası avrettir: Taberani; Mu'cemus-Sağır 709,

Gökte iki kanadı çırpan bir kuş yoktu ki onun hakkında bize bilgi vermiş olmasın: Ahmed; 5c. 153-162,

Gökte olanın eminiyim bana güvenmiyormusunuz: Buhari; megazi 61, Müslim; zekat 144,

Gölge ve güneş arasında oturmanın yasaklılığı:İbn Mace;3722,

Gönlünde hardal danesi kadar küçük kibir bulunan kimse cennete giremez, gönlünde hardal danesi kadar imanı olan da ateşe girmez: Müslim; 148, Ebu Davud; 4091, Tirmizi; 2720,

Görmeyen bir adamın gözü açılsın diye (sav)’ e gelmesi ve dua istemesi: Tirmizi; 3811,

Görmeyen ve işitmeyen ve sana hiç fayda vermeyen bir şeyemi ibadet edersin: Meryem; 42,

Görünüşe hükmetmek, içeriyi Allah’ a bırakmak: Buhari; 9c. 4046,

Göz değmesi: Buhari; 13c. 5952, Müslim; 2188,

Göz değmesine, zehirli bir hayvan sokma ve ısırmasına, bir de çıbana karşı rukye yapılmasına ruhsat verildi: Buhari; tıb 37, Müslim; selam 52-60, İbn Mace; tıb 34, 35, Tirmizi; tıb 14, 2135,

Göz yaşarır kalp üzülür: Müslim; fedail 15,

Göz, (ayn): Kamer; 13, 14, Ta ha; 39, Tur; 48, Muminun; 27,

Göze sürme çekmek sünnettir: İbn Mace; 3498,

Gözleri oyup ellerini kesip Hare mevkiine ölüme bırakılan Ureyne kabilesi: Nesei; 306, 4011-4013,

Gözünü kaybeden sabreder: Buhari; merda 7,

Gururundan elbiseyi yerde sürüyenin Allah yüzüne bakmaz: Nesei; 5293,

Gusletme şekilleri: Buhari; 1c. 373-383,

Gusül etmeyi unutan bir imam gider gusleder gelir: Nesei; 792,

Gücü yetipte kurban kesmezse, bizim namazgahımıza yaklaşmasın: İbn Mace; edahi 2, 3123,

Gücünüz yettikçe Allah’ dan korkun: Tegabun; 16,

Gül (sav)’ in terinden dünyaya gelmiştir: UYDURMA. Aliyul Kari 48. sy,

Güldürmek için laf edip yalan söyleyen kişiye yazıklar olsun: Tirmizi; 2417,

Gülmeyi azalt, gülmek kalbi öldürür: Tirmizi; 2407,

Gümüş burun; Ebu Davud; 4232, Tirmizi; 1826, Nesei; 5128,

Gümüş ve altın kaplardan yemek içmek haramdır: İbn Mace; 3413, 3415,

Gümüş yüzüğün miktarı bir miskali geçmesin: ZAYIF: Nesei; 5160,

Günah kalbi paslandırır: Mutaffifin; 14,

Günah kazanan kendi aleyhine kazanır: Nisa; 111, Enam; 55, 120, Rum; 44,

Günahkardan selam ve iltifatı kesmek: Buhari; 13c. 6199,

Günahkarlar dünyada üstün mevkide bulunurlar: Enam; 123,

Günah işler kimseler olmasaydınız. Allah günah işler bir halk yaratır. Onlara mağfiret eylerdi: Müslim; 2748,

Günahları yeniden işlemedikçe cahiliyye devrinde yapılanı affeder: Darimi; 1c. 3-4,

Günde 70-100 defa tevbe etme: Ebu Davud; 1514, Müslim; 2702,

Güneş battıktan sonra, yatsının zifiri karanlığı gidene kadar, hayvanlarınızı bırakmayın. Güneş battığı zaman yatsının karanlığı gidene kadar şeytanlar yeryüzünde fesat çıkarırlar: Ebu Davud; cihad 83. bab, no 2604, Müslim; eşribe 2013, Müsned; 14393, 15319, Ebu Davud; 4941, Tirmizi; 1924, Ahmed; 2/160, Humeydi; 591, Hakim; 4/159, Hatib; 2/260,

Günde beş sefer nehre girip temizlenme namaza misal verilmesi: Nesei; 461, Tirmizi;

Güneş Ali b. Talib için geç doğmuştur: UYDURMA.Aliyul Kari; 44. sy,

Güneş arşın altına Rabbına secdeye gidiyor: Müsned; 5c. 152, Yasin; 38, Tirmizi; 3442,

Güneş battığında oruçlu iftar eder: Müslim; 1100, Ebu Davud; 2351, Tirmizi; 698,

Güneş doğarken ve batarken namaz kılmayan: Nesei; 563,

Güneş doğmadan, güneş batmadan önce namazını kılan kimse asla cehenneme girmez: Nesei; 470,

Güneş tutulunca namaz: Buhari; 3c. 1016,

Güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar yine de vallahi tebliğ vazifemi terk etmem: İbn Hişam; 1c. 266. sy,

Güneşin batıdan doğması: Tirmizi; 2281,

Güneşin battığı yerden doğması: İbn Mace; 4068,

Güneşle gölge arasına oturmayınız: İbn Mace; 3722,

Güneşlenen su ile yıkama, zira o cüzam yapar: UYDURMA. El-Kubra; 434. sy, El-Menar; 60. sy,

Güvercinle oynamanın yasaklılığı: İbn Mace; 3764-3767, Ebu Davud; 4940,

Güzel kokuyu geri çevirmezdi: Tirmizi; 2940,

Güzel söz, O’ na (Allah'a) çıkar: Fatır; 10,

Güzellik arayarak Allah’ ın yarattığını değiştiren, dövme yapan, yaptıran, yüzlerinin kıllarını yolduran kadınlara Allah Rasulü (sav) lanet ediyor: Tirmizi; 2931,

H

Haberi vahidin hüccet oluşu: Müslim; 19, 1064, Buhari; 16c. 7247,

Habeşistana hicret: Buhari; 8c. 3621-3626,

Habil ve Kabil: Maide; 7-31,

Habis ilaç kullanmayın: İbn Mace; 3459,

Hac bir defa farzdır. Gerisi nafiledir: Ebu Davud; 1721, İbn Mace; 2886,

Hac kime farzdır: İbn Mace: menasık 6,

Hacamat ücreti helaldir: Müslim; 1577,

Hacâmatın vakti, her ayın 17, 19 ve 21. günleridir: Müslim; 1202, 1577, Tirmizi; 2126, İbn Mace; 3479, 3486, Ebu Davud; 3861,

Hacâmatla tedavi olunuz: İbn Mace; 3476-3480,

Hacc: Müslim; 1243, 1177,

Hacc kadınların cihadıdır: İbn Mace; 2901,

Hacc ve evlenme, gücü yetenedir: Ebu Davud; 1729,

Hacca kadın mahremsiz gidebilir mi: Ebu Davud; 1723, Müslim; hac 421, İbn Mace; 2899,

Haccı ifrat: Ebu Davud; 1777, Tirmizi; 820, İbn Mace; 2964, Nesei; 2716,

Haccın farz kılınması: İbn Mace; 2884-2886, Nesei; 2609,

Haccın ömürde bir defa farz oluşu: Müslim; 1337,

Hacda ticaret yapılır: Ebu Davud; 1731, Müslim;

Hacerul esved cennetten gönderilmiş bir taştır: Nesei; 2922,

Hacerul esved’ i selamlamak: Buhari; 4c. 1543, 1535, 12c. 5399,

Hacerul esved’ in öpülmesi ve selamlanması: İbn Mace; 2943-2946, Ebu Davud; 1873, Müslim; 1270, Nesei; 2940, Tirmizi; 862,

Hacı adaylarını karşılamak caizdir: Nesei; 2880,

Haçın kırılması domuzun öldürülmesi: Buhari; 5c. 2294,

Hadd cezası işlenen suçu kefferettir: İbn Mace; 2603,

Hadd: Nisa; 15-16, Maide; 33-39, Nur; 2-10, 23-24,

Hadis işiten ve onu hafızasında tutan, başkasına tebliğ eden adamın Allah yüzünü ağrtsın: Tirmizi; 2794,

Hadis öğrenmeyi şiddetle arzu etme: Buhari; 1c. 254,

Hadis sahih ise, o benim görüşüm odur: İbn Abidin el-Haşiye; 1c. 63,

Hadis vahiydir: Buhari; 3/1392,

Hadis yazma konusunda izin vermedi: Tirmizi; 2802,

Hadis yazmaya ruhsat verdi: Tirmizi; 2804, 2805,

Hadisi araştırma ve ilmi yazma: Müslim; 2493-3004,

Hadisin dindeki yeri, toplanması: Buhari; 1c. 256, Talat Koçyiğit; 251. sy,

Hadislerin ilk dönem kaleme alınması: Tirmizi; 2802, Müslim; 3004, Ebu Davud; 2647, Darimi; 489, 490, Buhari; 1c. 267,

Hafızın fazileti: Müslim; 797,

Hahamları ve rahipleri Rabb edinme: Tevbe; 31, Tirmizi; 3292,

Hahamlarına rahiplerine ibadetleri budur: Tevbe; 31, Tirmizi; 3292, İbn Kesir; 7c. 3454,

Hak olmayan bir yolda ölmek: Müslim; 1848,

Hak olmayandan başka bir şey söylemem: Tirmizi; 2058, Ahmed; 2/340,

Hak Rabbindendir: Bakara; 147,

Hak üzere kıyamete kadar bir taife olacak: Müslim; 156, imare 170, Buhari; ihtisam 10, tevhid 29, Ebu Davud; fiten 1, Tirmizi; 2330, İbn Mace; 1,

Hakim hakkı ararken hüküm verir isabet ederse iki ecir, hata ederse bir ecir vardır: Müslim; 1716, Buhari; 16c. 7222, Nesei; 5346, Tirmizi; 1342, Ebu Davud; akdiye 2,

Hakim zahire göre hüküm verir: Nesei; 5366,

Hakimin hükmü helalı haram, haramı helal yapmaz:Buhari; 15c. 7035, İbn Mace; 2317,

Haksız yere öldürülen hiçbir insan yokki kabile pay düşmesin: Tirmizi; 2812,

Halifelik 30 senedir sonra hükümdarlık olacaktır: Tirmizi; 2326,

Halıka isyanda mahluka itaat olmaz: Müslim; 1840, itaat 39, Buhari; ahkam 4,

Ham meyva satılmaz: Buhari; buyu 82, Müslim; buyu 51,

Hamail ve muska takmak yasaklanmıştır: Tirmizi; tıp 2, 2152,

Hamama peştemalsiz girme: Nesei; 400,

Hamamda ve kabirde namaz kılınmaz: Ebu Davud; 492, Tirmizi; 316, İbn Mace; 745,

Hamd edilmeyerek başlanan her şey eksiktir: İbn Mace; nikah 19,

Hamile kadın hayız görürse namazı bırakır: Muvatta; 1c. 75. sy,

Hamile kadın ve süt emziren kadın orucu tutmayabilir: Nesei; 2310,

Hamile kadının iddeti doğurunca biter: Ebu Davud; 2157, Tirmizi; 1205,

Hamr her fenalığın anahtarıdır: İbn Mace; 3371,

Haklar sahiplerine verilecektir. Şöyle ki boynuzsuz davarın boynuzlu davardan kısası alınacaktır: Tirmizi; kıyâmetin sıfatı Babı 2535,

Hangi kadın velisinin izni olmaksızın nikahlanırsa, onun nikahı bâtıldır, onun nikahı bâtıldır, onun nikahı bâtıldır. Bu durumda onu nikahlayan adam onunla cinsel temasta bulunursa, bunu kendisine helal saymasına karşılık kadın için mehir gerekir. Veli konusunda bir tartışma ve sürtüşme olursa, velisi olmayanın velisi sultandır: Buhari; nikah 36, Ebu Davud; nikah 19, 2083, Tirmizi; nikah 14, İbn Nace; nikah 15, Darimi; nikah 11,

Hasan'i-Basri "Kabul" da Abdurrahman b. Samure (ra) ile beraber iki sene ikame ettim namazı kısalttım: Abdurrezzak; 4352,

Hastalığa tutulan hiçbir müsalüman yoktur ki, Allah onun hata ve günahlarını ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökmesin, buyurdu: Buhari; Marad bab 3, 13, 16, Müslim; Birr no 45, Darimi; rikak bab 57,

Hangi adam din kardeşine kafir derse ikisinden biri bu sıfata döner: Tirmizi; 2774,

Hapşırana teşmit: Tirmizi; 2884,

Hapşırma Allah’ tandır: Tirmizi; 2893,

Hapşuran ne der: Buhari; edep 10/502, Ebu Davud; 5033, Müslim; 2992,

Haram maldan zekat olmaz: Nesei; 2514,

Haram şeylerden sakının ki, insanların en çok ibadet edeni olasın: Tirmizi; 2407,

Harbte hile vardır: Müslim; 1739,

Harbte kadın ve çocukları öldürmek haramdır: Müslim; 1744,

Hardal danesi kadar iman: Müslim; 50,

Hariciler: Buhari; 11c. 5151, Tirmizi; 2283, İbn Mace; 167, 176, Müslim; 1064, Ebu Davud; 4764, Nesei; 2579, 4086,

Haricileri öldürün: Müslim; 1066, Tirmizi; 3083,

Haricilerin sıfatları: Buhari; 13c. 6123, 15c. 6797, Müslim; 147-149, Tirmizi; 2283,

Harp hiledir: Ebu Davud; 2636, Buhari; cihad 77, Darimi; 2454, Müslim; tevbe 54,

Harut ve Marut melekleri: Bakara; 102,

Hasan (ra)’ ın halifeliği bırakması: Ebu Davud; 4662,

Hasan (ra)’ ın hilafetten çekilmesi: Buhari; 5c. 2501,

Hasan ve Hüseyin (ra)’ ın fazileti: Müslim; 2421,

Hased haram kılınmıştır: İbn Mace; 4208,

Hased haramdır: Müslim; 2559,

Hasta, akşam ve yatsı namazını birleştirir: Buhari; 2c. 622,

Hastalandın gelmedin, acıktım doyurmadın: Müslim; birr 43,

Hastalığından önce sağlığından ve ölümünden önce hayatın-dan tedbir al, yarın ne olacağını kestiremezsin: Tirmizi; 2435,

Hastalıklar, günahlara keffârettir: Müslim; 2570-2576,

Hastaya okumanın cevazı: Müslim; 2191,

Hastayı yemeğe zorlamayın: İbn Mace; 3444,

Hastayı ziyaret: Müslim; 925, 1969, 2218, Ebu Davud; 3096, Tirmizi; 2168,

Haşr sûresinin son üç ayetini okumak: Tergib ve Terhip 2/68, Tirmizi;

Hatice (ra)’ ın fazileti: Müslim; 2430,

Hatta taş bile ey Müslüman arkamda Yahudi var gel öldür diyecektir: Tirmizi; 2337,

Havva gebe kaldığında doğan çocukları yaşamıyordu. İblis ona çocuğunun adını Abdülharis koy ki yaşasın, dedi. Havva doğan çocuğuna Abdülharis ismini koydu: Tirmizi; 3272,

Havva ve Ademin örtünmesi: Buhari; 9c. 4364,

Havva, Ademe isyan etmeseydi: Müslim; 1470,

Haya imandandır: Tirmizi; 2748, Müslim; 36, İbn Mace; 58, Ebu Davud; 4595,

Haya ve iman birlikte bulunurlar ve ancak birlikte ayrılırlar: Taberani Mucemus-Sağir; 438, Müslim; iman 59, Nesei; iman 16, 27, Buhari; iman 16, edep 77, Ebu Davud; sünnet 14, Tirmizi; birr 56, 80, 2040, 2096,

Haya: İbn Mace; 4180-4185,

Hayat arkadaşına nankörlük eden bir nevi küfür işlemiştir: Buhari; 1c. 183,

Hayata gözlerini açmış hiçbir canlı yokturki onun cennet ve cehennemdeki yeri yazılmamış olsun: Tirmizi; 3564,

Hayber gazası: Müslim; 1365,

Hayberde yediğimin acısı arada bir hala bana gelir: Buhari; megazi 83,
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Benzer:

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun."1

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadık kullarımla beraber olun."1

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadık kullarımla beraber olun."1

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconEy iman edenler! Allah’ı çok zikredin”

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconAllah’a ve Resûlü’ne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconAllah’a ve Resûlü’ne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconİslam perspektifinde insani kemallerin ve ahlaki erdemlerin elde...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun....

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun....


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com