Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.”


sayfa9/21
t.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

İçkili iken namaza yaklaşmayın: Ebu Davud; eşribe 1,

İçkinin haram kılındığını bilmeden (sav)’ e içki hediye edilmesi: Müslim; müsakat 68, buyu 90, Taberani; eşribe 12, Darimi; buyu 35, eşribe 9, Tirmizi; eşribe 12, Nesei; buyu 90,

İçkinin haramlılığı ve haddi: Maide; 90, 91, Müslim; 1635, 1707, 2066, 2075, Ebu Davud; 4480, Tirmizi; 1469,

İçkinin, müskirin, her müskirde haramdır: Nesei; 5548-5568,

İçkiyi başka isimlerle içecekler: İbn Mace; 3384, 4020,

İçtihatta isabet ederse iki, hata ederse bir ecir vardır: Müslim; 1716,

İddiâcının iddasını ispatlamada ona mühlet tanınması: Buhari; 5c. 2467,

İddiâcıya iddiâsını belgelemesi, şâhid getirmesi ve bu konuda kendisine mühlet tanınması: Buhari; 5c. 2467, 2468,

İfk olayı: Buhari; 5c. 2452-2457, 8c. 3870-3887, 10c. 4592-4617, Ebu Davud; 4735, Müslim; 2770, Nur; 11-22,

İflas edenin malı kimden alınmışsa onundur: Nesei; 4652,

İfrad haccı: Müslim; 1231,

İğrendim deme: Müslim; 2251,

İhrama giren kadın eldiven ve peçe takmaz: Nesei; 2670,

İhrama girmeden önce gusletsin: Muvatta; 1c. 433,

İhramda olan kadının örtüsü: İbn Mace; 2935,

İhramlı akrep, fare, çaylak, karga, kuduz köpek öldürülebilir: Müslim; 1199, 1200, Nesei; 2841, Ebu Davud; 1846,

İhramlı koku sürünebilir: Ebu Davud; 1745, Müslüm; 1189, Tirmizi; 920, İbn Mace; 2926,

İhramlıya av haramdır: Müslim; 1193,

İhsan nedir: Buhari; 1c. 203,

İhtiyarın gönlü iki şeyde gençtir: Tirmizi; 2441,

İki ayağın üst üste atılması: Müslim; 2089, Tirmizi; 2915, Ebu Davud; 4865,

İki boyun damarından ve omuz arasından hacamat yaptırdı: Tirmizi; 2126,

İki çenesi ve iki ayağı arasındakini teminat verirse bende cenneti verdiririm: Tirmizi; 2520,

İki devlet başkanı olduğunda ikisinden birini öldürün: Müslim; 1853,

İki dinin ayrıları birbirine mirascı olamaz: Darimi; 2996,

İki elimle yarattığıma secde etmene mani ne: Sad; 75,

İki ezan arası namaz: Müslim; 838,

İki ezan arasında dileyene iki rekat namaz vardır: Nesei; 682,

İki günde, Ramazan ve kurban bayramı gününde oruç tutmak yoktur: Darimi; 1760, Buhari; savm 66, 67, Müslim; siyam 140, Ebu Davud; savm 48, Tirmizi; 768, İbn Mace; siyam 36,

İki haslet munafıkta olmaz, ahlak ve ilim: Tirmizi; 2824,

İki kere emme: Müslim; 1450,

İki kız kardeşle bir anda evlenme haramdır: Nesei; 3273,

İki kişi cemaattir: Buhari; 2c. 692, İbn Mace; 972, 975,

İki kişi yani iki erkek ve iki kadın tek örtü altında yatamaz: Ebu Davud; 4018, Müslim; 1437, Tirmizi; 2944, İbn Mace; 661,

İki müslüman karşılaşır tokalaşırsa birbirinden ayrılmadan önce Allah behemehal onu bağışlar: Tirmizi; 2874,

İki müslüman kılıçlarıyla karşılaşırsa, öldüren de, ölen de cehennemdedir: Müslim; fiten 14, no 2888,

İki büyük müslüman grub birbiriyle harb etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bu iki grubun davaları bir olduğu halde aralarında büyük bir savaş olacaktır: Müslim; 157, 8c. 417. sy, Buhari; 7c. 3380,

İki müslüman kılıçlarıyla çarpıştıkları zaman: İbn Mace; 3963,

İki namazı cem: Müslim; 703, 705, 1288, Tirmizi; 187, Buhari; 2c. 612, Ebu Davud; 1206, 1220, İbn Mace; 1069,

İki namazı cemde bir kamet yeterlidir, önünde ve ardında sünnet kılınmaz: Nesei; 658-660,

İki namazı cemde sünnet namaz yoktur: Müslim; 1288,

İki nimet vardır, insanların çoğu bundan aldanmıştır, sağlık ve boşa geçen zaman: Tirmizi; 2405,

İki obur doymaz: Darimi; 338,

İki ölü hayvan ve iki kan size helal kılındı: İbn Mace; 3314,

İki rekatta yanlış selam veren devam eder sehv secdesi yapar: Buhari; 3c. 1163, Ebu Davud; 1008, Müslim; 583,

İki secde arasında dua: Tirmizi; 283,

İki secde arasında el kaldırma: İbn Ebu Şeybe; 1/230, (Malik İbn Huveyris), Nesei; 2/206, Müsned; 3/436, İbn Mace; 860-861, 865, Ebu Davud; 723, 739, 740, Taberani; zevaid 2/101,

İki sur arası zaman: Müslim; 2955,

İki şey bırakıyorum: Muvatta; kader 3,

İki şey vardırki insanlar için bu küfürdür: Müslim; Tergib ve Terhip; 7c. 34,

İkindi namazını kaçıran malını ve aile efradını kaybetmiş gibidir: Müslim; 626, Ebu Davud; 414, Muvatta; 1c. 63. sy,

İkindiden önce sunnet namazının kılınacağına dair gelen rivayet ZAYIF’ tır: İbn Hacer, Telhis; 2c. Abdullah İbn Mubarek bu hadis bâtıldır der, İbn Teymiyye, 23c. 123. sy, râvilerinden Muhammed b. Sad el Müezzin, bilinmeyen birisidir der. Ebu Davud; 1271, Tirmizi; 425, Tergib ve Terhip; 1c. 553. sy, Taberani Mu'cemus- Sağir; 777,

İkindiden sonra güneş batıncaya, sabah da güneş doğuncaya kadar namaz yoktur: Nesei; 518,

İkindiden sonra namaz yoktur: Buhari; mevakıt 33,

İkiyüzlüler en şerli olanlardır: Müslim; 2526, Ebu Davud; 4872,

İlham ancak Peygamberlere mahsustur: El Kenz; 5c. 241,

İlham gelse bu ümmette, bu Ömer olurdu: Buhari; 7c. 3445,

İlim adamları gösterişten uzak son derece vakarlı olmalıdır: İbn Mace; mukaddime 23,

İlim amel etmeyi gerektirir: Ebu Davud; 1548, İbn Mace; 253-254, 3837, Saf; 2-3, Bakara; 44, Buhari; 7c. 3065, Tirmizi; 2532, Fussilet; 33,

İlim arayana cennete giden yol kolaylaştırılır: Tirmizi; 2784,

İlim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı: UYDURMA. Acluni 11/67,

İlim talep etmede nöbetleşme: Buhari; 1c. 249,

İlim insanlardan söküp alınmaz: Tirmizi; 2790,

İlim müminin yitiğidir nerede bulursa, onu alır: ZAYIF: Tirmizi; 2827,

İlim öğrenin, ilme layık olmak için güzel ve ağır başlılığı öğrenin, ilim öğrendiğiniz kişilere saygılı olun: Tergib ve Tergip; 1c. 158.sy, 9,

İlim ve hidayeti kabul etme yönünden insanları üzerine yağmur yağan üç sınıf toprağa benzetir: Müslim; fedail 15,

İlim yazılır: Buhari; 1c. 264,

İlimle gönderildiği: Müslim; 2282,

İlk kaldırılacak huşudur: Tirmizi; 2791,

İlk kılınan cuma namazı, Bahreynin köyünde Cuvasada kılındı: Ebu Davud 1068, Buhari cuma bab 11,

İlk kıyası yapan iblistir: Darimi; 195-196,

İlk yaratılan kalemdir: Tirmizi; 3537,

İlmi gizleyene kıyamette ateşten bir gem vurulur: Tirmizi; 2787,

İlmi her yerdedir: Talak; 12, Araf; 89, 156, Taha; 5, 6, Hadid; 4, Rad; 2, Furkan; 59,

İlmi heryeri kuşatır: Talak; 12, Araf; 89,

İlmi şu üç şey için öğrenmeyiniz.Cahillerle çekişme, âlimlerle mücadele etme ve insanları kendinize çekmek için: Darimi; 261,

İlmi talep edip onu ancak dünya için isteyene, Allah kıyâmet günü ona cennetin kokusunu haram kılar: Ebu Davud; 2664, Darimi; 1/257,

İlmi yazın: Darimi; 43, Müslim; 2493, 3004,

İlmi,başkan olmadan önce öğrenin: Ömer (ra)’ ın sözü: Darimi; 256,

İlmin kalkacağı: Müslim; 2671,

İmam bidatçı bile olsa uyulacağı: Buhari; 2c. 722-723,

İmam hutbede iken yanındakine sus diyen kimsenin cumanın ecrinden mahrum kalacağı: Nesei; 1401,

İmam, kendisine uyulsun diye imamdır: Nesei; 794, Müslim; 411,

İmam okuduğunda cemaat sussun: ZAYIF: İbn Mace; 847, Ebu Davud; 826,

İmamdan önce ruku ve secde yapanın başı, eşek başına döner: Nesei; 828,

İmâmete layık olan: Müslim; 672,

İmamı azam ümmetimin ışığıdır: UYDURMA: Aliyul Kari.

İmamın arkasında amin demek: Ebu Davud; 932, Tirmizi; 248, İbn Mace; 855, Müslim; 410,

İmamın kadınlara vaaz vermesi ve onlara ilim öğretmesi: Buhari; 1c. 253,

İmamın sürtesi cemaatın sütresidir: Müslim; 504, Buhari; 2/576,

İmamlar kureyşten olacak: Müslim; 1821, Buhari; 15c. 6989, Tirmizi; 2323, Ebu Davud; 4280, Tirmizi;

İman ancak ameldir: Tirmizi; 2746, İbn Mace; 57, Buhari; 1c. 166,

İman artar ve eksilir: Buhari; 1c. 195, Enfal; 2, Tevbe; 124-125, Nahl; 102, Furkan; 73, Secde; 15, Zümer; 2-3, Zariyat; 55, Ali İmran; 173, Feth; 4, Azab; 22, Muddesir; 31, Nesei; 4977, İbn Mace; 57, 61, 75, Müslim; 57, 58, Buhari; 1c. 195, Kehf; 13,

İman etmediniz, lakin İslam olduk deyin: Hucurat; 14, Ebu Davud; 4684,

İman imtihanı getirir: Ankebut; 2,

İman itaatle artar, masivayla eksilir: İbn Mace 61,75,

İman sureyya yıldızı olsaydı, acemler onu mutlaka elde ederlerdi: Tirmizi; 4188,

İman ve cimrilik bir arada bulunmaz: Nesei; 3100,

İman ve İslâm arasındaki fark: Buhari 3c 1406,

İman ve İslâmın ortak anlatımı: Nesei 4958,

İman Yemendedir: Darimi; 80, Müslim; iman 82, 84, 89, 90, Tirmizi; 2344,

İman yetmiş küsür şubedir: Ebu Davud; 4676, Buhari; iman, Müslim; 35, Tirmizi; 2746, Nesei; 4971, 5007, İbn Mace; 57,

İmanda ihlas: Ali İmran; 16-17, Muminun; 57-61, Ankebut; 2, 3, Feth; 29, Hadid; 7,

İmanın alameti ensarı sevmektir; Buhari; 1c. 171. sy,

İmanın amel ile munasebeti: Buhari; 1c. 179-195,

İmanın en zayıf noktası: Tirmizi; 2263, Ebu Davud; 4340, Müslim; 49, İbn Mace; 4013, Nesei; 5011,

İmanın kabul edilmeyeceği zaman: Müslim; 157,

İmanın tadını alır: Tirmizi; 2758,

İmanla alakalı: Bakara; 239, Tevbe; 94, Yusuf; 17, Hucurat; 14, Maide; 41, Bakara; 8, 136, Müslim; 83, Buhari; 1c. 193, Tevbe; 124,

İmkanı varken zenginin borcunu geciktirmesi zulumdur: Nesei; 4663,

İnsan ölünce amel defteri kapanır. Ancak üç şey müstesna; Sadakayı cariye, kendisinden istifade edilen ilim, kendisine duacı olan evlat: Ebu Davud; vesâyâ 14, no 2880, İbni Mace; mukaddime 20, Müslim; 1631, Nesei; 3681, Tirmizi; 1376, Buhari; 14c. 6432. sy, rikak 42/101,

İnsanlar,“iman ettik demekle,hiç denenmeden hemen bırakılı verileceklerimi zannediyorlar”: Ankebut; 2,

İmtihan: Bakara; 155, 214, Ali İmran; 186, Ankebut; 2, 3, Muhammed; 31, Nisa; 79, Şura; 30, 48, Yunus; 107, Secde; 20, 21, Necm; 43, Teğâbun; 11,

İneğin dilini dolaması gibi, erkeklerden diliyle belâğat yapandan Allah hoşlanmaz: Tirmizi; 3010,

İnfak ve infak yapmaya teşvik: Müslim; 993,

İnsan, bilmediğinin düşmanıdır: UYDURMA. Aliyul Kari 115 sy,

İnsan öldürenin cezası: Buhari; 8c. 3605, 9c. 4308,

İnsana üç oyun mübahdır: Ebu Davud; 2513,

İnsanın ailesi ile cinsi münasebeti bile ibâdettir:Müslim; 1006,

İnsanın şeytanı vardır: Müslim; 2814,

İnsanın yaratılış safhaları: Buhari; 7c. 3028, 3111, 10c. 4581, 11c. 4954, 14c. 6488,

İnsanın yüzüne vurmayın: Buluğul-Meram 4c. 68. sy, Müslim;

İnsanlar iftarda acele ettiği müddetce hayırda olacak: Ebu Davud; 2353, Nesei; 1698, İbn Mace; 1698, Tirmizi; savm 695,

İnsanlar yüz tane deveye benzer, onlar içinde binek arasan bir tane bulamazsın: Kitabuz-Zühd ver-Rekaik: 186,

İnsanlara bildikleri şeyi anlatın,yoksa siz Allah ve Rasulünün yalancı çıkarılmasını mı istiyorsunuz: Buhari; ilim 49,

İnsanlara derecelerine göre muamele edin: Ebu Davud; edep 23,

İnsanlara hayrı öğretene Allah merhamet eder, O’nun melekleri, göklerin ve yerlerin ahalisi ile denizdeki balıklarda hayır dua ederler: Darimi, 295, Tirmizi; ilim 19,

İnsanlara ilham gelmiyecek: Buhari; 7c. 3445, 15c. 6863, El-Kenz; 5c. 241, İbn Hazm Mualla; 6c. 394, El-Hatip; kifaye 78. sy. 306, Enam; 121, İbn kesir; 6c. 2814, 2799,

İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutur musunuz: Bakara; 44,

İnsanlarda kusur araştıran kaybeder:Kitabuz-Zühd ver-rekaik 9,

İnsanları cehenneme sokan, dillerinin kazandığı şeylerdir: Tirmizi; 2749,

İnsanların Adem'in sureti üzerine yaratıldığı: Buhari; 7c. 3106,

İnsanların azaları şâhidlik eder: Müslim; 2968,

İnsanların bazısı Allah'tan başkasını isterler: Bakara; 165,

İnsanların çok olmasına rağmen Allahın râzı olduğu kimseler azdır: Buhari; 14c. 6420,

İnsanların en hayırlısı benim asrımdır:Buhari; şehadet 9, rikak 7, eyman 10, 27, Tirmizi; 2320, 2403, İbn Mace; ahkam 27, Müslim; 2526,

İnsanların en iyisi ömrü uzun,ameli iyi olanıdır: Tirmizi; 2431,

İnsanların en şerlisi, Allah rızası için istenip de vermeyendir: Nesei; 2559,

İnsanoğlunun iki vâdi dolusu malı olsa, üçüncüsünü ister, ağzını ancak toprak doldurur: Tirmizi; 2440, Darimi; 2781, Buhari; rikak 10, Müslim; zekat 116,

İnsanoğlunun yanıbaşında 99 ölüm sebebi ile temsil edildi: Tirmizi; 2573,

İnşallah demek gerekiyor: Nesei; 3812,

İnşallah demenin mahiyeti: Buhari; 11c. 5316,

İntihar edenin cenaze namazını kılmaması: Ebu Davud; 3185, Müslim; 978, Nesei; 1966, Tirmizi; 1074, İbn Mace; 1526,

İntihar haram kılınmıştır: Müslim; 109-116,

İpe üfleyerek düğüm çalıp büyü yapan, sihir yapmış olur. Sihir yapanda şirk koşmuş olur. Kim bir şeye bel bağlar güvenirse, Allah yardımı keser, onu bırakır: Tergib ve Terhib 6c. 50. sy, Nesei;

İpek elbise ve altın ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılınmıştır: Nesei; 8/161, Tirmizi; 1774,

İpek giyen cennete giremez:Tirmizi; 2970, İbn Mace; 3588-3591,

İpek giymede ruhsat olan yer: Buhari; 6c. 2737,

İpek haramdır ama bitlenince giyilebilir: Müslim; 2076,

İpek kullanmanın nehyedilişi: Buhari; 3c. 1176,

İsa (as)’ ın geri geleceği: Müslim; 155, 156, 242, 243, 2897, Tirmizi; 2334, Buhari; 5c. 2294, 7c. 3263,

İsa (as)’ ın hırsızlık yapan birini görmesi: Müslim; 2368,

İsa (as)’ ın yeryüzüne ineceği: Buhari; 5c. 2058, 2294, 7c. 3263, Tirmizi; 2278, 2324, İbn Mace; 4078,

İsa (as)’ ın, haçı kırması, domuzu öldürmesi: Buhari; 5c. 2294, Tirmizi; 2324, 2345,

İsa ile aramda peygamber yoktur: Müslim; 2365, Ebu Davud; 4675, Buhari; Enbiya 4/202,

İslam aleniliktir, iman ise kalptedir: Müsned; 111-135,

İslam beş şey üzerine bina edilmiştir:Nesei;4968,Buhari;1c.165,

İslam camiasından ayrılan, cahiliyye ölümü ile ölür: Müslim; 1849, Buhari; 15c. 6994,

İslam dini kolaylıktır: Buhari; 1c. 191,

İslam dininin tamamlandığı: Maide; 3, Enam; 38, Nahl; 89, Ahzab; 37, Müslim; 245, 177, Maide; 67, Tergib; ve Terhib; 1c. 101, Buhari;1c. 206, Taberi;14,108, İbn Mace;43,46,Hayatus-Sahabe; 3c. 742,

İslam fıtratı üzerine doğmak: Müslim; 2658,

İslam garip geldi garip gidecek; İbn Mace; 3986-3988, Müslim; 144, 145, Tirmizi; 2765, Buhari; 1c. 31,

İslam, beş esas üzerine kurulmuştur.Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, yol bulabilirse Kâbe'yi haccetmek: Tirmizi; 2736,

İsra haberinde Kureyş beni yalanlayınca Hıcr'de ayakta durdum. Müteakiben Allah bana Beytul-Makdis ile gözümün arasındaki uzaklığı kaldırdı da Mescidi Aksa'ya bakarak onun nişâ-nelerinden Kureyş'e haber vermeye başladım:Buhari;10c.4508. sy,
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Benzer:

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun."1

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadık kullarımla beraber olun."1

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadık kullarımla beraber olun."1

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconEy iman edenler! Allah’ı çok zikredin”

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconAllah’a ve Resûlü’ne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconAllah’a ve Resûlü’ne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” iconİslam perspektifinde insani kemallerin ve ahlaki erdemlerin elde...

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun....

Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” icon"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateşinden koruyun....


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com