Araştirma b. 1


t.ogren-sen.com > Tıp > Araştırma

T.C.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

İLAÇ DIŞI KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMU

(UZMANLIK TEZLERİ VEYA AKADEMİK AMAÇLI YAPILACAK)

(FORM 18)
 1. BAŞVURUNUN YAPILDIĞI YEREtik Kurul 1. ARAŞTIRMA

B.1.

Araştırmanın açık adı:      
B.2.

Varsa, protokol numarası:      
B.3.

Araştırma pediatrik popülasyon üzerinde yürütülecek mi?

Evet 

Hayır 
B.4.

Araştırmanın statüsü (aşağıdaki kutucuklardan uygun olanı işaretleyiniz)

B.4.1.

Yüksek lisans teziB.4.2.

Doktora teziB.4.3.

Uzmanlık teziB.4.4.

Bireysel araştırma projesiB.4.5.

Diğer ise lütfen belirtiniz:      
 1. DESTEKLEYİCİ

C.1.

Araştırmanın destekleyicisi var mı?

Evet 

Hayır 

C.1.1.

C.1’e cevabınız evet ise lütfen aşağıdaki uygun kutucuğu işaretleyiniz.

C.1.1.1.

ÜniversiteC.1.1.2.

Eğitim ve Araştırma HastanesiC.1.1.3.

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)C.1.1.4.

Uluslararası ise lütfen belirtiniz:      

C.1.1.5.

Diğer ise lütfen belirtiniz:      
 1. ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Bu bölüm, araştırmanın amacı, kapsamı, tasarımı ve sonlanımına ilişkin bilgilerin sağlanması için kullanılmalıdır.

D.1.

Araştırılan tıbbi durum veya hastalık

D.1.1.

Araştırılan tıbbi durum veya hastalıkları lütfen belirtiniz (lütfen serbest metin olarak belirtiniz):      

D.1.1.1.

Tedavi alanını (onkoloji, hematoloji gibi) lütfen belirtiniz:      

D.1.2.

Araştırılan durumlardan herhangi biri nadir bir hastalık mı?

Evet 

Hayır 

D.1.2.1.

D.1.2’ye cevabınız evet ise lütfen belirtiniz:      
D.2.

Araştırmanın amacı

D.2.1.

Primer amaç:      

D.2.2.

Sekonder amaç:      

D.2.3.

Alt çalışma var mı?

Evet 

Hayır 

D.2.3.1.

D.2.3’e cevabınız evet ise alt çalışmaların tam başlığını, tarihini, versiyonunu ve ilgili amaçlarını belirtiniz:      
D.3.

Gönüllülerin araştırmaya dahil edilme kriterleri (lütfen maddeler halinde sıralayınız):      
D.4.

Gönüllülerin araştırmaya dahil edilmeme kriterleri (lütfen maddeler halinde sıralayınız):     
D.5.

Araştırmanın sonlanım noktası

D.5.1.

Primer sonlanım noktasını lütfen belirtiniz (gerektiğinde tekrar ediniz)1:      

D.5.2.

Sekonder sonlanım noktasını lütfen belirtiniz (gerektiğinde tekrar ediniz):      
D.6.

Araştırmanın kapsamı (Lütfen uygun olan kutu/kutuları işaretleyiniz)

D.6.1.

TeşhisD.6.2.

TedaviD.6.3.

GüvenilirlikD.6.4.

EtkililikD.6.5.

Diğer ise, lütfen belirtiniz:     
D.7.

Araştırmanın türü (Lütfen uygun olan kutuyu işaretleyiniz)

D.7.1.

Yeni bir cerrahi yöntem araştırmasıD.7.2.

Kök hücre nakli araştırmasıD.7.3.

Doku nakli araştırmasıD.7.4.

Organ nakli araştırmasıD.7.5.

Diğer ise lütfen belirtiniz:      
D.8.

Araştırmanın niteliği

D.8.1.

TanımlayıcıD.8.2.

AnalitikD.8.3.

DeneyselD.8.4.

Diğer ise lütfen belirtiniz:      
D.9.

Araştırmanın tasarımı

D.9.1.

Kontrollü

Evet 

Hayır 

D.9.1.1.

Kontrollü ise, lütfen karşılaştırma ürününü belirtiniz:      

D.9.2.

Randomize

Evet 

Hayır 

D.9.3.

Açık etiketli

Evet 

Hayır 

D.9.4.

Tek kör

Evet 

Hayır 

D.9.5.

Çift kör

Evet 

Hayır 

D.9.6.

Çift sağır (Double-dummy)

Evet 

Hayır 

D.9.7.

Paralel grup

Evet 

Hayır 

D.9.8.

Çapraz (cross-over)

Evet 

Hayır 

D.9.9.

Diğer ise lütfen belirtiniz:      
D.10.

Araştırma merkezi

D.10.1.

Tek bir merkez var

Evet 

Hayır 

D.10.2.

Birden çok merkez var

Evet 

Hayır 

D.10.2.1.

Ülkemizde öngörülen merkez sayısını lütfen belirtiniz:      

D.10.3.

Bu araştırma başka ülkelerde de yürütülüyor mu?

Evet 

Hayır 

D.10.3.1.

D.10.3’e cevabınız evet ise başka ülkelerde öngörülen merkez sayısını lütfen belirtiniz:      

D.10.4.

Bu araştırmada Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliğine üye ülkeler dışındaki ülkeler de yer alıyor mu?

Evet 

Hayır 

D.10.4.1.

D.10.4’e cevabınız evet ise lütfen belirtiniz:      
D.11.

Bu araştırmada bağımsız bir veri izleme komitesi var mı?

Evet 

Hayır 

D.11.1.

D.11’a cevabınız evet ise komitenin yapısına ve iletişim bilgilerine ait bilgileri lütfen belirtiniz:     
D.12.

Araştırma süresi

D.12.1.

Araştırmanın ne zaman sonlandırılacağı, araştırmaya katılan en son gönüllüye ait en son ziyaret yapılmamış ise gerekçelerini lütfen belirtiniz2:      

D.12.2.

Araştırmanın tahminen ne kadar süreceği3 (gün, ay ve yıl olarak):

D.12.2.1.

Araştırmanın tahminen ülkemizde ne kadar süreceğini lütfen belirtiniz:

     

     

     

D.12.2.2.

Araştırmada yer alan bütün ülkelerde araştırmanın tahminen ne kadar süreceğini lütfen belirtiniz:

     

     

     

D.12.3.

Araştırmaya gönüllü almaya başlamak için önerilen tarih (gün, ay ve yıl olarak):

D.12.3.1.

Ülkemizdeki tarihi lütfen belirtiniz:

     

     

     

D.12.3.2.

Varsa diğer ülkelerdeki tarihi lütfen belirtiniz:

     

     

     
D.13.

Araştırmada uygulanan tedavi süresi

D.13.1.

Protokole göre, gönüllülere uygulanabilen maksimum tedavi süresini lütfen belirtiniz:     
D.14.

Araştırmada uygulanacak yaklaşım ve yöntemleri lütfen belirtiniz (serbest metin olarak belirtiniz):      
D.15.

Araştırmanın gerçekleştirilmesinde yapılacak testler/laboratuar tetkikleri ve müdahaleler varsa lütfen belirtiniz (serbest metin olarak belirtiniz):      
D.16.

Uygulama sırasında alınması gereken güvenlik önlemleri varsa lütfen belirtiniz (serbest metin olarak belirtiniz):      
 1. ARAŞTIRMADAKİ GÖNÜLLÜ POPÜLASYONU

E.1.

Yaş aralığı (Araştırmanın tamamı için her yaş aralığında planlanan tahmini gönüllü sayısını belirtiniz4)

E.1.1.

18 yaş altı

Evet 

Hayır

E.1.1.1.

E.1.1’e cevabınız evet ise lütfen yaş aralığını ve gönüllü sayısını belirtiniz:      

E.1.2.

18 yaş üstü

Evet 

Hayır

E.1.2.1.

E.1.2’ye cevabınız evet ise lütfen yaş aralığını ve gönüllü sayısını belirtiniz:      
E.2.

Cinsiyet

E.2.1.

KadınE.2.2.

Erkek

E.3.

Araştırmadaki gönüllü grubu

E.3.1.

Sağlıklı gönüllüler

Evet 

Hayır 

E.3.2.

Hastalar

Evet 

Hayır 

E.3.3.

Özel hassas popülâsyonlar

Evet 

Hayır 

E.3.3.1.

Doğum kontrol yöntemi kullanmayan ve çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar

Evet 

Hayır 

E.3.3.2.

Doğum kontrol yöntemi kullanan ve çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar

Evet 

Hayır 

E.3.3.3

Gebe kadınlar

Evet 

Hayır 

E.3.3.4.

Emziren kadınlar

Evet 

Hayır 

E.3.3.5.

Acil vakalar

Evet 

Hayır 

E.3.3.6.

Şahsen olur veremeyecek gönüllüler

Evet 

Hayır 

E.3.3.6.1.

E.3.3.6’ya cevabınız evet ise lütfen belirtiniz:      

E.3.3.7.

Diğer ise, lütfen belirtiniz:      
 1. BAŞVURUDA YER ALAN KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ/ARAŞTIRMACILAR

F.1.

Koordinatör (Çok merkezli araştırmalar için) ve sorumlu araştırmacı (Tek merkezli araştırmalar için)

F.1.1.

Adı Soyadı:      

F.1.2.

Unvanı:      


F.1.3.

Uzmanlık alanı:      


F.1.4.

Kurumu:      


F.1.5.

Telefon numarası:      


F.1.6.

E-posta adresi:      

F.2.

Sorumlu araştırmacı (Çok merkezli araştırmalar için gerektiğinde bu bölümü lütfen tekrarlayınız)

F.2.1.

Adı Soyadı:      

F.2.2.

Unvanı:      


F.2.3.

Uzmanlık alanı:      


F.2.4.

Kurumu:      


F.2.5.

Telefon numarası:      


F.2.6.

E-posta adresi:      

F.3.

Yardımcı araştırmacı (Gerektiğinde bu bölümü lütfen tekrar ediniz)

F.3.1.

Adı Soyadı:      

F.3.2.

Unvanı:      


F.3.3.

Uzmanlık alanı:


F.3.4.

Kurumu:      


F.3.5.

Telefon numarası:     


F.3.6.

E-posta adresi:     

 1. ETİK KURUL BİLGİLERİ

Bu bölüm, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvuru yapılırken doldurulmalıdır.

G.1.

Araştırma onayı için etik kurul başvurusu yapıldı mı?

Evet 

Hayır

G.1.1.

G.1’e cevabınız evet ise;

G.1.1.1.

Etik kurulun adı:      

G.1.1.2.

Başvuru tarihi:      

G.2.

Araştırmaya ait etik kurul onayı var mı?

Evet 

Hayır

G.2.1.

G.2’ye cevabınız evet ise etik kurul kararının aslı veya aslı gibidir onaylı örneğini başvuru dosyasına ekleyiniz. 1. İLGİLİ BELGELER

Bu bölümde belirtilen belgeler sırası ile başvuru dosyasına eklenmelidir.

H.1.

Varsa, daha önce ret edilen etik kurul kararının aslı veya aslı gibidir onaylı örneği sunulmalıdır.

H.2.

Anabilim dalı başkanı veya eğitim sorumlusu tarafından onaylanan belge*

*Araştırmanın uzmanlık tezi veya akademik amaçlı olduğuna dair Anabilim Dalı Başkanı veya Eğitim Sorumlusu tarafından onaylanan ıslak imzalı belge sunulmalıdır.

H.3.

Araştırma protokolü

Varsa, versiyon numarası:       Tarihi:      

H.3.1.

Uluslararası bir araştırma ise, Türkçe protokol özeti

H.4.

Araştırma akış şeması

H.5.

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF)*

Versiyon numarası:       Tarihi:      

*BGOF’nin www.titck.gov.tr adresinde yer alan asgari bilgilendirilmiş gönüllü olur formu örneği doğrultusunda hazırlanması ve başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. İngilizce dışındaki dillerde olan BGOF’lerin orijinali ve yeminli tercüman tarafından onaylı tercümesinin ilave edilmesi gerekmektedir.

H.6.

Olgu Rapor Formu (ORF)

Versiyon numarası:       Tarihi:      

H.7.

Araştırma broşürü

Versiyon numarası:       Tarihi:      
Sigorta* (gerekiyorsa)

*İlgili kılavuz doğrultusunda hazırlanmalıdır.

H.8.

Araştırma bütçesi*

* Yetkili kişiler (çok merkezli araştırmalar için koordinatör, tek merkezli araştırmalar için sorumlu araştırmacı) tarafından ıslak imzalı olmalıdır.

H.9.

Koordinatör (tek merkezli araştırmalarda sorumlu araştırmacının) özgeçmişi *

*Güncel formatta, adı soyadı ve unvanı el yazısı ile yazılmış, tarihli ve ıslak imzalı olmalıdır.

H.10.

Gerekli ise, Biyolojik Materyal Transfer Formu örneği (BMTF)*:      

*Güncel formatta ve ıslak imzalı olmalıdır.

H.11.

Verilerin yayın amaçlı kullanılabileceğine dair belge

H.12.

Varsa yetkilendirme belgeleri

H.13.

Varsa anket

H.14.

Varsa gönüllü bilgilendirme metinleri

H.15.

Varsa ilanlar

H.16.

Varsa hasta kartı / günlüğü

Versiyon numarası:       Tarihi:      

H.17.

Araştırmaya ilişkin destekleyici belgeler / literatürler

H.18.

Başvuru dosyası ekinde yer alan belgelerin yer aldığı CD*

*Belgeler pdf formatında olmalıdır.


I. BAŞVURU SAHİBİNİN İMZASI

I.1.

İşbu başvuru formuyla, şahsım / başvuru sahibi adına (lütfen geçerli olmayan ifadelerin üzerini yanına tarih ve paraf atarak çiziniz)
 • Başvuruda sağlanan bilgilerin doğru olduğunu,

 • Araştırmanın protokole, ilgili mevzuata, güncel Helsinki Bildirgesi ve iyi klinik uygulamaları ilkelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini,

 • Araştırma ekibini (laborutuvar ekibi, araştırma hemşiresi vb. dahil) araştırma hakkında bilgilendirdiğimi,

 • Önerilen klinik araştırmanın gerçekleştirilebilir nitelikte olduğunu,

 • Araştırma başvurusunun ilgili Yönetmelik kapsamında kurulan etik kurullardan, aynı anda birden fazlasına yapılmadığını,

 • Ciddi advers olaylara/reaksiyonlara ilişkin raporları ve güvenililik raporlarını sunacağımı,

 • Araştırma bütün ülkelerde/ülkemizde sona erdikten sonra, 1 (bir) yıllık azami süre içerisinde nihai raporun bir kopyasını ilgili birime sunacağımı taahhüt ederim.

I.2.

Başvuru Sahibi

I.2.1.

El yazısıyla adı soyadı:      

I.2.2.

Tarih (gün/ay/yıl olarak):      

I.2.3.

İmza:      
1 Protokol genellikle tek bir primer sonlanım noktasını belirleyecektir. Ancak bazı durumlarda bir ko-primer sonlanım noktası ve/veya bir dizi sekonder sonlanım noktaları olabilir.

2 Protokolde yer almadığı durumlarda.

3 Araştırmaya ilk gönüllünün katılımından son gönüllüye yapılan son ziyarete kadar.

4 Bu rakamlar başlangıçtaki tahminler olacaktır. Başvuru sahiplerinin bu bilgileri güncellemeleri gerekmeyecek ve söz konusu rakamlar bu sayıdaki hastayı araştırmaya dahil etmede bir izin veya kısıtlama niteliğinde olmayacaktır. Dahil edilmesine izin verilen gönüllü sayısı, protokolün onaylı versiyonunda veya daha sonraki onaylı değişikliklerinde belirtilenlerdir.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Araştirma b. 1 iconAraştırma Alan Kodu : a-02 Araştırma Öncelik Puanı

Araştirma b. 1 iconAraştirma yöntemi araştirma öneriSİ

Araştirma b. 1 iconDrm araştırma Laboratuvarları A.Ş. Amerikalı bir şirket olduğunu...

Araştirma b. 1 iconD Araştırma e Ulaşım

Araştirma b. 1 iconAraştirma deneyiMİ

Araştirma b. 1 iconVe araştırma merkezleridir

Araştirma b. 1 iconAraştirma konullari

Araştirma b. 1 iconAraştırma Görevlisi

Araştirma b. 1 iconAraştirma sonuçlari

Araştirma b. 1 iconAraştirma üNİtesi


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com