Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu


t.ogren-sen.com > Astronomi > Evraklar


c:\users\oayaz\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\untitled-1.gifc:\users\oayaz\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\untitled-1.gif
DEKORATİF SENTETİK ÜRÜN GRUBU
Betek Astarix
ÜRÜN TANIMI 

Alkid reçine esaslı, mükemmel yapışma özelliğine sahip, hızlı kuruyan, ipeksi mat parlaklıkta astar boyadır.
ÖZELLİKLERİ

• Demir ve çelik yüzeyler için korozyon önleyicidir (DIN 18363’e göre).

• Çabuk kuruma özelliğine sahiptir. Uygulamadan 3-4 saat sonra üzerine son kat boya uygulanabilir.

• Üstüne su veya solvent bazlı boya uygulanabilir.

• Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışır.

• Nitro incelticilere (selülozik vernikler için kullanılan inceltici) dayanıklıdır.

• Hava şartlarına dirençlidir.

• Aromat ve Kurşun içermez.
UYGULANACAK YÜZEYLER 

İç ve dış cephelerde demir, çelik, alüminyum, çinko (galvanizli yüzeyler), sert PVC, bakır, ahşap ve çeşitli ahşap ürünlerinden yapılan yüzeylerde kullanılabilir.
UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, pas, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).

Eski boyalı (soft mat-ipeksimat-yarı mat) su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır.

Ahşap Yüzeylerde; Eğer yüzeyde reçine ve budak varsa selülozik tiner ile temizlenmeli daha sonra yüzey zımparalanmalıdır. Ham ahşap yüzeylere, Betek Astarix’ten önce Betek Impregnation Care (Ahşap Emprenye) yapılması önerilir. Uygulamada, sert ağaçlar için ağaçtaki nem oranı ortalama %12’yi, yumuşak ağaçlar için %15’i geçmemelidir. İç ve dış cephelerde tek kat uygulama yapılabilir.

Çinko (galvanizli yüzeyler), Sert PVC, Alüminyum, Bakır Yüzeylerde; PVC yüzeylerde uygulama öncesi zımpara yapılması gereklidir. Diğer yüzeylerde ise yüzeyin durumuna bağlı olarak zımpara yapılmalıdır. Daha sonra yüzey toz, kir ve yağ tabakasından arındırılmalıdır. Dış cephelerdeki çinko yüzeylere iki kat Betek Astarix uygulama yapılması önerilir.

Demir ve Çelik Yüzeylerde; Uygulama yüzeyi yağ, kir, pas ve kendini taşıyamayan eski boya kalıntılarından temizlenmelidir. İç cephelerdeki uygulamalarda 1 kat, dış cephede ise 2 kat Betek Astarix uygulanması önerilir.

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Rulo ve fırça ile iki kat uygulama yapılmalı, katlar arasında 24 saat beklenmelidir. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Betek Synthetic Thinner ile temizlenmelidir.

Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.betekexport.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç : 150 bar

Meme Açısı : 50°

Meme Ölçüsü (inch) : 0.013”

İnceltme : %5-15 (Hacimce)
İNCELTME 

Fırça-rulo ile uygulamalarda, maksimum %5 oranında Betek Synthetic Thinner ile inceltilir. Pistole uygulaması için, yüksek basınçta %5-15 Betek Synthetic Thinner ile inceltilip, 3-4 bar basınçta uygulama yapılması önerilir. Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde kabarma, büzüşme, çatlama ve kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)

Dokunma Kuruması: 45 dakika

Sert Kuruması: 3-4 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 10-11 m2 alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.


PARLAMA NOKTASI

62ºC
DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak en az 3 yıl saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da, ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.
AMBALAJ

2.5 L
TEHLİKE TANIMI

Xn Sağlığa zararlıdır.

N Çevre için tehlikelidir.
Tehlike beyanları

H350 Kansere sebep olabilir.

H304 Yutulursa veya soluk yollarına girerse ölüme sebep olabilir.

Contains Zirconium, dipropyleneglycol iso-Bu. alc. neodecanoate propionate cobalt complexes, 2-butanone

oxime. May produce an allergic reaction.
Uyarı beyanları

P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P281 Gereken şekilde kişisel koruyucu teçhizat kullanın.

P301+P310 YUTULURSA: Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun.

P308+P313 Maruz kalınırsa veya bu yönde kaygınız varsa: Tıbbı tavsiye/bakım alın.

P331 Kusturmaya ÇALIŞMAYIN.

P405 Kilitli bir yerde saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdırwww.betekexport.com


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif ahşap üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif ahşap üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif ahşap üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com