Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu


t.ogren-sen.com > Astronomi > Evraklar


c:\users\oayaz\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\untitled-1.gifc:\users\oayaz\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\untitled-1.gif
DEKORATİF SENTETİK ÜRÜN GRUBU
Betek Synthetic Paint
ÜRÜN TANIMI 

Modifiye alkid reçine esaslı, yüksek ve kalıcı parlaklıkta, örtme ve yapışması mükemmel son kat parlak sentetik boyadır.
ÖZELLİKLERİ

Parlak görünüşlü olup uygulandığı yüzeyde çok iyi örtme ve yayılma özelliğine sahiptir. Rahat tarama özelliği ile fırça ve rulo izi bırakmaz, akma yapmaz. Kurşunsuzdur.
UYGULANACAK YÜZEYLER

İç ve dış mekânlarda ahşap, demir-çelik-sac, beton, brüt beton, sıva, betopan, alçıpan, OSB, MDF yüzeylerde ve mobilyalarda uygun astar ile güvenle kullanılır.
UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, pas, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).

Eski boyalı su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır. Zımpara sonrası yüzey temizlenip sentetik astar uygulanmalıdır.

Yeni boyanacak ahşap yüzeyler: Ağaç üzerindeki budaklar yakılarak ağaç reçineleri selülozik tiner ile temizlenmelidir. Daha sonra Betek Impregnation Care (ahşap emprenye) ile doyurulmalıdır. Bu şekilde ahşabın dayanımını azaltan ve rengini değiştiren mavi mantarlara karşı uzun süreli bir önlem alınmış olur. Daha sonra sentetik astar ile tek kat astarlama yapılır. İnce zımpara ile yüzeyi düzelttikten sonra son kat olarak Betek Synthetic Paint uygulanabilir.

Rengini kaybetmiş veya kirlenmiş eski boyalı ahşap yüzeyler: Yüzey ince zımpara ile temizlenmelidir. Macunlama ve zımparalama yapılan yüzey sentetik astar ile astarlanmalıdır. Sonrasında iki kat Betek Synthetic Paint ile boyanmalıdır. Yeni boyanacak demir-çelik-sac yüzeyler: Öncelikle yüzey üzerindeki yağ, pas ve her türlü kirlilik yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Sonra pas önleyici Betek Antirust ile yüzeyler iki kat olarak astarlanmalıdır. Astarlanmış yüzeylere zımpara ile yüzey düzeltmesi yapıldıktan sonra Betek Synthetic Paint uygulaması yapılır. Galvanizli sac, alüminyum, bakır, çinko gibi metal yüzeyler üzerine Betek Astarix uygulaması yapıldıktan sonra Betek Synthetic Paint uygulaması yapılır. Rengini kaybetmiş eski boyalı metal yüzeyler: Yüzey ince zımpara ile oksidasyon tabakasından arındırılmalıdır. Paslanma belirtisi yoksa sentetik astar ile astarlanmalı ve daha sonra ince zımpara ile yüzey düzeltmesi yapıldıktan sonra Betek Synthetic Paint ile boyanmalıdır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Rulo ve fırça ile iki kat uygulama yapılmalı, katlar arasında 24 saat beklenmelidir. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Betek Synthetic Thinner ile temizlenmelidir.

Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.betekexport.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç : 120-140 bar

Meme Açısı : 50°

Meme Ölçüsü (inch) : 0.013”

İnceltme : %10 (Hacimce)
İNCELTME 

Kullanıma hazır.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)

Dokunma kuruması: 3-4 saat

Son kat uygulama: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

Not: Maksimum örtücülük; bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir.

SARFİYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 16-20 m2 alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI

36ºC
DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak en az 3 yıl saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.
AMBALAJ

15 L, 3,75 L, 2,5 L, 0.75 L
TEHLİKE TANIMI

Xn Sağlığa zararlıdır.
Tehlike beyanları

H226 Yanıcı sıvı veya buhar.

H304 Yutulursa veya soluk yollarına girerse ölüme sebep olabilir.

Contains 2-butanone oxime. May produce an allergic reaction.

Uyarı beyanları

P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P210 Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P241 Patlamaya karşı korumalı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kulanın.

P301+P310 YUTULURSA: Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun.

P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Kontamine olan giysileri derhal çıkartın. Cildi su/duş

ile yıkayın.

P405 Kilitli bir yerde saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:

Solvent naphtha (petroleum), medium aliph.

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy

Solvent naphtha (petroleum), light arom.
Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.www.betekexport.com


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif ahşap üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif ahşap üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif ahşap üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com