Dekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu


t.ogren-sen.com > Astronomi > Evraklar


c:\users\oayaz\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\untitled-1.gifc:\users\oayaz\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\untitled-1.gif
DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU
BETEKMATIC
ÜRÜN TANIMI 

24 ayrı renk tüpünün su bazlı beyaz ürünler ile karıştırılması sonucu birbirine uyumlu 144 ayrı renk elde edilir. Pürüzsüz bir görünüme sahip olan Betekmatic, sadece su bazlı beyaz ürünleri renklendirmek amacıyla değil, tek başınada güvenle kullanılabilir. Su bazlı akrilik reçine esaslıdır ve her uygulamada en mükemmel sonucu vermeyi sağlayan pigmentlere sahiptir.
ÖZELLİKLERİ

  • SU BAZLI BETEK BEYAZ ÜRÜNLERİ İLE KARIŞTIRILABİLİR.

  • YÜKSEK KONSANTREDİR.

  • BAĞLAYICI ORANI YÜKSEKTİR.

  • TEK BAŞINA SÜRÜLEBİLİR.


UYGULANACAK YÜZEYLER

Binaların brüt beton, sıvalı, macunlu, ahşap ve mineral esaslı iç ve dış yüzeylerinde, dekoratif amaçlı kullanılabilir. Su bazlı akrilik, vinil asetat, vb. gibi organik bağlayıcılı tüm boya ve kaplama ürünleri ile çimento kireç ve silikat gibi inorganik bağlayıcılı boya ve kaplama ürünlerinin renklendirilmesinde kullanılır.
UYGULAMA 

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).

Eski boyalı su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır.

İlk defa uygulama yapılacak yeni sıvalı iç yüzeylerde Betek Primer kullanılmalıdır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde Betek Gypsum Primer veya Betek 1/7 Concentrated Primer tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan yüzeyde camımsı film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. Kireç üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır. Çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü artırmak amacıyla 1 kat leke örtücü boya uygulandıktan sonra, bir veya iki kat halinde son kat boya uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir.

Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.betekexport.com adresinden ulaşabilirsiniz.
UYARI

Şeffaf Astarlar: Betek Gypsum Primer veya Betek 1/7 Concentrated Primer emiciliği yüksek iç cephelerde alçı, kireç, badana, gaz beton (iç-dış cephe) gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde; tek kat olarak tarama perdahlama yapmadan uygulanmalıdır. Bu astarları tozuma karakteri olmayan eski boyalı (su-solvent boyalı) yüzeylere ve glitolinli/macunlu duvar yüzeylere uyguladığınızda camımsı yüzey oluşacaktır. Oluşan bu yüzeyler üzerine son kat boyayı 7-8 katta uygulamanıza rağmen örtücülük sorunu, çatlama ve/veya aderans problemleri yaşanabilir. Böyle bir durumda camımsı tabaka ortadan kaldırılıncaya kadar zımpara ve kazıma işlemi devam ettirilmelidir.

Pigmentli Astarlar: Betek Primer ham sıvalı, eski su-solvent bazlı boyalarda duvar yüzeylerde astar/geçiş astarı olarak kullanılır. Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde bu astarlar kullanıldığında bağlayıcısı emileceğinden yüzeyde tozuma karakterli bir görünüm oluşacak ve problem yaşanacaktır.

Macunlu Yüzeyler: Duvar yüzeylerde macun ile düzeltme işlemi yapılacaksa öncesinde alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde şeffaf karakterli astarlar tarama perdahlama yapmadan (Yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) uygulanmalıdır. Sonrasında hazır macun (alt ve son kat boyaya uygun macun ile yüzey düzeltilmelidir) uygulanmalı ve üzerine pigmentli astar yapılarak son kat boyaya geçilebilir. Eski boya üzerine alçı uygulanacaksa yüzey mutlaka sık olarak çentiklenmelidir. Aksi durumda boya üzerine alçı kesinlikle direkt olarak uygulanmamalıdır. Uygulama yapılırsa son kat boya alçı ile dökülecektir.

Kireç ve Gevşek Tabaka Temizliği: Boya altındaki eski kendini taşıyamayacak boya tabakaları ve kireç gibi emici yüzeyler tel fırça, raspa ve/veya spiral yardımıyla temizlenmelidir. Ya da su jeti ile maksimum 250 barı geçmeyecek şekilde ve deneme yapılarak temizlik yapılabilir. Su jeti veya kumlama yönteminde numune ön çalışması yapılması unutulmamalıdır. Aksi taktirde yüksek basınç yüzeylere zarar verecek olup, ciddi tamirat ve yüzey düzeltme işlemlerine yol açabilir.


İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %5-10 oranında inceltilebilir.
KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR’de):

İlk kurumasını 15-30 dakikada, katlar arası bekleme süresini 4-6 saatte, tam kurumasını 24 saatte tamamlar (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 110-160 ml/m² arasında değişir.

1 Litre ile tek katta 6-9 m2 alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ

0.6 L, 0.3L, 0.05 L
TEHLİKE TANIMI

Xi Tahriş edicidir.
Tehlike beyanları

H317 Allerjik deri reaksiyonuna sebep olabilir.
Uyarı beyanları

P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Toz/duman/gaz/sis/buhar/spreyi solumamaya dikkat edin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucusu/yüz koruyucusu kullanın.

P321 Özel tedavi (etikete bakınız).

P363 Kontamine olan giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kızarıklık olursa: Tıbbı tavsiye/bakım alın.

P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız.

Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.
Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.www.betekexport.com


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu

Dekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu

Dekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu

Dekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu

Dekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu iconDekoratif su bazli diş cephe üRÜn grubu

Dekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu iconDekoratif su bazli diş cephe üRÜn grubu

Dekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu iconDekoratif su bazli diş cephe üRÜn grubu

Dekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com