Ders saati


sayfa1/3
t.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
  1   2   3


T.C.
BORSA İSTANBUL ZEYTİNBURNU ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
FİZİK DERSİ 12. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

1.ÜNİTE MADDE VE ÖZELLİKLERİ

EYLÜL5.HAFTA

1+1

ISIL DENGE

1.TERMODİNAMİKLE İLGİLİ OLARAK

1.1 Isıl(Termik)dengeyi sıcaklık farkı ve ısı kavramları ile ilişkilendirir.

1.2 Enerji aktarım yolları kullanılarak geliştirilen uygulamalara örnekler verir.


ÜNİTENİN AMACI:

Bu ünitede öğrencilerin sıcaklıkları farklı cisimlerin sıcaklıkları aynı oluncaya kadar ısı alışverişi yaptıklarını ve sonunda ısıl dengeye vardıklarının, hal değişimleri ile gerekli enerji arasındaki ilişkiyi, basıncın hal değişimine etkisini, ve nem ile hissedilen sıcaklığın değişimi arasındaki ilişkiyi fark etmeleri beklenmektedir. Isıl dengenin iletim, ışıma ve konveksiyon yoluyla olabileceği hatırlatılıp bu olaylar günlük olaylarla ilişkilendirilerek açıklanmaya çalışılacaktır.

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

1.ATATÜRK'ÜN HAYATIEKİM


1 HAFTA

1+1

ISI YAYILIMI

1.3 İletim,ışıma ve konveksiyon yolu ile enerji aktarımını en iyi gerçekleştiren katı, sıvı ve gazlara örnekler verir.

1.4. Işıma yolu ile iletilen enerjinin, yayılmasını,soğurulmasını ve yansımasını günlük yaşamdan örnekler vererek açıklar

1.5.Bir maddeki enerji aktarma hızı ile sıcaklık aktarma hızı ile sıcaklık farkı arasındaki ilişkiyi keşfeder

ÜNİTENİN AMACI:

Bu ünitede öğrencilerin sıcaklıkları farklı cisimlerin sıcaklıkları aynı oluncaya kadar ısı alışverişi yaptıklarını ve sonunda ısıl dengeye vardıklarının, hal değişimleri ile gerekli enerji arasındaki ilişkiyi, basıncın hal değişimine etkisini, ve nem ile hissedilen sıcaklığın değişimi arasındaki ilişkiyi fark etmeleri beklenmektedir. Isıl dengenin iletim, ışıma ve konveksiyon yoluyla olabileceği hatırlatılıp bu olaylar günlük olaylarla ilişkilendirilerek açıklanmaya çalışılacaktır.

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

EKİM

2.HAFTA

1+1

ISI ALIŞVERİŞİ

2.Hal değişimi ile ilgili olarak;

2.1. Maddenin ortamdan enerji alması veya ortama enerji vermesi ile hal değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar.

2.2.Hal değişim grafiklerini kullanarak gerekli enerjiyi hesaplar.


ÜNİTENİN AMACI:

Bu ünitede öğrencilerin sıcaklıkları farklı cisimlerin sıcaklıkları aynı oluncaya kadar ısı alışverişi yaptıklarını ve sonunda ısıl dengeye vardıklarının, hal değişimleri ile gerekli enerji arasındaki ilişkiyi, basıncın hal değişimine etkisini, ve nem ile hissedilen sıcaklığın değişimi arasındaki ilişkiyi fark etmeleri beklenmektedir. Isıl dengenin iletim, ışıma ve konveksiyon yoluyla olabileceği hatırlatılıp bu olaylar günlük olaylarla ilişkilendirilerek açıklanmaya çalışılacaktır.


Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.


EKİM3.HAFTA

1+1

BASINCIN HAL DEĞİŞİMİNE ETKİSİ

2.3.Basıncın kaynama ve donma olaylarına etkisini açıklar.

2.4.Basınç altında buzun erimesi ve basınç ortadan kalktıktan sonra tekrar donmasını deneyerek açıklar.

2.5.Basınç,sıcaklık ve hal değişimi arasındaki ilişkiyi grafik yardımıyla yorumlar.

Nem ile hissedilen sıcaklığın nasıl değiştiğini grafikten yorumlar.

ÜNİTENİN AMACI:

Bu ünitede öğrencilerin sıcaklıkları farklı cisimlerin sıcaklıkları aynı oluncaya kadar ısı alışverişi yaptıklarını ve sonunda ısıl dengeye vardıklarının, hal değişimleri ile gerekli enerji arasındaki ilişkiyi, basıncın hal değişimine etkisini, ve nem ile hissedilen sıcaklığın değişimi arasındaki ilişkiyi fark etmeleri beklenmektedir. Isıl dengenin iletim, ışıma ve konveksiyon yoluyla olabileceği hatırlatılıp bu olaylar günlük olaylarla ilişkilendirilerek açıklanmaya çalışılacaktır.

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

2.ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
2.ÜNİTE KUVVET VE HAREKET

EKİM


4.HAFTA

1+1

• Çizgisel sürat
• Açısal sürat

Dönme hareketiyle ilgili olarak

1.1.Düzgün çembersel hareketi örneklerle açıklar.

1.2.Düzgün çembersel harekette çizgisel ve açısal sürat kavramlarını açıklar.


ÜNİTENİN AMACI:

Bu ünitede dönme hareketinin hem deneysel hem de matematiksel olarak incelenmesi, doğrusal harekete ait bilgilerden yararlanılması, Newton’un hareket yasalarına dayalı olarak ve dönme hareketinin nedenlerine inerek kavratılması hedeflenmiştir.Ayrıca bu ünitede basit harmonik hareketin örneklerle açıklanması, basit harmonik hareketle düzgün çembersel arasındaki ilişkinin fark edilmesi, sarmal yayın,basit sarkacın ve basit harmonik hareketin incelenmesi amaçlanmıştır.

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 
KASIM

1.HAFTA

1+1

• Merkezcil ivme

1.3.Merkezcil ivmeyi çizgisel hız vektörünün yönündeki değişime bağlı olarak açıklar.

1.4.Düzgün çembersel harekete neden olan kuvvet ile cismin kütlesi,sürati ve dönme yarıçapı arasındaki ilişkiyi deneyerek keşfeder.

ÜNİTENİN AMACI:

Bu ünitede dönme hareketinin hem deneysel hem de matematiksel olarak incelenmesi, doğrusal harekete ait bilgilerden yararlanılması, Newton’un hareket yasalarına dayalı olarak ve dönme hareketinin nedenlerine inerek kavratılması hedeflenmiştir.Ayrıca bu ünitede basit harmonik hareketin örneklerle açıklanması, basit harmonik hareketle düzgün çembersel arasındaki ilişkinin fark edilmesi, sarmal yayın,basit sarkacın ve basit harmonik hareketin incelenmesi amaçlanmıştır.


Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.


KASIM

2.HAFTA

1+1

• Basit harmonik hareket
• Geri çağırıcı kuvvet

   

Basit harmonik hareketle ilgili olarak

2.1.Sönümlü ve sönümsüz basit harmonik hareketi örneklerle açıklar.

2.2.Basit sarkacın periyodunun nelere bağlı olduğunu keşfeder

2.3.Esnek bir yayla ucuna bağlı bir cisimden oluşan sistemde kuvvet ile yayın uzaması arasındaki ilişkiyi deneyerek keşfeder.

2.4.Esnek bir yayla ucuna bağlı bir cisimden oluşan sistemde cismin herhangi bir andaki hızını,ivmesini ve periyodunu hesaplar

2.5.Basit harmonik hareketle düzgün çembersel ve basit sarkaç hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.

ÜNİTENİN AMACI:

Bu ünitede dönme hareketinin hem deneysel hem de matematiksel olarak incelenmesi, doğrusal harekete ait bilgilerden yararlanılması, Newton’un hareket yasalarına dayalı olarak ve dönme hareketinin nedenlerine inerek kavratılması hedeflenmiştir.Ayrıca bu ünitede basit harmonik hareketin örneklerle açıklanması, basit harmonik hareketle düzgün çembersel arasındaki ilişkinin fark edilmesi, sarmal yayın,basit sarkacın ve basit harmonik hareketin incelenmesi amaçlanmıştır.

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
3.ÜNİTE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

KASIM3.HAFTA

1+1

Değişken akım Doğru akım

Değişken akım ve doğru akımla ilgili olarak

1.1.Değişken akım ve doğru akım arasındaki farkları ayırt eder.

1.2.Değişken akımın frekans,etkin değer ve maksimum gerilim değerlerini ifade eder.

ÜNİTENİN AMACI:

U sınıfta ise alternatif akım ve doğru akım arasındaki farklılıkları inceleyip,elektrik enerjisinin taşınmasında transformatörlerin rolünü elektrik enerjisinin depolanmasında sığaçların önemini ve temel elektronik devre elemanlarının değişken ve doğru akımdaki davranışlarını inceleyeceklerdir.Ayrıca bu düzeyde günlük yaşamda sık karşılaşılan çeşitli basit elektronik kontrol devreleri kurarak ve projeler gerçekleştirerek elektronikle ilgili genel bir anlayış kazandırılması hedeflenmektedir.


Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.KASIM4.HAFTA

1+1

SığaKondansatörlerle ilgili olarak

2.1.Elektrik enerjisinin sığaçlarda nasıl depolanabileceğini açıklar.

2.2.Yüklenmiş bir sığaçta yük ile gerilim arasındaki ilişkiyi keşfeder.

2.3.Bir sığacın sığasının geometrik özelliklerine bağlı olduğunu fark eder.


ÜNİTENİN AMACI:

U sınıfta ise alternatif akım ve doğru akım arasındaki farklılıkları inceleyip,elektrik enerjisinin taşınmasında transformatörlerin rolünü elektrik enerjisinin depolanmasında sığaçların önemini ve temel elektronik devre elemanlarının değişken ve doğru akımdaki davranışlarını inceleyeceklerdir.Ayrıca bu düzeyde günlük yaşamda sık karşılaşılan çeşitli basit elektronik kontrol devreleri kurarak ve projeler gerçekleştirerek elektronikle ilgili genel bir anlayış kazandırılması hedeflenmektedir.


Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA HAFTASI

3.ATATÜRK'ÜN DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN OLUŞUMUNU HAZIRLAYAN ETKENLER


KASIM4..HAFTA

1+1

Elektriksel geçirgenlik Dielektrik2.4.Değişken ve doğru akım devrelerinde sığacın davranışını açıklar.

2.5.Sığaçların seri ve paralel olarak bağlanmaları durumunda eşdeğer sığa, yük ve gerilim değerlerini hesaplar.


ÜNİTENİN AMACI:

U sınıfta ise alternatif akım ve doğru akım arasındaki farklılıkları inceleyip,elektrik enerjisinin taşınmasında transformatörlerin rolünü elektrik enerjisinin depolanmasında sığaçların önemini ve temel elektronik devre elemanlarının değişken ve doğru akımdaki davranışlarını inceleyeceklerdir.Ayrıca bu düzeyde günlük yaşamda sık karşılaşılan çeşitli basit elektronik kontrol devreleri kurarak ve projeler gerçekleştirerek elektronikle ilgili genel bir anlayış kazandırılması hedeflenmektedir.


Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders saati iconProgramı Ders No Konu Ders Saati

Ders saati iconDers plani (2 ders saati) 10. Hafta 20 kasim ile 24 kasim arasi

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com