Çevre ve Orman Bakanlığından


sayfa6/26
t.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

ATIK KODUNUN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

 

a) Eğer (01)den (12)ye yada (17)den (20)ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise, atığı tanımlamak için (13), (14) ve (15)ana başlıkları atlında verilen bölümler incelenmelidir.

b) Eğer atık kodlarından hiç biri uyarlanamıyor ise, atık, (16) ana başlığı altında verilen bölüm uyarınca tanımlanmalıdır.

c) Eğer atık, (16) ana başlığı altında verilen bölümde de bulunamıyor ise (…..99) kodu (başka türlü tanımlanamayan atıklar),  ilk adımda tanımlanan liste bölümündeki aktiviteye uygun olarak kullanılmalıdır.

d) Bu ekte (A) işareti ile belirlenmiş atıklar tehlikeli özelliklerine bakılmaksızın  kesinlikle tehlikeli atıktır. (M) işareti ile belirlenmiş atıklar ise tehlikeli özelliklerinin belirlenmesi için (EK 6)da verilen eşik konsantrasyon değerlerine bakılarak tehlikeli atık olup olmadığına karar verilmesi gereken atıklardır.

LİSTE

(01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ   TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR

 

  01 03       Metalik  Madenlerin Fiziki ve Kimyasal İşlemleri Atıkları

01 03 04

Sülfat cevheri işlenmesinden doğan asit üreten döküntüler

(A)

01 03 05

Tehlikeli madde içeren diğer döküntüler

(M)

01 03 07

Metalik  madenlerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden doğan ve tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

(M)

01 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  01 04            Metalik  Olmayan Madenlerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar

01 04 07

Metalik olmayan madenlerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden doğan ve tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

(M)

01 04 99 

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

    01 05      Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları

01 05 05

Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları

(M)

01 05 06

Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları

(M)

01 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(02) TARIM, BAHÇIVANLIK, DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK,  GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEME SONUCU ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR

 

 02 01    Tarım, Bahçıvanlık, Deniz Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar

02 01 05

Tarımsal kimyasal madde atıkları

(A)

02 01 08

Tehlikeli maddeler içeren tarımsal  atıklar

(M)

02 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(03) AĞAÇ İŞLEMEDEN VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

   03 01      Ağaç İşlemeden ve Panel ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

03 01 04

Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, parçacık ve kaplamalar

(M)

03 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

   03 02      Ahşap Koruma Atıkları

03 02 01

Halojenlinize edilmemiş organik ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 02

Organik olarak klorlanmış ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 03

Organik metal ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 04

İnorganik ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 05

Tehlikeli madde içeren diğer ahşap koruyucuları

(M)

03 02 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları

(M)

 

(04)  DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

    04 01      Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 01 03

Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları

(M)

04 01 04

Krom içeren tabaklama çözeltisi

(M)

04 01 06

Saha içinde özellikle krom içeren atık suların arıtılmasından kaynaklanan çamurlar

(M)

04 01 08

Krom içeren atık tabaklanmış deri (çivitli yün, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)

(M)

04 01 09

Perdah ve boya atıkları

(M)

04 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  04 02       Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 02 14

Organik çözücüler içeren perdah atıkları

(M)

04 02 16

Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler

(M)

04 02 19

Tehlikeli madde içeren atıksuların saha içi arıtılmasından kaynaklanan çamurlar

(M)

04 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 

 

 

 

(05) PETROL ARITMA, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN

        KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  05 01        Petrol Rafine Atıkları

05 01 02

Tuz arındırma(tuz giderici) çamuru

(A)

05 01 03

Tank dibi çamuru

(A)

05 01 04

Asit alkil çamuru

(A)

05 01 05

Yağ döküntüsü

(A)

05 01 06

İşletme yada ekipman bakım çalışmalarında oluşan yağlı çamur

(A)

05 01 07

Asit ziftleri (asitli katranlar)

(A)

05 01 08

Diğer ziftler

(A)

05 01 09

Tehlikeli madde içeren saha içi  atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamur

(M)

05 01 11

Yakıtların  bazlar ile temizlemesi  sonucu oluşan atıklar

(A)

05 01 12

Yağ içeren asitler

(M)

05 01 15

Kullanılmış filtre killeri

(A)

05 01 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  05 04       Kullanılmış Filtre Killeri

05 04 01

Kullanılmış filtre killeri

(M)

 

  05 05       Yağ Kükürt Giderme Atıkları

05 05 01

Kükürt içeren atıklar

(M)

05 05 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

  05 06        Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan  Atıklar

05 06 01

Asit ziftleri (asitli katranlar)

(A)

05 06 03

Diğer ziftler(diğer katranlar)

(A)

05 06 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

  05 07        Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar

05 07 01

Cıva içeren atıklar

(M)

05 07 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  05 08       Yağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

05 08 01

Kullanılmış filtre killeri

(M)

05 08 02

Asitli katranlar

(M)

05 08 03

Diğer katranlar

(M)

05 08 04

Yağın yeniden üretiminden kaynaklanan sulu  çözeltiler

(M)

05 08 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

(06) İNORGANİK (ORGANİK OLMAYAN) KİMYASAL İŞLEMLERDEN  KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  06 01        Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 01 01

Sülfürik asit ve sülfür asidi

(A)

06 01 02

Hidroklorik asit

(A)

06 01 03

Hidroflüorik asit

(A)

06 01 04

Fosforik ve fosfor asidi

(A)

06 01 05

Nitrik asit ve nitröz asit

(A)

06 01 06

Diğer asitler

(A)

06 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 02        Bazların İFTK’sından Kaynaklanan  Atıklar

06 02 01

Kalsiyum hidroksit

(A)

06 02 02

Soda

(M)

06 02 03

Amonyum hidroksit

(A)

06 02 04

Sodyum ve potasyum hidroksit

(A)

06 02 05

Diğer bazlar

(A)

06 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 03       Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İFTK’larından Kaynaklanan  Atıklar

06 03 11

Siyanür içeren katı tuzlar ve  solüsyonlar

(M)

06 03 13

Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar 

(M)

06 03 15

Ağır metal içeren metalik oksitler

(M)

06 03 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 04        06 03’de Bahsedilmeyen  Metal İçeren Atıklar

06 04 02

Metalik tuzlar (06 03 hariç)

(M)

06 04 03

Arsenik içeren atıklar

(M)

06 04 04

Cıva içeren atıklar

(M)

06 04 05

Başka ağır metaller içeren atıklar

(M)

06 04 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

  06 05        Saha İçi Atıksu Arıtma İşlemlerinden Kaynaklanan Çamurlar

06 05 02

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

(M)

 

  06 06            Sülfürlü Kimyasallardan, Sülfür Kimyasal İşlemlerinden ve Sülfürden Arındırma İşlemlerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 06 02

Tehlikeli sülfürler içeren atıklar

(M)

06 06 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

  06 07        Halojenlerin İFTK’larından ve Halojenlerin Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar

06 07 01

Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar

(M)

06 07 02

Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon

(A)

06 07 03

Cıva içeren baryum sülfat çamuru

(M)

06 07 04

Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asit

(A)

06 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 08       Silikon ve Silikon Türevlerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 08 02

Zararlı silikonlar içeren atıklar

(M)

06 08 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 09   Fosforlu Kimyasallardan ve Fosforlu Kimyasalların İşlenmesinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 09 03

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddeler bulaşmış kalsiyum tabanlı reaksiyon atıkları

(M)

06 09 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 10            Nitrojen Kimyasallarının İşlenmesi , Gübre Üretimi ve Nitrojen Kimyasalları İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 10 02

Tehlikeli madde içeren atıklar

(M)

06 10 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 13            Başka Türlü Tanımlanmamış İnorganik (Organik Olmayan) Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıkları

06 13 01

İnorganik (organik olmayan) bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler (inorganik pestisitler,biyolojik ilaçlar)

(A)

06 13 02

Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)

(A)

06 13 04

Asbest üretimi atıkları

(A)

06 13 05

Kurum

(A)

06 13 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Benzer:

Çevre ve Orman Bakanlığından iconÇevre ve Şehircilik Bakanlığından

Çevre ve Orman Bakanlığından iconÇevre görevliSİ, Çevre yönetim biRİMİ ve çevre danişmanlik firmalari hakkinda yönetmeliK

Çevre ve Orman Bakanlığından iconÇevre görevliSİ, Çevre yönetim biRİMİ ve çevre

Çevre ve Orman Bakanlığından iconOrman siniri dişina çikarma ( Maki Komisyonlarının Yaptığı Maki Tespit...

Çevre ve Orman Bakanlığından iconKimya Işığında Çevre Ve Çevre Sorunları Kimyasal Kirlilik Nükleer Enerji

Çevre ve Orman Bakanlığından iconOrman yanginlarinin önlenmesi ve söNDÜRÜlmesinde görevlilerin göRECEKleri İŞler

Çevre ve Orman Bakanlığından iconTarım ve Köyişleri Bakanlığından

Çevre ve Orman Bakanlığından iconÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

Çevre ve Orman Bakanlığından iconYönetmelikler Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

Çevre ve Orman Bakanlığından iconGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com