Çevre ve Orman Bakanlığından


sayfa8/26
t.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

(09) FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  09 01            Fotoğraf Endüstrisi Atıkları

09 09 01

Su bazlı developer (geliştirici)(banyo) ve aktivatör (harekete geçirici)(hassaslaştırma) solüsyonları

(A)

09 01 02

Su bazlı ofset plakası developeri (geliştirici)(banyo) solüsyonu

(A)

09 01 03

Çözücü bazlı developer (banyo) solüsyonları

(A)

09 01 04

Fikser (sabitleyici) solüsyonları

(A)

09 01 05

Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı fikser (sabitleyici)solüsyonları

(A)

09 01 06

Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan ve gümüş içeren atıklar

(M)

09 01 11

16 06 01, 16 06 02 yada 16 06 03’de bahsedilen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

(A)

09 0113

09 01 06’de bahsedilenlerin dışında gümüş geri dönüşümü için yapılan arıtmadan kalan akıcı sıvı atıklar

(A)

09 01 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(10) ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  10 01       (Güç) Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden((19) Hariç) Kaynaklanan Atıklar

10 01 04

Uçucu yağ külü ve  kazan tozu

(A)

10 01 09

Sülfürik asit

(A)

10 01 13

Yakıt olarak kullanılan emülsifiye edilmiş hidrokarbonların uçucu külü 

(A)

10 01 14

Tehlikeli gazlar içeren birlikte-yanma  sonucu çıkan taban külü, cüruf ve  kazan tozu

(M)

10 01 16

Tehlikeli gazlar içeren birlikte-yanma  sonucu çıkan uçucu kül

(M)

10 01 18

Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları

(M)

10 01 20

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtmasının çamurları

(M)

10 01 22

Tehlikeli maddeler içeren  kazan temizlemesi sonucu çıkan akıcı çamurları

(M)

10 01 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 02       Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

10 02 07

Tehlikeli maddeler içeren ve (elektrikli ark fırınlarının) gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

(M)

10 02 11

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 02 13

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamur ve filtre kekleri

(M)

10 02 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 03            Alüminyum Isıl(Termal)  Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 03 01

Anot imalatından kaynaklanan katranlar ve diğer karbon içeren atıklar

(M)

10 03 04

Birincil üretim cürufları

(A)

10 03 07

Kullanılmış pota astarları

(M)

10 03 08

İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları

(A)

10 03 09

İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar

(A)

10 03 10

Tuz cüruflarının ve siyah cürufların arıtılmasından kaynaklanan atıklar

(M)

10 03 15

Parlayabilir yada yayılabilir , suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda parlayabilir gazlar çıkaran  köpükler

(M)

10 03 17

Anot üretiminden kalan katran içeren atıklar

(M)

10 03 19

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 03 21

Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar ve tozlar (değirmen topları tozu dahil)

(M)

10 03 23

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları

(M)

10 03 25

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri

(M)

10 03 27

Soğutma suyundan kaynaklanan yağ içerikli atıklar

(M)

10 03 29

Tehlikeli maddeler içeren tuz cürufları ve kara cürufların arıtma atıkları

(M)

10 03 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 04       Kurşun Isıl Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 04 01

Birincil ve ikincil işlem cürufları

(A)

10 04 02

Birincil ve ikincil üretim cüruf ve demir hurdaları atıkları

(A)

10 04 03

Kalsiyum arsenat

(A)

10 04 04

Baca gazı tozu

(A)

10 04 05

Diğer parçacıklar ve toz

(A)

10 04 06

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar 

(A)

10 04 07

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

(A)

10 04 09

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 04 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 

 

  10 05       Çinko Isıl İşlem (Termal) Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 05 03

Baca gazı tozu

(A)

10 05 05

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(A)

10 05 06

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

(A)

10 05 08

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 05 10

Suyla temas halinde parlayabilir yada yayılabilir hurda ve posalar, büyük tehlikeli miktarlarda parlayabilir gazlar

(M)

10 05 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 06       Bakır (Isıl İşlem)Termal Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 06 03

Baca gazı tozu

(A)

10 06 06

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(A)

10 06 07

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

(A)

10 06 09

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 07       Gümüş, Altın ve Platin (Isıl)Termal Metalürjisi Atıkları

10 07 07

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 07 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 08       Diğer Demir Olmayan Isıl Metalürji Atıkları

10 08 08

Birincil ve ikincil üretim tuz cürufu

(A)

10 08 10

Suyla temas halinde parlayabilir yada yayılabilir demir hurdaları ve posalar, büyük miktarlarda parlayabilir gazlar

(M)

10 08 12

Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar

(M)

10 08 15

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 08 17

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri

(M)

10 08 19

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 08 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 09        Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar

10 09 05

Tehlikeli madde içeren ve henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları 

(M)

10 09 07

Tehlikeli madde içeren ve döküm yapılamış model ve döküm kalıpları

(M)

10 09 09

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 09 11

Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar

(M)

10 09 13

Tehlikeli maddeler içeren çöp kapları

(M)

10 09 15

Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme ajanları

(M)

10 09 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 10                       Demir Olmayan Döküm Atıkları

10 10 05

Tehlikeli madde içeren ve henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları

(M)

10 10 07

Tehlikeli madde içeren ve döküm yapılamış model ve döküm kalıpları

(M)

10 10 09

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 10 11

Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar

(M)

10 10 13

Tehlikeli maddeler içeren çöp kapları

(M)

10 10 15

Tehlikeli maddeler içeren çatlak bildiren atık ajanlar

(M)

10 10 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 11       Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları

10 11 09

Tehlikeli maddeler içeren ve ısıl işlemden önce hazırlanan cam harmanı atığı

(M)

10 11 11

Tehlikeli maddeler içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)

(M)

10 11 13

Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamurları

(M)

10 11 15

Tehlikeli maddeler içeren ve baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(M)

10 11 17

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

(M)

10 11 19

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtma işlemleri katı atıkları

(M)

10 11 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 12       Seramik Ürünler, Tuğlalar, Kiremitler ve İnşaat Malzemelerinin Üretim Atıkları

10 12 09

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma katı atıkları

(M)

10 12 11

Ağır metaller içeren sırlama atıkları

(M)

10 12 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 

 10 13                        Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları

10 13 09

Asbest içeren asbestli çimento üretimi atıkları

(M)

10 13 12

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma katı atıkları

(M)

10 13 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 14        Kremateryum Atıkları

10 14 01

Civa içeren gaz temizleme atıkları

(M)

 
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

Benzer:

Çevre ve Orman Bakanlığından iconÇevre ve Şehircilik Bakanlığından

Çevre ve Orman Bakanlığından iconÇevre görevliSİ, Çevre yönetim biRİMİ ve çevre danişmanlik firmalari hakkinda yönetmeliK

Çevre ve Orman Bakanlığından iconÇevre görevliSİ, Çevre yönetim biRİMİ ve çevre

Çevre ve Orman Bakanlığından iconOrman siniri dişina çikarma ( Maki Komisyonlarının Yaptığı Maki Tespit...

Çevre ve Orman Bakanlığından iconKimya Işığında Çevre Ve Çevre Sorunları Kimyasal Kirlilik Nükleer Enerji

Çevre ve Orman Bakanlığından iconOrman yanginlarinin önlenmesi ve söNDÜRÜlmesinde görevlilerin göRECEKleri İŞler

Çevre ve Orman Bakanlığından iconTarım ve Köyişleri Bakanlığından

Çevre ve Orman Bakanlığından iconÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

Çevre ve Orman Bakanlığından iconYönetmelikler Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

Çevre ve Orman Bakanlığından iconGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com