Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu


t.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar


c:\users\oayaz\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\untitled-1.gifc:\users\oayaz\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\untitled-1.gif
DEKORATİF SENTETİK ÜRÜN GRUBU
Betek Road Marking Paint
ÜRÜN TANIMI 

Yol ve kaldırım işaretlemeleri için kullanılan, klor kauçuk esaslı, aşınma dayanımı yüksek mat bir boyadır.
ÖZELLİKLERİ

Yapışma gücü yüksek, kuruması çabuk, sürtünmeye dayanıklı, renk değişimi yapmayan yüksek performanslı bir boyadır.
UYGULANACAK YÜZEYLER

Yol çizgilerinin işaretlenmesinde, kaldırım taşlarının boyanmasında ve otopark işaretlemelerinde kullanılır. Asfalt ve beton yüzeylerde kullanılabilir. Beton yüzeyde kullanılacaksa, betonun uygulamadan en az 1 ay önce dökülmüş olması gereklidir. Eski boyalı yüzey (epoksi, su bazlı yol çizgi boyası vb.) üstüne uygulamalarda mutlaka bir miktar deneme yapılması tavsiye edilir.
UYGULAMA 

Betek Road Marking Paint, uygulamasından önce yüzey alanı mutlaka toz, kir, mıcır vb. malzemelerden arındırılmalıdır. Kaldırım taşlarının boyanması uygulamalarında öncelikli olarak kırık, eksik kısımlar düzeltilmeli veya değiştirilmelidir. Yol çizgilerinin işaretlenmesi uygulamalarında mümkün olduğunca gevşek zemin, aşınmış agregalı yüzeyler üzerine uygulama yapılmamalıdır. Uygulama, yağış ve esinti olmayan çevre koşullarında ortamın ve asfaltın sıcaklığı minimum 15ºC ve bağıl rutubeti maksimum %85 olmak şartıyla temiz ve kuru asfalt yüzeye tatbik edilerek yapılmalıdır. Sert kurumasını tamamlamadan (25ºC’de 45 dakika) yaya ve araç trafiğinden korunmalıdır. Cam kürecik uygulanacaksa, cam kürecikler boyaya herhangi bir kaynaktan gelen ışığa doğru açıda yansıtarak parlaklığın dolayısı ile de özellikle gece görüşlerinde yol emniyetinin sağlanması amacıyla uygulama aşamasında, boya uygulandıktan hemen sonra eklenmelidir. Malzeme yola ilk uygulandığında, cam kürecikler görünmez durumdadır. Ancak bir süre sonra trafiğin aşındırması ile ortaya çıkarlar. Zaman içerisinde yansıtıcılık görevine devam ederler ve yol çizgileri parlak bir görünüm alır. Parlak yüzeylerin uygulamadan önce kesinlikle pürüzlendirilmesi gereklidir. İdeal yüzey performansı için, ürüne cam kürecik ilave edilmeli ve uygulama mutlaka havasız (airless) sistemlerle yapılmalıdır.

Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.betekexport.com adresinden ulaşabilirsiniz.
İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)

Dokunma kurumasını yaklaşık 15 dakikada tamamlar. Son kuruması (trafiğe açılma süresi) yaklaşık olarak 45 dakikadır (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 550 mikron kuru film tabakası kalınlığı için yaklaşık 1 Litre ile tek katta 3 m2 alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI

<23°C
DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak en az 3 yıl saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.
AMBALAJ

25 Kg

TEHLİKE TANIMI

Xn Sağlığa zararlıdır.

F Kolay alevlenir.
Tehlike beyanları

H225 Çok yanıcı sıvı veya buhar.

H350 Kansere sebep olabilir.

H360Df May damage the unborn child. Suspected of damaging fertility.

H373 Uzun süre ve tekrarlanan maruz kalmalar organlara hasar verebilir.

H304 Yutulursa veya soluk yollarına girerse ölüme sebep olabilir.

H411 Su hayatı için uzun süre kalıcı etkileri olan zehirli.
Uyarı beyanları

P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P210 Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P241 Patlamaya karşı korumalı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kulanın.

P301+P310 YUTULURSA: Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun.

P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Kontamine olan giysileri derhal çıkartın. Cildi su/duş

ile yıkayın.

P405 Kilitli bir yerde saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy

Toluene
Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.www.betekexport.com


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif ahşap üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif ahşap üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif ahşap üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com