Dekoratif ahşap üRÜn grubu


t.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar


c:\users\oayaz\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\untitled-1.gifc:\users\oayaz\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\untitled-1.gif
DEKORATİF AHŞAP ÜRÜN GRUBU
Betek Parke Dolgu Verniği

TANIM


Selülozik esaslı çabuk kuruyan dolgu verniktir.

KULLANILDIĞI YERLER


Her türlü MDF, Sunta, masif ahşap ve kaplama yüzeylerde, gözenek doldurmak ve sonkat’a düzgün yüzey hazırlamak amacıyla kullanılan Dolgu Verniğidir. Uygulandığı yüzeyde dolgun, dayanıklı ve kolay zımparalanabilen bir film oluşturur.

İNCELTME


Betek Cellulosic Thinner ile %50-100 oranında inceltilmelidir.

UYGULAMA


Pistole ile uygulanır. Uygulama ince katlar halinde 2-3 kat olarak uygulanır. Katlar arası 5-10 dk bırakılarak uygulama yapılır.

KURUMA ve ZIMPARA SÜRESİ (20°C)


Dokunma kuruması: 10-15 dakika

Zımparalanabilme: 2 saat

PARLAMA NOKTASI


< 23°C

SARFİYAT


Betek Cellulosic Sanding Sealer ile 8-10 m2 alan verniklenebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA


Serin ve havalandırılmış bir ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır. Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır.

AMBALAJ


12,5 lt, 2,5 lt
Tehlike beyanları

H225 Çok yanıcı sıvı veya buhar.

H304 Yutulursa veya soluk yollarına girerse ölüme sebep olabilir.

H315 Deri thrişine sebep olur.

H319 Ciddi göz tahrişine sebep olur.

H336 - Uyuşukluk ve baş dönmesine sebep olabilir.

H373: Uzun süre ve tekrarlanan maruz kalmalar organlara hasar verebilir.

H360Df: May damage the unborn child. Suspected of damaging fertility.


Uyarı beyanları

P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P210 Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P301+P310 YUTULURSA: Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun.

P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Kontamine olan giysileri derhal çıkartın. Cildi su/duş

ile yıkayın.

P305+P351+P338 GÖZE TEMAS EDERSE: Birkaç dakika suyla dikkatle yıkayın. Kontak lemsiniz varsa ve

çıkarmak kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Yıkamaya devam edin.

P405 Kilitli bir yerde saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.www.betekexport.com


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif ahşap üRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif ahşap üRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com