Ek-2 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi


sayfa30/38
t.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   38

10.11.1. Baklofen

10.11.2 Botulinizm toksin A * (sadece fokal spastisitede muafiyet kapsamındadır.)

10.12. Nöropatik ağrı (G53.0) (G52.1) (G56- G63)

G53.0

Postzoster nevralji (B02.2†)G52.1

Glossofaringeal sinir bozuklukları

 

 

G56

Üst ekstremite mononöropatileri

G56.0

Karpal tünel sendromu

G56.1

Median sinirin diğer lezyonları

G56.2

Ulnar sinir lezyonu

G56.3

Radial sinir lezyonu

G56.4

Kozalji

G56.8

Üst ekstremitenin diğer mononöropatileri

G56.9

Üst ekstremite mononöropatisi, tanımlanmamış

 

 

G57

Alt ekstremite mononöropatileri

G57.0

Siyatik sinir lezyonu

G57.1

Meralgia paraestetika

G57.2

Femoral sinir lezyonu

G57.3

Lateral popliteal sinir lezyonu

G57.4

Medial popliteal sinir lezyonu

G57.5

Tarsal tünel sendromu

G57.6

Plantar sinir lezyonu

G57.8

Alt ekstremitenin diğer mononöropatileri

G57.9

Alt ekstremite mononöropatisi, tanımlanmamış

 

 

G58

Mononöropatiler, diğer

G58.0

İnterkostal nöropati

G58.7

Mononöritis multipleks

G58.8

Mononöropatiler diğer, tanımlanmış

G58.9

Mononöropati, tanımlanmamış

 

 

G59

Mononöropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

G59.0*

Diyabetik mononöropati (E10-E14† ortak dördüncü karakterle .4 birlikte)

G59.8

Mononöropatiler diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

 

 

G60

Kalıtsal ve idiopatik nöropati

G60.0

Kalıtsal motor ve sensoriyal nöropati

G60.1

Refsum hastalığı

G60.2

Nöropati, kalıtsal ataksi ile birlikte

G60.3

İdiopatik ilerleyici nöropati

G60.8

Kalıtsal ve idiopatik nöropatiler, diğer

G60.9

Kalıtsal ve idiopatik nöropati, tanımlanmamış

 

 

G61

Enflamatuvar polinöropati

G61.0

Guillain-Barre sendromu

G61.1

Serum nöropatisi

G61.8

Enflamatuvar polinöropatiler, diğer

G61.9

Enflamatuvar polinöropati, tanımlanmamış

 

 

G62

Polinöropatiler, diğer

G62.0

Polinöropati ilaca bağlı

G62.1

Alkolik polinöropati

G62.2

Polinöropatiler, diğer toksik ajanlara bağlı

G62.8

Polinöropatiler tanımlanmış, diğer

G62.9

Polinöropati, tanımlanmamış

 

 

G63

Polinöropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

G63.0

Polinöropati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda

G63.1*

Polinöropati, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†)

G63.2*

Diyabetik polinöropati (E10-E14† ortak dördüncü karakter .4 ile)

G63.3*

Polinöropati, diğer endokrin ve metabolik hastalıklarda

G63.4*

Polinöropati, nütrisyonel yetmezlikte (E40-E64†)

G63.5*

Polinöropati, sistemik bağ dokusu bozukluklarında (M30-M35†)

G63.6*

Polinöropati, diğer musküloskeletal bozukluklarda (M00-M25†, M40-M96†)

G63.8*

Polinöropati, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda

10.12.2. KarbamazepinG63.2*

Diyabetik polinöropati (E10-E14† ortak dördüncü karakter .4 ile)

G59.0*

Diyabetik mononöropati (E10-E14† ortak dördüncü karakterle .4 birlikte)
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   38

Benzer:

Ek-2 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi iconEk-2 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi

Ek-2 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi iconHasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesinde yapilan düzenlemeler

Ek-2 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi iconResmi olarak reçete ile alınabilecek ilaçlar (reçeteli ilaçlar) ve...

Ek-2 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi iconEk-2/c ayakta tedavide sağlik raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu...

Ek-2 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi iconAyakta tedavide sağlik raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu)...

Ek-2 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi iconEk-2/c ayakta tedavide sağlik raporu (uzman hekim raporu/SAĞlik kurulu...

Ek-2 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi iconAyakta tedavide sağlik raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu)...

Ek-2 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi icon4 Yatışına karar verilen hastanın beraberinde getirdiği ve sürekli...

Ek-2 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi iconAraştirma projesi katilim formu

Ek-2 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi icon2018 sonrasi ifmant’in belirlemiŞ olduğu yeni NÖralterapi EĞİTİm katilim ve sertiFİka şartlari


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com