Kaza Sigortanız, birden bire ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen olaylar sonucunda kişinin ölmesi veya bir zarara uğraması hallerini kapsar


t.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
FERDİ KAZA SİGORTASI

 1. Kaza Sigortası nedir?

Kaza Sigortanız, birden bire ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen olaylar sonucunda kişinin ölmesi veya bir zarara uğraması hallerini kapsar.

 1. Kaza Sigortası hangi durumlarda geçerlidir?

Kaza Sonucu Vefat

Kaza Sonucu Maluliyet

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları


 1. Kaza Sonucu vefat durumunda sigortadan nasıl yararlanılır?

Sigortalının sigorta süresi içinde kaza sonucu vefat etmesi durumunda menfaattar(lar)ına, menfaattar belirtilmemiş ise kanuni varis(ler)ine, bu sözleşmeye ait poliçede belirtilen kaza sonucu vefat teminatı ödenir.

 1. Kaza Sonucu vefat teminatı ne kadardır?

Kaza Sonucu Vefat Teminatı: 25.000 TL ‘ dir.

 1. Kaza Sonucu vefat tazminatı talebinde bulunmak için hangi evraklar gerekmektedir?

 • Ölüm tutanağı,

 • Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukaatlı nüfus kayıt örneği,

 • Gömme izin kağıdı,

 • Vefat nedenini açıklayan doktor raporu,

 • Veraset ilamı,

 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı,

 • Vefat tazminatının manfaattar(lar)a ödenmesi kesinlik kazandığında, ödemenin veraset ve intikal vergisinden muaf olduğuna veya verginin tahsil edildiğine dair mahalli Deftardarlıktan temin edilecek vergi ile ilgili yazı.

 • Tazminat ödenecek kişinin banka, şube, hesap no’sunun belirtildiği banka hesap bilgileri,

 • Kaza zaptı aslı ve tasdikli sureti,

 • Ölüm tutanağı,

 • Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukaatlı nüfus kayıt örneği,

 • Gömme izin kağıdı,

 • Vefat nedenini açıklayan doktor raporu,

 • Veraset ilamı,

 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı,

 • Vefat tazminatının manfaattar(lar)a ödenmesi kesinlik kazandığında, ödemenin veraset ve intikal vergisinden muaf olduğuna veya verginin tahsil edildiğine dair mahalli Deftardarlıktan temin edilecek vergi ile ilgili yazı.

 • Tazminat ödenecek kişinin banka, şube, hesap no’sunun belirtildiği banka hesap bilgileri,

 • Kaza zaptı aslı ve tasdikli sureti,

Hazırlamış olduğunuz bu evrakları göndermeden önce Can Sigorta 0 216 445 0 555 numaralı telefondan Hale Alımlı ya da Seda Bolat ile irtibata geçerek bilgi almanız ve size iletilecek adrese göndermeniz gerekmektedir. Tazminat, dosyanın tamamlanarak sigorta firmasına gönderilmesinden sonra gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip hak sahiplerine ödenir. 1. Kaza Sonucu maluliyet durumunda sigortadan nasıl yararlanılır?

Uzuv Kaybı Açıklaması

Sigorta Bedeli Teminat Miktarı (%)

İki gözün tamamen kaybı

100

İki kolun veya iki elin tamamen kaybı

100

İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı

100

Bir kol veya bir el ile beraber bir bacağın veya bir ayağın tamamen kaybı

100

Umumi felç

100

Şifa bulmaz akıl hastalığı

100

Bir bacağın dizden yukarısından tamamen kaybı  

50

Bir bacağın dizden aşağısından tamamen kaybı  

40

Bir ayağın tamamen kaybı     

40

Her iki kulağın tamamen sağırlığı

40

Amudi fikarinin bariz inhına ile müterafik hareketsizliği

30

Bir ayağın bütün parmaklar dahil kısmen kesilmesi

30

Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı

30

Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması     

30

Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün rüyet kudretinin yarı yarıya kaybı    

25

Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması  

25

Bir dizin hareketinin tamamen kaybı  

20

Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması  

20

Kırılan bir diz kapağının iyi kaynamaması

20

Göğüs kafesinde devamlı şekil bozukluğu yapan kaburga kırıklığı

10

Bir bacağın 5 santimetre veya daha fazla kısalması

15

Bir ayak bileği hareketinin tamamen kaybı

15

Bir kulağın tamamen sağırlığı    

10

Bir ayak baş parmağının tamamen kaybı

8

 

Sağ (%)

Sol (%)

Kolun veya elin tamamen kaybı

60

50

Omuz hareketinin tamamen kaybı

25

20

Dirsek hareketinin tamamen kaybı

20

15

Bilek hareketinin tamamen kaybı

20

15

Baş parmak ile şahadet parmağının tamamen kaybı

30

25

Baş parmak ile beraber şahadet parmağından gayri bir parmağın tamamen kaybı

25

20

Şahadet parmağı ile beraber baş parmaktan gayri bir parmağın tamamen kaybı

20

15

Baş ve şahadet parmaklarından gayri üç parmağın tamamen kaybı                                      

25

20

Yalnız baş parmağın tamamen kaybı

20

15

Yalnız şahadet parmağının tamamen kaybı

15

10

Yalnız orta parmağın tamamen kaybı  

10

8

Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı

8

7

Yalnız küçük parmağın tamamen kaybı

7

6 • Yukarıdaki cetvelde yer almayan diğer maluliyetler için önem derecelerine göre ve cetvelde yazılı değerlere kıyasla ödeme yapılır.

 • Bir uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı demek, o uzvun veya uzuv kısmının kesinlikle vazife görememesi ve kullanılamaması demektir.

 • Bir kazadan önce kesinlikle vazife göremez haldeki bir uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı için teminat ödemesi yapılmaz.

 • Kaza sonucu birçok uzuvda kayıp meydana gelmesi halinde ödenecek toplam tutar 25.000 TL’ yi geçemez.

 • Sigortalı solak olduğu takdirde, yukarıdaki cetvelde sağ ve sol el için belirtilen oranlar tam tersi olacaktır. 1. Kaza Sonucu maluliyet tazminatı talebinde bulunmak için hangi evraklar gerekmektedir?

 • Kaza zaptı aslı ve tasdikli sureti,

 • Uzuv kaybını ve maluliyetin kalıcı olduğunu belirten hastane raporu


Eğer aynı kaza sonucunda tedavi masraflarınızı da almak isterseniz aşağıdaki evrakları da hazırlamanız gerekmektedir:


 • Tüm doktor raporları,

 • Kaza zaptı aslı ve sureti,

 • Tüm detaylı fatura asılları,

 • Tetkik sonuç raporları ve tetkiklerin asılları

 • Reçeteler ve ilaç küpürleri.


Hazırlamış olduğunuz bu evrakları göndermeden önce Can Sigorta 0 216 445 0 555 numaralı telefondan Hale Alımlı ya da Seda Bolat ile irtibata geçerek bilgi almanız ve size iletilecek adrese göndermeniz gerekmektedir. Tazminat, dosyanın tamamlanarak sigorta firmasına gönderilmesinden sonra gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip hak sahiplerine ödenir.

 1. Kaza Sonucu tedavi masrafları tazminatı ne demektir?

Sigortalının başına gelebilecek herhangi bir kaza durumunda yaptığı tedavi masrafları ( herhangi bir maluliyet durumu olmaksızın) 2.500 TL’ ye kadar karşılanmaktadır.

 1. Kaza Sonucu tedavi masrafları tazminatı talebinde bulunmak için hangi evraklar gerekmektedir?

 • Tüm doktor raporları,

 • Kaza zaptı aslı ve sureti,

 • Tüm detaylı fatura asılları,

 • Tetkik sonuç raporları ve tetkiklerin asılları

 • Reçeteler ve ilaç küpürleri.

Hazırlamış olduğunuz bu evrakları göndermeden önce Can Sigorta 0 216 445 0 555 numaralı telefondan Hale Alımlı ya da Seda Bolat ile irtibata geçerek bilgi almanız ve size iletilecek adrese göndermeniz gerekmektedir. Tazminat, dosyanın tamamlanarak sigorta firmasına gönderilmesinden sonra gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip hak sahiplerine ödenir.

 1. Tedavi masraflarına ambulans hizmeti de dahil midir?

Tedavi masraflarına ambulans hizmeti dahil değildir.

 1. Kaza sonucu devlet hastanesinde tedavi gördüm yine de masraflar için kaza sigortasından tazminat alabilir miyim?

Kaza sigortasından tedavi masraflarınızı alabilmeniz için bu tedavinizin herhangi bir sosyal güvence kapsamında yapılmamış olması gerekmektedir.

 1. Kaza Sigortasından yararlanabilmek için bir yaş sınırı var mıdır?

Bu sigortada 18 – 75 yaş arasındaki kişiler sigortalı olabilir. 65 yaşın üzerindeki sigortalılar için herhangi bir kaza durumunda tedavi masrafları karşılanmamaktadır. Vefat ve maluliyet teminatında bir farklılık yoktur.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kaza Sigortanız, birden bire ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen olaylar sonucunda kişinin ölmesi veya bir zarara uğraması hallerini kapsar iconİl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 18 Ekim 19 Ekim 2017 tarihlerinde...

Kaza Sigortanız, birden bire ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen olaylar sonucunda kişinin ölmesi veya bir zarara uğraması hallerini kapsar iconKarişimlar karışım, birden fazla maddenin yalnız fiziksel özellikleri...

Kaza Sigortanız, birden bire ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen olaylar sonucunda kişinin ölmesi veya bir zarara uğraması hallerini kapsar iconGörev yapmayacak kadar hasta ve hatta bedene zararlı hale gelen bir...

Kaza Sigortanız, birden bire ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen olaylar sonucunda kişinin ölmesi veya bir zarara uğraması hallerini kapsar icon1 Kapsam (1) İkamet yeri Türkiye olan kişilerden; a) Hizmet akdi...

Kaza Sigortanız, birden bire ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen olaylar sonucunda kişinin ölmesi veya bir zarara uğraması hallerini kapsar iconBirbirleriyle etkileşim halinde olan ve ortak bir amacı gerçekleştirmek...

Kaza Sigortanız, birden bire ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen olaylar sonucunda kişinin ölmesi veya bir zarara uğraması hallerini kapsar iconÖnceden diyabet veya başka bir endokrin problemi bulunmayan 16 yaşında...

Kaza Sigortanız, birden bire ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen olaylar sonucunda kişinin ölmesi veya bir zarara uğraması hallerini kapsar iconBir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticari örf ve âdetler genel...

Kaza Sigortanız, birden bire ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen olaylar sonucunda kişinin ölmesi veya bir zarara uğraması hallerini kapsar iconBir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticari örf ve âdetler genel...

Kaza Sigortanız, birden bire ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen olaylar sonucunda kişinin ölmesi veya bir zarara uğraması hallerini kapsar iconBir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticari örf ve âdetler genel...

Kaza Sigortanız, birden bire ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen olaylar sonucunda kişinin ölmesi veya bir zarara uğraması hallerini kapsar iconE Ruhsatlı Kan Ürünü: Bu Yönetmeliğe göre Bakanlıkça ruhsatlandırılmış,...


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com