Ek-1: yatirimlarda devlet yardimlari ve kalkinmada önceliKLİ YÖrelere sağlanan diĞer destekler


sayfa1/8
t.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8
İÇİNDEKİLER

EK-1: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERE SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER I

1. YÖNETİCİ ÖZETİ 1

2. PROJENİN AMACI VE KAPSAMI 4

3. PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA STRATEJİSİ 7

4. HAMMADDE ETÜDÜ 10

5. YER SEÇİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ 13

6. TEKNİK ETÜDLER VE MÜHENDİSLİK 14

6.1. Proje Kapasitesinin Belirlenmesi 14

6.2. Üretim Tekniğinin Özellikleri ve Üretim Prosesi 15

6.3. Sürü Projeksiyonu 16

6.4. İnşaat İşleri 16

7. ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI 17

8. SABİT YATIRIM TUTARI 18

8.1. Arazi bedeli 18

8.2. Sabit Yatırım 18

8.3. İşletme Sermayesi 18

9. İŞLETME GELİR VE GİDERLERİ 19

9.1 İşletme Giderlerinin Hesaplanması 19

9.2 Proje Gelirlerinin Hesaplanması 20

10. UYGULAMA PROGRAMI 22

11. MALİ ANALİZ 23

11.1. Hesaplamalarda Kullanılan Varsayımlar 23

11.2. Projenin Finansmanı ve Finansal Analiz 23

11.3. Nakit Akım Tabloları ve Ticari Karlılık Göstergeleri 23

12. EKONOMİK ANALİZ 27

13. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 29

MALİ ANALİZ TABLOLARI 31

MALİ ANALİZ TABLOLARI …………………………………………………………… 31

EK-1: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERE SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER

1. YÖNETİCİ ÖZETİ


1.1. PROJENİN ADI VE TANITIMI

Bu proje kapsamında özel sektör tarafından kuzu besisi yapılması incelenmektedir. Kuzu besisi yapacak işletmeler 500 baş kuzu besisine göre hazırlanmıştır. Talep analizi ve yer tespiti kısmında ise, Bingöl ilinde benzer işletme kurulacak yerlerin sayısı 60 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu 60 işletmenin tamamı birbirinin benzeri olduğundan bu rapor sadece birisi için hazırlanmıştır. Proje özelde Bingöl, genelde Doğu Anadolu Bölgesi’nde uygulanabilecek nitelikte olup, benzer işletmelerin kurulup çalıştırılmasıyla bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacaktır.

1.KURULUŞ YERİ : BİNGÖL

2.KAPASİTESİ : 500 Baş besi kuzusu

3.TOPLAM YATIRIM TUTARI:

Sabit Yatırım : 18.329 $

İşletme Sermayesi : 39.669 $

Yatırım Dönemi Faizleri : -

Toplam : 59.060 $

4.ÖNGÖRÜLEN FİNANSMAN KAYNAKLARI : % 55 Özkaynak

5.YATIRIM SÜRESİ : 1 yıl

6.FAYDALI ÖMRÜ : 20 yıl

7.PROJENİN TAM KAPASİTEDE YILLIK:

-İşletme Gelirleri : 46.758 $

-İşletme Giderleri : 40.156 $

-Brüt Nakit Farkı : 6.602 $

8.YILLAR İTİBARIYLA KAPASİTE KULLANIM ORANLARI (%)

Her yıl tam kapasitede çalışacaktır.

1.2. DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

1.2.1. MALİ DEĞERLENDİRME

BORÇ ÖDEME GÜCÜ (Ort.) : Bazı yıllar 1’in altına inmekte

BBN.KKO : % 79

GERİ ÖDEME SÜRESİ : 11,72 yıl

NET BUGÜNKÜ DEĞER(%15) : 14.512 $

İÇ KARLILIK ORANI (%) : 13

1.2.2. EKONOMİK DEĞERLENDİRME

KATMA DEĞER ETKİSİ

İskonto Edilmiş Toplam Katma Değer

- Brüt : 117.978 $

- Net : 112.289 $

Hasıla /Sermaye Oranı (Toplam proje)

-Brüt Katma Değere Göre : 7,0

-Net Katma Değere Göre : 6,7

Hasıla /Sermaye Oranı (Yıllık Ort.)

-Brüt Katma Değere Göre (%) : 35

-Net Katma Değere Göre (%) : 33

İSTİHDAM VE ISTIHDAM ETKİSİ (TAM KAPASİTE)

İstihdam : 2 kişi

İstihdam Etkisi : 8.383 $

1. 3. SONUÇ

Proje, proje yürütücülerinin karlılığı ve gelir artırıcı etkileri ile parasal olarak ölçülemeyen diğer dışsallıklar dikkate alınarak teknik, mali ve ekonomik açıdan yapılabilir bulunmuştur. Ayrıca, projenin başarıyla uygulanması sonucunda, hayvancılık sektörü çerçevesinde Bingöl ilinin gelişimine ve genel bölgesel kalkınma sürecine önemli katkılarda bulunacağı beklenmektedir. Diğer taraftan projenin ihtiyaç duyduğu kredinin Ziraat Bankası kredisi olması durumunda projenin ticari karlılığı daha da artacaktır.

  1   2   3   4   5   6   7   8

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ek-1: yatirimlarda devlet yardimlari ve kalkinmada önceliKLİ YÖrelere sağlanan diĞer destekler icon*Tedavi yardımları yeşil kart verilerek sağlanan kişilerin kayıtları...

Ek-1: yatirimlarda devlet yardimlari ve kalkinmada önceliKLİ YÖrelere sağlanan diĞer destekler iconÖzel Destekler ve Uçuş Sponsorluğu

Ek-1: yatirimlarda devlet yardimlari ve kalkinmada önceliKLİ YÖrelere sağlanan diĞer destekler iconİlk Yardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir?

Ek-1: yatirimlarda devlet yardimlari ve kalkinmada önceliKLİ YÖrelere sağlanan diĞer destekler iconKalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

Ek-1: yatirimlarda devlet yardimlari ve kalkinmada önceliKLİ YÖrelere sağlanan diĞer destekler iconÖzet: Devlet memuruna, özürlü olduğuna dair sağlık kurulu raporu...

Ek-1: yatirimlarda devlet yardimlari ve kalkinmada önceliKLİ YÖrelere sağlanan diĞer destekler icon1. Aşağıdaki haklardan hangisinin, resimdeki çocuğun öncelikli kullanması...

Ek-1: yatirimlarda devlet yardimlari ve kalkinmada önceliKLİ YÖrelere sağlanan diĞer destekler iconEK: 1 onuncu kalkinma planinin (2014-2018) sağlik ile iLGİLİ poliTİkalari...

Ek-1: yatirimlarda devlet yardimlari ve kalkinmada önceliKLİ YÖrelere sağlanan diĞer destekler iconMemurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları,...

Ek-1: yatirimlarda devlet yardimlari ve kalkinmada önceliKLİ YÖrelere sağlanan diĞer destekler iconBeyazit devlet küTÜphanesi

Ek-1: yatirimlarda devlet yardimlari ve kalkinmada önceliKLİ YÖrelere sağlanan diĞer destekler iconDevlet muhasebesi YÖnetmeliĞİ


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com