Dekoratif ahşap üRÜn grubu


t.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar


c:\users\oayaz\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\untitled-1.gifc:\users\oayaz\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\untitled-1.gif
DEKORATİF AHŞAP ÜRÜN GRUBU
Betek Wood Care Varnished
ÜRÜN TANIMI

Ahşap yüzeyler için geliştirilmiş alkid bağlayıcı esaslı, şeffaf yapıda parlak görünümlü dekoratif ve koruyucu amaçlı kullanılan bir son kat ahşap verniğidir.
ÖZELLİKLERİ

Uygulama sonrası ayrı vernik gerektirmez. Özel katkı maddeleri sayesinde mavi mantarlara karşı koruyucudur. Ahşabı suya ve ultraviyole ışınlarına karşı korur. Ahşaba penetrasyonu kolaydır. Aşınmaya karşı dirençlidir. Yüzey üzerinde film tabakası oluşturur. Kurşunsuzdur.
UYGULANACAK YÜZEYLER 

Her türlü ahşap doğrama cephe kaplaması ve ahşap bahçe mobilyasının boyanmasında kullanılır. Arı kovanları, saunalardaki ahşap yüzeylerde, ambalajsız gıda maddelerinin barındırıldığı ahşaplar üzerinde, yatay ahşap zemin ve yaya trafiği olan yüzeylerde kullanılmamalıdır. Ayrıca bünyesinde yüksek miktarda doğal yağ içeren teak, iroko vb. ahşap yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır.
UYGULAMA

Betek Wood Care Varnished uygulama öncesinde karıştırılması tavsiye edilir. Fırça, rulo veya püskürtme yöntemlerinden biri kullanılarak, yüzeye 8 saat ara ile iki kat uygulanır. Boyanacak yüzeyler yağ, kir, reçine ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar yakılmalı, reçineler selülozik tiner ile silinmelidir. Ham ahşabın mantar, küf ve ahşap kurtlarına karşı korunmasını takviye amacı ile uygulamadan önce 1-2 kat Betek Impregnation Care (ahşap emprenye) uygulanması önerilir. 24 saat sonra Betek Wood Care Varnished uygulanabilir. Daha önceden Betek Wood Care Varnished uygulanmış yüzeylere yeniden uygulama yapılması gerektiğinde, yüzey kendini taşıyabiliyorsa hafif bir zımpara yapılmalı, daha sonra nemli bezle silinmeli ve bir kat yüzey üzerindeki renk ile boyanmalıdır. Eğer kabaran, kalkan yüzeyler varsa bunlar yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra yeni uygulama yapılmalıdır. İki kat uygulama yapılması önerilir. Renkli ürünlerde kat sayısı arttıkça renk koyulaşır. Devam eden işlerde aynı kat sayısında uygulama yapılmalıdır. Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %15 i geçmemelidir.

Not: Naturel görüntü istenen durumlarda, UV direncini artırmak için son katın ortalama %15 renklendirilmesi önerilir. Alt yapı tamiratlarında yüzeylere bezir yağı, sentetik macun ve dolgu verniği gibi ürünler uygulanmamalıdır. Dış cephe ahşap koruyucu sistem uygulamalarında son katta şeffaf koruyucu kullanılmak isteniyorsa, tam UV dayanımı için alt tabakada mutlaka renkli bir koruyucu film bulunmalıdır. Alt tabakada renkli bir koruyucu film bulunmadan şeffaf uygulama yapılmasında durumunda sorumluluk tüketiciye ait olacaktır.

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Betek Synthetic Thinner ile temizlenmelidir.

Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.betekexport.com adresinden ulaşabilirsiniz.
İNCELTME 

Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)

Dokunma Kuruması: 1-2 saat

Sert Kuruması: 12 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 11-13 m2 alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.


PARLAMA NOKTASI

<39ºC
DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak en az 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

2.5 Litre, 0.75 Litre
TEHLİKE TANIMI

Xn Sağlığa zararlıdır.
Tehlike beyanları

H226 Yanıcı sıvı veya buhar.

H304 Yutulursa veya soluk yollarına girerse ölüme sebep olabilir.

Contains 2-butanone oxime. May produce an allergic reaction.

Uyarı beyanları

P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P210 Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P241 Patlamaya karşı korumalı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kulanın.

P301+P310 YUTULURSA: Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun.

P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Kontamine olan giysileri derhal çıkartın. Cildi su/duş

ile yıkayın.

P405 Kilitli bir yerde saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:

Solvent naphtha (petroleum), medium aliph.
Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.www.betekexport.com


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif ahşap üRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif ahşap üRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com