Radikal ampliFİye foto-polimerizasyon (rap) tekn. 3


t.ogren-sen.com > Kimya > Evraklar

Teknik Rapor
TEKNİK RAPORİçindekiler 1. Giriş 2

 2. Kompozisyon 2

2.1. DOLGU KOMPOZİSYONU 2

2.2. MATRİS 3

2.3. RENK VARYASYONLARI 3

2.4. GÖSTERGELER 3

 1. Geçmiş Teknolojiler 3

3.1. RADİKAL AMPLİFİYE FOTO-POLİMERİZASYON (RAP) TEKN. 3

3.1.1. BAŞLATICI MEKANİZMASI 3

3.1.2. ORTAM IŞIKLANDIRMASINDA DURAĞANLIK 6

3.2. SUPRA-NANO SFERİK DOLGULAR 6

 1. Malzeme Özellikleri 10

4.1. POLİMERİZASYON BÜZÜLMESİ 10

4.2. AŞINMA ÖZELLİKLERİ 11

4.3. BÜKÜLME VE SIKIŞMA DAYANIKLILIĞI 12

4.4. YÜZEY PARLAKLILIĞI 13

4.5. POLİMERİZASYON ÖNCESİ VE SONRASI RENK VE

ŞEFFAFLIK 13

4.6. KAHVEYLE LEKELEME 14

4.7. RADYOOPASİTE 15

 1. Gölge Varyasyonları 15

 2. Muamele 17

6.1. KIVAM ÖZELLİKLERİ 17

6.2. ŞIRINGALAR 18

 1. Özet 18

 2. Referanslar 19


1 Giriş
Tokuyama Dental kendine has supra-nano sperik dolgu teknolojimizi temel alan geniş bir ışıkla kürlenen diş hekimliği dolgu kompozit reçineleri yelpazesini geliştirmiştir. Palfique Estelite , Estelite Sigma ve Palfique Estelite LV tarafından temsil edilen tüm bu ürünler üstün estetikleri ve yüzey parlaklıkları sebebiyle yüksek talep görmüştür.
2005 yılında, Tokuyama Dental geleneksel akabilir reçinelere nazaran (neredeyse 1/3’e) kürleme sürelerini dramatik olarak azaltmak üzere kendine has dolgu teknolojimizle (RAP teknolojisi) o zamanlar yeni geliştirilmiş katalizör teknolojisini birleştiren bir akışkan kompozit reçine olan Estelite Flow Quick’i piyasaya sürmüştür. RAP teknolojisi sayesinde, Estelite Flow Quick istisnai bir biçimde yüksek polimerizasyon oranı sergilemekte olup halihazırda mevcut akışkan kompozit reçine ürünleri arasında sınıfının lideri içeriği (ağ. % 71) ile övünmekte olup geleneksel ürünlerce arz edilemeyen üstün fiziksel ve mühendislik özellikleri sergilemektedir.
Şu anda, 2009 yılının Ekim ayında piyasaya sürmüş olduğumuz Estelite Flow Quick High Flow isimli yeni bir tür kompozit reçine ürününü imal etmek için Estelite Flow Quick dâhilinde kullanılan RAP teknolojisini uyguladık. Estelite Flow Quick High Flow bu RAP teknolojisine atfedilebilecek ortam aydınlatmasında nispeten yüksek durağanlık ve iyileştirilmiş matris polimerizasyon oranı vasıtasıyla elde edilen özellikleri, mükemmel estetik ve yüksek polimerizasyon faaliyetleri ile tekil dağılımlı supra-nano spefik dolgu teknolojisi vasıtasıyla temin edilen üstün estetiği sergilemektedir.


2 Kompozisyon
2.1 DOLGU KOMPOZİSYONU
Estelite Flow Quick

 • Silika-zirkon dolgu (supra-nano spefik dolgu)

0.4 μm ve 0.07 μm

 • Dolgu içeriği: ağ. % 71 (hacmen % 53)


Estelite Flow Quick High Flow

 • Silika-zirkon dolgu (supra-nano spefik dolgu)

0.4 μm ve 0.07 μm

 • Dolgu içeriği: ağ. % 68 (hacmen % 49)


2.2 MATRİS
Estelite Flow Quick

 • Bis-MPEPP, TEGDMA, UDMA


Estelite Flow Quick High Flow

 • Bis-GMA, TEGDMA


2.3 RENK VARYASYONLARI
Estelite Flow Quick

 • A1 – A2 – A3 – A3.5 – A4 (Servikal)

 • B1 – B2 – B3 – B4

 • C1 – C2 – C3

 • OA1 – OA2 – OA3

 • BW (Ağartılmış Beyaz)

 • CE (Kesici Dişler)


Estelite Flow Quick High Flow

 • A1 – A2 – A3

 • OPA2


2.4 GÖSTERGELER


 • (Özellikle küçük / sığ / tünel şekilli çukurlar için) Direkt anterior ve posterior restorasyonlar

 • Fissürleri astarlanması ve örtümü.

 • İndirekt restorasyonları üretmeden önce çukurların alt kesiklerini bloke etmek

 • Porselen / kompozitin tamir edilmesi3 Geçmiş Teknolojiler
3.1 İNVASİF OLMAYAN TEDAVİ
3.1.1. BAŞLATICI MEKANİZMA
Estelite Flow Quick High Flow için kabul edilen katalizör teknolojisi, Estelite Flow Quick dâhilinde kullanılmış olan radikal güçlendirilmiş fotopolimerizasyon başlatıcısıdır (RAP teknolojisi). Ana bir
özellik olarak başlatıcı, ortam ışıklandırmasında durağanlık ve (geleneksel ürünlerce şart koşulanın 1/3) kısa maruz kalma süreleri ile kompoziti kürlemek için ihtiyaç duyulan yüksek polimerizasyon faaliyetini dengelemektedir. Bu iki özellik, daha kısa kürleme sürelerinin durağanlığı düşürme eğiliminde olması sebebiyle sıkça müştereken çelişkili olarak kabul edilmektedir. Yine de, bu kendine has katalizör teknolojisi bu iki faktör arasında bir denge elde etmektedir. Şekil 1 RAP teknolojisinin şematik bir diyagramıdır.


Şekil 1 Radikal amplifiye photopolimerizasyon (RAP) başlatıcı sistemi
Geleneksel foto-polimerizasyon başlatıcıları (işbu belge dâhilinde bundan böyle CQ olarak anılacak olan) camphorquinone ve aminlerden meydana gelmektedir. Aksiyonun mekanizması, amin türevi radikalleri üreten aktive edilmiş CQ tarafından alfa-pozisyonda hidrojenin çıkarılmasınca takip edilen ışınlama yoluyla CQ’nun aktive edilmesini içermektedir. Amin türevi radikaller polimerizasyon başlatıcısı olarak işlev görüp polimerleri üretmek üzere monomerler ile reaksiyona girerler ve sonuçta kürleme etkisini oluştururlar. Bu katalizör sisteminde, CQ polimerizasyon başlatıcı yaratılmasında CQ-H dönüştüğünde tüketilir. CQ tersine, CQ-H ışık tarafından aktive edilmez. Bu tek bir CQ molekülünün yalnızca tek bir polimerizasyon başlatıcı molekülü üretebileceği anlamına gelmektedir.
Radikal amplifiye photo-polimerizasyon başlatıcısında, ışık yoluyla CQ’nun aktive edilmesinin ilk aşaması geleneksel sistemlerdekilerle aynıdır. Yine de, enerji radikal yükselticiye (işbu belge dahilinde bundan böyle RA olarak kısaltılacaktır) iletilmekte olup RA büyük oranda aktive edilmekte ve daha sonrasında RA türevi radikallerin üretilmesi için bozulmasına izin verilmektedir. Bu radikaller polimerizasyon başlatıcısı olarak hareket etmekte olup polimerleri üretmek üzere monomerler ile reaksiyona girerler ve sonuçta kürleme etkisini oluştururlar. Enerji RA’ya iletildikten sonra, aktive edilen CQ temel haline geri döner ve bir kez daha ışınlama ile aktive edilip polimerizasyon başlatıcı türlerinin yaratılması için reaksiyona katkıda bulunur. Diğer bir deyişle, RAP teknolojisiyle, CQ polimerizasyon başlatıcı yaratma reaksiyonunda geri dönüştürülür ve tek bir CQ molekülü birden fazla başlatıcı radikalini üretebilir. Bu yüzden,yüksek derecede aktif olmasına ek olarak, RAP başlatıcıları geleneksel katalizörlerden daha küçük CQ hacimleri ile kullanılabilir ve diş hekimliği ile florasan aydınlatmalar dâhil ortam aydınlatmasındaki durağanlığı iyileştirir. Mevcut başlatıcı sistem aynı zamanda başlatıcı radikal yaratılması için CQ’nun foto-aktivesinden daha kısa sürelere izin vererek geleneksel sistemlerde
hidrojen çıkarımı gibi iki moleküllü türler arasındaki kimyasal reaksiyonlardan da muaftır.
RAP teknolojisinin polimerizasyonu hızlandırdığını teyit etmek için, ışıkla kürleme sonrası artık monomerlerin hacmini ile RAP başlatıcı (EFQ-RAP) ve CQ/amin’in geleneksel foto-polimerizasyon başlatıcısını içeren akıcı bir reçine içeren akışkan bir kompozit için yaratılan radikallerin hacmini karşılaştırdık. Sonuçlar Şekiller 3 ve 4 dâhilinde gösterilmiştir.
Grafik 1’de gösterildiği şekilde, geleneksel bir CQ/amin foto-polimerizasyon ile karşılaştırıldığında, 10 saniye ve 30 saniyelik ışıma grupları için RAP başlatıcısını kullanmak artık monomer fraksiyonunu dramatik olarak azaltmaktadır. Gerçekten de, CQ/amin sistemi için 30 saniyelik ışıklamayla RAP başlatıcı sistem için 10 saniyelik ışımayı karşılaştırsak bile RAP başlatıcı sistem üstün gelmektedir. Aynı zamanda geleneksel CQ/amin sistemine nazaran RAP başlatıcı sisteminde daha fazla radikalin de yaratılmakta olduğunu bulduk (radikal konsantrasyonları yaklaşık olarak 2.5 oranında daha büyüktürler).
Işık yoğunluğu ile polimerizasyon hızı arasındaki ilişki Grafik 3 dâhilinde şematik olarak tarif edilmiştir. RAP başlatıcı ile, polimerizasyon yavaşça ilerlemekte ve düşük ışık yoğunluklarında durağan kalmaktadır – bu da, diş hekimliği ışıkları gibi zayıf ışık kaynakları altında anlamına gelmektedir. Yine de, yüksek yoğunluklarda (ör. ışıma birimlerinden gelen ışıklar) polimerizasyon keskin bir şekilde hızlanmaktadır.


Grafik 1 Artık monomer (% ağırlık) Grafik 2 Radikal konsantrasyonunun değişimi


Grafik 3 Yoğunluk aralığı ile polimerizasyon hızı arasındaki ilişki
3.1.2. ORTAM AYDINLATMASINDA DURAĞANLIK
Kısa ışıklama ile yüksek polimerizasyon faaliyetinin elde edilmesi için daha fazla foto-polimerizasyon başlatıcısının eklenmesi gerektiğine genel olarak inanılmaktadır. Yine de, katalizör hacimlerinin artırılması genel olarak ortam aydınlatmasında azalan durağanlık anlamına gelmektedir. Klinik ayarlamalarda bu, kompozitin yontulmasının imkânsızlığı sebebiyle bazen ikinci bir dolgu teşebbüsüne zorlayarak dolum prosedürü esnasında kompzoit viskositesini artırabilir. Büyük foto-polimerizasyon başlatıcı hacimleri aynı zamanda kürlemeden öncesinden sonrasına kadar renkteki belirgin değişiklikler dâhil diğer negatif etkilere de sahiptir. Tersine, RAP teknolojisi Bölüm 5.1 dâhilinde tarif edildiği şekilde ortam aydınlatmasındaki durağanlık ile polimerizasyon faaliyeti arasında bir dengeyi elde etmeyi mümkün kılmaktadır.
Grafik 4 ticari akıcı kompozit reçinelerin (10,000 lüks diş hekimliği aydınlatması altında) ortam ışığı durağanlıklarını sunmaktadır.
Grafik 4’ün gösterdiği şekilde, Estelite Flow Quick ve Estelite Flow Quick High Flow, bu tip kürleme için kısa ışıma sürelerini şart koşmasına rağmen ortam aydınlatmasındaki ticari olarak mevcut akıcı kompozit reçinelerin en durağanıdır. Bu, gereksiz acelecilik olmaksızın dolgu gibi klinik prosedürleri icra etmek için klinik personeline zaman tanımaktadır.


Grafik 4 Çalışma zamanı (10.000 lüks / diş hekimliği aydınlatması)


3.2 SUPRA-NANO SFERİK DOLGU
Tokuyama Dental Corporation, sol-jel yöntemi olarak adlandırılan özel bir teknik yoluyla tekil dağılımlı supra-nano sferik dolguları sentezlemektedir. Cam malzemelerin kırılmasını içeren geleneksel dolgu üretim yönteminin aksine mevcut yöntemli dolgular orgnik çözücüde dolgu çekirdeklerinin yaratılması ve çekirdeklerden dolgunun aşamalı olarak büyümesine izin verilmesiyle üretilmektedir. Bu yöntem düzgün, sferik dolguların üretilmesini mümkün kılmaktadır (Şekil 5).


Şekil 2 Sol-jel yönteminin özeti
Sol-jel yönteminin ana bir özelliği reaksiyon sürelerini ayarlayarak dolgu ebadının kontrol edilmesine izin vermesidir. Kompozit reçinelerde, dolgu ebadı kürlenmiş gövdenin fiziksel özellikleri ve estetik yönlerini belirgin olarak etkilemektedir. Daha küçük dolgu ebatları üstün yüzey parlaklığı üretmesine rağmen artan polimerizasyon büzülmesi gibi sorunlara ve azalan bükülme dayanıklılığı gibi kötü fiziksel özelliklere neden olduğundan dolgu içeriğini artırmayı zorlaştırmaktadır.
Grafik 5 dolgu partikül ebatları ile dolgu içeriği ve sıkıştırma dayanıklılığı arasındaki ilişkiyi vermektedir. Grafik 6 dolgu partikül ebatları ile yüzey kabalığı ve sertliği arasındaki ilişkiyi vermektedir. Grafik 5’den dolgu içeriğinin 0.1 μm altında belirgin olarak düştüğünü ancak bunun üzerindeki ebatlarda neredeyse sabit olduğunu görmekteyiz. Ek olarak, 0.1’den 0.5 μm’e kadar değişen partikül ebatlarında azami sıkıştırma dayanıklılığını gözlemledik. Grafik 6’dan yüzey kabalığı yaklaşık 0.5 μm’e partikül ebatlarının azaldığını görmemize rağmen bunun altındaki ebatlarda sabit kalmaktadır. Yüzey sertliği 0.1’den 0.5 μm’e kadar değişen partikül ebatlarında en yüksek değere ulaşmaktadır. Yukarıdaki sonuçlar ışığında, estetik ile fiziksel özellikler arasındaki en iyi dengenin supra-nano ebatlı partiküller kullanılarak elde edilebileceği şekilde sonuca ulaştık.


Grafik 5 Partikül ebadı, dolgu içeri ile sıkıştırma Grafik 6 Partikül ebadı, yüzey kabalığı ile

dayanıklılığı arasındaki ilişki yüzey sertliği arasındaki ilişki
Estelite Flow Quick High Flow ve Estelite Flow Quick için, 0.4 μm ve 0.07 μm’lik partikül ebatlarıyla sol-jel yöntem vasıtasıyla üretilen silika-zirkonyumdan imal edilmiş tekil dağılımlı sferik dolguları kullandık (Şekil 3).
Sol-jel yönteminin diğer bir ana özelliği ise dolgunun kırılım indisinin katkı maddesinin türü ve fraksiyonunu değiştirerek kontrol edilebileceğidir. Kompozit reçineler matris organik reçineninki ile dolgu kırılım indisi arasında güçlü bir ilişkiyi gösterme eğilimindedir. Kompozit reçineleri kullanarak doğal dişin yarı geçirgen niteliğini çoğaltmak için, dolgu ile organik reçinenin kırılım indisleri arasındaki farkı kotrol etmemiz gerekmektedir. Kompozit reçineler katalizörler içeren organik reçineler ve dolgulardan meydana gelmektedir. Her iki malzemenin kırılım indisi eşit olduğunda, kompozit reçine yüksek derecede yarı saydam olup belirgin olarak farklılık sergilediklerinde reçine opaktır. Reçinelerin kırılım indisleri polimerizasyon öncesi ve sonrasında değişmeye meyillidir; kürlenmiş reçine (polimer) kırılım indisi kürleme öncesi reçineden (monomer) daha büyük olma eğilimindedir. Polimerizasyon öncesinden sonrasına şeffaflıktaki değişiklikleri baskılamak için, polimerizasyon öncesinden sonrasına dolgu ve reçinelerin kırılım indisleri arasında aynı farkı temin etmemiz gerekmektedir. Bu, dolgu kırılım indisinin monomer ve polimerin kırılım indislerinin ara değerine yakın tutulması anlamına gelmektedir. Estelite Flow Quick High Flow ve Estelite Flow Quick dâhilinde, silika/zirkonyum kompozisyonu dolguları optimal kırılım indisleri ile hazırlamak için ayarlanmıştır.


Şekil 3 Kırılım indisi
Aşağıda, diğer üreticilerden akıcı kompozit reçineler dâhilinde ve Estelite Flow Quick High Flow ve Estelite Flow Quick dâhilinde kullanılan dolguların SEM görüntüleri bulunmaktadır.


Şekil 4 Estelite Flow Quick High Flow (x20.000) Şekil 5 Estelite Flow Qucik (x20.000)


Şekil 6 Tetric Flow Şekil 7 Tetric Evo FlowŞekil 8 Filtek Flow Şekil 9 Filtek SupremeXT Flowable


Şekil 10 Revolution2 Şekil 11 Premise Flowable


Şekil 12 Esthet-X Flow Şekil 13 Venus Flow


Şekil 14 Grandio Flow Şekil 15 Clearfil Majesty LV

4 Malzeme Özellikleri
4.1 POLİMERİZASYON BÜZÜLMESİ
Kendi yöntemimiz vasıtasıyla polimerizasyon büzülme oranlarını değerlendirdik. Şekil 12 ölçüm sisteminin şematik bir diyagramını sunmaktadır.
Grafik 7 Estelite Flow Quick High Flow, Estelite Flow Quick ve diğer ticari olarak mevcut kompozit reçine ürünleri için polimerizasyon büzülme oranlarını göstermektedir. Grafik ışımanın başlangıcından 3 dakikada büzülme oranını sunmaktadır. Estelite Flow Quick High Flow ve Estelite Flow Quick büzülme oranlarının ticari olarak mevcut kompozit reçine ürünleri için ortalama olduğunu gördük.


Şekil 16 Polimerizasyon büzülme yöntemi


Grafik 7 Polimerizasyon büzülmesi (astar %)
4.2 AŞINMA ÖZELLİKLERİ (ANTAGONİSTİK AŞINMA TESTİ)
Şekil 17 dâhilinde gösterilen yöntem vasıtasıyla insan dişlerininkilerle birlikte kompozit reçinenin aşınma direncini inceledik. Grafik 8 sonuçları göstermektedir. Estelite Flow Quick High Flow insan dişlerinin aşınması ve CR hacimsel kaybı arasında iyi bir denge elde etmektedir. Estelite Flow Quick gibi mükemmel aşınma özellikleri olan bir reçinedir: Aşınma direncine rağmen karşısındaki dişte aşınmaya neden olmamaktadır.


Şekil 17 Aşında direnci yöntemi


Grafik 8 Aşınma direnci (50.000 döngü)

4.3 BÜKÜLME VE SIKIŞTIRMA DAYANIKLILIĞI
Grafik 9 ve Grafik 10, sırasıyla, Estelite Flow Quick High Flow ve Estelite Flow Quick’e karşı diğer ticari olarak mevcut kompozit reçine ürünlerinin bükülme ve sıkıştırma dayanıklılıklarını sunmaktadır.
Estelite Flow Quick ile olduğu şekilde, ticari olarak mevcut kompozit reçine ürünlerinin arasında Estelite Flow Qucik High Flow yüksek bükülme ve sıkıştırma dayanıklılıklarını sergileyen ürünler kategorisine girmektedir.


Grafik 9 Bükülme dayanıklılığı


Grafik 10 Sıkıştırma dayanıklılığı

4.4 YÜZEY PARLAKLIĞI
Grafik 11, (soğutucu su spreyi altında 60 saniye için) Sof-Lex Superfine disk kullanılarak suya dayanıklı zımpara kağıdı ile cilanlanmış kürlenmiş bir CR yüzeyinin parlaklığını göstermektedir. Estelite Flow Quick gibi, Estelite Flow Quick High Flow da aşırı yüksek yüzey parlaklığı sergilemektedir.


Grafik 11 Yüzey parlaklığı
4.5 POLİMERİZASYON ÖNCESİ/SONRASI RENK VE ŞAFFAFLIK
Estelite Flow Quick High Flow ve Estelite Flow Quick polimerizasyon öncesinden sonrasına renk ve şeffaflıkta sadece küçük değişiklikler sergilemektedir. Bu, renk eşleştirmenin sonuçlarının kürleme öncesinde oldukça kesin bir şekilde değerlendirilebileceği anlamına gelmektedir. Grafik 12 muhtelif ticari kompozit reçine ürünler için polimerizasyon öncesinden sonrasına şeffaflık ve renkteki değişiklikleri sunmaktadır.
Grafik tarafından gösterildiği şekilde, Estelite Flow Quick High Flow, renk değerlendirme prosedürünü kolaylaştıran polimerizasyon öncesinden sonrasına renk ve şaffaflıktaki sadece küçük değişiklikleri göstermektedir. Estelite Flow Quick High Flow polimerizasyon tamamlandıktan sonra bir renk eşleştirme sorununu ile karşılaşma potansiyelini azaltmaktadır.


Grafik 12 Polimerizasyon öncesi ve sonrasındaki renk değişimleri

4.6 KAHVEYLE LEKELEME
Ağız boşluğunda yerleştirilen kompozit reçineler muhtelif gıda ve içecek maddelerine maruz kalmayla zaman içerisinde bozulacaktır. Bozulma etkileri çevreleyen dişlerle karşılaştırıldığında bahsedildiğinde, görünür ve kozmetik olarak belirgin hale gelir. Burada, (800C’de 24 saatlik daldırma testi) kahveyle lekelemenin etkilerini inceledik. Grafik 13 sonuçları vermektedir. Estelite Flow Quick High Flow için kahveye daldırmayı müteakip renk değişiminin çerçevesi Estelite Flow Quick’e benzerdir. Her ikisi de ticari olarak mevcut kompozit ürünlerin en iyileri arasında yer almaktadır. Güvenli bir şekilde gerçek klinik uygulamalarında, restorasyon anında gözlemlenen rengin uzun süre devam edeceği şeklinde sonuç çıkarabiliriz.


Grafik 13 Renk durağanlığı (ΔE*)
4.7 RADYOOPAKLIK
İnorganik dolgu ve dolgu içeriğinin kompozisyonu kompozit reçinelerin radyoopaklığını belirlemektedir. Kompozit daha fazla doldurucu içeriyorsa ve dolgu daha yüksek atomik numaralı elementlerin oranlarını içeriyorsa daha yüksek radyoopaklık sergileyecektir. Yine de, yüksek atomik numaralı elementlerin daha büyük oranlarına sahip dolgular yüksek kırılım indisleri sergileyecek olup polimerizasyon öncesinden sonrasına renk ve şeffaflıkta belirgin değişiklikler göstereceklerdir.
Bölüm 4.5 dâhilinde tarif edildiği şekilde, Estelite Flow Quick High Flow ve Estelite Flow Quick dâhilinde kullanılan inorganik dolgu bu kompozisyon için azami radyoopaklık elde ederken polimerizasyon öncesinden sonrasına renk ve şeffaflıktaki değişiklikleri asgariye indirgemek üzere tasarlanmıştır. Grafik 14 ticari olarak mevcut kompozit reçinelerin radyoopaklığını göstermektedir.


Grafik 14 Radyoopaklık


Estelite Flow Quick’in radyoopaklığı ortalama iken

restorasyon çalışmasının takip gözlemleri için uygundur.

Şekil 18 Estelite Flow Quick High Flow’un klinik röntgenidir.


Şekil 185 Renk Varyasyonları
Estelite Flow Quick’in universal kompozitlere benzer klinik vakaları restore edebileceğinin belirlenmesi sonrasında, universal kompozitlerle aynı renklere sahip olunmasının istendiğine karar verdik ve 17 renk hazırladık.
Estelite Flow Quick’in tüm renk yelpazesini aşağıda bulabilirsiniz.

 • A1 – A2 – A3 – A3.5 – A4 (Servikal)

 • B1 – B2 – B3 – B4

 • C1 – C2 – C3

 • OA1 – OA2 – OA3

 • BW (Ağartılmış Beyaz)

 • CE (Kesici Dişler)


Estelite Flow Quick’in renk seçenekleri, hazırlanan diş çukurunda intraoral reçine yerleştirme üzerine Estelite Sigma Quick’in renkleriyle eşleşecek şekilde ayarlanmıştır. Sonuç olarak, Estelite Flow Quick ve Estelite Sigma Quick renklerini beyaz bir arkaplana karşı karşılaştırırken, renkler bir şekilde daha koyu olarak görünme eğilimindedir. Yine de, yukarıda bahsedildiği şekilde, hazırlanmış bir diş çukuruna yerleştirildiğinde Estelite Flow Quick’in renkleri estetik uyumu bozmaksızın Estelite Sigma Quick’in renkleriyle eşleşecek şekilde ayarlanmıştır.
Estelite Flow Quick High Flow dört renk olarak mevcuttur (A1, A2, A3 ve OPA2). A1, A2 ve A3’e karşılık gelen renkler (toplam 17 renk olarak mevcut bulunan) Estelite Flow Quick için olanlarla aynıdır. Estelite Flow Quick High Flow için yeni OPA2 renk Estelite Flow Quick OA2 renginden daha yüksek kontrast oranına sahip olup hafif diş renk bozukluklarını maskelemek için idealdir.
Şekil 20 dâhilinde gösterildiği şekilde, OPA2’li dolgu siyah noktaları etkin olarak saklamaktadır. Estelite Sigma Quick (A3) Estelite Flow Quick High Flow OPA2 üzerine katmanlı olarak doldurulduğunda, siyah nokta tamamıyla görünmez hale gelir. Bu örnekte gösterildiği şekilde, Estelite Flow Quick High Flow için OPA2 renk hafif diş renk bozukluklarını etkin olarak maskelemektedir.


Şekil 19 Gölge seçenekleri


Şekil 20 OPA2 maskeleme etkisi
6 Uygulama
6.1 Kıvam ÖZELLİKLERİ
Estelite Flow Quick High Flow, tünel çukurlar gibi küçük çukurların restorasyonu ve astarlanması için uygun şekilde stabilize etmek üzere yüksek akışkan macun özellikleri için seçilmiştir. Şekil 21’de gösterildiği üzere, Estelite Flow Quick High Flow diğer ticari kompozit reçinelerle karşılaştırıldığında yüksek akışkanlık sergilemektedir. Şekil 22, her birisinden 0.03 gram cam plakalar üzerine ölçülüp 370C’de 1 dakika için dikey tutulması sonrasında Estelite Flow Quick High Flow ve Estelite Flow Quick macunların koşullarını gösteren bir fotoğraftır. Şekil 23 her bir macundan 0.1 gram 370C’de 2 dakika için yatay tutulmasından sonra kompozitin koşulunu göstermektedir.
Aşağıda gösterilen şekillerde olduğu gibi, Estelite Flow Quick High Flow astarlama için ideal hale getirerek halihazırda mevcut kompozit reçinelere nazaran yüksek akışkanlık sergilemektedir.


Şekil 21 Akışkanlık karşılaştırması


Şekil 22 Dikey pozisyondan 1 dakika sonra (370C) Şekil 23 Yataydan 2 dakika sonra
6.2 ŞIRINGALAR
Akışkan kompozit reçineler, önceden doldurulmuş ince şırınga uçlarının yerleştirildiği bir şırınga ile doğrudan doldurma yoluyla çukurlara uygulanmaktadır. Bu şırıngalarla, dolgu sonrası şırınga içerisinde kalan basınç uçtan macun sızıntıları ile sonuçlanır. Yayma sonrası sızıntı olarak adlandırdığımız bu fenomen, şırınga kenara koyulduğunda masa üstünde macun döküntüleri ve çukur dolgusu esnasında çukuru çevreleyen alanlara yapışan aşırı reçineler dâhil muhtelif istenmeyen sonuçlara neden olur.
Estelite Flow Quick High Flow, yayma sonrası sızıntıları engellemek için uygulama sonrası şırınga içerisindeki artık basıncı kontrol eden kendine has tasarlanmış bir şırınga ile kullanılmaktadır. Daha büyük tutma yeri daha güvenilir bir tutuşa izin vermekte olup şırınganın dönmesini kolaylaştırmaktadır ve şırınga içinde ağdalaşmayı önlemektedir.
7 Özet
Estelite Flow Quick ve Estelite Flow Quick High Flow yüksek polimerizasyon faaliyeti ve yüksek estetik nitelikler dâhil üstün özellik yelpazesi sunan kompozit bir reçinedir. Bu özellikler foto-polimerizasyon katalizör teknolojisinin (RAP teknolojisi) kabulüne ve tek dağıtımlı supra-nano sferik dolgu teknolojisine atfedilebilir.
1) Hızlı Kürleme


 • Geleneksel kompozit reçineler için gerekli zamanın yaklaşık 1/3’ünde kürlemektedir.

 • Işık kürleyici birimlerin geniş bir yelpazesi ile uyumludur (halojen, LED ve ksenon ışık kaynakları ile hızla kürlenir)

 • Geleneksel ürünlere nazaran ortam aydınlatmasında daha yüksek durağanlık sergiler.


2) Üstün fiziksel özellikler

 • Üstün aşınma direnci sergiler ancak azaltılmış karşısındaki diş aşınması ile.


3) Üstün estetik nitelikler

 • Kısa parlatma zamanları ile elde edilen yüksek yüzey parlaklığı

 • Polimerizasyonun öncesinden sonrasına renk ve şeffaflıkta asgari değişiklik

 • Yüksek opaklığa sahip yeni renklerin eklenmesi (Estelite Flow Quick High Flow OPA2)


4) Mükemmel kıvam

 • Estelite Flow Quick: Asgari çökmeli orta akışkan bir türdür ve çukur duvarlarına iyi adapte olmaktadır.

 • Estelite Flow Quick High Flow: Astarlama ve tünel çukuru restorasyonunda kullanım için yüksek akışkanlıktadır

 • Yayma sonrası sızıntıyı engellemek ve şırıngada artık macun ve ağdalanmayı azaltmak için yeni aspire şırınga tasarımı

 • Daha güvenli tutma ve daha kolay şırınga dönüşü için daha büyük tutma alanı8 Referans
1) Shigeki Yuasa, “Sferik Kompozit Oksit Partikül Dolgular (Japonca)”, inDE No. 128, sayfa 33-36 (1999)


********************************************************************************************************************
ESTELITE FLOW QUICK Paketleme
ESTELITE FLOW QUICK

1 Şırınga 1.8 gr (1.0 mL) + 9 uç

Mevcut gölgeler:

A1 – A2 – A3 – A3.5 – A4 – A5

B1 – B2 – B3 – B4

C1 – C2 – C3

OA1 – OA2 – OA3

OPA2

CE (kes.) – BW – W


ESTELITE FLOW QUICK SET

Set içeriği:

3 Estelite Flow Quick şırınga, 1.8gr+27uç

Şırıngaların renkleri:

A2 – A3 – A3.5

********************************************************************************************************************
ESTELITE FLOW QUICK HF Paketleme
ESTELITE FLOW QUICK

1 Şırınga 3.6 gr (2.0 mL) + 15 uç

Mevcut gölgeler:

A1 – A2 – A3 – OPA2
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Radikal ampliFİye foto-polimerizasyon (rap) tekn. 3 iconRadikal inguinal orşİektomi

Radikal ampliFİye foto-polimerizasyon (rap) tekn. 3 iconModiFİye radikal mastektomi: memenizdek


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com