Ek-2 meslek hastaliklari listesi


sayfa1/12
t.ogren-sen.com > Kimya > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ek-2

MESLEK HASTALIKLARI LİSTESİ

(A) GRUBU

KİMYASAL MADDELERLE OLAN MESLEK HASTALIKLARI

A - I, a Arsenik ve bileşikleri (arsenikli hidrojen dışında)

Hastalıklar ve Belirtileri
Yükümlülük Süresi
Hastalık Tehlikesi Olan Başlıca İşler

Akut:

- Akut gastro-intestinal bozukluklar (kusma, koleriform diare, mide - barsak krampları, eksikoz),

- Serebrospinal bozukluklar (baş ağrısı, bilinç bozuklukları, delir, kas krampları),
1 ay
- Arsenikli minerallerin elde edilmesi, işlenmesi,

- Sülfirik asit yapımında içinde arsenik bulunan piritin kavrulması, piritin taşınması, ve depolanması, kavurmanın yapıldığı kurşunlu hücrelerdeki artıklar,

- Arsenik ve bileşiklerinin elde edilmesi, işlenmesi,

- Piroteknik,

- İlaç sanayiinde arsenikli maddelerin kullanılması,

- Arsenikli pedisid ve kereste empermeablize edici maddelerin yapımı ve kullanılması,

- Bazı yapay taşların fabrikaskasyonu (malachit),

- Arsenik triklörür ile metal yüzeylerinin brüne edilmesi,

- Arsenikli boya maddeleri tentür, pigment, cila, emaye vernik yapımı, bunların özellikle yer ve duvar döşemeciliği ile dokumaların boyanmasında kullanılması,

- Lastik sanayii (vulkanizasyon),

- Cam ve seramik sanayinde arsenikli ham maddelerin kullanılması,

- Tabaklıkta tüy ve kılların temizlenmesi, post ve kürklerin boyanması, dirençlerinin arttırılması, şarapçılık, hayvan derisi doldurma işleri

Kronik :

- Lokal deri lezyonları (eritem, follikülit, ülserasyon gibi),

- Konjonktivit, blefarit,

- Burun lezyonları (septum ülserasyonu, delinme),

- Generalize deri lezyonları (hıperkeratos, saç dökülmesi, tırnak kırılması ve tırnaklarda Mee çizgileri, hiperhidroz, melanoz gibi)

- Polinevritler

- Toksik karaciğer ve böbrek parankim zararları (ikter, albüminüri),

- Deri, solunum yolları ve karaciğer kanserleri,

- Periferik dolaşım bozukluğu, akrosiyanoz, gangren.
1 yıl
(Tanı için, gerektiğinde, idrar, dışkı, tırnak ve saçlarda arsenik miktarı tayin edilir. B.A.L. verilerek yapılan provakasyon ile arsenüri sağlanır.)A - I, b Arsenikli Hidrojen veya Arsin (AsH3)
Akut:

- Baş ağrısı, karın ağrısı, nevralji, parestezi,

- Hemoliz, hemolitik ikter, hemoglobinüri, anüri, akut böbrek yetmezliği,

15 gün
- Arsenik bileşikleri ile kirlenmiş asitlere (klorhidrik asit, sülfürük asit gibi) metallerin aşındırılması,

- Kuvvetli asitler kullanarak arsenikli cevherlerin işlenmesi,

- Cüruf ve cevherlerin yaş işlenmesi

- Ferrosilis veya mangan silisidlerin yapımı, taşınması ve kullanılmasında bu maddelere nemin etkisi,

- Kimya sanayiinde kadmiumun geri kazanılması,

- Kurşunlu maden cevherlerinden gümüş elde edilmesi,

- Arsenikli cevherlerden asit sülfürik elde edilmesi,

- Arsenikli kirlenmiş asit sülfürikden klorhidrik asit elde edilmesi,

- Kuvvetli asitlerin saklandığı kapların ve tankların temizlenmesi

- Asetilen yapımı

- Kuvvetli asitlerle kazanlardaki veya borulardaki kazan taşlarının temizlenmesi.

Kronik :

- Baş ağrısı, kas ağrısı uykusuzluk,

- Anemi (basofil granunas-yonlu cabot halkaları) ,

- Böbrek fonksiyon bozukluğu.


(Gerektiğinde idrarda, dışkıda, kusmukta arsenik tayini yapılır.)
1 yılA - 2 Berilyum (Glüsinyum) ve Bileşikleri
Akut:

- Metal humması

- Toksik berilyum pnömonisi (dispne,siyanoz,solunum yetmezliği, röntgende önce milier tbc. benzeri görünüm, sonra yaygın infiltrasyon),
15 gün
- Cevherlerin işlenmesi ve berilyum elde edilmesi

- Berilyum bileşik ve alaşımlarının elde edilmesi,

- Alüminyum lehim tozu (berilyum fluorür) elde edilmesi,

- Kristal, seramik, porselen ve ateşe dayanıklı maddelerin yapımı

- Fluoresans ekranlar ve diğer fluoresans materyal, telsiz tüpü, radyo lambaları, ampuller için flaman, lüks gömleği yapımı

- Atom reaktör sanayiinde yanma çubuk ve maddelerinin elde edilmesi,

- Füze ve uzay araçlarının yönetim sistemleri ve ölçü gereçlerinin yapımı.

Kronik (berilyoz):

- Öksürük, dispne (toksikpnömoniyi izler) kronik korpulmonale, spontan pneumotorks,

- Deri lezyonları (dermatit, eritem, allerjik dermatoz, granulomlar, keloid )

- Berilyum raşitizmi,

- Karaciğer fonksiyon bozukluğu
5 yıl
(Gerektiğinde idrarda berilyum tayini, B - 2 dipnotunda olduğu gibi, kutan testler, solunum fonksiyon testleri yapılır, alveolar gaz difüzyonunda bozulma olup olmadığı saptanır.)
A - 3, a Karbonmonoksit

Akut:

- Bilinç kaybı, kas krampları, kalpte ritm bozukluğu, solunum yetmezliği,
15 gün
- Yanlış yapılmış ve defektli ısıtma sistemleri

- Havagazı şebekesi tamiri,

- Açık ocaklar

- İçinde karbonmonoksit bulunan gaz karışımlarının elde edilmesi, dağıtımı ve sanayide kullanılması,

- Garaj, depo ve tamirhanelerdeki çalışmalar,

- Kötü havalandırılan, kapalı yerlerde motor işletilmesi,

- Özellikle, yeraltı, kapalı yer ve tünellerdeki yangın ve patlamalar,

- Metal karbonillerin elde edilmesi ve kullanılması,

- Kimya sanayiinde bazı sentezler için karbon-monoksit kullanılması,

Kronik :

- Nervöz ve psişik bozukluklar (uyku, bellek bozuklukları, parkinsonizm, görme ve konuşma bozuklukları),

- Fonksiyonel veya organik kalp ve dolaşım bozuklukları,
6 ay
(Gerektiğinde kanda karbonmonoksit veya karboksihemoglobin tayini, elektrokardiografi, elektroensafalografi ve elektromiyografi yapılır.)
A - 3, b Fosgen (karbonilklorür)

Akut ve Subakut:

- Üst solunum yolları irritasyonu öksürük

- Akut akciğer ödemi
7 gün
- Fosgen elde edilmesi,

- Kimya sanayiinde ilaç hammaddelerin ve bazı boya maddelerinin elde edilmesinde fosgen kullanımı,

- Yangın söndürücü olarak kullanılan karbontetraklorür gibi organik klorlu bileşiklerin, kloroform, tetrakloretan, trikioretilen v.b. nin ısınması sonucu fosgen meydana gelişi,

- Bu maddelerin bir ısı kaynağı ile teması sonucu (örneğin kaynak yapımı) fosgen meydana gelişi.

Kronik:

Non spesifik respirasyon sendromu,
6 ayA - 3, c Hidrosiyanik asit, siyanidler ve siyan bileşikleri

Akut:

- Ağızda acı badem kokusu, kas krampları, trismus, midriasis,

- Dispne, siyanoz, asfiksi, bilinç kaybı koma.
7 gün
- Sıvı hidrosiyanik asit, siyanidler, ferro siyanat ve diğer türevlerin elde edilmesi,

- Zararlı böceklere (tarım) farelere (değirmen, gemi) karşı gaz şeklinde hidrosiyanik asit kullanılması

- Siyanizasyon ile asal madenlerin (altın, gümüş) elde edilmesi,

- Galvanizasyon işlemlerinde siyanat kullanılması (altın, gümüş, nikel, kadmiyum, bakır v.b. Galvanizasyonu),

- Metal döküm parçalarının ısıtılarak işlenmesi,

- Pleksiglas (asetosiyanhidrin) yapımı,

- Akrilnitrillerin pestisid olarak ve sentetik elyaf yapımında kullanılması,

- Siyanidlerin elde edilmesi, bunlarla temas ve yapay gübre olarak kullanılmaları


Subakut

- Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, halsizlik

- Dispne,

- Kas krampı nöbetleri
1 ay
Kronik:

- Ekzematiform dermatoz,

- Konjonktivit,

- Parmaklarda ülserler,

- Stenokardi (EKG değişiklikleri),

- Nötropenili lenfositoz,

- Nervöz belirtiler
6 ayA - 4 Kadmium ve bileşikleri

Akut:

- Metal döküm humması,

- Trakeit, bronşit, bronkopnömoni,

- Baş ağrısı, dönmesi, şiddetli susuzluk ve boğazda kuruluk duygusu,

- Kanlı kusma ve ishal,

- Karaciğer ve böbrek parankim zararları,
15 gün
- Kadmiyum elde edilmesi,

- Kadmiyum alaşım ve bileşiklerinin yapımı,

- Nikel kadmiyum akümülatörlerinin yapımı,

- Daldırma, püskürtme veya elektroliz yollarıyla metallere kadmiyum kaplama,

- Kaplama, alaşım veya kirlilik olarak kadmiyum bulunan metal eşyanın eritilmesi, lehimlenmesi, kesilmesi,

- Atom reaktörleri için kontrol çubuğu yapımı,

- Kadmiyumlu boyaların (kadmiyum sarısı ve kırmızısı) yapımı ve kullanılması,

- Fotosel, lehim elektrodu, kadmiyum buharlı lambalar, donanma fişekleri, sis bombaları yapımı

Kronik:

- Üst solunum yolları irritasyonu,

- Dişlerde sarı renk,

- Burun mukozasında ülserasyon ve atrofi, anosmi,

- Anemi

- Karaciğer ve böbrek parankim zararları

- Kemik değişiklikleri (osteomalazi ve volkman sendromu biçiminde) ve buna bağlı yürüme bozuklukları.
5 yıl
(Gerektiğinde idrar, kan ve dışkıda kadmiyum tayini, aminoasidürinin saptanması için Haler deneyi yapılır.

A - 5 Krom ve bileşikleri

- Dermatit, deride "kuş gözü" görünümünde ülserler,

- Allerjik dermatoz ve dermatitler,

- Konjonktivalarda ve üst solunum yollarında irritasyon,

- Burun septumunda ülser ve perforasyon

- Ösofajıt, gastrit, mide ülserleri (6 değerli, suda eriyen krom bileşiklerinin az ve uzun süre ağızdan alınması ile

- Bronş karsinomu,

- Hemorajik nefrit, anüri,

- Pnömokonyoz (kromatlarla)
1 yıl
- Krom, krom alaşım ve bileşiklerinin elde edilmesi,

- Galvanoteknik (elektrolitik kromlama),

- Mineral boya maddelerinin yapımı ve kullanılması (çinko ve kurşunlu boyalar),

(Özellikle tekstil, halı, cam ve seramik sanayiinde)

- Kerestelerin empermeablize edilmesi, pastan koruyucu maddelerin yapımı ve kullanılması, bitkisel zamklar ve kesme yağlarının yapımı,

- Tabaklık, deri ve ayakkabı sanayiinde,

- Metallerin aşındırılma ve temizlenmesi, cam yapımı (sülfokromikasit ve kromik

asitle),

- Boyanmış maddeleri beyazlatma suyu elde edilmesi ve kullanılması,

- Lithografide, fotoğrafçılıkta kromik asit ve alkali kromat olarak,

- Donanma fişeği yapımında,

- Çimento yapımında (6 değerli krom bileşikleri).

(Gerektiğinde cilt testleri, idrarda krom tayini, allerjik dermatoz ve dermatitler için B - 2 dipnotunda yazılı testler yapılır.)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ek-2 meslek hastaliklari listesi iconMeslek hastaliklari dersi 0-7 ÜNİte arasi vizelere kadar

Ek-2 meslek hastaliklari listesi iconMeslek hastaliklari dersi 0-7 ÜNİte arasi vizelere kadar

Ek-2 meslek hastaliklari listesi iconMeslek hastaliklari dersi 8-14 ÜNİte arasi finallere kadar

Ek-2 meslek hastaliklari listesi iconMeslek hastaliklari dersi 8-14 ÜNİte arasi finallere kadar

Ek-2 meslek hastaliklari listesi iconT. c anadolu sağlik meslek lisesi 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili 11...

Ek-2 meslek hastaliklari listesi icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili dr. Pembe müjgan calp göKÇora anadolu...

Ek-2 meslek hastaliklari listesi iconSağlık Muayenesinde Sürücü Adaylarının ve Sürücülerin Sahip Olacakları...

Ek-2 meslek hastaliklari listesi iconMadde 1 – 11 Meslek Vergisi

Ek-2 meslek hastaliklari listesi iconAnadolu sağlik meslek lisesi

Ek-2 meslek hastaliklari listesi iconKişilik Meslek Envanteri Programı


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com