6 koruyucu fungiSİtler ( preventive fungicides)


sayfa1/19
t.ogren-sen.com > Kimya > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
6- FUNGİSİTLER (FUNGICIDES)
6-1. KORUYUCU FUNGİSİTLER ( PREVENTIVE FUNGICIDES)
6-1-1- BAKIRLILAR (COPPER COMPOUNDS) ( * )
1- BAKlRHİDROKSİT (COPPERHYDROXIDE)
Genel Adı : Bakırhidroksit

Kimyasal Adı (IUPAC) : Copper hydroxide; copper (II) hydroxide; cupric hydroxide

Teknik Maddenin Fiziksel Hali : Yeşilimsi mavi katı

Formülasyon Tipleri : WP, SC

Etki Şekli : Kontakt etkili bir fungisit

Üreticileri : Crystal, Griffin

Akut Oral LD50 : 489 mg/kg

Zehirlilik Sınıfı : III (WHO)

Arılara/Balıklara Zehirliliği : Bal arılarına zehirsiz,balıklara zehirlidir.

Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü Limitleri (MRL):

Meyveler, sebzeler, turunçgiller, üzüm, zeytin ......................................10.0 ppm

Şerbetçiotu ......................................15.0 ppm
Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)


RUHSATLI İLACIN TİCARİ ADI (JMPR)

(Product name)

ETKİLİ MADDE (a.i.content)

FİRMASI (Company)

RUHSAT TARİHİ VE NO. (Registration number and date)

ŞEKLİ (Imported or Formulated)

Kocide 2000

% 35

Cansa

3629

26.05.1999

İthal (Imp.)

Champion WP

% 50

Lances Link

2787

06.01.1995

İthal (Imp.)

Hidrocop 77

% 50

Farmatek

3108

17.03.1997

İthal (Imp.)

Parasol WP

% 50

Agrikem

3146

16.04.1997

İthal (Imp.)

Kocide 101

% 50

Cansa

3329

23.01.1998

İthal (Imp.)

Oxidrato 50 WP

% 50

Tancan

3390

16.04.1998

İthal (Imp.)

Vitra 50 WP

% 50

Özkan

3812

15.08.2000

İthal (Imp.)

Polimet Hidroksit

% 50

Polimet

3869

15.12.2000

İthal (Imp.)

Cupsil 77 WP

% 50

Doğal

4020

20.11.2001

İthal (Imp.)


Kullanım Yerleri (% 50 aktif maddeli ilaçlar) : Narenciyede Alternaria yanıklık ; Bağda Mildiyö; Meyvede (Şeftali) Yaprak kıvırcıklığı,Yaprak delen, Kayısıda Yaprak delen; Sebzede (Domates) Erken yaprak yanıklığı ve Bakteriyel benek hastalığı; Zeytinde Halkalı leke

Karışabilirlik Durumu : Organik fosforlular ve düşük pH’lı ilaçlar dışındaki ilaçlarla karışabilir.

Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 7 gün

Kullanım Yerleri ( %35 aktif maddeli ilaçlar ) : Bağda Mildiyö

Karışabilirlik Durumu : Fosetyl-Al içeren fungisitlerle ortamın pH’sı ayarlanmadan karıştırılmamalıdır. Aksi halde fitotoksisite meydana gelebilir. İlaçların karışabilirlik durumu bilinmiyorsa, ilaç aletin deposuna ilave edilmeden önce “Kavanoz testi’’ uygulanmalıdır. Karıştırmadan önce ilaçların etiketlerindeki karışabilirlik ile ilgili bilgiler dikkatle okunmalıdır.

Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 14 gün
Granül Formülasyonlar ( DG Formulations)


Cuprader DG

% 50

Cerexagri

3870

18.12.2000

İthal (Imp.)


Kullanım Yerleri : Bağda Mildiyö; Domateste Erken yaprak yanıklığı, Bakteriyel benek hastalığı; Narenciyede Alernaria yanıklık; Şeftalide Yaprak kıvırcıklığı ve Yaprak delen

Karışabilirlik Durumu : Kükürtlü ilaçlar ile karışabilir. Organik fosforlular ve düşük pH’lı ilaçlar dışında diğer akarisit ve insektisitlerle de karışabilir.

Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Şeftali hariç diğer ürünlerde 14 gün
(* ) Değerler metalik bakır cinsindendir.
Sıvı Formülasyonlar (SC Formulations)


Champ Formula 2 Flowable

361.1 g/l

Lances Link

3397

07.05.1998

İthal (Imp.)


Kullanım Yerleri : Zeytinde Halkalı leke; Bağda Mildiyö; Kayısıda Yaprak delen.

Karışabilirlik Durumu : Carbaryl terkipli ilaçlar hariç diğer bir çok ilaçla karıştırılabilir.

Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Zeytinde 2, diğer ürünlerde 7 gün.
Kuru Akışkan Formülasyonlar (DF Formulations)


Kocide DF

% 40

Artı Tarım

3406

14.05.1998

İthal (Imp.)


Kullanım Yerleri : Turunçgillerde Alternaria Yanıklık; Bağda Mildiyö ve Patateste Erken yaprak yanıklığı

Karışabilirlik Durumu : Ön deneme yaparak fiziki uygunluğu ve fitotoksisitesi tesbit edilmeden diğer formülasyonlarla birlikte kullanılmamalıdır. Diazinon, Methidathion ve Quinmethionate terkipli ilaçlarla karıştırılmamalıdır.Ancak gerekirse pek çok insektisit ile karışabilir.

Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 14 gün
2- BAKIR HİDROKSİT + FOLPET

Islanabilir Toz Formülasyonlar ( WP formulations)


Bordeaux 23-35

% 35 + 23

Agrikem

3857

02.11.2000

İthal (Imp.)


Kullanım Yerleri : Bağda Mildiyö

Karışabilirlik Durumu : Cypermethrin, Lambda-cyhalothrin, Chlorpyrifos, Deltamethrin, Propargite, Bromopropylate, Fenpyroximate, fenbutatin oxid içeren insektisit ve akarisitlerle ve Hexaconazole, Myclobutanil, Penconazole, Captan, Mancozeb, Maneb, Cymoxanil, İprodion, Procymidone terkipli fungisitlerle karışır. Thiram ve Fosetyl-al içeren ilaçlarla karışmaz.

Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 21 gün

3- BAKIR KARBONAT (COPPER CARBONATE)

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)


Cupromag

% 50

Midiltipi

319

22.04.1964

İmal (Form.)


Kullanım Yerleri : Patateste Mildiyö, Bağda Külleme, Şeftali clockku , Sebzeler ve Süs bitkilerinde mantari hastalıklar

3- BAKIROKSİT (COPPER OXIDE)

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)


Nordox 50 WP

% 50

Midiltipi

3666

12.09.1999

İthal (Imp.)

Polimet Bakır

% 50

Polimet

3669

14.09.1999

İthal (Imp.)


Kullanım Yerleri : Elmada Karaleke; Armutta Karaleke ve Memeli pas; Kayısı ve Şeftalide Yaprak delen; Şeftalide Yaprak kıvırcıklığı; Erikte Cep hastalığı; Antep fıstığında Karazenk; Zeytinde Halkalı leke; Bağda Mildiyö, Antraknoz; Domateste Mildiyö; Fasulyede Antaraknoz; Domates, Patates ve Patlıcanda Erken yaprak yanıklığı; Patateste Mildiyö; Hıyarda Köşeli yaprak lekesi; Lahanada Mildiyö; Tütünde (Fidelik) Çökerten; Aspirde Yaprak lekesi

Karışabilirlik Durumu. : Kireç, Thiram ve çok alkali ilaçlar hariç diğer insektisit ve fungisitlerle karıştırılabilir.

Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Aspir hariç tüm ürünlerde 14 gün
4- BAKIR OKSÍKLORÜR (COPPER OXYCHLORIDE)
Genel Adı : Bakıroksiklorür

Kimyasal Adı (IUPAC) : dicopper chloride trihydroxide (approximate composition)

Teknik Maddenin Fiziksel Hali : mavimsi yeşil - yeşil toz

Formülasyon Tipleri : WP, SC

Etki Şekli : Koruyucu etkili fungisit

Üreticileri : Aimco, Caffaro, Crystal, Syngenta, Rallis

Akut Oral LD50 : 700-800 mg/kg

Zehirlilik Sınıfı : III (WHO)

Arılara/Balıklara Zehirliliği : Arılara zehirsiz, balıklara zehirlidir.

Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü Limitleri (MRL):

Meyveler, sebzeler, turunçgiller, üzüm, zeytin............................................................................................10.0 ppm

Şerbetçiotu ......................................15.0 ppm
Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)


Haft Vitigran Blau

% 35

Aventis

784

21.02.1972

İthal (Imp.)

Vitigran Concentrat

% 50

Aventis

121

22.07.1961

İthal (Imp.)

Koruma Bakır WP

% 50

Koruma

240

04.07.1963

İmal (Form.)

Cupravit ob 21

% 50

Bayer

370

09.11.1964

İthal (Imp.)

Hektaş Bakır

% 50

Hektaş

446

10.01.1966

İmal (Form.)

Cupravit ob 21

% 50

Bayer

529

04.05.1967

İmal (Form.)

Cobox

% 50

Basf

712

09.10.1970

İthal (Form.)

Mavi Bakır 50

% 50

Syngenta

765

12.11.1971

İmal (Form.)

Curenox 50 WP

% 50

Özkan

1868

18.03.1980

İthal (Imp.)

Virifix Midiltipi Bakır

% 50

Midiltipi

1423

30.07.1981

İthal (Imp.)

Kimyagerler Bakır

% 50

Kimyagerler

1739

31.12.1984

İthal (Imp.)

Agro-Bakır 50 WP

% 50

Agro-San

1791

18.09.1985

İmal (Form.)

İlteriş Bakır 50 WP

% 50

İlteriş

1941

15.09.1986

İthal (Imp.)

Bakavit 50 WP

% 50

Takimsan

1964

23.12.1986

İmal (Form.)

Vitigran Conc.Bakır

% 50

Aventis

2257

02.01.1989

İmal (Form.)

Lancop 50 WP

% 50

Lances Link

2574

05.11.1992

İthal (Imp.)

Kuppa 50 WP

% 50

Cansa

2673

30.11.1993

İthal (Imp.)

Ramenox 50 WP

% 50

Gürkim

2850

18.10.1995

İthal (Imp.)

Festline Bakır 50 WP

% 50

Doğal

2893

26.02.1996

İthal (Imp.)

Cuprocaffaro

% 50

Tancan

2903

07.03.1996

İthal (Imp)

Massbakır 50 WP

% 50

Mass

2999

05.09.1996

İmal (Form.)

İmpa Bakır 50 WP

% 50

İmpa

3049

02.12.1996

İmal (Form.)

Bravo Bakır 50 WP

% 50

Farmatek

3144

16.04.1997

İthal (Imp.)

Cansa Bakır 50 WP

% 50

Cansa

3199

25.06.1997

İmal (Form.) F.

Safa Bakır 50 WP

% 50

Safa

3417

22.05.1998

İmal (Form.) F.

Oxi-cup 50 WG

% 50

Lances Link

3727

25.02.2000

İthal (Imp.)

Hüsnü Yetkin Mavi Bakır

% 50

Kimyagerler

3871

18.12.2000

İmal (Form.)

Churchill Bakır 50 WP

% 50

Tezcan

3964

03.07.2001

İthal (Imp.)

Global Bakır 50 WP

% 50

Agro Altın

4001

08.10.2001

İmal (Form.) F.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

6 koruyucu fungiSİtler ( preventive fungicides) icon6 koruyucu fungiSİtler ( preventive fungicides)

6 koruyucu fungiSİtler ( preventive fungicides) iconKİŞİsel koruyucu ekipman kullanimi talimati

6 koruyucu fungiSİtler ( preventive fungicides) iconEl hijyeni ve kiŞİsel koruyucu ekipman kullanimi talimati

6 koruyucu fungiSİtler ( preventive fungicides) icon1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

6 koruyucu fungiSİtler ( preventive fungicides) icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

6 koruyucu fungiSİtler ( preventive fungicides) iconAşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

6 koruyucu fungiSİtler ( preventive fungicides) iconAmaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

6 koruyucu fungiSİtler ( preventive fungicides) iconVirüsler zorunlu intrasellüler mikroorganizmalardır. Bir virüs; merkezde...

6 koruyucu fungiSİtler ( preventive fungicides) iconMeme kanseri nedeni ile meme koruyucu cerrahi geçirmiş kadınlarla...


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com