7. sinif fen ve teknoloji sorulari


sayfa1/2
t.ogren-sen.com > Kimya > Evraklar
  1   2
7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI
1- Canlıların korku, heyecan vb. durumlarda böbrek üstü bezlerinden salgıladıkları adrenalin hormonunun etkisinin ortadan kalktığı halde, kalp atış hızının çok geç düzene girmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Hormonun kalbi çok etkilemesi

 2. Hormonun kan yoluyla taşınması

 3. Hormonun yıkımının çok geç tamamlanması

 4. Böbrek üstü bezinin karma yapısının olması


2- Bir güvercinin aşağıdaki organlarından hangisi çıkarıldığında güvercin dengesini sağlayamaz?

 1. Beyincik

 2. Beyin

 3. Omurilik soğanı

 4. Omurilik


3- Aşağıda verilenlerden hangisi merkezi sinir sistemi organlarından değildir?
A) Beyin B) Omurilik C) Omurilik soğanı

D) Omurga


4- Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesidir. Yukarıda verilen ifade aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
A) Boşaltım B) Sindirim C) Dolaşım D) Solunum
5- .Böbreküstü bezlerinin salgıladığı hormon aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tiroksin B)Adrenalin C)Büyüme Hormonu D)İnsülin
6- Aşağıdaki organ ve yapıların hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez?

A)Ağız B)Mide C)İnce bağırsak D)Yemek borusu

7- Beyinciği zedelenen bir insan hangi davranışı düzgün yapamaz?

a. Yürüme
b. Nefes alıp verme
c. Heyecanlanma
d. Yemek yeme
8- Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezlerinin düzensiz hormon salgılamasından kaynaklanan bir hastalıktır?

a. İdrar kaçırma
b. Şeker hastalığı
c. İshal
d. Bademcik iltihabı

9- Uzun süre karanlık bir ortamda oturan bir kişinin,çok aydınlık bir odaya girmesiyle birlikte gözbebekleri
küçülür.Bu olay hangi organ tarafından gerçekleştirilir?

a. Beyin
b. Beyincik
c. Omurilik soğanı
d. Omurilik
10-

Besin

Sindirimin başladığı yer

Sindirimin bittiği yer

I


Karbonhidrat

Ağız

İnce bağırsak

II

Protein

Ağız

Mide

III

Yağ

İnce bağırsak

İnce bağırsakYukarıdaki tabloda vücuda alınan besin maddelerinin sindiriminin başladığı ve bittiği yerler verilmiştir.

Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III


11- Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine yardımcı organdır?

   A)Mide     B)İnce bağırsak    C)Karaciğer    D)Yutak
12- Proteinlerin kimyasal sindirimi nerede başlar ve biter?

   A)Ağız-mide  B)Ağız-ince bağırsak  C)Mide-ince bağırsak  D)Ağız-kalın bağırsak

13- Mide bezlerinden salgılanan hidroklorik asit ve enzimler aşağıdaki besinlerden hangisinin kimyasal sindiriminde rol oynar?
A)Yağ B) Protein C) Nişasta D)Karbonhidrat
14- Solunum sırasında karbondioksit ile oksijen değişimi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Kılcal damarlar-Aıveol B)Alveol-Toplardamarlar

C)Atardamarlar-Alveol D)Alveol-Bronşçuklar

15- I. Karbonhidratlar

II. Proteinler

III. Yağlar

IV. Vitamin

V. Mineral

VI. Su
Yukarıdaki besinlerden hangisi ince bağırsakta sindirime uğrar?

a) I-II b) I-II-III X c) I-II-III-IV d) IV-V-VI

16- Köpekten korkan bir öğrenci, yolda yürürken karşısına köpek çıkınca heyecanlanmış ve kalp atışları hızlanmıştır.

Öğrencinin heyecanlanmasına ve kalp atışlarının hızlanmasına sebep olan hormon ve bu hormonun salgılandığı iç salgı bezi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) Adrenalin - Tiroit bezi b) Tiroksin – Tiroit bezi

c) Tiroksin – Hipofiz bezi d) Adrenalin – Böbrek üstü bezi X

17- Böbreğin yapısını inceleyen bir öğrenci aşağıdaki kısımlardan hangisini göremez?

A) Öz B) Kabuk

C) Havuzcuk D) Üretra

18- Aşağıdaki tabloda mekanik ve kimyasal sin-dirim yapılan yerler ve sindirim türleri verilmiştir.


Yer

Kimyasal Sindirim

Mekanik

Sindirim

I

Mide

-

+

II

Yemek borusu

+

+

III

İnce bağırsak

+

+

IV

Ağız

+

-

( + : Görülür , - : Görülmez )
Buna göre tabloda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve IV D) I, II ve IV


19-Bir tavşanın beyinciği zedelenirse , aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A)Göremez B)Beslenemez C)Soluk alıp veremez D)Dengesini sağlayamaz
20-


21- I Çekiç

II Köprücük

III Elmacık

IV Üzengi

Yukarıdaki kemiklerden hangileri kulağın yapısında yer alır?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV

22- Korku, coşku, heyecan ve öfke anlarında metabolizmayı hızlandıran adrenalin hormonu aşağıdaki iç salgı bezlerinin hangisinden salgılanır?
A)Hipofiz B) Tiroit C)Böbreküstü D)Pankreas
23- Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi organı değildir?
A) Böbrek B) Üreter

C)Üretra D) İnce Bağırsak

24- Aşağıdakilerden hangisi metabolizma atık maddesi değildir?
A) Glikoz B) Karbondioksit C) Su D) Tuz
25- Aşağıdakilerden hangisi böbreklerde görülen hastalıktır?
A) Menenjit B) Beriberi C) Ülser D) Üremi


CEVAP ANAHTARI ( 1 / 25 )

1

C

11

C

21

D

2

A

12

C

22

C

3

D

13

B

23

D

4

B

14

A

24

A

5

B

15

B

25

D

6

D

16

D

26
7

A

17

D

27
8

B

18

D

28
9

D

19

D

29
10

C

20

A

30

26- Aşağıdakilerden hangisi midede gerçekleşen bir olaydır?

A) Protein sindirimini gerçekleştirmek

B) Sindirim sonucu oluşan besinleri emmek

C) Sindirim ürünlerini bir süre bekletmek

D) Kan şekeri miktarını düzenlemek
27- Aşağıda veriler organlardan hangisi vücudu muzda oluşan atık maddelerin atılmasında görev almaz?

A) Böbrek

B) Karaciğer

C) Pankreas

D) Akciğer


28- Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi sağlığını etkileyen olumsuz etkenlerdendir?
A) Dengeli beslenme B) Spor yapma C) Lifli besinler D)STRES

29- Normal bir insanda, sabah kahvaltısını yaptıktan sonra, aşağıdaki olayların geliş sırası nasıl olur?
I- Pankreastan insülin salgılaması

II- Kanda glikozun artması

III- Pankreasın glukogon salgılaması

IV- Kandaki glikozun azalması


 1. II-III-IV-I

 2. IV-III-II-I

 3. IV-I-II-III

 4. II-I-IV-III


30- Aşağıdakilerden hangisi vücuttaki zararlı maddelerin atılmasında görevli değildir?
A) Akciğer B) Böbrek C) Deri D) Karaciğer

31-Aşağıdakilerden hangisi sindirimin amacıdır?
a-onarım

b-besinleri,hücre zarından geçebilecek kadar küçültmek

c-enzim sentezlemek

d-karnımızı doyurmak
32-Aşağıdaki besinlerden hangisinin kimyasal sindirimi midede başlar?
a-makarna

b-mandalina

c-köfte

d-tereyağı

33- Hangisi boşaltım sistemi sağlığı için zararlı değildir?

a)alkol kullanmak b)bol sıvı almak

c)aşırı tuz tüketmek d)ilaç tedavisin yarıda bırakmak
34- Hangisi merkezi sinir sistemi elemanlarından biri değildir?

a) beyin b) beyincik c) omurilik d)sinirler

35- I.Deri

II.Kalın bağırsak

III.İnce bağırsak

IV.Karaciğer

V. Böbrek

Yukarıda verilen organlardan hangileri hem boşaltımda hemde sindirimde görevli organlardandır?
a) I-II b)III-IV c)I-V d) II-IV
36- - Enerji vericidir

- Bitkisel besinlerde bulunur

- Kimyasal sindirim ağızda başlar
Yukarda verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki besin gruplarından hangisi için doğrudur?

A) Karbonhidrat b)Yağ c)Protein d) Vitamin

37- Aşağıdakilerden hangisi şartlı reflekse örnek olarak verilebilir?

a)Araba sürme b)Bir yiyeceğin tadına bakma

c)Düşerken bir yere tutunma d)Diz kapağına vurulunca ayağı yukarı kaldırma


38- I.Hafıza

II.Vücudun dengesini sağlama

III. Duyu organlarını kontrol etme

Yukardakilerin hangileri sadece beynin görevidir?
a)Yalnız II b)I-II c)I-III d)I-II-III

39 – Yenilen ve içilen besinlerin parçalanarak kana geçmesinde, aşağıdaki organlardan hangisi görev yapmaz?
A) Ağız B) Kalın bağırsak

C) İnce bağırsak D) Mide

40-4142-


Yukarıdaki şemada sindirim konusu şematize olarak verilmiştir.Bu nasıl bir sindirimdir ve ? İşaretinin olduğu yere ne gelmelidir?
A)Kimyasal sindirim –İnsülin

B)Fiziksel sindirim –Enzim

C)Kimyasal sindirim –Enzim

D)Fiziksel sindirim –Anahtar


43-Boşaltım sistemimizi oluşturan yapıları görüyorsunuz 1,2,3,4 dogru olarak hangi şıkta verilmiştir.A)Kan damarları,İdrar borusu,Adrenalin bezi,Sidik torbası

B) Yemek borusu,İdrar borusu,Adrenalin bezi,Sidik torbası

C)Böbrek üstübezler,Böbrek,Kandamarları,İdrar torbası

D)Lenf,Guatr,Yemekborusu,Sidik torbası

44- Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi organı değildir?
A) İnce bağırsak. B) Kalın bağırsak C) Mide D) Akciğer

45-Artık maddelerin vücuttan dışarı atılması aşağıdaki hangi organ tarafından olur ?
A ) İnce bağırsak B ) Kalın bağırsak C ) Atardamarlar D ) Böbrek

46- Adrenalin hormonunun kana salgılamasıyla vücutta göz bebeklerinde büyüme,metabolizmada hızlanma v.b faaliyetler gerçekleşir.Aşağıda belirtilen hangi olayda bu faaliyetler gerçekleşmez?
a)Öğretmeninden azar işitme

b)Yılandan korkma

c)Hızlı tempoda koşma

d)Ders çalıştıktan sonra uyuma

47- 1-Süzülmeden sonra kalan tuzun ve suyun fazlası ile üre idrarı oluşturur.

2-Kan, böbrek atardamarları yoluyla böbreklere gelir ve nefronlarda süzülür.

3-İdrar üretra ile vücuttan dışarı atılır.

4-Süzülerek temizlenen bu kan, böbrek toplardamarı ile böbreklerden çıkar.

5-Oluşan idrar, üreterde ve idrar kesesinde toplanır.

6-Kan içindeki yararlı maddeler, süzülme sırasında nefronlarda emilir ve tekrar kana geçer.
Böbreğin idrarı süzme işlemi aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?
a)1-2-4-3-6-5 b)2-6-4-1-5-3 c)2-4-6-5-1-3 d)5-6-2-3-1-4


48- Yüzme olayını merkezi sinir sistemimizde ki hangi organımız gerçekleştirir?
a)beyin b)beyincik c)omurilik d)omurilik soğanı


49- Aşağıdaki tabloda mekanik ve kimyasal sin-dirim yapılan yerler ve sindirim türleri verilmiştir.


Yer

Kimyasal Sindirim

Mekanik

Sindirim

I

Mide

-

+

II

Yemek borusu

+

+

III

İnce bağırsak

+

+

IV

Ağız

+

-

( + : Görülür , - : Görülmez )
Buna göre tabloda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve IV D) I, II ve IV
50- Aşağıda verilen organ çiftlerinden hangisinde mekanik sindirim gerçekleşir?

a. Mide-yemek borusu

b. Mide-ince bağırsak

c. Ağız-yutak

d. Ağız-yemek borusuCEVAP ANAHTARI ( 26 / 50 )

26

A

36

A

46

D

27

C

37

A

47

B

28

D

38

C

48

C

29

D

39

B

49

D

30

D

40

C

50

B

31

B

41

D32

C

42

C33

B

43

A34

D

44

D35

D

45

D
51- Aşağıdaki sindirim sistemi organlarından hangilerinde kimyasal sindirim yapılmaz?

I.mide II. Kalın bağırsak III.yemek borusu

A) Yalnız I B) Yalnız III C) II – III D) I – II – III
52- Göz kusurlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Miyoplukta,görüntü sarı lekenin önünde oluşur.

B) Kataraktta görüntü sarı lekenin üzerine düşer.

C) Astigmatizmde görüntü sarı lekeye bulanık düşer.

D) Hipermetrop göz kusuru uzağı iyi görür.
53- Burnumuzun koku alması ile ilgili aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

I.Koku alma sinirleri etkiyi beyne taşır.

II.Koku tanecikleri havayla burnumuza girer.

III.Cisimlerin kokusunu alırız.

IV.Burnumuzu ıslak tutan mukus sıvısında erir.

V.Eriyen tanecikler koklama hücrelerini uyarır.

A) I – II – III – IV – V B) IV – II – I – III – V

C) II – IV – V – I – III D) III – II – IV – V- I
54- Aşağıdakilerden hangisi beyinciğin görevlerindendir?

a) İstemli hareketlerin çalışmasını sağlar

b) Beyinle diğer organlar arasındaki iletimi sağlar

c) Kol ve bacakların birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlar

d) kan basıncını ve vücut sıcaklığını sağlar

55- Sindirim sistemi organlarından verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?

a) Kalın bağırsak suyun geri emilmesini sağlar

b) Midede yalnızca proteinler kimyasal sindirime uğrar

c) İnce bağırsakta emilim olayı olduğundan sindirim olayı gerçekleşmez

d) Ağızda bazı besinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir

56- Pankreasın görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bulunur?

I.Kan şekerini ayarlamak

II. Proteinlerin kimyasal sindirimini sağlamak

III. Bazı vitaminleri depolamak
A) Yalnız I B) I-II

C) II-III D) I-II-III
57- Vücuttaki solunum ve dolaşım organlarının çalışmasını kontrol eden merkezler, aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

a) Beyin

b) Beyincik

c) Omurilik soğanı

d) Omurilik
58-Aşağıda verilen sindirim bölümlerinden hangilerinin hiçbir şekilde sindirim olayı gözlenmez?

a-Ağız b-Yemek borusu c-Mide d-İnce bağırsaklar
59- Aşağıdaki bezlerden hangisi kandaki şeker miktarını ayarlayan hormonları üretir?

a) Tiroit b) Hipofiz

c) Pankreas d) Böbreküstü bezleri

60- Sindirimin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Vücudun direncini arttırmak için çalışıp vücuttaki kimyasal olayları düzenlemek

b)Vücudun ihtiyacı olandan daha fazla aldığı su miktarının vücuttan atılmasını sağlamak

c)Besinleri küçük yapı taşlarına ayırıp hücre zarından geçecek ve vücudun kullanabileceği hale getirmek

d)Vitaminleri sindirip kana karışmalarını sağlamak

61- Aşağıdakilerden hangisi sindirimi en doğru şekilde açıklar?

A-Besinleri su ile parçalamaktır

B-Besinlerden enerji elde etmektir

C-Besinleri hücre zarında geçebilecek hale getirmektir

D-Besinleri hormonlarla parçalamaktır

62-Vücudun yaşla orantılı şekilde dengeli büyümesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

a- Hipofiz bezi b- Tiroksin hormonu

c- Kalsitonin hormonu d- Adrenalin hormonu

63- Göz hastalıkları ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Miyoplar yakını net görür.

B) Renk körlüğünün tedavisi kornea nakli sayesinde mümkündür.

C) Şaşılık Ameliyatla giderilebilir.

D) Hipermetroplarda görüntü sarı lekenin arkasında oluşur.
64- Aşağıdakilerden hangisi beynin görevidir?

A) Refleksleri kontrol etmek.

B) Kusma olayını kontrol etmek.

C) Vücudun denge merkezidir.

D) Kan basıncını düzenler.
65- Sindirilen besinlerin kana geçmesi aşağıdaki organların hangisinde gerçekleşir?


 1. mide- ağız

 2. ince bağırsak-villüs

 3. ağız- yutak

 4. villüs-mide


66- Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sisteminin bölümü değildir?


 1. beyin

 2. omur

 3. omurilik soğanı

 4. omurilik67- Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

 1. Proteinlerin kimyasal sindirimi mide de başlar.

 2. Yağların kimyasal sindirimi ağızda başlar.

 3. Karbonhidrat , yağlar ve proteinlerin sindirimi ince bağırsakta tamamlanır.


A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) I ve II

68- Böbrekleri iş yapamaz hale gelen hastalar “diyaliz” makinesi sayesinde kanlarındaki atık maddelerin atılmasını sağlarlar.

Yukarıdaki açıklamaya göre diyaliz makinesi aşağıdaki yapılardan hangisinin görevini yerine getiriyor olabilir?
A) Üreter B) Nefron

C) Üretra D) İdrar kesesi

69- Aşağıdaki sindirim şekillerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?


 1. Tükürükte bulunan enzimlerle nişastanın sindirimi

 2. Midenin kasılıp gevşemesiyle besinlerin küçük parçalara ayrılması

 3. Pankreastan salgılanan enzimlerle yağların sindirilmesi

 4. Mideden salgılanan mide özsuyu ile proteinlerin sindirilmesi


70- Beynin vücuttaki görevleri arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?


 1. İstemsiz olarak çalışan, iç organların çalışmasını kontrol eder.

 2. Yeni bilgilerin öğrenilmesi ve hafızada saklanmasını sağlar.

 3. Kanın yapısındaki maddelere göre, acıkma ile susamanın kontrol edilmesini sağlar.

 4. Kol ve bacak kaslarının çalışmasını denetler.71-Uyarıları dış ortamdan alarak sinirlere aktaran göz,kulak,burun ve dilin yapısında bulunan almaçlara ne denir?

a)Görme almacı b)Duyu almacı c)Duyma almacı d)Hissetme almacı

72- Aşağıda verilen sindirim sistemi organlarının hangilerinde hem kimyasal hem de mekanik sindirim gerçekleşir?

A)Ağız-Mide

B)Ağız –Mide –İnce bağırsak

C)Mide –İnce bağırsak

D)Mide- İnce bağırsak-Kalın bağırsak

73- Canlılarda solunum,dolaşım,boşaltım,yutma,çiğneme gibi isteğimiz dışındaki hareketleri kontrol eden yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Beyin

B)Omurilik Soğanı

C)Beyincik

D)Omurilik

74- Uzağı iyi görür, yakını iyi göremezler.

Yukarıdaki gözkusuru aşağıdakilerden hangisidir?

A)Miyop B)Katarakt C) Astigmatizm D)Hipermetropluk

75- Aşağıdaki organlardan hangisinde hem kimyasal hem de fiziksel sindirim gerçekleşir?
A) Yutak B) Mide

C) İnce Bağırsak D) Kalın bağırsak


CEVAP ANAHTARI ( 51 / 75 )

51

C

61

C

71

B

52

B

62

D

72

A

53

C

63

B

73

B

54

C

64

D

74

D

55

C

65

B

75

B

56

B

66

B57

C

67

B58

B

68

B59

C

69

B60

C

70

A
76-
A

B

C

Ağız

+

-

-

Mide

-

+

-

İnce bağırsak

+

+

+


Yukarıdaki tabloda A, B ve C besinlerinin sindirime uğradığı yerler verilmiştir.Buna göre, A, B ve C, besinleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

  1   2

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

7. sinif fen ve teknoloji sorulari icon6. sinif fen ve teknoloji sorulari

7. sinif fen ve teknoloji sorulari icon4. sinif fen ve teknoloji

7. sinif fen ve teknoloji sorulari icon5. sinif fen ve teknoloji dersi

7. sinif fen ve teknoloji sorulari icon7. sinif fen ve teknoloji dersi deneme testi

7. sinif fen ve teknoloji sorulari icon2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili orta okulu fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili sorulari

7. sinif fen ve teknoloji sorulari icon8. sinif fen biLGİSİ sorulari

7. sinif fen ve teknoloji sorulari icon2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif fen ve teknoloji dersi kazanimlarinin...

7. sinif fen ve teknoloji sorulari iconDers Fen ve Teknoloji

7. sinif fen ve teknoloji sorulari iconOrtaokulu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili fen ve teknoloji dersi

7. sinif fen ve teknoloji sorulari icon7. Sınıf Fen Bilimleri Duyu Organlarımız


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com