2-Bireysel farklılıklar nelerdir?Örnek veriniz


t.ogren-sen.com > öykü > Evraklar

SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA SORULARI 1.ve 2.ÜNİTE
1-Birey nedir?

Toplumun bir parçası olan ve kendine özgü özellikleri olan insanların her birine denir.

2-Bireysel farklılıklar nelerdir?Örnek veriniz.

*Fiziksel özellikler(saç rengi,boy,kütle,parmak izi)

*Duygusal özellikler(Sevinçlerimiz,üzüntülerimiz,korkularımız)

*Yetenek ve ilgi alanlarımız(şarkı söylemek,futbol oynamak,satranç oynamak,resim yapmak)

3-Duygu nedir?Örnek veriniz.

İnsanların yaşadığı olaylar karşısında iç dünyasında yarattığı izlenimlerdir.Acımak,üzülmek,öfkelenmek,korkmak,kızmak,sevmek

4-Düşünce nedir?

Herhangi bir olay,durum,nesne ya da kişi karşısında varılan yargı ve karara düşünce denir.

5-Hoşgörü nedir?Hoşgörülü bireylerin özellikleri nelerdir?

Karşımızdaki kişinin duygu,düşünce ve davranışlarını anlayışla karşılama durumuna höşgörü denir.

Anlayışlıdır,sabırlıdır,bencil değildir,toplum tarafından sevilen kişilerdir,alıngan değildir,olaylara iyi yönden bakarlar.

6-Türk milletinin HOŞGÖRÜ yönü ile verebileceği en iyi örnekler kimlerdir?

MEVLANA,YUNUS EMRE,HACI BEKTAŞİ VELİ,ATATÜRK

7-Kronoloji nedir?

İnsan hayatı veya önemli tarihsel olayları başlangıcından itibaren oluş sırasına göre tarih belirterek sıralamaya kronoloji denir.

8-Atatürk’ün kronolojisini tarih belirterek sıralar mısınız?

1881 yılında Selanik’te doğdu . 1903’te Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi’nden mezun oldu.

1905’te orduya katıldı . 1915’te Çanakkale Savaşı’na katıldı. 1919’da Samsun’a çıktı

23 Nisan 1920’de TBMM’yi açtı 29 Ekim 1923’te cumhuriyeti ilan etti. 10 Kasım 1938’de vefat etti.

9-Nüfus Cüzdanı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuzu kanıtlayan,resmi kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan,kişisel bilgilerimizin yazılı olduğu kimlik belgesidir.

10-Kimlik belgesine nerelerde ihtiyaç duyarız?

Okula kayıt olurken,hastanelerde tedavi olurken,çeşitli kurumlarda işlerimizi yaparken,derneklere üye olurken.

11-Nüfus Cüzdanı üzerinde neler yazıldır?

Cüzdan seri numarası,TC Kimlik Numarası, Anne ve baba adı,Doğum yeri ve yılı,Fotoğraf bölümü(15 yaşından sonra)

Kişinin medeni hali,kişinin dini,kan grubu,nüfusa kayıtlı olduğu yer,Nüfus idaresinde kimliği veren kişinin imza ve mührü.

12-Kimlik belgesi olarak hangi belgeleri kullanırız?

Nüfus Cüzdanı,Pasaport,Sürücü Belgesi,Öğrenci kimlik kartı,Üye ve dernek kartları

13-Atatürk’ün kişisel özellikleri nelerdir?

İyi bir komutan olması,zeki ve çalışkan olması,Çağdaş ve ileri görüşlü olması,yeniliklere açık olması,Vatanını ve milletini çok sevmesi,İyi bir lider olması,Çocukları sevmesi,Barışsever olması,Çok yönlü olması…

14-Aile nedir?Toplumuzdaki aile türleri nelerdir?

Anne,baba ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük temel birimine denir.

ÇEKİRDEK AİLE:Anne ,baba ve henüz evlenmemiş çocuklardan oluşur.

GENİŞ AİLE:Büyükbaba ve büyükanne ile bunların evli çocuklarından ve torunlardan oluşan aileye denir.

15-Soy ağacı nedir?

Bir kişinin soyunu gösteren çizelge ya da ağaç tarzındaki şemaya soy ağacı denir.Soy ağacında kan bağı ile bağlı olduğumuz akrabalar yer alır.

16-Sözlü Tarih nedir?Sözlü Tarih araştırılırken nelerden faydalanırız?

Kişilerle görüşülerek o kişilerin yaşamı ile ilgili anıların kaydedilmesine sözlü tarih denir.

Ses kayıt cihazı,fotoğraf makinası,kalem,not defteri gibi araçlardan faydalanırız.Ayrıca sözlü tarih çalışması yaparken;aile bireylerine ait eşyalar,madalyalar,eski fotoğraflar,belgeler,eski kıyafetlerden yararlanırız.

17-Kültür nedir?Kültürü yansıtan ögeler nelerdir?

Bir milletin toplumsal gelişme sürecinde öğrendikleri dil,beceri,inanç,davranış ve alışkanlıkların bütünüdür.

Giyim,yemek çeşitliliği,sanat,dil,bayramlar,mimari eserler,oyunlar,gelenek ve göreneklerin hepsi kültürel ögelerdir.

18-Milli kültürümüzü yansıtan ögeler nelerdir?

Oyun ve ata sporlarımız,düğünlerimiz,şenlik ve festivallerimiz,yemeklerimiz,el sanatlarımız,bilmece ve atasözlerimiz

Destanlarımız,efsanelerimiz,ahlak kurallarımız,inaç ve ibadetlerimiz.
18-Milli kültürümüzü yansıtan ögelerimize örnekler veriniz.

GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZ:Sünnet Düğünleri,asker uğurlama,kına gecesi,bayramlarda el öpmek vb.

El SANATLARIMIZ:Ebru sanatı,çinicilik,halı dokuma,ahşap işlemeciliği,telkari,bakır işlemeciliğ vb.

MİMARİ YAPILARIMIZ:Saraylar,hanlar,evler,camiler,hamamlar,köprüler,çeşmeler vb.

SÖZLÜ ESERLER:Şarkılar,türküler,bilmece,atasözleri,destanlar,efsanelerfıkralar,tekerlemeler vb.

OYUNLARIMIZ VE ATA SPORLARIMIZ:İp atlama,körebe,saklambaç,bezirgenbaşı,mendil kapmaca;ata sporlarımız cirit atma,yağlı güreş,okçuluk,deve güreşleri

HALK OYUNLARIMIZ: Halay,horon,hora,kaşık pyunları,bar,zeybek vb.

19-Atatürk’ün gittiği okullar nelerdir?

Mahalle Mektebi(1887)-Şemsi Efendi İlkokulu(1887)-Selanik Askeri Rüştiyesi(1893)-Manastır Askeri İdadisi(1895)-İstanbul Harp Okulu(1899)-Harp Akademisi(1905)

20-Atatürk’ün ordudaki görevleri nelerdir?

İlk görev yeri: 1905 yılında yüzbaşı olarak Şam’da göreve başladı.

Trablusgarp Savaşı: 1911 yılında Trablısgarp’ta savaştı, rütbesi binbaşılığa yükseldi.

Balkan Savaşı: Balkan Savaşı bittikten sonra 1913’de Sofya’da askeri ateşe oldu.

Çanakkale Savaşı: 1914 yılında başlayan 1.Dünya Savaşı İçinde yer alan 1915 yılında İngilizlere ve Fransızlara karşı Çanakkale’de büyük bir zafer kazandı.Anafartalar Kahramanı olarak rütbesi albaylığa yükseldi.İşgal devleri bu başarı karşısında çekilmek zorunda kaldı.

Kurtuluş Savaşı :Bir çok cephede savaşarak iyi bir asker olduğunu kanıtladı.

21-Yurdumuza işgaller ne zaman başladı?

1.Dünya Savaşın’da Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu İttifak Devletleri(Almanya,Avusturya-Macaristan,Bulgaristan) savaşı kaybetti.Bunun sonucunda İtilaf Devletleri(Fransızlar,İngilizler,Yunanlılar,İtalyanlar,Ermeniler) ile

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 EKİM 1918’DE İMZALANDI.İşgaller başladı.

22-Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İtilaf Devletleri nereleri işgal ettiler?

İngilizler:Musul ve çevresini

Fransızlar:Adana,Antep,Maraş,Urfa

İtalyanlar:Antalya ve Konya

Yunanlılar:İzmir’i

Ermeniler:Kars ve çevresini

23-Kuvayi Milliye birlikleri ne zaman kuruldu?Kuvayi Milliye nedir?

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgaller karşısında Türk halkı bölgesel direniş birlikleri kurarak bulundukları yeri korudular.Kurulan bu birliklere KUVAYİ MİLLİYE BİRLİKLERİ denir.

Antep’te Şahin Bey,Maraş’ta Sütçü İmam önderliğinde savaşılmıştır.

25-Kurtuluş Savaşı ne zaman başlamıştır?

13 Kasım 1918 İstanbul’a geldi işgal devletlerinin donanmalarını görünce”Geldikleri gibi giderler.”dedi.Kurmak istediği Türk devleti için ilk adımı attı.

9.Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsuna’a giderek savaşı başlattı.

26-Milli bilinci uyandırmak,milli birlik ve beraberliği sağlamak için nerelerde genelgeler yayımladı?

Samsun’un Havza ilçesinde (28 Mayıs 1919 )

Amasya ‘da( 22 Haziran 1919) Amasya Genelgesi Milli Mücadele için atılmış ilk adımdır.

27-Amasya’dan sonra nerelerde toplantılar yapılmıştır?

ERZURUM:23 Temmuz 1919 Milli bir kongredir.

Vatan bir bütündür parçalanamaz,milli egemenliğin esas olduğu belirtildi.

SİVAS:4 Eylül 1919 tekrar toplanıldı ,Erzurum’da alınan kararlar aynen kabul edildi.

Sivas Kongresinin sonunda tüm yurdu temsi etmek üzere Başkanlığını Mustafa Kemal’in üstlendiği Temsil Heyeti oluşturuldu.

28-Misakı Milli nedir?

28 Ocak 1920’de kongrede alınan kararlar Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Milli Ant adıyla kabul edildi. Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık savaşlarının bir programı niteliğindedir.

29-TBMM ne zaman açıldı?

23 Nisan 1920’de TBMM açıldı.Başkanlığa Mustafa Kemal getirildi.

TBMM açılmasıyla devlet yönetiminde karar verme yetkisi halkın eline geçmiş oldu.

30-Sevr Antlaşması ne zaman ve kimler tarfından imzalandı?

10 AĞUSTOS 1920’de Osmanlı Devleti ile İtilaf devletleri arasında imzalandı.

Vatanımızı yok etme niteliği taşıyan kararlar imzalanmıştı.TBMM BU ANTLAŞMAYI REDDETMİŞTİR.

31-Türk halkı,Atatürk’ün önderliğinde düzenli ordular kuarark hangi cephelerde savaşmıştır?

Batıda Yunanlılarla,Doğuda Ermenilerle,Güneyde Fransız ve Erenilerle savaştı.

32-Doğu Cephesinde kimlerle savaş yapılmıştır,sonucu ne olmuştur?

Türk Ordusu(Kazım Karabekir) ile Ermenilerle savaşmıştır.Ermeniler yenilgiye uğramıştır.

3 Aralık 1920’de GÜMRÜ ANTLAŞMASI imzalanmıştır.

33-Güney Cephesinde kimlerle savaşıldı?

Türk ordusu Fransız ve Ermenilerle savaştı.Savaşta gösterilen kahramanlıklar nedeniyle Antep’e GAZİ,Maraş’a KAHRAMAN,Urfa’ya ŞANLI ünvanı verildi.

Fransızlarla ANKARA antlaşması yapıldı.

34-Batı cephesinde yapılan savaşlar nelerdir?

1.İNÖNÜ SAVAŞI: TBMM oluşturduğu düzenli ordunun ilk başarısıdır.Yunanlılarla Türk ordusu(İsmet Paşa) arasında yapılmıştır.6-10 Ocak 1921

2.İNÖNÜ SAVAŞI:Yunanlılar ve Türk ordusu arasınada yapıldı.Yunanlılar bozguna uğradı.27 Mart-1 Nisan 1921

SAKARYA MEYDAN SAVAŞI: 23 Ağustos-13 Eylül 1921 Mustafa Kemal Komutasında büyük başarı kazanıldı.

Bu savaştan sonra Atatürk’e Mareşal ve Gazi ÜNVANI VERİLDİ.

BÜYÜK TAARUZ VE BAŞKOMUTANLIK SAVAŞI:30 Ağustos 1920’de Yunanlılar bozguna uğratıldı.Büyük zafer kazanıldı.

35-İzmir’in Kurtuluşu ne zaman olmuştur?

9 Eylül 1922’de Yunan kuvvetleri denize döküldü.Batı Anadolu düşmendan kurtarıldı.

36-Mudanya Ateşkes Antlaşması ne zaman imzalandı?

İşgal kuvvetlerinin yenilgisi üzerine 11 Ekim 1922’de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.

Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti resmen sona erdi.

37-Kurtuluş Savaşı ne zaman sona erdi?

24 Temmuz 1923’te LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ile resmen sona erdi tüm dünya yeni Türk devletinin varlığını tanıdı.

38- Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?

29 Ekim 1923’te cumhuriyet ilan edildi.Mustafa Kemal Meclisin başına ilk cumhurbaşkanı olarak seçildi.

YAŞADIĞIMIZ YER

1-Yön nedir.Ana ve ara yönler nelerdir?

Belli bir noktaya göre bir yerin bulunduğu taraf.

ANA YÖNLER:Kuzey,güney,doğu,batı

ARA YÖNLER:Kuzeydoğu,Kuzeybatı,Güneydoğu,Güney batı


2-Yönler neye göre belirlenir?

Güneş’in doğu ve batışı ile kutup bölgeleri baz alınarak belirlenir.Güneş’in doğduğu yer doğu,battığı yer batı olarak kabul edilmiştir.Sağ kolumuz doğu ise sol kolumuz batıyı; önümüz kuzeyi ,arkamız güneyi belirtir.

3-Yönümüzü bulmak için kullanılan yöntemler nelerdir?

*Pusula*Güneş’ten*Dikilen çubuğun gölgesinden*Ağaçların yosunlu taraflarından*Karınca yuvalarından*Kutup Yıldızı’

ndan

4-Kroki nedir?

Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kabataslak kağıt üzerine çizilmesine denir.

5-Hava olayı nedir?

Bir yerde kısa süre içersinde görülen;sıcaklık,nem,yağış,rüzgar gibi unsurlara hava olayı denir.

6-Hava durumu nedir?

Hava olaylarının kısa sürede gösterdiği ortalama duruma hava durumu denir.

7-Meteoroloji İstasyonu nedir?

Bilimsel yöntemlerle bir çok alet kullanarak doğru ve güvenilir hava durumu tahmini yapılan yerlere denir.

8-Meteorolog kimdir?

Hava tahmini uzmanı,hava olaylarını inceleyen bu olayların sonuçlarını açıklayan kimselerdir.

9-Hava Tahmini nedir?

Hava hareketlerini inceleyip hava durumunun bildirilmesidir.Devlet Meoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce yapılır.

10-İklim nedir?

Meteorologların uzun yıllar boyunca yaptıkları gözlem sonucunda o yerin ortalama hava şartlarına iklim denir.

11-Eskiden hava tahminleri nasıl yapılırdı?

Doğayı ve bitkileri gözlemleyerek hava tahminlerinde bulunurlardı.

Yaprakların sararması yazın bittiğini,çekirgelerin çok ses çıkarması havanın sıcak olmasını,Açılmış çam kozalağının olması havadaki nemin az olduğunu,at kestanesinin çiçeklenmesinin havanın ısınmaya başlayacağını belirtirmiş.

12-Meteorologlar hava tahmini yaparken hangi aletleri kullanırlar?

Termometre.Sıcaklık ölçer

Barometre.Basınç ölçer

Higrometre: Nem ölçer

Plüviyometre: Yağış ölçer

13-Doğal ve Beşeri unsur nedir?Örnek veriniz.

DOĞAL UNSURLAR.İnsanların etkisi olmadan kendiliğinden oluşan unsurlardır.Dağ,göl,deniz,ada,körfez,akarsu,şelale,travertenler,peri bacaları

BEŞERİ UNSURLAR.İnsanların doğayı değiştirerek ortaya çıkardıkları ürün ve yapılardır.Stadyum,tiyatro,köprü

Okul,otopark,baraj,yollar.


14-Doğal afet nedir?Örnekler veriniz.

İnsanın kontrolü dışında çıkan,can ve mal kaybına yol açan büyük doğa olaylarıdır.

Heyelan,çığ,erozyon,sel,orman yangını,hortum,tsunami örnek verebiliriz.

15-Deprem nedir?

Ülkemizde en sık görülen en yıkıcı ve zarar veren yer kabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle dalgalar halinde yayılan ortamı yıkan yer yüzeyinin sallanmasıdır.

16-Deprem çantasında neler bulunmalıdır?

Pilli radyo,el feneri,battaniye,uyku tulumu,konserve gıdalar,makas,ilk yardım malzemesi,su,yağmurluk,düdük

17-Deprem öncesinde neler yapılmalıdır?

*Binalar depreme dayanıklı yapılmalıdır.

*Deprem çantası hazırlanmalıdır.

*Aile afet planı yapılmalıdır.

*Eşyalar duvara sabitlenmelidir.

18-Deprem anında neler yapılmalıdır?

*Panik yapmadan,sağlam bir eşyanın yanında çök,kapan,tutun pozisyonu almalı

*Deprem bitene kadar hareket etmemeli

*Balkona,asansöre,pencere,merdiven boşluklarına çıkmamalıyız.

19-Deprem sonrası neler yapılmalıdır?

*Evdeki su,elektrik,gaz vanaları kapatılmalıdır.

*Binalardan uzak açık bir alana gidilmeli.

*Deprem çantasını yanımıza almalı.
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2-Bireysel farklılıklar nelerdir?Örnek veriniz iconÖrnek Çocuk Yetiştirmek Örnek Anne Baba Olmaktan Geçer

2-Bireysel farklılıklar nelerdir?Örnek veriniz iconÖrnek: Üst ekstremitenin gövdeden uzaklaşması Adductio: Gövdeye yaklaşma...

2-Bireysel farklılıklar nelerdir?Örnek veriniz iconBİreysel eğİTİm programi kullanim yönergesi GÖRÜŞme formunun doldurulmasi

2-Bireysel farklılıklar nelerdir?Örnek veriniz iconBİreysel emekliLİk tasarruf ve yatirim sistemi kanunu ile bazi

2-Bireysel farklılıklar nelerdir?Örnek veriniz iconPsödohiponatreminin nedenleri nelerdir?

2-Bireysel farklılıklar nelerdir?Örnek veriniz iconKalp yetersizliğinin belirtileri Nelerdir?

2-Bireysel farklılıklar nelerdir?Örnek veriniz iconİlk Yardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir?

2-Bireysel farklılıklar nelerdir?Örnek veriniz iconAşağıda verilenlerden hangisi batıl inançların toplumsal veya bireysel...

2-Bireysel farklılıklar nelerdir?Örnek veriniz icon1-İşe başlayacak personelin hazırlayacağı belgeler nelerdir ?

2-Bireysel farklılıklar nelerdir?Örnek veriniz iconAkdeniz anemiSİ (talasemi) nediR? BeliRTİleri nelerdiR?


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com