EKİM 2015 3a-b-c tüRKÇe programi


t.ogren-sen.com > Sanat > Evraklar

EKİM 2015 3A-B-C TÜRKÇE PROGRAMI

05.10.2015

HAFTANIN KONUSU: Evcil Hayvanlar

YOGA: Klasik müzik eşliğinde kedi duruşu yapıyoruz.

ANA DİL ETKİNLİĞİ: Evcil hayvan ne demektir öğreniyoruz.

Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvanları öğreniyoruz.
Ördek Ailesi adlı parmak oyunumuzu öğreniyoruz.

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

Çocukların ilk dostlarından biridir hayvanlar. İlk onların seslerini taklit ederek öğrenirler ses çıkartmayı. Öğrendikleri ve eşlik ettikleri ilk şarkıları hayvan seslerini çıkartarak söyledikleri Ali Baba’nın bir çiftliği var, çiftliğinde….diye devam eder. Sokakta ne zaman bir kedi, köpek görseler hemen yanına giderler ve ona dokunarak veya kendi dillerinde bir şeyler mırıldanarak iletişim kurmaya çalışırlar. Dışardan bir köpek sesi duyduklarında sesin geldiği yere yönelik aramaya başlarlar köpeği. 4 Ekim ”Hayvanları Koruma Günü”. Aslında hayvanları sevmek ve korumak için bir güne ihtiyacımız yok, onlar her an yanı başımızda ve kalbimizde. Ama yine de bir gün de olsa onları korumak adına projeler yapılması ve hatırlanması bile büyük bir gelişme.

ÖRDEK AİLESİ
Bu Baba Ördek (Baş Parmak Gösterilir)
Bu Anne Ördek (Diğer Eldeki Parmaklar Gösterilir )
Bunlarda Yavruları (Elin Diger Parmakları Gösterilir)
Vak Vak Diyorlar (İki El Üst Üste Konur Gaga Yapılır)

DRAMA: Oyuncaklar Partisi yapıyoruz.

*HEYKEL OYUN

Oyun, açıkhavadaya da içerdeoynanabilir.Öğretmen, “Düdükçaldığım zaman, herkeskendinibirheykelebenzetecek.Kıpırdamadanduracak” der.

Düdükçalınınca (ya da işaretverilinceoyunbaşlar.Öğretmen, birçocuğunyanınagidipsorar: “Sen neheykelioldun?” Oyuncudoğrucevapverirsebaşarılısayılır.

Aynısoru, ötekioyunculara da sorulur. (Öğretmendilerse, oyuncuları “Atatürk heykeliolalım” ya da “KitapokuyaninsanHeykeliolalım” vb. şeklindeyönlendirebilir)

*KAHKAHA OYUNU

Çocuklar masaya veya minderlere oturur. Öğretmen elinde bir nesne ile çocukların göreceği bir yere oturur. Eline bir nesne alır. Öğretmen elindeki nesneyi havaya doğru atar ve yakalar. Çocuklar bu sırada (nesne havada iken) gülmeye başlar. Öğretmen nesneyi tutunca gülmemeleri gerekir. Halen gülmeyi devam ettire n olur ise bir süre oyun dışı kalır. Yanılmadan oyunu tamamlayan, oyunun galibi sayılır ve lider oyuncu olma hakkını kazanır.

*ZIP ÇIKTI ÇİÇEK AÇTI

Çocuklar Halka Biçiminde Çömelirler. Öğretmen, “Çocuklar, Şimdi Sizinle, Zıpçıktı Çiçek Açtı Oyunu Oynayacağız.” Der, Oyunu Anlatır.

Oturan Çocuklar, ” Zıpçıktı Çiçek Açtı” Denilince, Hızla Ayağa Kalkar, Kollarını Yana Açar Ve Yine Çömelirler. Öğretmen Bunun Tersini De Söyler: ” Zıpçıktı Çiçek Açmadı” Diyebilir. Bu Durumda Çocuklar Çömelik Durumlarını Bozmayacaklardır.

” Zıpçıktı Çiçek Açtı” Denilince Çömelik Kalan Yada “Zıpçıktı Çiçek Açmadı” Denilince Ayağa Kalkan Çocuk, Yanmış Olur; Oyun Dışı Kalır.

*PARAŞÜT OYUNU

Paraşüt Oyunu: Paraşüt oyununda müzik eşliğinde renkli bir paraşütün etrafında toplanılır ve paraşütün hareketine uygun hareket edilir

OYUN: Ayşe Teyze adlı oyunumuzu oynuyoruz.


Çocuklar arasından bir ebe seçilir. Bu ebe “Ayşe teyze” olur. Çocuklar oyun alanında dağınık halde dururlar. Çocuklardan biri ebeye yaklaşır ve;
“Ayşe teyze, bahçeye girebilir miyim?” der.
Ayşe teyze; “Ne lazım, ne alacaksın?” diye sorar.
Çocuk “elma alacağım” der.
Ayşe teyze; “kaç tane?” diye sorar.
Çocuk “10 tane” der.
Bunun üzerine bütün çocuklar elma koparıyor gibi on kere çift ayakla zıplarlar.
Oyun meyve sayısı değiştirilerek birkaç kez tekrarlanır.

FEN VE MATEMATİK : Tatlı-Ekşi deneyini yapıyoruz. (Elma ve limon yardımıyla)

06.10.2015

YOGA: Klasik müzik eşliğinde ejderha duruşu yapıyoruz.

ANA DİLİ: Evcil olan ve evcil olmayan hayvanlar hakkında konuşuyoruz.

Evcil hayvan nedir? Evcilleştirilebilir hayvanların tamamı insanoğlunun hayatını kolaylaştıran ve bu nedenle de dünya üzerinde insan var olduğundan bu yana hayatın bir parçası olan canlılardır.

BİLMECELER

Uçar dağ gezer,Uçar bağ gezer,Uçariliksiz,Uçar kemiksiz (Kelebek)
Uzun kulaklı,
Kısa kuyruklu (Tavşan)
Arşın ayaklı, Burma bıyıklı (Tavşan)

DİKKAT ETKİNLİĞİ: İpe boncuk dizme etkinliğini yapıyoruz.

OYUN: Benimle Gelir Misin? Adlı oyunumuzu oynuyoruz.

BENİMLE GELİR MİSİN?

Çocuklar oyun alanına dağılırlar. Bir sepet içine 10-15 kadar küçük top konur. Oyun başlayıncaya kadar öğretmen topları değişik yerlere atar . Çocukların birer birer topları getirip sepetin içine koymaları gerekir.

FEN VE MATEMATİK : Kitabımızdan sayfa 1-3 arasında bulunan etkinliğimizi yapıyoruz.

07.10.2015

YOGA: Klasik müzik eşiliğinde balon şişirme çalışması yapıyoruz.

ANA DİLİ: Evcil hayvanların beslenmeleri ve yaşamları hakkında sohbet ediyoruz.

Hayvanlarımızın Bakımı

Evcil hayvanlarımız, konfor ve güvenden asla taviz vermeyen, sevme ve sevilme zamanını kendileri belirleyecek kadar özgürlüğüne düşkün; temiz, sessiz, zarif ve şirin dostlarımızdır.

Evcil hayvanlar okşanıp sevildiklerinde uysallaşırlar. Eğer huzur içinde evcil bir hayvanla birlikte yaşamak istiyorsan, ona hak ettiği ilgiyi ve sevgiyi gösterip onun yaşama hakkına, beklentilerine, isteklerine duyulması gereken saygıyı duyman gerekir!

Beslenme

Evde beslediğimiz evcil hayvanların sağlıklı büyümeleri için yeterli ve dengeli beslenmeleri gerekmektedir. Doğru beslenme sayesinde, hem gözleri hayat dolu bir ev hayvanına, hem de uzun senelerimizi birlikte geçirebileceğiniz bir dosta sahip oluruz.Horoz adlı tekerlemeyi öğreniyoruz.

HOROZ
Mesel mesel metten,
Top sakalı etten.
Bizim çil horozcuk,
Çocuk mu çocuk.
Her sabah çınlar sesi,
Uyandırır herkesi

DRAMA: Çocuklarla birlikte ilk tren olup daha sonra birlikte ormanda gezentiye çıkıyoruz ve köşelerde duran hayvanları gidip sevebiliceğimizi ama onlara zarar vermemiz gerektiğini konuşuyoruz. Hayvanları sevdikten sonra piknik alanına ulaşıcağımızı ve orda mangal yakıp piknik yapıcağımızı söylüyoruz. Ve ormandaki yolculuğumuza başlıyoruz.

OYUN:Mısır Patlatma Oyunu oynuyoruz.

Çocukların halka olup, yere çömelmeleri istenir. Öğretmen mısır patlatmak için yapılan işlemleri hikâye eştirerek anlatır. Çocuklar da anlatılanları, hareketlerle gösterirler. Mısırlar patlamaya başladığında öğretmen “pat” diyerek, ayağa kalkar ve çocukların da aynı şekilde ayağa kalkması söylenir. Öğretmen bazen onları yanıltmak için “pat” demeden ayağa kalkar. Öğretmenle birlikte ayağa kalkanlar, yanıldıkları için oyun dışı kalırlar.

FEN VE MATEMATİK : Kitabımızdan sayfa 4-5 arasında bulunan etkinliğimizi yapıyoruz.

08.10.2015

YOGA:Klasik müzik eşliğinde bebek duruşu yapıyoruz.

ANA DİLİ: Hayvanların hayatımızda ki önemi hakkında konuşuyoruz.

İnsanlar ilk çağlardan itibaren kedi, köpek, at, koyun, sığır, keçi gibi hayvanları evcilleştirdiler. Evcilleşen hayvanlar güçleriyle ve insana bağlılıklarıyla hayatı kolaylaştırdılar. İnsanlar yaşamaları için gerekli olan et, süt, yumurta gibi temel besin maddelerini hayvanlardan sağladılar. Hayvanların derisinden ve yününden giysi yaparak soğuktan, kemiğinden ve tırnağından silah yaparak, vahşi hayvanların saldırılarından korundular.

DİKKAT ETKİNLiĞİ: Yönünü bulma etkinliği yapıyoruz.OYUN: BENİMLE GELİR MİSİN?

Çocuklar oyun alanında büyük bir daire oluştururlar. Yüzleri dairenin içine dönüktür. Aralarından bir ebe seçilir. Ebe dairenin dışında dolaşırken, bir çocuğun sırtına dokunur. Ve “benimle gelir misin?” der. Sonra dairenin etrafında koşmaya, sıçramaya, sekerek gitmeye başlar. Dokunulan çocuk ebenin yaptığı hareketlerin aynısını yaparak ebeyi yakalamaya çalışır. Ebeyi yakalayamazsa ve ebeye dairedeki yerini kaptırırsa o ebe olur. Oyun devam eder.

FEN VE MATEMATİK : Kitabımızda bulunan sayfa 6-7 arasındaki etkinliğimizi yapıyoruz.

09.10.2015

YOGA:Köpek nefesi hareketleri yaıpyoruz.

ANA DİLİ: Hayvanların sağlığı hakkında konuşuyoruz ve evcil hayvanların doktoru Veterineri tanıyoruz.

Veteriner Hekim Kimdir?

Veteriner hekim; yeryüzünde yaşayan tüm hayvan türlerinin (pet hayvanları, çiftlik hayvanları, egzotik hayvanlar ve ulusal hayvanlar) sağlığı için önlem alan, hayvan hastalıklarına tanı koyup tedavisi, üremesi, sağlığı, bakımı gibi alanlarda tıbbi bilgi ve yasal yetki ile donatılmış kişidir. Bunların yanı sıra hayvanlardan insanlara geçebilecek hastaların önlenmesi, denetim altında tutulması, hayvansal gıdaların kontrolü veteriner hekimlerin görev ve sorumlulukları arasındadır.

FEN VE MATEMATİK: Kitabımızda bulunan sayfa 8-9 arasındaki etkinliğimizi yapıyoruz.

OYUN:Balık Yakalamaca adlı oyunumuzu oynuyoruz.

BALIK YAKALAMACA 
Öğretmenin hazırladığı mıknatıslı oltalar çocuklara verilir. Hazırlanan derenin içindeki balıklar da mıknatıslıdır. Ve oltalarla balık yakalanmaya çalışılır

12.10.2015

HAFTANINKELİMESİ: KÜMES

YOGA: Klasik müzik eşliğinde bebek duruşu yapıyoruz.

ANA DİLİ: Çiftlik hayvanları nedir öğreniyoruz.Tavşan adlı parmak oyununu oynuyoruz.Tavşan: Tavşan, havuç yemeyi çok seven ve bol bol yiyen bir hayvandır. Bu yüzden gözleri çok iyi görür. Upuzun kulakları sayesinde uzaktaki sesleri duyabilir. 

TAVŞAN

Bir tane tavşancık varmış uyuyormuş uyanmış başlamış yürümeye

2.Tak tiki tak tak, tak tiki tak tak tak tiki tak tak, tak tak

aaaoooo birde ne görsün.Koskocaman bir havuç tarlası

Tavşancık bütün havuçları yemişmi ( eveeettttt) Nasıl yemiş ?

hapur hupur hapur hupur hapurhapur

Tavşancığın karnı doymuş başlamış yürümeye

Tak tiki.............................................. ......

Karşısına koskocaman bir havuz çıkmış

Tavşancık bütün suları içmiş mi? ( eveeetttt)

Nasıl içmiş ?

Lıkır lukur lıkır lukur lıkır lukur

Tavşancık arkasını dönmüş birde ne görsün

Koskocaman bir kurt

Tavşancık başlamış koşmaya

Tak tiki........................................

Tavşancık eve gelmiş uyumuş uyanmış birde bakmış kurt yokkk

rı nedir öğreniyoruz

DRAMA: Mahremiyet ile ilgili drama çalışması okul psikoloğumuz tarafından yapılcaktır.

FEN VE MATEMATİK : Kitabımızda sayfa 10-11 arasındaki etkinliğimizi yapıyoruz.

Oyun:Hayvan taklitleri adlı oyunumuzu oynuyoruz.

HAYVAN TAKLİTLERİ

Tavşan gibi kim seker?
Kurbağa gibi kim hoplar?
Ördek gibi kim gezer?
Köpek gibi kim koşar?
Balık gibi kim yüzer?
Kuş gibi kim uçar?
Şimdi uslu çocuklar gibi
Kim oturur yerinde?

13.10.2015

YOGA:Klasik müzik eşliğinde kedi duruşu yaıyoruz.

ANA DİLİ: Çiflikte hangi hayvanların yaşadığını öğreniyoruz.

Buzağı,koyun,inek,öküz,dana,manda…..

Güzel Arı adlı şarkımızı söylüyoruz.

GÜZEL ARI

Kırda uçan şen arılar

renk renk çiçeklere konar

bize bal yapmak için durmadan çalışırlar(2)

vız vız güzel arı

uç uç şirin arı

bilsen ne çok severiz

yaptığın tatlı balı

bilsen ne çok severiz

biz seni güzel arı (son sözler de 2 kere)

DİKKAT ETKİNLİĞİ: Mandal takma çalışması yapıyoruz.

FEN VE MATEMATİK: Az- çok kavramını kavramını öğreniyoruz. Kitabımızda bulunan sayfa 12 deki çalışmamızı yapıyoruz.

OYUN: OP TOPLAMA OYUNU

Çocuklar oyun alanına dağılırlar. Bir sepet içine 10-15 kadar küçük top konur. Oyun başlayıncaya kadar öğretmen topları değişik yerlere atar . Çocukların birer birer topları getirip sepetin içine koymaları gerekir.

MUTFAK ETKİNLİĞİ: Çocuklarla beraber hayvan figürlü kurabiye yapıyoruz.

14.10.2015

YOGA:Kelebek oluyoruz.

ANA DİLİ: Çiftlik hayvanlarının ne ile beslendiğini öğreniyoruz.Civciv adlı tekerlemeyi öğreniyoruz.

İnek: İnek, otçul bir hayvandır. taze ot ve saman ile beslenir. Bize bol bol süt verir. Dişi ineğe inek, yavru ineğe buzağı, erkek ineğe ise öküz denir. Öküzler, dişiler gibi süt vermezler. Koyun: Koyun, tüylü ve otçul bir hayvandır. Taze ot ve saman ile beslenir. Dişi koyuna koyun, erkek koyuna koç, yavru koyuna ise kuzu denir.

CİVCİV

Mini mini civciciv,

Üstü başı sarı tüy.

Yaramaz mı yaramaz,

Yere düşse ağlamaz.

Cikcikcik der,

Bağda bahçede gezer

DRAMA: Çocuklarla birlikte bir çiflikte olduğumuzu hayal ediyoruz. ve o çiflikte hangi hayvanların bulunmasını istediklerini soruyorum ve bütün çocuklardan tek tek cevap alıyorum.Daha sonra sıra olmalarını istiyorum ve şimdi bir çifliğe gidiyoruz ve orda hayal ettğiniz bütün hayvanlar onlara zarar vermeden onları sevebiliceklerini belirtiyorum ve hayvanları severken sevdiğimiz hayvanın bize ne gibi faydaları olduğu hakkında sohbet ediyoruz.

MUTFAK ETKİNLİĞİ:Mutfak araç ve gereçlerini tanıyoruz.

FEN VE MATEMATİK: Kırmızı rengini öğreniyoruz. Kitabımızda bulunan sayfa 13 teki çalışmamızı yapıyoruz.

OYUN: BALONCU AMCA

Çocuklar salonda ortaya çizilen düz çizgide dururlar ve kendilerine renkli balon resimlerinden birini seçerler ve balon olurlar.Aralarından biri ebe seçilir ve baloncu

amca olur. Baloncu amca kapıyı çalar.

-Tık,tık

Çocuklar “Kim o? “ diye sorarlar.

- Ben baloncu amca,

Çocuklar “Ne istiyorsun?” diye sorarlar.

-Balon.

Çocuklar “Hangi renk?” diye sorarlar.

Baloncu amca “pembe balon” der. Pembe balon olan çocuk kaçar,baloncu onu yakalamaya çalışır. Yakalanan çocuk ebe olur

15.10.2015

YOGA:Klasik müzik eşliğinde yoga harflerinin duruşunu yapıyoruz.

ANA DİLİ: Çiftlik hayvanlarını hastalandığı zaman nerelerde tedavi gördüklerini öğreniyoruz.DİKKAT ETKİNLİĞİ: Aynı olanı bulup eşleştirelim.FEN VE MATEMATİK: 1 sayısını öğreniyoruz. Kitabımızda bulunan sayfa 14 teki çalışmamızı yapıyoruz.

OYUN: KÖŞE KAPMACA

Öğretmen tarafından fon kartonlarından kış yaz ilk bahar sonbahar köşeleri hazırlanır. Çocuklardan ellerine pinpon topları verilir ve öğretmen verdiği yönergelere göre ellerindeki pinpon topları belirlenen köşelere atılır. Sekip geri gelen top da tutulmaya çalışılır.

16.10.2015

YOGA: Balon şişirme ve nefes çalışmaları yapıyoruz.

ANA DİLİ : Öğrendiklerimiz hakkında genel bir sohbet ediyoruz.

FEN VE MATEMATİK: Mutlu kavramını öğreniyoruz. Kitabımızda sayfa 15 te bulunan çalışmamızı yapıyoruz.

OYUN:

TOP YAKALAMACA

Çocuklar halka olur ,ayaklarını birbirine değecek şekilde açarlar bellerini büküp dizlerine koyarlar. Ebe seçilen çocuk elinde top ortada beklemektedir. Amacı topu bir arkadaşının ayakları arasından dışarıya yuvarlamaktır.

Halkadaki çocuklar ayaklarını oynatmadan elleriyle topu yakalamaya çalışırlar.top atılıncaya kadar ellerini dizlerinden ayırmazlar.

19.10.2015

HAFTANIN KONUSU: ETOBUR/OTOBUR

YOGA: : Klasik müzik eşliğinde kelebek duruşu yapıyoruz

ANA DİLİ: Vahşi hayvan nedir öğreniyoruz.

Doğada yaşayan, evcil olmayan (hayvan), evcil karşıtı.Hayvanlar adlı şiirimizi okuyoruz.

HAYVANLAR

Evimizde yaşarlar,Elimize bakarlar,
Türlü işe yararlar,Evcilleşmiş hayvanlar.
Ne güzeldir tavuklar,Folluk dolu yumurtalar,
Hep bal yapar arılar,Ne güzel şu hayvanlar.
Sütlerini içeriz,Kimisine bineriz,
Öküzle çift süreriz,Yararlıdır hayvanlar.
Kılları var, yünü var,Süzgün bakar mandalar,
Kedi, eşek ve atlar,Ne güzel şu hayvanlar.

DRAMA: Öğretmen şimdi hepimizin birer aslan olduğunu ve ormanda yaşadımızı hayal etmelerini ister daha sonra karınlarının zil çaldığını ve karınlarını doyurmak için ne yiyebilicekleri hakkında çocuklarla beyin fırtınası yapar her çocuk fikrini söyledikten sonra ormanda yiycek arayışına geçerler bu sırada karşılarına bazı engeller çıkar ve o engelleri nasıl aşıcakları hakkında tekrar sohbet edilir. Engeller aşıldıktan sonra hep beraber çember olunur ve buldukları yiycekler afiyetle yenir.

FEN VE MATEMATİK: Büyük-küçük kavramını öğreniyoruz. Kitabımızda sayfa 16-17 arasındaki çalışmaları yapıyoruz.

OYUN: ASLAN VE MAYMUNLAR
Bir ebe seçilir, bu olur. Öteki çocuklar iki kümeye ayrılırlar, bunlar da maymun olurlar. Oyun alanına birbirinden uzak iki daire çizilir, bunlar da maymun yuvası olurlar. Çocuklar iki kümeye ayrılırlar. Bir küme bir yuvada, öteki küme de öbür yuvada durur. Ortada da aslan ini olur, aslan orada uyur. Oyun başlayınca maymunlar bir yuvadan öbür yuvaya giderken, aslanın yanına gelirler ve uyuyan aslanı elleyerek onu uyandırmaya çalışırlar. Aslan uyanınca kendisine elleyen maymunlardan birini kovalar, yakalamaya çalışır. Maymun da kaçıp yuvalardan birine girmeye çalışır. Aslanın bir kez yakalama hakkı vardır. Hiç maymun yakalayamazsa, yeniden aslan olur. Bir maymun yakalarsa, bu kez, yakalanan çocuk aslan olur. Birden çok maymun yakalanırsa, aralarında sayışma yaparlar, bir aslan seçerler. Oyun yinelenir. Oyun böylece sürer. Oyunun birden çok oynanışlarında, her aslanın tuttuğu maymunlar sayılır. Aslanlar arasında en çok maymun tutmuş olan hangisi ise, o aslan "ormanlar kralı" seçilir, alkışlanır. 

20.10.2015

YOGA: Klasik müzik eşliğinde balon şişirme ve nefes çalışmaları yapıyoruz.

ANA DİLİ: Yaz uykusuna ve kış uykusuna yatan hayvanlar neden yatarlar?

Kış mevsimi yaklaştıkça, hava soğur, günler kısalır, yapraklar renk değiştirir ve yere düşerler, kar toprağın üzerini kaplar. İnsanlar sıcak alışveriş merkezlerinde ihtiyaçlarını alıp, sıcak arabalarında, sıcak evlerine gelirler. Üzerlerine kazaklar, hırkalar giyerler. İyi de, tabiatta doğal ortamda yaşayan hayvanlar kışı nasıl geçirir, hiç düşündünüz mü?
Bir kısmı daha ılıman yerlere göçerler. Bu konuda kuşlar ve balıklar avantajlıdır. Bazıları kendilerini kışa adapte ederler, daha kalın yeni tüyler çıkarırlar. Hatta bazı tavşan türlerinde karda saklanabilmek için tüyler beyazlaşır. Bazıları yiyeceklerini önceden depoladıkları bir sığınak bulurlar. Bazıları da toprakta derin tüneller açarlar ama bazıları için de kış mevsimini uyuyarak geçirmekten başka çare yoktur.
Genellikle ayıların kış uykusuna yattıkları bilinir ama bu doğru değildir. Gerçi ayılar kışın mağaralarda uzun uzun uyurlar ama bu kış uykusu değildir. Daha doğrusu kış uykusu bir çeşit uyku değildir. Normal canlılarda uyanıkken ve uyku halindeyken, vücut ısısında ve metabolizmanın çalışmasında ciddi bir fark yoktur. Oysa kış uykusu, hayvanların hayat ile ölümü ayıran çizgiye kadar gelmeleri şeklinde tanımlanabilir.
Bazı hayvanların kış uykusuna yatmalarının iki sebebi vardır: Havanın çok soğuması ve yiyecek bulma güçlüğü. Soğuk havada yaşayabilmek için hayvanların daha çok enerjiye ihtiyaç duymalarına rağmen karlı kış günlerinde yiyecek bulma imkanı azalır. Kış uykusu bu zor mevsimde hayvanın enerji ihtiyacını azaltır, enerji tasarrufu sağlar.
Kış uykusu bildiğimiz şekilde uyumak değildir. Buna bilim dilinde 'hibernasyon' diyorlar. Vücut ısısının ortam sıcaklığına düştüğü bu durumu birçok balık türünde, kurbağalarda, sürüngenlerde, kuşlarda ve memelilerde görebiliyoruz.
Hakiki anlamda kış uykusuna yatan bir hayvanı (hibernatör) gördüğünüzde, ölmüş olduğunu sanabilirsiniz. Vücut ısıları sıfır dereceye kadar düşebilir. Bir dakika içinde sadece birkaç kez nefes alırlar, kalp atış hızı o kadar düşüktür ki, hissedilmez bile. Havalar ısındığında ise vücudun normal düzene geçmesi sadece birkaç saat alır.
Kış uykusuna yatan hayvanlar, uyku süresince kendi vücutlarındaki yağı tükettikleri gibi ara ara uyanarak bulundukları yere yazdan stok ettikleri yiyeceği yiyenler de vardır.
Kış uykusu sırasında hayvanlar vücut ağırlıklarının yüzde kırkına yakınım kaybederler. Bu kaybın yüzde 90'ma periyodik olarak uyanmalardaki ısı üretimi ve enerji kaybı sebep olurken geri kalan yüzde 10 kayıp ise uyku sırasında olur. Kış uykusu kış boyunca sürmez. Hayvanlar havaların soğumaya başlaması ile birkaç günlük bir uyku periyoduna girerler. Kış mevsiminin şartlan ağırlaştıkça bu periyotlar uzar.

TAVŞAN

Ben beyaz bir tavşanımçokta hızlı koşarım

kırlarda bir yuvam varben orada yaşarım (bu dörtlük 2 kere)

sabak kalkarım erken önce yüzümü yıkarım

bir havuç bir lahanakahvaltımı yaparım(bu dörtlükte 2 kere)

zıp zıp zıp zıp zıp zıp zıp zıpkırlarda ben koşarımrenkli renkli çiçekleronlar benim dostlarım

koş koş tavşan koş koş tavşandurmayuvandabir sağa bir solahoplaya zıplaya

koş sen kırlarda

(bu bölüm de 2 kere)

DİKKAT ETKİNLİĞİ: Eşleştirme çalışması yapıyoruz.FEN VE MATEMATİK: Daire kavramını öğreniyoruz. Kitabımızda sayfa 18 de bulunan çalışmamızı yapıyoruz.

OYUN:

KÜMES OYUNU
Çocukların sayısı kadar yuvarlak çizilir. Bunlar kümes olur. Her yuvarlak, bir çocuğun iki ayağını alacak genişlikte olur. Öğretmen, her çocuğa bir kümes hayvanı adı verir. Tavuk, kaz, ördek, hindi, vb. Çocuk sayısı çok olduğu için her hayvandan 5-6 çocuk olabilir.Oyun başlayınca, her kümes hayvanı kendi kümesinde durur. Öğretmen, onlara adlarını söyleyerek seslenince, kümeslerinden çıkarlar, ya serbestçe gezinirler, yada öğretmeni izleyerek gezinirler. Bu sırada da öykünme yaparlar. (tavuk gibi, ördek gibi yürürler.)Örneğin : Öğretmen, "tavuklar" diye seslenince, tavuklar çıkar, gezinirler. "Ördekler" diye seslenince, ördekler çıkar gezinirler, vb. Gezintinin bir yerinde öğretmen ; "kurt geliyor kaçın" diye bağırır. Çocuklar kaçışırlar, kümeslere girerler. Her çocuk bir kümese girecektir. Kimsenin belirli bir kümesi olmaz. Herkes en yakın kümese girer. Bir kümese iki çocuk giremez.Çocukların kurttan kaçtığı sırada, öğretmen de bir kümese girer, bir çocuk açıkta kalır. Açıkta kalan çocuk, oyun yinelenirken, öğretmenin yerine geçer, oyunu yönetir. Sonra o bir kümese girer, bir çocuk açıkta kalır, bu kez de o çocuk oyunu yönetir. Oyun böylece sürer. 

21.10.2015

YOGA: Ejderha ve çocuk duruşu çalışması yapıyoruz.

ANA DİLİ: Vahşi hayvanların beslenmeleri ve yaşamları hakkında sohbet ediyoruz.

DRAMA: Sınıf üçerli gruplara ayrılır. Her gruba bir vahşi hayvan ismi verilir. Çocuklar okyanusun ortasında olmaları hayal edilir ve okyanusun ortasında mahsur kaldıkları nasıl kurtulabilicekleri ve kendilerini köpek balıklarından nasıl koruyabilicekleri hakkında sohbet edildikten sonra macera başlar ve gemi görevini üstlenen öğretmenleri devreye girer ve bütün çocukları kurtarır.

FEN VE MATEMATİK: Üzgün kavramını öğreniyoruz.Kitabımızda sayfa 19 da bulunan çalışmamızı yapıyoruz.

OYUN: NE YAPALIM ?
Sayışmayla bir ebe seçilir. Çocuklar halka olup, el ele tutuşup dönerlerken aşağıdaki sözleri söylerler, ebe ortada durmaktadır. Ne yapalım, ne yapalımSiz söyleyin biz yapalımHaydi şöyle oynayalım…Ebe yapsın, biz yapalım… derler.Ebe bir hayvan öykünmesi yapar. ( kedi, köpek, tavşan vb.) Halkadaki çocuklar da durup, aynı öykünmeyi yaparlar. Oyun bitince, ebe halkaya katılır, kendi yerine bir ebe seçer. Oyun baştan yinelenir.

22.10.2015

YOGA: Klasik müzik eşliğinde köprü pozisyon duruşu yapıyoruz.

ANA DİLİ: Suda karada ve havada yaşayan vahşi hayvanları tanıyoruz. Denizde Balık adlı parmak oyunumuzu oynuyoruz.

DENİZDE BALIK,

Hop hop oynar.(Hoplama hareketi yapılır.)

Denizde balık,

Kulaç atıp yüzer.(Yüzme hareketi yapılır.)

Denizde balık,

Havalar soğuk(Üşüme hareketi yapılır.)

Üşümez misin minik balık?(İki el öne uzatılır avuçlar yukarı kaldırılır.)

Çatlak patlak(2 el avuç içleri, çapraz birbirine vurulur.)

Çırpalım,

Çat pat çat pat(2 el birbirine vurulur.)

Şıklatalım,

Şik şak şik şak(2 el şıklatılır.)

Yürüyelim,

Rap raprap rap(Ayaklarla yürüme hareketi yapılır

BİLMECELER

Avuçta kayar, sabun değil.Bilemezsen karşımda eğil.(balık)

Havada uçar vıızvızzz.Biz onun balını yeriz.(arI)

DİKKAT ETKİNLİĞİ: Örüntü çalışması yapıyoruz.FEN VE MATEMATİK: Üzgün kavramını öğreniyoruz. Kitabımızda sayfa 19 daki çalışmamızı yapıyoruz.

OYUN: KÜLAH GİYME OYUNU
Bir ebe seçilir. Öteki çocuklar kendilerine birer eş seçerler. Eşler el ele tutuşurlar.Ebe orta yerde durur, başında bir külah vardır. Ebe bir çocuğa sorar:- Bu külahı kim giyer ?Bu soruyu sorulan çocuğun eşi yanıtlar:- Giyse, giyse Ayşe giyer, der.Bu kez Ayşe'nin eşi yanıt verir :- Benim Ayşe'm giymez, Ahmet giyer, der.Bu kez de Ahmet'in eşi yanıtlar. Oyun böylece sürer.Çabuk yanıt vermeyen, yada şaşıran çocuk ve eşi oyundan çıkarlar. En sona kalan çift alkışlanır. 
23.10.2015

YOGA: Kelebek oluyoruz.

ANA DİL:Karada yaşayan vahşi hayvanları işliyoruz.

FEN VE MATEMATİK: Ön-arka kavramını öğreniyoruz. Kitabımızda sayfa 20 deki çalışmamızı yapıyoruz.

OYUN:Arı Vız Vız Vız adlı oyunumuzu müzik eşliğinde oynuyoruz.

Yaz geldi, çiçekler açtı

Arılar hep çalıştı

Arı vız vız vız

Arı vız vız vız diye çalışır

Arı vız vız vız diye çalışır

Önce menekşeyi koklar

Sonra gülü emeriz

Arı balını, arı balını

Arı balını, arı balın

Biz çok severiz

Fırtınalı günde kışın

Karlı buzlu havada

Arı uyuklar, arı uyuklar

Arı uyuklar, arı uyuklar

Sıcak yuvada

Yaz geldi nazlı çiçekler

Güzel güzel açalım

Haydi arılar haydi arılar

Haydi arılar, haydi arılar

Biz de yuvadan kıra çıkalım

26.10.2015

HAFTANIN KONUSU: ENGELLİ PARK YERİ İŞARETİ

YOGA: Klasik müzik eşliğinde savaşcı duruşu yapıyoruz.

ANA DİL: Sosyal olmak ne demektir? Sorusunu tartışıyoruz. Sosyal kurallardan Trafik kurallarından trafik lambasındaki ışıklara uymayı ve anlamlarını öğreniyoruz. Engelli park yerlerine park yapılmaması.Trafik ışıklarına uymazsak neler olur? Nedenlerini tartışıyoruz. Trafik adlı şiirimizi okuyoruz.

TRAFİK

Bir geçide varınca

Dur kırmızı yanınca

Sarı hazır ol demek

Bir saniye sürmez pek

Ardından Yeşil yanar

Sana açılır yollar

Yeşilde geç karşıya

Geç kalmazsın çarşıya

DRAMA: Öğretmen hepimizin birer araba olduğumuzu hayal etmemizi ve trafikte uymamız gereken kurallar hakkında beyin fırtınası yapar her çocuk fikrini söyledikten sonra uygulamaya geçilir ilk olarak arabanın kapısını açarız daha sonra şöför koltuğuna otururuz ve hepimiz eminiyet kemerlerimizi bağlarız arabayı çalıştırırız ve trafiğe çıkarız bu sırada önümüze bazı engeller çıkar ve o engelleri nasıl aşıcağımızı konuşuruz sonrasında trafik lambası gördüğümüz napıcağımızı çoçuklardan söylemeleri istenir ve bu şekilde devam eder.

FEN VE MATEMATİK: Sarı rengini öğreniyoruz. Kitabımızda sayfa 21 deki çalışmamızı yapıyoruz.

OYUN: Gece gündüz oyununu oynuyoruz.

Bu oyunda deve cüce oyununa çok benzerdir bir fark var onda deve cüce denir,bunda ise gece gündüz denir.Bir ebe (öğretmen)ayakta olur ve hepsini görebilecek bir yükseklikte durur.Oyuncular sıraya otururlar, ebe gece der herkes yüzünü sıraya kapar ve eğilir.Ebe gündüz der herkes sıradan doğrulur ve gözlerini açar.Ebe bunu hızlı hızlı söylemeye devam eder şaşıran kişi çıkar ve öğretmen sıradakilerle devam eder.En sona şaşırmadan kalan oyuncu 1.olur ve ödüllendirilir.

27.10.2015

YOGA: Klasik müzik eşliğinde yoga harflerini yapıyoruz.

ANA DİL: Sosyal kurallardan başkalarını rahatsız etmemek kuralını öğreniyoruz .Evde aşağıda oturan komşumuzu rahatsız etmemiz gerektiğini öğreniyoruz.Nedenlerini tartışıyoruz.

DİKKAT ETKİNLİĞİ: Yönümüzü bulma etkinliğimizi yapıyoruz.FEN VE MATEMATİK: Önünde-arkasında kavramını öğreniyoruz. Kitabımızda bulunan sayfa 22 deki çalışmamızı yapıyoruz.

OYUN: Restorant draması adlı oyun oynanır.

Sofra için gerekli materyalleri uygun biçimde düzenler. Temizlik kurallarını uygulayabilme Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme 1. Çevredeki gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler. 2. Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir. Oyun Materyali: Masa örtüsü, tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak. ÖN HAZIRLIK: Annelerinin kendilerine sofra hazırlatıp hazırlatmadığı, hazırlıyorlarsa hangi malzemelerden kaç tane kullandıkları sorulur. Alınan yanıtlardan sonra oyuna geçilir. Oynanış: Masa ve oyun materyali sayısına göre oyuncular gruplara ayrılır. Lider oyun kurallarını açıklar. En çabuk ve eksiksiz sofra kurup masadaki yerine oturan grup oyunu kazanacaktır. Liderin komutu ile verilen sürede düzgün biçimde sofra kurmaya başlarlar. Oyunu önce kazanan grup o gün kü beslenme saatinde yiyeceklerin dağıtılması ya da servisin önce kendilerine yapılması hakkını kazanırlar.

28.10.2015

YOGA:Balon şişirme ve nefes çalışmaları yapıyoruz.

ANA DİL: Atatürk’ün hayatı ve ailesi hakkında bilgi ediniyoruz.Atatürk adlı şiirimizi okuyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu. Ali Rıza Efendi babası, Zübeyde Hanım ise annesidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim aldığı okullar baştan sonra şöyledir; ilkokul eğitimini Mahalle Mektebinde ve Şemsi Efendi Okulunda, ortaokul eğitimini Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüştiyesinde, lise eğitimini Selanik Askeri İdadisi, üniversite eğitimini ise Harp Okulu ve Harp Akademisinde almıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı Kısa Özet

1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni ona Kemal ismini verdi ve böylece ismi Mustafa Kemal oldu. Harp Akademisi’nden yüzbaşı ünvanını alarak mezun olan Mustafa Kemal Şam’da göreve atıldı. Osmanlı Devleti hakim iken Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’na katıldı.

I. Dünya Savaşı nihayete erdiğinde Mondros Ateşkes antlaşması imzalanması ile vatan topraklarını paylaşılacaktı. Fakat duruma el koyan Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadelenin temellerini attı. Havza ve Amasya Genelgelerini yayınladı. Erzurum ve Sivas Kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükümeti ile Amasya Görüşmesini yapınca İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetini devlet önünde tanımış sayıldı.

23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’nin açılmasına önder olan Mustafa Kemal Meclis tarafından da Hükümet Başkanı seçildi. 5 Ağustos 1921’de yine Meclis tarafından Başkomutan seçildi. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasındaki büyük emeklerinden dolayı Gazilik ünvanı ve Mareşallik rütbesi ile şereflendirildi

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı koltuğuna oturdu. 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis “Atatürk” soyadını layık gördü.

10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda hayatına veda etti.

ATATÜRK

Düşmanların elinden

Bizi kurtaran sensin

Bu vatanı yeniden

Özenle kuran sensin

Nabzımızda atansın

Ey ölmeyen Atatürk

Kalbimizde yatansın

Seni unutamayız

DRAMA: Öğretmen hepimizin birer balık olduğunu ve önümüzde bir göl olduğunu söyler daha sonra her bir çocuk bir köşede durur ve yalnış bir hareket yaptıklarında göle düşeceğini belirtir öğretmen gemi olur ve bütün balıkları mahsur kaldıkları yerden toplar sonrasında hep beraber karaya çıkarlar karınlarının acıktıklarını fark ederler yarım daire şeklinde olup oturular ve hep beraber piknik yaparlar.

FEN VE MATEMATİK: Kızgın kavramını öğreniyoruz. Kitabımızda sayfa 23 te bulunan etkinliğimizi yapıyoruz.

OYUN: Kardeşimi gördün mü? Adlı oyunumuzu oynuyoruz.

Öğretmen,çocuklar arasından sana birini seçer,ona:

Arkadaşların arasından sana bir kardeş seçeceğiz.Ama senin bundan haberin olmayacak.Sen kardeşini bulmak için istediğin arkadaşına sorular sorabilirsin.Eğer sonunda kardeşini tanıyabilirsen,oyunda başarılı olacaksın,der.

Bundan sonra ebe dışarı çıkarılır.Çocuklardan biri kardeş olarak seçilir.Ebe içeri alındıktan sonra , arkadaşlarına istediği soruları sorarak kardeşini bulmaya çalışır.Örnekolarak:Ebe bir arkadaşına;

-Kardeşimi gördün mü?

-Gördüm.

-Elbisesi ne renkti?

-Kırmızıydı.

Ebe başka bir arkadaşına;

-Kardeşimi gördün mü?

-Gördüm.

-Kız mı, erkek mi?

-Kız.

-Saçları uzun mu?

-Uzun.

Ebe böylece arkadaşlarına istediği soruları sorarak kardeşini bulmaya çalışır.Başarılı olan alkışlanır.

30.10.2015

YOGA: Klasik müzik eşliğinde bebek duruşu yapıyoruz.

ANA DİLİ: Sessiz olmamız gereken sinema , kütüphane. Hastane gibi yerleri öğreniyoruz. Neden sesimize dikkat etmeliyiz?

FEN VE MATEMATİK: Korkmuş kavramını öğreniyoruz. Kitabımızda bulunan sayfa 24 teki çalışmamızı yapıyoruz.

OYUN: Mendil düşürme oyunu oynuyoruz.

Bütün öğrenciler el ele tutuşur, yüzleri merkeze dönük olarak halka bir yaparlar. Elinde mendil olan bir oyuncu, halka etrafında koşmaya başlar. Mendili bir arkadaşının arkasına bırakır, koşusuna devam eder. Yakalanmadan arkadaşının yerini almaya çalışır. Arkasına mendil konulan öğrenci, mendilin farkına vardığı anda onu alır ve ebenin arkasından kovalar. Eğer kendi yerine kadar arkadaşına dokunamazsa ebe olur. Oyunu tekrarlarlar. Eğer arkadaşına dokunmaya muvaffak olursa kendi yerini alır, arkadaşı ikinci kez ebeliğe devam eder

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

EKİM 2015 3a-b-c tüRKÇe programi iconÖzel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 04 ekiM 2015

EKİM 2015 3a-b-c tüRKÇe programi iconEylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış

EKİM 2015 3a-b-c tüRKÇe programi icon2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili dr. GÜNGÖR Özbek ortaokulu tüRKÇe dersi...

EKİM 2015 3a-b-c tüRKÇe programi icon2015 yili temel eğİTİm yapim programi

EKİM 2015 3a-b-c tüRKÇe programi iconİl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 18 Ekim 19 Ekim 2017 tarihlerinde...

EKİM 2015 3a-b-c tüRKÇe programi iconİ.Ü. Eczacilik fakültesi 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili güz yariyili yariyil ders programi

EKİM 2015 3a-b-c tüRKÇe programi icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

EKİM 2015 3a-b-c tüRKÇe programi icon18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4...

EKİM 2015 3a-b-c tüRKÇe programi iconElektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine...

EKİM 2015 3a-b-c tüRKÇe programi iconEk-4/G (Değişik: rg-05/08/2015-29436 /11 md. Yürürlük: 13/08/2015)


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com