Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem


sayfa1/3
t.ogren-sen.com > Tıp > Ders kitabı
  1   2   3
.......................OKULU SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ...... SINIFI
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI


AY

HAFTA

SAAT

ÜNİTE

KAZANIM

KONU

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

EYLÜL

1.HAFTA(19-25)

1 SAAT

ÜNİTE 1:SAĞLIKLI YAŞAM

1. Sağlık, hastalık ve engellilik kavramlarını açıklar.

A- SAĞLIK VE SAĞLIKLA İLGİLİ KAVRAMLAR 1.-Sağlığın tanımı 2- Sağlıkla ilgili kavramlar -Sakatlık -Engellilik ve türleri

Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre sağlık kavramı açıklanır. - Bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal iyilik hâli örneklerle açıklanır. - Başlıca engel türleri (Zihinsel, görme, işitme, ortopedik ) kısaca açıklanır. –Sağlıklı olmanın temel bir insanlık hakkı olduğu vurgulanır. -Atatürk’ün sağlıkla ilgili özdeyişlerini araştırınız.

Anlatım Soru-cevap Tartışma

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem

Sağlığın tanımını yapınız? Sağlıklı birey ve sağlıklı toplum kavramından ne anlıyorsanız? Ölçütleri belirtiniz.
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı-Uyum Haftası

EYLÜL-EKİM

2.HAFTA(26-02)

1 SAAT

ÜNİTE 1:SAĞLIKLI YAŞAM

2. Bünyesel, çevresel, sosyoekonomik ve kültürel etmenlerin sağlık üzerindeki etkilerini açıklar

B. Sağlığa Etkileyen Etmenler 1-Bünyesel etmenler 2. Çevresel etmenler 3- Sosyoekonomik ve Kültürel Etmenler

Çevresel etmenler; fiziksel (Gürültü, radyasyon, elektro manyetik alan, cep telefonu, mikrodalga fırınlar), biyolojik (Mikroorganizmalar, vektörler, mantarlar, alerjenler, hayvansal ve bitkisel zehirler) kimyasal (Hava kirliliği, gıda katkı maddeleri, kanserojen maddeler) sağlığı bozan hususlar olduğu vurgulanır

Anlatım Soru-cevap Tartışma

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem

Sağlığımızı etkileyen etmenleri gruplandırınız?

EKİM

3.HAFTA(03-09)

1 SAAT

ÜNİTE 1:SAĞLIKLI YAŞAM

3. Sağlık hizmetlerini sınıflandırarak yararlanma yollarını açıklar.

C. SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARARLANMA YOLLARI 1. Temel Sağlık Hizmetleri 2. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması ve Yararlanma Yolları A) Koruyucu Sağlık Hizmetleri B)Tedavi Hizmetleri C) Rehabilitasyon Hizmetleri

Sağlık hizmetlerinden yararlanma yolları sıralanır. -Koruyucu sağlık hizmeti veren kuruluşlar ile bu kuruluşlardan yararlanma yolları açıklanır. - Tedavi edici sağlık hizmeti veren kuruluşlar ile bu kuruluşlardan kademeli olarak yararlanma yolları açıklanır. -Rehabilite edici sağlık hizmeti veren kuruluşlar ile bu kuruluşlardan yararlanma yolları açıklanır. -Rehabilitasyon hizmetleri, fiziksel ve psikososyal hizmetler olarak sınıflandırılıp açıklanır - Belediyede otobüs şoförü olarak çalışmakta olan Ahmet Bey, geçirdiği bir trafik kazası sonucu sağ bacağını kaybetmesi nedeniyle yürüme güçlüğü çekmektedir. Bu durum onun sosyal yaşamını olumsuz etkilemektedir. Karşılaştığı bu güçlükleri aşabilmesi için Ahmet Bey’e kaçıncı basamak sağlık kuruluşunu önerirsiniz

Anlatım Soru-cevap Tartışma

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem

Rehabilitasyon hizmetlerinin önemini açıklayınız.?

EKİM

4.HAFTA(10-16)

1 SAAT

ÜNİTE 1:SAĞLIKLI YAŞAM

4. Sağlık kuruluşlarından yararlanırken sahip olduğu hakları sıralar. 5. Toplumun sağlık düzeyinin belirlenmesinde yararlanılan ölçütleri açıklar 6. Sağlık göstergelerini kullanarak toplumun sağlık düzeyini değerlendirir.

Ç. HASTA HAKLARI VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 1. Hasta Hakları 2. Hasta ve Yakınlarının Uyması Gereken Kurallar ve Sorumluluklar D. Sağlıkla ilgili Ölçütler

Hasta hakları” hakkında bilgi verilerek hasta haklarının kullanılmasında, ilgili kuruluşların “Hasta Hakları Birimine başvurulabileceği vurgulanır. - Hasta ve yakınlarının sağlık kuruluşlarında uymaları gereken kurallar üzerinde durulur. - Sağlık kuruluşlarında karşılaştığınız sorunlara hasta haklarından hangisi ile çözüm bulabileceğinizi örneklerle açıklayınız. Sağlıkla ilgili göstergelerde “kaba doğum hızı, kaba ölüm hızı, ana ölüm hızı, bebek ölüm hızı, nüfus artış hızı ve beklenen yaşam süresi” kavramları kısaca açıklanır (Kazanım 5). - Konu ile ilgili hesaplamalara girilmez (Kazanım 5). - Atatürk’ün toplum sağlığının geliştirilmesine yönelik çalışmaları açıklanır (Kazanım 6).

Anlatım Soru-cevap Tartışma

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem

Hasta hakları nelerdir?

EKİM

5.HAFTA(17-23)

1 SAAT

2. ÜNİTE: BÜYÜME VE GELİŞME

1. Büyüme ve gelişmeyi açıklar. 2. Büyüme ve gelişme dönemlerinin özelliklerini açıklar.

1. Büyüme ve Gelişme 2.Büyüme ve Gelişme Dönemleri a) Bebeklik Dönemi b) Çocukluk Dönemi c) Ergenlik Dönemi ç) Yetişkinlik Dönemi d) Yaşlılık Dönemi

Büyüme ve gelişmeyi etkileyen; genetik, hormonlar, beslenme ve fiziksel çevre gibi-etmenler üzerinde durulur. -Hormonların büyüme ve gelişmedeki etkilerini açıklayınız

Anlatım Soru-cevap Tartışma

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem

Ergenlik döneminin özellikleri nelerdir?

EKİM

6.HAFTA(24-30)

1 SAAT

2. ÜNİTE: BÜYÜME VE GELİŞME

3. Büyüme ve gelişmeyi etkileyen etmenleri açıklar.

3. Büyüme ve gelişmeyi etkileyen etmenler A. Genetik etmenler B. Hormonlar C. Beslenme Ç. Fiziksel çevre

Gelişmenin; bilişsel, duygusal ve sosyal yönleri açıklanır. - Büyüme ve gelişmenin ölçüm (boy uzunluğu, vücut kütlesi, baş çevresi) ile takip edilebileceği üzerinde durulur. -Bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkin ve yaşlılık dönemlerinin özellikleri üzerinde durulur. - Bebeklik döneminde aylık gelişim özelliklerine girilmeden birinci yaş sonu özellikleri genel olarak ifade edilir. -Okul Rehberlik Servisi ile iş birliği yapılabilir.

Anlatım Soru-cevap Tartışma

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem


Cumhuriyet Bayramı

EKİM-KASIM

7.HAFTA(31-06)

1 SAAT

3. ÜNİTE: SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASI

1. Sağlığın geliştirilmesinin ve korunmasının önemini açıklar. 2. Fiziksel aktivite ve dinlenmenin sağlığın geliştirilmesi üzerindeki etkilerini açıklar.

A. SAĞLIKLI OLMANIN KOŞULLARI 1.Sağlığın Geliştirilmesi ve Korunması 2. Sağlığın Korunması için Kazanılması Gereken Davranışlar 2.Fiziksel Aktivite ve Dinlenmenin Sağlığın Geliştirilmesindeki Etkileri

Sağlığın geliştirilmesi ve korunması kavramı açıklanır (Kazanım 1). - Hangi kurum ve kuruluşların sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunabileceği ve bu kurumların neler yapabileceği konusu üzerinde durulur (Kazanım 1). - Bireyin, yaşamın her döneminde kendisine uygun bir spor dalı ile İlgilenmesinin önemi vurgulanır (Kazanım 2). - Atatürk’ün spora verdiği önem açıklanır.

Anlatım Soru-cevap Tartışma

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem
KASIM

8.HAFTA(07-13)

1 SAAT

3. ÜNİTE: SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASI

3. Yeterli ve dengeli beslenmenin gelişim dönemlerine göre önemini açıklar. 4. Şişmanlığın ortaya çıkış nedenlerini ve sağlık üzerindeki etkilerini açıklar.

B. YETERLİ VE DENGELİ BESLENME 1. Yeterli ve Dengeli Beslenme 2. Yiyeceklerin İçerdikleri Besin Öğelerine Göre Sınıflandırılması C. ŞİŞMANLIK VE SAĞLIKLI ZAYIFLAMA

Yeterli ve dengeli beslenme kavramları üzerinde durularak, örnek günlük alınması gereken besinler belirtilir. -Yeterli ve dengeli beslenmenin gelişim dönemlerine göre (özellikle 0-6 yaş grubu çocuklarda zekâ gelişimi açısından) önemi vurgulanır. - Sürekli fast-food türü yiyeceklerle beslenmenin yeterli ve dengeli beslenmeye etkisini araştırarak bir afiş hazırlayınız. Şişmanlık kavramı üzerinde durulur. -Şişmanlığın ortaya çıkmasında kalıtım ve hormonal etmenlerin de etkili olduğu açıklanır.- -Sağlıklı zayıflamanın aç kalarak değil sağlıklı beslenme kurallarına uyarak mümkün olacağı vurgulanır. -Sağlıklı zayıflama için yapılan diyetlerin bireye özgü olduğu ve konunun uzmanı tarafından belirlenmesi gerektiği üzerinde durulur. -Beden algısı, anoreksiya nevroza ve bulimia nevroza kavramları verilir. -Beden kütle indeksi hesaplaması ve aralıkları açıklanır.

Anlatım Soru-cevap Tartışma

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem


Atatürk Haftası

KASIM

9.HAFTA(14-20)

1 SAAT

3. ÜNİTE: SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASI

5. Sağlıklı yaşam için kişisel temizliğin önemini açıklar. 6. Vücut sağlığının korunması ve sürdürülmesi için giyecek seçiminin önemini açıklar.

Ç. KİŞİSEL TEMİZLİK VE ÖNEMİ D. GİYECEK SEÇİMİ VE ÖNEMİ I. YAZILI YOKLAMA

Kurallara uygun el yıkama, yüz, boyun ve koltuk altı temizliği; göz, kulak, burun, saç, ayak ve genital bölge temizliği, tuvalet sonrası temizlik, banyo yapma ve tıraş olma konuları üzerinde durulur. -Manikür ve pedikür yaptırılırken steril olmayan aletlerle AIDS, Hepatit B-C, tırnak mantarı gibi hastalıkların bulaşma risklerinin olduğu belirtilir. -Yüz, boyun ve koltuk altı temizliği anlatılırken kıl dönmesi ve aknelerle ilgili yapılması gerekenler açıklanır. -Diş fırçası, tarak, havlu, tırnak makası, traş bıçağı, lif, çorap, terlik gibi eşyaların kişiye özel olduğu vurgulanır. -Sağlık açısından giyecek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulur.

Anlatım Soru-cevap Tartışma

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem
KASIM

10.HAFTA(21-27)

1 SAAT

3. ÜNİTE: SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASI

7. Ağız ve diş sağlığının önemini açıklar.

7. Ağız ve Diş Sağlığının Önemi ve Korunması A. Diş çürümesi B. Diş etin hastalıkları C. Diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının vücut sağlığı üzerindeki etkileri

Diş fırçalama zamanı ve tekniği hakkında bilgi verilir (Kazanım 7). -Diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının genel vücut sağlığı üzerindeki etkileri açıklanarak, bunların meydana getirdiği rahatsızlıklar ve ağız kokusunun nedenleri üzerinde durulur (Kazanım 7).

Anlatım Soru-cevap Tartışma

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem


Öğretmenler Günü

KASIM-ARALIK

11.HAFTA(28-04)

1 SAAT

IV. ÜNİTE: AKIL VE RUH SAĞLIĞI

8. Diş sağlığının korunmasında dikkat edilmesi gerekenleri örneklerle açıklar

Ç. Dişlerin gelişim bozukluğu D. Ağız ve diş sağlığının korunması

Diş sağlığının korunmasında beslenmenin önemi vurgulanır, kalsiyum ve flor mineralleri üzerinde durulur (Kazanım 8).

Anlatım Soru-cevap Tartışma

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem
ARALIK

12.HAFTA(05-11)

1 SAAT

IV. ÜNİTE: AKIL VE RUH SAĞLIĞI

1. Sağlıklı yaşam için akıl ve ruh sağlığının önemini açıklar. 2. Kişisel ve çevresel etmenlerin akıl ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerini açıklar. 3. Akıl ve ruh sağlığını korumak ve devamını sağlamak için alınması gereken önlemleri açıklar.

A. SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN AKIL VE RUH SAĞLIĞI 1. Akıl ve ruh sağlığı 2. Ruh sağlığını Etkileyen Faktörler 3. Ruh Sağlığının Korunması

Akıl ve ruh sağlığı kavramı ve sağlıklı bireylerde olması gereken özellikler açıklanır (Kazanım 1). -Günlük yaşantıda akıl ve ruh sağlığını etkileyen faktörler açıklanır (Kazanım 2). -Doğal afetlerin akıl ve ruh sağlığına etkileri açıklanır (Kazanım 2). -Akıl ve ruh sağlığıyla ilgili profesyonel yardım alınabilecek uzmanlar ve birimler açıklanır (Kazanım - Akıl ve ruh sağlığı etkileyen faktörler nelerdir?

Anlatım Soru-cevap Tartışma

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem
ARALIK

13.HAFTA(12-18)

1 SAAT

IV. ÜNİTE: AKIL VE RUH SAĞLIĞI

4.Strese neden olan etmenleri ve sağlık üzerindeki etkilerini açıklar. 5. Stresle başa çıkma yollarını açıklar.

4. STRESLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI 1. Stres ve Etkileri 2.Sınav Kaygısı ve Belirtileri 3. Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yolları

Stres kavramı açıklanır (Kazanım 4). -Sınav kaygısı ve başa çıkma yolları üzerinde durulur (Kazanım 5). -Sınav kaygısı ile başa çıkma yollarına yönelik çalışmalarla ilgili araştırma yapınız

Anlatım Soru-cevap Tartışma

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem iconDers Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem iconBeslenme bülteni izleyenleri, sağlık bilimleri ile uğraşan kişiler...

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem iconSağlık Muayenesinde Sürücü Adaylarının ve Sürücülerin Sahip Olacakları Sağlık

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem iconSağlık Muayenesinde Sürücü Adaylarının ve Sürücülerin Sahip Olacakları Sağlık

Ders Kitabı Sağlık broşürleri Sağlık el kitapları Yazı tahtası Kalem iconSağlık Muayenesinde Sürücü Adaylarının ve Sürücülerin Sahip Olacakları Sağlık


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com