AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT


t.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞACAKLARA AİT

İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU


İŞYERİNİN

Fotograf

Sicil no
Unvanı
Adresi
Tel ve faks
İŞÇİNİN

Adı ve soyadı
Cinsiyeti
Eğitim durumu
Medeni durumu
Çocuk sayısı
Ev Adresi
Tel
Mesleği
Yaptığı iş
Çalıştığı bölüm
Daha önce çalıştığı yerler

İşkolu

Yaptığı iş

Giriş-çıkış tarihi

1.


2.


3.


Özgeçmişi
Kan grubu
Konjenital/kronik hastalık
Bağışıklama

- Tetanoz
- Hepatit
- Diğer
Soygeçmişi

Anne

Baba

Kardeş

Çocuk

TIBBİ ANAMNEZ

1. Son bir yıl içinde aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini geçirdiniz mi?

Hayır

Evet

Tarih

- Balgamlı öksürük


- Nefes darlığı


- Göğüs ağrısı


- Çarpıntı


- Sırt ağrısı


- İshal veya kabızlık


- Eklemlerde ağrı


- Diğer (Belirtiniz)


2. Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirdiniz mi?

Hayır

Evet

Tarih

- Kalp hastalığı


- Şeker hastalığı


- Böbrek rahatsızlığı


- Sarılık


- Mide veya oniki parmak ülseri


- İşitme kaybı


- Görme bozukluğu


- Sinir sistemi hastalığı


- Deri hastalığı


- Besin zehirlenmesi


- Diğer (Belirtiniz)

3. Son bir yıl içinde hastanede yattınız mı?

Hayır
Evet ise tanı
4. Son bir yıl içinde önemli bir ameliyat geçirdiniz mi?

Hayır
Evet ise nedir
5. Son bir yıl içinde iş kazası geçirdiniz mi?

Hayır
Evet ise nedir
6. Son bir yıl içinde Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne gittiniz mi?

Hayır
Evet ise tanı
7. Son bir yıl içinde Maluliyet aldınız mı?

Hayır
Evet ise nedir ve oranı
8. Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz?

Hayır
Evet ise nedir
9. Sigara içiyor musunuz?

Hayır


Bırakmış
..........ay/yıl önce

.............ay/yıl içmiş

...........adet/gün içmiş
Evet
..........yıldır

..............adet/gün

10. Alkol alıyor musunuz?

Hayır


Bırakmış
..............yıl önce

..............yıl içmiş

................sıklıkla içmiş
Evet
..........yıldır

..............sıklıkla

FİZİK MUAYENE SONUÇLARI

a) Duyu organları
- Göz
- Kulak-Burun-Boğaz
- Deri
b) Kardiyovasküler sistem muayenesi
c) Solunum sistemi muayenesi
d) Sindirim sistemi muayenesi
e) Ürogenital sistem muayenesi
f) Kas-iskelet sistemi muayenesi
g) Nörolojik muayene
Ğ) Psikiyatrik muayene
h) Diğer
-TA

/ mm-Hg

-Nb

/ dk.

-Boy:

Kilo:

BMI:

LABORATUVAR BULGULARI

a) Biyolojik analizler
- Kan
- İdrar
b) Radyolojik analizler
c) Fizyolojik analizler
- Odyometre
- SFT
d) Psikolojik testler
e) Diğer

KANAAT VE SONUÇ:
1- ……………………………………………………………….işinde/işyerinde bedenen çalışmaya elverişlidir.
2- Raporda işaret edilen arızalar tedavi edilmek koşuluyla elverişlidir.
İMZA TARİH: ........ / ......... / ..................

PERİYODİK MUAYENELER:

(Bu kısma, meslek hastalıkları da dikkate alınarak periyodik muayene sonuçları yazılacaktır. Periyodik muayenede yapılan tetkiklerin sonuçları rapor ekinde bulunacaktır.)
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT iconAĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT iconAĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT iconAĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT iconEk – II ağir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT iconAĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT iconAĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT İŞe giRİŞ / periyodik muayene formu

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT iconAğır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçiler

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT iconAĞir ve tehlikeli İŞlere aiT Çİzelge

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT iconAĞir ve tehlikeli İŞlere aiT Çİzelge

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT icon1. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com