2- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin incelenmesi, Kurulun


t.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
Sayın Bay/Bayan,
İşletmemizde iş güvenliği ile görevli mühendis olarak görevlendirildiniz. Bu

Konu ile ilgili “İs Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elamanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği yapılması gerekenlerin yapılması konusunda planlama yapmanız;

07.04.2004 Tarih ve 25426 sayı ile resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” tarafınızdan incelenerek İş Sağlığı

ve güvenliği Kurulu ile ilgili olarak yapılması gerekli ön hazırlıkları yaparak 26.08.2005

tarihinde toplantı hazırlığı yapmanızı rica ederim.

19.08.2005

İşveren/Vekili

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” gereği 26.08.2005 tarihinde

saat 18:00 da kurul çalışmalarına katılması gerekenler belirlenmiştir. Ayrıca İşçilerin arasın-

dada seçim yapılmış işçilerin yarıdan fazlasının katıldığı toplantıda açık oyla işçi temsilcisi olarak da ali veli seçilmiştir. Buna göre aşağıda adı bulunan çalışanlar bahsi geçen tarih de toplantıya katılmak zorundadır.

22.08.2005

İSG Uzmanı
Toplantıya katılacaklar İmza

İşveren/Vekili :

İş güvenliği Müh. :

İşyeri Hekimi :

İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya :

idari ve mali işleri yürütmekle görevli

İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta :

Oyla seçilen işçi :

İşletmenin Adı:

Adresi :

Toplantı Tarihi:26.08.2005

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin incelenmesi, Kurulun

oluşturulması, kurul üyelerinin belirlenmesi.

3-Kurul toplantı tarihlerinin belirlenmesi

4-ISO 9000 yada çalışmalarına bir prosedür ile eklenmesi

5-Dilek ve temenniler.
1-26.08.2005 tarihinde saat 18:00 da toplanıldı. Kurula katılması gerekenlerin tam

olduğu görüldü.Toplantı başkanı gündeme ekleme olup olmadığını sordu eklemek

isteyen olmayınca gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- 07.04.2004 Tarih ve 25426 sayı ile resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren “İş

Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” ……. Tarafından okundu

Ve açıklandı.Buna göre;

a-İş sağlığı güvenliği kurulunun oluşturulması ve üyeliklere atama yapılması ge-

rektiği yönetmeliğe göre

İşveren/Vekili :ad/soyad

İş güvenliği Müh. :

İşyeri Hekimi :

İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya :

idari ve mali işleri yürütmekle görevli

İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta :

Oyla seçilen işçi :

b-İç yönetmelik taslağı hazırlanmasına ve bu konunun bir sonraki toplantıya bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

3-Kurul toplantılarının Yönetmelik gereği ayda en az 1 kez yapılması gerekmektedir.Buna göre toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilmesi gerektiği ve iş sağlığı güvenliği mühendisi …….. gündem maddelerini belirleyerek duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.
4-ISO 9000 sistemi içinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir proses oluşturulmasına, ayrıca İş sağlığı güvenliği ile ilgili çalışanlar için iş güvenliği eğitimleri ile ilgili bir dosya açarak Çalışanların eğitimlerinin tamamlanmasına oybirliği ile karar verildi.
5-Toplantı başkanı….(işveren/vekil) hayırlı olması dileğiyle toplantıyı sona erdirdi.

İşveren/Vekili İş güvenliği Müh. İşyeri Hekimi İnsan kaynakları, personel,

İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta Oyla seçilen işçi

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞACAKLARA AİT

İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU

İŞYERİNİN

Fotograf

Sicil no
Unvanı
Adresi
Tel ve faks
İŞÇİNİN

Adı ve soyadı
Cinsiyeti
Eğitim durumu
Medeni durumu
Çocuk sayısı
Ev Adresi
Tel
Mesleği
Yaptığı iş
Çalıştığı bölüm
Daha önce çalıştığı yerler

İşkolu

Yaptığı iş

Giriş-çıkış tarihi

1.


2.


3.


Özgeçmişi
Kan grubu
Konjenital/kronik hastalık
Bağışıklama

- Tetanoz
- Hepatit
- Diğer
Soygeçmişi

Anne

Baba

Kardeş

Çocuk

TIBBİ ANAMNEZ

1. Son bir yıl içinde aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini geçirdiniz mi?

Hayır

Evet

Tarih

- Balgamlı öksürük


- Nefes darlığı


- Göğüs ağrısı


- Çarpıntı


- Sırt ağrısı


- İshal veya kabızlık


- Eklemlerde ağrı


- Diğer (Belirtiniz)


2. Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirdiniz mi?

Hayır

Evet

Tarih

- Kalp hastalığı


- Şeker hastalığı


- Böbrek rahatsızlığı


- Sarılık


- Mide veya oniki parmak ülseri


- İşitme kaybı


- Görme bozukluğu


- Sinir sistemi hastalığı


- Deri hastalığı


- Besin zehirlenmesi


- Diğer (Belirtiniz)

3. Son bir yıl içinde hastanede yattınız mı?

Hayır
Evet ise tanı
4. Son bir yıl içinde önemli bir ameliyat geçirdiniz mi?

Hayır
Evet ise nedir
5. Son bir yıl içinde iş kazası geçirdiniz mi?

Hayır
Evet ise nedir
6. Son bir yıl içinde Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne gittiniz mi?

Hayır
Evet ise tanı
7. Son bir yıl içinde Maluliyet aldınız mı?

Hayır
Evet ise nedir ve oranı
8. Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz?

Hayır
Evet ise nedir
9. Sigara içiyor musunuz?

Hayır


Bırakmış
..........ay/yıl önce

.............ay/yıl içmiş

...........adet/gün içmiş
Evet
..........yıldır

..............adet/gün

10. Alkol alıyor musunuz?

Hayır


Bırakmış
..............yıl önce

..............yıl içmiş

................sıklıkla içmiş
Evet
..........yıldır

..............sıklıkla

FİZİK MUAYENE SONUÇLARI

a) Duyu organları
- Göz
- Kulak-Burun-Boğaz
- Deri
b) Kardiyovasküler sistem muayenesi
c) Solunum sistemi muayenesi
d) Sindirim sistemi muayenesi
e) Ürogenital sistem muayenesi
f) Kas-iskelet sistemi muayenesi
g) Nörolojik muayene
Ğ) Psikiyatrik muayene
h) Diğer
-TA

/ mm-Hg

-Nb

/ dk.

-Boy:

Kilo:

BMI:

LABORATUVAR BULGULARI

a) Biyolojik analizler
- Kan
- İdrar
b) Radyolojik analizler
c) Fizyolojik analizler
- Odyometre
- SFT
d) Psikolojik testler
e) Diğer

KANAAT VE SONUÇ:

1- ……………………………………………………………….işinde/işyerinde bedenen çalışmaya elverişlidir.

2- Raporda işaret edilen arızalar tedavi edilmek koşuluyla elverişlidir.

İMZA TARİH: ........ / ......... / ..................


PERİYODİK MUAYENELER:

(Bu kısma, meslek hastalıkları da dikkate alınarak periyodik muayene sonuçları yazılacaktır. Periyodik muayenede yapılan tetkiklerin sonuçları rapor ekinde bulunacaktır.)
PERİYODİK MUAYENELER:

(Bu kısma, meslek hastalıkları da dikkate alınarak periyodik muayene sonuçları yazılacaktır. Periyodik muayenede yapılan tetkiklerin sonuçları rapor ekinde bulunacaktır.)
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin incelenmesi, Kurulun iconİŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ kurullari hakkinda yönetmeliK

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin incelenmesi, Kurulun iconGediZ ÜNİversitesi İŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ YÜksek lisans böLÜMÜ İŞ GÜvenliĞİ dersi Fİnal ödevi

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin incelenmesi, Kurulun iconMemurlarin hastalik raporlarini verecek hekim ve sağlik kurullari hakkinda yönetmeliK

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin incelenmesi, Kurulun iconBİnalarin yangindan korunmasi hakkinda yönetmeliĞİn ekleri

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin incelenmesi, Kurulun iconMadenlerde iŞ GÜvenliĞİ ve iŞÇİ sağLIĞI

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin incelenmesi, Kurulun iconİŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ Hİzmetleri YÖnetmeliĞİ

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin incelenmesi, Kurulun iconİŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ Hİzmetleri YÖnetmeliĞİ

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin incelenmesi, Kurulun iconİŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ Hİzmetleri YÖnetmeliĞİ

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin incelenmesi, Kurulun iconİş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin incelenmesi, Kurulun iconİŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ Hİzmetleri YÖnetmeliĞİ


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com