Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ


sayfa2/6
t.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
1   2   3   4   5   6

İTHALİ YASAK ATIKLAR
ATIK KODU MADDE İSMİ

01 Madenlerin Aranması, Çıkarılması, İşletilmesi, Fiziki ve Kimyasal İşleme Tabi Tutulması Sırasında Ortaya Çıkan Atıklar

01 01 Maden kazılarından kaynaklanan atıklar

01 01 01 Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar

01 01 02 Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar

01 03 Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları

01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

01 03 06 01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları

01 03 07* Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

01 03 08 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar

01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur

01 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

01 04 Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar

01 04 07* Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

01 04 08 01 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları

01 04 09 Atık kum ve killer

01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar

01 04 11 01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar

01 04 12 01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar

01 04 13 01 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar

01 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

01 05 Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları

01 05 04 Temizsu sondaj çamurları ve atıkları

01 05 05* Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları

01 05 06* Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları

01 05 07 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları

01 05 08 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları

01 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 Tarım, Bahçıvanlık, Su Kültürü, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık, Gıda Hazırlama ve İşlemeden Kaynaklanan Atıklar

02 01 Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar

02 01 01 Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

02 01 02 Hayvan dokusu atıkları

02 01 03 Bitki dokusu atıkları

02 01 04 Atık plastikler (ambalajlar hariç)

02 01 06 Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan pislikleri, idrar ve tezek (pisletilmiş saman dahil), akan sıvılar

02 01 07 Ormancılık atıkları

02 01 08* Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar

02 01 09 02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları

02 01 10 Atık metal

02 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 02 Et, balık ve diğer hayvansal kökenli gıda maddelerinin hazırlanmasından ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar

02 02 01 Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar

02 02 02 Hayvan dokusu atığı

02 02 03 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 02 04 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 03 Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atıklar

02 03 01 Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

02 03 02 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar

02 03 03 Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar

02 03 04 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 03 05 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan atıklar

02 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 04 Şeker üretiminden kaynaklanan atıklar

02 04 01 Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak

02 04 02 Standart dışı kalsiyum karbonat

02 04 03 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 05 Süt ürünleri endüstrisinden kaynaklanan atıklar

02 05 01 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 05 02 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 06 Unlu mamuller ve şekerleme endüstrisinden kaynaklanan atıklar

02 06 01 Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 06 02 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar

02 06 03 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 07 Alkollü ve alkolsüz içeceklerin (kahve, çay ve kakao hariç) üretiminden kaynaklanan atıklar

02 07 01 Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar

02 07 02 Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar

02 07 03 Kimyasal işlem atıkları

02 07 04 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 07 05 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar

03 Ahşap İşleme ve Kâğıt, Karton, Kâğıt Hamuru, Panel(Sunta) ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

03 01 Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

03 01 01 Ağaç kabuğu ve mantar atıkları

03 01 04* Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar

03 01 05 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar

03 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

03 02 Ahşap Koruma Atıkları

03 02 01* Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler

03 02 02* Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler

03 02 03* Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler

03 02 04* Anorganik ahşap koruyucu maddeler

03 02 05* Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları

03 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları

03 03 Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt karton üretim ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar

03 03 01 Ağaç kabuğu ve odun atıkları

03 03 02 Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)

03 03 05 Kağıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları

03 03 07 Atık kağıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar

03 03 08 Geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıştırılmasından kaynaklanan atıklar

03 03 09 Kireç çamuru atığı

03 03 10 Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru

03 03 11 03 03 10 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

03 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

04 Deri, Kürk ve Tekstil Endüstrilerinden Kaynaklanan Atıklar

04 01 Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 01 01 Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar

04 01 02 Kireçleme atıkları

04 01 03* Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları

04 01 04 Krom içeren sepi şerbeti

04 01 05 Krom içermeyen sepi şerbeti

04 01 06 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar

04 01 07 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar

04 01 08 Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)

04 01 09 Perdah ve boyama atıkları

04 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

04 02 Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 02 09 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)

04 02 10 Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)

04 02 14* Organik çözücüler içeren perdah atıkları

04 02 15 04 02 14 dışındaki perdah atıkları

04 02 16* Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler

04 02 17 04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler

04 02 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

04 02 20 04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

04 02 21 İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları

04 02 22 İşlenmiş tekstil elyafı atıkları

04 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

05 Petrol Rafinasyonu, Doğal Gaz Saflaştırma ve Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

05 01 Petrol Rafinasyon Atıkları

05 01 02* Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları

05 01 03* Tank dibi çamurları

05 01 04* Asit alkil çamurları

05 01 05* Petrol döküntüleri

05 01 06* İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar

05 01 07* Asit ziftleri

05 01 08* Diğer ziftler

05 01 09* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar

05 01 10 05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

05 01 11* Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar

05 01 12* Yağ içeren asitler

05 01 13 Kazan besleme suyu çamurları

05 01 14 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar

05 01 15* Kullanılmış filtre killeri

05 01 16 Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar

05 01 17 Bitüm

05 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

05 06 Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

05 06 01* Asit ziftleri

05 06 03* Diğer ziftler

05 06 04 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar

05 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar

05 07 Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar

05 07 01* Cıva içeren atıklar

05 07 02 Kükürt içeren atıklar

05 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 Anorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

06 01 Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 01 01* Sülfürik asit ve sülfüröz asit

06 01 02* Hidroklorik asit

06 01 03* Hidroflorik asit

06 01 04* Fosforik ve fosforöz asit

06 01 05* Nitrik asit ve nitröz asit

06 01 06* Diğer asitler

06 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 02 Bazların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 02 01* Kalsiyum hidroksit

06 02 03* Amonyum hidroksit

06 02 04* Sodyum ve potasyum hidroksit

06 02 05* Diğer bazlar

06 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 03 Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 03 11* Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar

06 03 13* Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar

06 03 14 06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar

06 03 15* Ağır metal içeren metal oksitler

06 03 16 06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler

06 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 04 06 03 Dışındaki Metal İçeren Atıklar

06 04 03* Arsenik içeren atıklar

06 04 04* Cıva içeren atıklar

06 04 05* Başka ağır metaller içeren atıklar

06 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 05 İşletme Sahası İçerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar

06 05 02* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

06 05 03 06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

06 06 Kükürtlü Kimyasallardan, Kükürtleyici Kimyasal İşlemlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 06 02* Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar

06 06 03 06 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar

06 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 07 Halojenlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Halojenli Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

06 07 01* Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar

06 07 02* Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon

06 07 03* Cıva içeren baryum sülfat çamuru

06 07 04* Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asiti

06 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 08 Silikon ve Silikon Türevlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 08 02* Zararlı silikonlar içeren atıklar

06 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 09 Fosforlu Kimyasalların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Fosforlu Kimyasal İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

06 09 02 Fosforlu cüruf

06 09 03* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

06 09 04 06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

06 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 10 Gübre Üretimi ve Azotlu Kimyasalların İşlenmesi ve Azot Kimyasalları İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 10 02* Tehlikeli maddeler içeren atıklar

06 10 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 11 Anorganik Pigmentlerin ve Opaklaştırıcıların İmalatından Kaynaklanan Atıklar

06 11 01 Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

06 11 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 13 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Anorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

06 13 01* Anorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler

06 13 02* Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)

06 13 03 Karbon siyahı

06 13 04* Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar

06 13 05* Kurum

06 13 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 Organik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

07 01 Temel Organik Kimyasal Maddelerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 01 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 01 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 01 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 01 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 01 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 01 09* Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar

07 01 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 01 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 01 12 07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 01 99 Başka şekilde tanımlanmayan atıklar

07 02 Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 02 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 02 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 02 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 02 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 02 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 02 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 02 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 02 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 02 12 07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 02 13 Atık plastik

07 02 14* Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları

07 02 15 07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları

07 02 16* Zararlı silikonlar içeren atıklar

07 02 17 07 02 16 dışında zararlı silikon içeren atıklar

07 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 03 Organik Boyaların ve Pigmentlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar(06 11 dışındaki)

07 03 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 03 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 03 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 03 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 03 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 03 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 03 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 03 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 03 12 07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 04 Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (02 01 08 ve 02 01 09 hariç), Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin ( Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biositlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 04 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 04 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 04 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 04 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 04 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 04 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 04 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 04 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 04 12 07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 04 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklar

07 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 05 İlaçların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 05 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 05 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 05 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 05 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 05 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 05 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 05 10* Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar

07 05 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 05 12 07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 05 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklar

07 05 14 07 05 13 dışındaki katı atıklar

07 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 06 Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 06 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 06 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 06 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 06 07* Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

07 06 08* Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

07 06 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 06 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 06 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 06 12 07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 07 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Ürünlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 07 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 07 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 07 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 07 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 07 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 07 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 07 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 07 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 07 12 07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
1   2   3   4   5   6

Benzer:

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconÇevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat...

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconAmaç madde 1 ‒ (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek...

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconTıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:...

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconSağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği...

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconTibbi Cİhazlarin ithalat denetimlerine dair diş Tİcarette standardizasyon tebliĞİ

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconBu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında...

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconGıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconGıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconYer altında bulunan zenginlik kaynaklarına maden denir. Yer altında...

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconTıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com