Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ


sayfa6/6
t.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
1   2   3   4   5   6

BAŞVURU DİLEKÇESİ

..…. VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
.../…/2014

Türkiye gümrük bölgesine getirmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan atıklar için Uygunluk Yazısı almak istiyoruz. Konuyla ilgili mevzuatın bütün hüküm ve şartlarını kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.


Firma Unvanı, Vergi No


Yetkili İmza

Ekleri:

- Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi gibi belgelerden biri)

- Bilgi Formu

- Lisans, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı (Tebliğin 4. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında belirtilen ürünlerin ithalatında aranmaz.)

- Fatura veya Proforma Fatura

- Analiz Belgesi (2620.11.00.00.00, 4012.20.00.90.00, 8548.10.21.00.00 GTİP’li atıklar için)

- Diğer


Ek-4
BİLGİ FORMU


İthalatçının:

- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)- Belge Tarihi ve No *
İthal edilecek atığın:

- Menşe ülkesi
- Çıkış ülkesi
- GTİP’i, açık adı
- Miktarı (ton veya kg)
- Döviz cinsinden değeri
- Kullanım amacı
- Geleceği sınır gümrük idaresi
- Gümrük bölgesine geliş tarihi
Tesiste geri dönüşümü yapılan atık cinsi/cinsleri
Taşıtın adı/plakası**
Taşıyıcı firma/acenta
İthalatın yapılacağı gümrük idaresi
Atığın kullanılacağı tesis(ler) / fabrika(lar) adres, telefon ve faks no


* Lisans, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı (Tebliğin 4. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında belirtilen ürünlerin ithalatında aranmaz.)

** Atığı taşıyan aracın değişmesi durumunda, taşıtın adı/plakası, ithalatçı tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili sınır gümrük idaresine bildirilir.


Ek-5
UYGUNLUK YAZISI
..…. VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
.../…/2014
Sayı :
Konu :
İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ

İthali yapılmak üzere ....... firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan atıkların, uygunluk değerlendirmesine istinaden Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/3) çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesine girişi UYGUNDUR.
Bilgileri ve gereğini arz ederim.


Çevre ve Şehircilik İl MüdürlüğüFirmanın Adı

Firmanın Adresi ve Telefon No’su


Atığın Adı*

GTİP’i
Miktarı
Lisans, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı No**

* Sanayiciler bu Tebliğ kapsamındaki ithalatlarında yalnızca Lisans, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansında belirtilen faaliyet alanlarındaki atıkları ithal edebilirler.

** Tebliğin 4. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında belirtilen ürünlerin ithalatında aranmaz.


Ek-6
UYGUNSUZLUK YAZISI

..…. VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
.../…/2014
Sayı :
Konu :
İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ

İthali yapılmak üzere ....... firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan atıkların, uygunluk değerlendirmesine istinaden Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/3) çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesine girişi UYGUN DEĞİLDİR.
Bilgileri ve gereğini arz ederim.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Firmanın Adı

Firmanın Adresi ve Telefon No’su


Atığın Adı

GTİP’i
Miktarı
Lisans, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı No

Ek-7
KAPSAM DIŞI YAZISI


..…. VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
.../…/2014
Sayı :
Konu :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ
İthali yapılmak üzere ....... firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan atıkların, uygunluk değerlendirmesine istinaden Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/3) çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesine girişine izin verilmiştir.
Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Çevre ve Şehircilik İl MüdürlüğüFirmanın Adı

Firmanın Adresi ve Telefon No’su


Atığın Adı

GTİP’i
Miktarı
Atığın Oluşma Nedeni

(Numune, bekleme, işçilik vb.)
Atığın Oluştuğu Yer1   2   3   4   5   6

Benzer:

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconÇevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat...

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconAmaç madde 1 ‒ (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek...

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconTıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:...

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconSağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği...

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconTibbi Cİhazlarin ithalat denetimlerine dair diş Tİcarette standardizasyon tebliĞİ

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconBu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında...

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconGıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconGıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconYer altında bulunan zenginlik kaynaklarına maden denir. Yer altında...

Çevrenin korunmasi yöNÜnden kontrol altinda tutulan atiklarin ithalat denetiMİ tebliĞİ iconTıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com