Kalp hastalıklarının çok görülen türleri nelerdir?


t.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
Kalp hastalıklarının çok görülen türleri nelerdir?

Laralarındaki duvarların kusurlu olması sebebiyle kalp boşluklarının birbirinden tam olarak ayrılmamış bulunması, ya da kalp d anlarlarındaki bozukluk gibi doğuştan olan hastalıklar.

 1. Romatizmaya bağlı olan ve kapakçıkların yeterli çalışmasıyla ortaya çıkan hastalık.

 2. Kalp yetersizliği kî bu durumda kalp vücuda yeterince kan dolaşımı sağlayamamaktadır.

 3. Kalp atışlarının düzensizliği. Buna, sık görülen ve fîb- rilasyon denilen kalbin çok hızlı ve düzensiz atışı da dahildir.

 4. Göğüs anjini (angine de poitrine)

 5. Koroner arter hastalıkları.

 6. Damar sertliği (arterioskleroz) ne bağlı hastalıklar.

 7. Yüksek tansiyona bağlı kalp hastalıkları.

 8. Miyokardit (çok defa mikroplardan meydana gelen kalp kapakçıktan hastalığı.)

11 .perikardit (kalbi saran zarın hastalığı)

Kalbimin rahatsızlığı olduğunu nasıl

Anlayabilirim?

Doktorunuz şikâyetlerinizi dinler, stetoskopla/ kalbinizi dinledikten, kalpte büyüme olup olmadığını gör-

Mek için röntgeninizi çektirdikten ve elektrokardiyografinizi inceledikten sonra kesin bir teşhis koyabilir. Pek belirgin olmayan kalp hastalıklarında bir anjiyogra- fi (damardan bir özel madde "opak—ışık geçirmeyen" vererek kalp damarlarının röntgenini almak) yaparak kalpte bir değişiklik olup olmadığı anlaşılır.

Ayak bileğinde şişkinlik meydana gelmesi kalpte bir bozukluk olduğunun belirtisi olabilir mi?

Olabilir, ya da olmayabilir. Fakat ayak bileğinin şişmesi, kalbin çalışmasını kontrol ettirmek için bir işarettir. Nefes darlığı, kalpteki bir bozukluk mu demektir?

Olabilir, ya da olmayabilir. Bununla birlikte, kalp ve akciğerlerin çalışmalarının araştırılması için bir işarettir.

Kalp ağrısı, göğüsün sol tarafında mı yoksa ortasında mı olur?

Çoğunlukla göğüsün orta bölümünde.

Kalp hastalıkları soya çekimle ilgili midir?

Evet bazıları; meselâ koroner damar hastalıklarıyla ve yüksek tansiyonla ilişkisi olanlar. Ayrıca, doğuştan anormallikler çok görülen bir ailede bu anormallikler arasında kalp bozukluğu da görülmesi; doğuştan anormallik görülmeyen aileye bağlı kişilerde ortaya çıkacak kalp bozukluklarına göre çok fazladır.

Sternum (göğüs tahtası) kemiğinin arkasında duyulup sol kola doğru yayılan ağrının anlamı nedir? 1

Bir koroner arter (damar) hastalığının işareti olan göğüs anjinidir. Buradaki ağrının, koroner arterde meydana gelen bir spazm (sıkışma) sonucu kalp kasma yeteri kadar kan gelmemesinden meydana geldiği sanılmaktadır.

Sıkıntı, göğüs anjini nöbeti meydana getirebilir mi?

Evet. ■■

Göğüs anjini nöbeti çoğunlukla ne kadar sürer?

Birkaç dakikadan yarım saate kadar.

Vücudun dinlendirilmesi anjin nöbetini hemen durdurur mu?

Evet

Göğüs anjini nöbetinin süresini kısaltmak için ne yapılmalıdır?

Dil altına konacak bir nitrogliserin tableti, nöbeti bir, ya da iki dakika içinde önler.

Kalp ağrısını durdurmak için nitrogliserin almak tehlikeli midir?

Hayır.

Nitrogliserin alışkanlık yapar mı?

Hayır.

Kalp üfürümü (souffle) nedir?

Çalışmakta olan kalpte duyulan anormal bir sestir. Kalpteki bu sesler belirti verirler mi? Hayır. Genellikle hasta bu seslerin varlığından habersizdir.

Bütün üfürümler önemli midir?

Hayır, bazıları zararsızdır ve bir kalp hastalığını işaret etmezler; fakat bazılan kalp kapakçıklannın hastalığından meydana gelirler.

Kalbinde üfürüm olan kişi vücut hareketlerini kısıt lam alı mıdır?

Kalpteki kapakçıkların bozukluğundan oluşuyorsa bazı durumlarda vücut hareketlerinin sınırlandırılması gereklidir.

Kalp rahatsızlığı soya çekimle ilgili midir?

Hayır .fakat' kalp bozukluktan soya çekimle ilgilidir.

Şişman kişiler, zayıf olanlara kıyasla kalp rahatsızlıklarına daha çok mu tu* tulurlar?

Evet.

Gençlerde kalp rahatsızlığı çok görülür mü? . •

Eğer bozuk bir kapakçık, ya da doğuştan bir kaip bozukluğu yoksa hayır.

Doğuştan olan kalp bozukluklarına karşı ne yapılabilir?

Birçok bozukluklar ameliyatla düzeltilebilir.

Sigara içmenin kalp üzerine etkisi nedir?

Nikotinin uzun süre kullanılması, kan damarlarım daraltır, ki bu dun rı kalp kasının beslenmesini sağlayan kan miktarını az : ^ tığından ‘zararlıdır. Sigara içenlerde koroner damarla ı, tıkanması (ambolisi), sigara içmeyenlere kıyasla d. Na çok meydana gelir.

Kalp belirtileri bazen önemsiz olabilir mi?

Evet. Bir tesadüfle (rastlantıyla) olan ani kalp vurması ya da kalp atışlanmn hızlanması genellikle önemsizdir. Bazı kişilerin gerçek bir kalp hastalığına bağlı olmadan göğüslerinin sol yanında ağrı duymaları da önemli: değildir. Böyle kişilerde bir ''kalp sinirliliği" düşünülür. Bir doktor kalpteki gerçek bir hastalıkla.kişinin sinirlenmesinden doğmuş kalp belirtilerine ayırabilir. Alkol kalp için kötü müdür?

Fazla alkol kalbe zarar verebilir. Az miktarda alman alkolün zararh olduğu sanılmamaktadır.

Aspirin kalp için zararlı mıdır?

Hayır.

Aşırı duygusal baskı kalp için zararlı mıdır?

Evet. Özellikle kalp hastalarında, ya da yüksek tansi

-97-

Yon (kan basıncı) gibi kalp hastalığı yaratabilecek durumları olanlar için zararlıdır.

Kalp bölgesinde duyduğum ağrının,kalbimden ya da başka bir organdan oluştuğunu nasıl anlayabilirsiniz;

Kalbinizi dinleterek, belirtilere dikkat ederek, kan basıncınızı (tansiyonunuzu) ölçtürerek, kalbinizin röntgenini çektirerek ve elektrokardiogramımzı değerlendirerek anlayabilirsiniz.

Birden gelen kalp çarpıntısının anlamı nedir?

Çoğunlukla gerçek bir kalp hastalığı belirtisi değildir. Fazla yorgunluk, duygusal gerilim, çok sigara içmek, çok alkol ya da kahve içmek ve daha birçok şey çarpıntı yapabilir. Genellikle tedaviye gerek kalmadan geçer. ■•■■■■ v :

Kalp ne kadar sık muayene edilmelidir? Kırk yaşın üstündekiler, yılda iki defa. Kalplerinde bir bozukluk olanlar ya da aile geçmişinde kalp hastalan bulunanlar daha sık muayene olmalıdırlar. Elektrokardiografi nedir?

Kalp kası, kasılıp gevşerken özel bir elektrik akımı meydana getirir. Bu akım, elektrokardiografi denilen hassas bir aletle alınıp kâğıt şerit üzerine çizilir. Akımın şiddetindeki ve yönündeki değişmeler kalbin çalışması ve sağlık durumuyla ilgili önemli bilgi verir. Elektrokardiografi. Kalbin durumunu kesin olarak gösterir mi?

Hayır. Kalp hastalığının tanımında yardımcı bir değer taşır, elektrokardiografi normal olduğu halde bazı önemli kalp bozukluktan da olabilir.

Yetişkinler belirli zamanlarda elektrokardiografi aldırmalı mıdır?

Tam sağlıklı olsalar bile 35 yaşın üstündekilerin yılda bir defa elektrokardiografi aldırmaları tavsiye ediliri

Bir elektrokardiografideki bulgular,- öncekilerden değişikseler bu durum dikkate alınmaya değer mi?

Evet. ■ • ■

Kalp yetersizliği nedir?

Kalbin, vücuttaki bütün organlara yeteri kadar kan ğön- derememesidir.

Kalp yetersizliği önlenebilir mi?

Evet. Uygun dozda (miktarda) digital ile birlikte vücutta fazla sıvı maddelerin birikmesine engel olacak ilâçlar vererek önlenebilir.

Uzun süre dijital alınması tehlikeli midir?

Doktor denetiminde alındığı sürece tehlikeli değildir. Dijital alışkanlık yapar mı?

Hayır.

Bir süre kalp yetersizliği geçirmiş bir kişi yeniden normal beden hareketlerini yapabilir mi?

Evet. Fakat zorlanmayı önleyici tedbirlerin alınması şarttır. Ayrıca da, şişmansa zayıflamalıdır.

Yüksek tansiyon (kan basıncı) kalbi bozabilir mi?

Evet. Çünkü bu durumda kanı gövdeye göndermek için çok fazla güç harcamak, kalp kasını zorlar.

Bu durum düzeltilebilir mi?

Evet. Kan basıncının (tansiyonun) azaltıldığı birçok hastada bu durum düzelmiştir.

Kan basıncı (tansiyon) nasıl azaltılır? Tansiyon düşürücü ilâçlar kullanarak ve kilo kontrolü, az tuzlu yemekler yemek, sigarayı bırakmak bazı şartlara uyarak tansiyon düşürülebilir.

Çok kilo almak tansiyonun yükselmesine yol açar mı?

Evet. • ■

Nikotin tansiyonun yükselmesine yol açar mı?

Evet.

Yüksek tansiyonumu düşürmek için ne rejim (perhiz) yapmalıyım?

Az tuzlu, az kolesterollü, az kalorili bir rejim uygular malısınız.

Bir kalp bozukluğum varsa yüksek ko^ lesterollü besinleri almamam gerekir mi? ' *

Evet.

Kalp bozukluğum olduğu için, aldığım tuz miktarını kısıtlamam gerekir mi?

Evet.

Üzüntülerin artması tansiyonu yükseltir mi?

Evet.

Yüksek tansiyonun yaş/ma süresi üzerine olan etkisi nedir?

Yaşama süresini kısaltabilir. . ,

Düşük tansiyon kalp için zararlı mıdır? Hayır.

Kalp bozukluğu varsa günde kaç saat uyuma lıyım?

Kalplerinde bozukluk olsun, ya da olmasın yetişkinlerin günde sekiz saat uyumaları yeterlidir.

Kalbimde bozukluk olduğu halde uça ğa binebilir miyim?

Uçağın kabinesinde basınç ayarlanmış ve yolcular koltuklarda oturmuş bulunduğundan, kalp düzensizliği olan birçok kişinin uçakla uçmaları sakıncasızdır. Bununla birlikte bir uçak yolculuğuna çıkmadan önce doktorunuzla görüşmelisiniz.

Kalp hastalığından kurtulmak için ne yapmalıyım?

- 100-

 1. Normal kilonuzu koruyun.

 2. Az tuzlu ve az kolesterollü yemekler yiyin.'

 3. Sürekli ve düzenli vücut hareketleri yapın fakat büyük vücut yorulmasından sakının. ‘ j

 4. Büyük üzüntülerden korunun.

 5. Yüksek tansiyona karşı doktorunuzun yazacağı tansiyon düşürcü ilâçlar alın.

 6. Kronik bir idrar iltihabınız varsa, zaman kaybetmeden etkin bir tedavi uygulayın.

 7. Sigarayı bırakın.

§. Kronik solunum hastalıklarına tutulmaınaya dikkat !Edin.

#

Doktorunuza soracağınız sorular

Bir kalp hastalığım olup olmadığını beni muayene ederek söyleyebilir misiniz?

Ağır vücut hareketleri kalbim için tehlikeli midir ? Düzenli vücut hareketleri (jimnastiği) kalbim için yararlı mıdır?

Kalbimdeki bozuklukla merdiven inip çıkmam doğru olur mu?

Kalbimdeki durumun, yaşama süremi kısaltıp kısalta- ınayacağı hakkında birşey söyleyebilir misiniz? Kalbimdeki durum sebebiyle cinsel hayatımı sınırlayayım mı?

Kalbimdeki durum sebebiyle golf oynamayı bırakayım mı?

Kalbimde bir bozukluk olduğu halde araba kullanmam doğru mudur?

Kalbimdeki durum için bir ameliyat gerekir mi? Kalbimdeki durumu iyileştirmek için yapılacak ameliyat ne derece tehlikelidir?

Yürüyüş yapmak, kalp durumum için yararlı mıdır? Yüzmek, kalp durumum için iyi bir beden hareketi mi-

Dir?

Geliştirici ve vücut güzelleştirici hareketler kalbim için iyi midir?

Yüksek yerlere yaptığım yolculuktan sınırlayayım' mı? Yabancı bir ülkeye yolculuk yapmak benim için zararsız mıdır?

Ne süre çok sıkı bir gıda rejimi yapmalıyım?

Duygusal baskıları azaltmak için sinir yatıştırıcı ilâçlar alayım mı?

Geceleri ne kadar uyumalıyım? .

Kalbimdeki durum ile bütün giin çalışabilir miyim?

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kalp hastalıklarının çok görülen türleri nelerdir? iconKalp yetersizliğinin belirtileri Nelerdir?

Kalp hastalıklarının çok görülen türleri nelerdir? iconNedeni belli olmayan skolyozlara verilen tanımlamadır. Yapısal skolyozlar...

Kalp hastalıklarının çok görülen türleri nelerdir? icon1960 yılından günümüze kadar geçen süre içinde kalp kapak protezlerindeki...

Kalp hastalıklarının çok görülen türleri nelerdir? iconVücudumuz için gerekli oksijeni ve besini taşıyan kan, kalp sayesinde...

Kalp hastalıklarının çok görülen türleri nelerdir? iconİŞ kazalari ve meslek hastaliklarinin biLDİRİlmesine iLİŞKİn yayimlanan...

Kalp hastalıklarının çok görülen türleri nelerdir? iconToplumda Bir Kesimin t ı p d ışı Uygulamalar Konusundaki g ö r üş leri

Kalp hastalıklarının çok görülen türleri nelerdir? icon' Bir çok ülkede kullanılmayan veya az kullanılan çok az sağlık kuruluşu...

Kalp hastalıklarının çok görülen türleri nelerdir? iconPsödohiponatreminin nedenleri nelerdir?

Kalp hastalıklarının çok görülen türleri nelerdir? iconSindirim Sisteminde Görülen Hastalıklar

Kalp hastalıklarının çok görülen türleri nelerdir? iconBalkanlar Tur ( Vizesiz )


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com