AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT


t.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞACAKLARA AİT

İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMUİŞYERİNİN

Sicil no:
Unvanı:
Adresi:
Tel ve faks:
İŞÇİNİN


Adı ve soyadı:Cinsiyeti:Eğitim durumu:Medeni durumu:
Çocuk sayısı:
Ev Adresi:Tel:


Mesleği:Yaptığı iş:Çalıştığı bölüm:


F
Fotoğraf
otograf
Daha önce çalıştığı yerler:
İşkolu

Yaptığı iş

Giriş-çıkış tarihi

1.


2.


3.


Özgeçmişi:


Kan grubu:


Konjenital/kronik hastalık:


Bağışıklama:

- Tetanoz:

- Hepatit:

- Diğer:

Soygeçmişi:

Anne

Baba

Kardeş Çocuk

TIBBİ ANAMNEZ

1- Son bir yıl içerisinde aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini geçirdiniz mi?
Hayır

Evet

Tarih

Balgamlı Öksürük


Nefes darlığı


Göğüs ağrısı


Çarpıntı


Sırt ağrısı


İshal ve kabızlık


Eklemlerde ağrı


2- Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirdiniz mi?
Hayır

Evet

Tarih

Kalp hastalığı


Şeker hastalığı


Böbrek hastalığı


Sarılık


Mide veya oniki parmak ülseri


İşitme kaybı


Görme bozukluğu


Sinir sistemi hastalığı


Deri hastalığı


Besin zehirlenmesi


3. Son bir yıl içinde hastanede yattınız mı?

HAYIR

EVET ise TANI4. Son bir yıl içinde önemli bir ameliyat geçirdiniz mi?

HAYIR

EVET ise Nedir
5. Son bir yıl içinde iş kazası geçirdiniz mi?

HAYIR

EVET ise Nedir6. Son bir yıl içinde Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne gittiniz mi?

HAYIR

EVET ise tanı7. Son bir yıl içinde Malüliyet aldınız mı?

HAYIR

EVET ise nedir ve oranı8. Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz?

HAYIR

EVET ise nedir9. Sigara içiyor musunuz?

HAYIR

BIRAKMIŞ
……ay/yıl önce …………ay/yıl içmiş adet/gün içmiş
EVET …………ay/yıldır …………adet/gün

10. Alkol alıyor musunuz?

HAYIR

BIRAKMIŞ
……yıl önce …………yıl içmiş sıklıkla içmiş
EVET …………yıldır …………sıklıkla

FİZİK MUAYENE SONUÇLARI:

a)- Duyu Organları
Göz
Kulak-Burun-Boğaz
Deri
b)- Kardiyovasküler sistem muayenesi
c)- Solunum sistemi muayenesi
d)- Sindirim sistemi muayenesi
e)- Ürogenital sistem muayenesi
f)- Kas-iskelet sistemi muayenesi
g)- Nörolojik muayene
h)- Psikiyatrik muayene
ı)- Diğer

-TA: / mmHg

-Nb: /dk

- Boy: Kilo: BMI:

LABORATUVAR BULGULARI.
a)- Biyolojik analizler

Kan İdrar

b)- Radyolojik analizler
c)- Fizyolojik analizler

Odyometre SFT

d)- Psikolojik testler
e)- Diğer

KANAAT VE SONUÇ


  1. ………………………………………….…………………..işinde/işyerinde bedenen

çalışmaya elverişlidir.

  1. Raporda işaret edilen arızalar tedavi edilmek koşuluyla elverişlidir.


……/……/2004
İMZA TARİH

PERİYODİK MUAYENELER:

(Bu kısma, meslek hastalıkları da dikkate alınarak periyodik muayene sonuçları yazılacaktır. Periyodik muayenede yapılan tetkiklerin sonuçları rapor ekinde bulunacaktır.)


http://www.isguv.com

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT iconAĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT iconAĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT iconAĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT iconEk – II ağir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT iconAĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT iconAĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT İŞe giRİŞ / periyodik muayene formu

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT iconAğır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçiler

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT iconAĞir ve tehlikeli İŞlere aiT Çİzelge

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT iconAĞir ve tehlikeli İŞlere aiT Çİzelge

AĞir ve tehlikeli İŞlerde çalişacaklara aiT icon1. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com