Dekoratif ahşap üRÜn grubu
c:\users\oayaz\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\untitled-1.gifc:\users\oayaz\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\untitled-1.gif
DEKORATİF AHŞAP ÜRÜN GRUBU
Betek Synthetic Parquet Varnish
ÜRÜN TANIMI 

Tek komponentli modifiye üretan alkid esaslı parlak parke verniğidir.
ÖZELLİKLERİ

Yüksek ve kalıcı parlaklığa sahiptir. Uygulandığı iç cephe ahşap yüzeylerin doğallığını bozmaz ve renk değişikliği yaratmaz. Şeffaf renktedir. Sararmaya karşı dirençli olup, sert bir film oluşturur. Evlerde kullanılan sıvı temizlik malzemelerine dayanıklıdır. Fırça izi oluşturmaz. Kurşunsuzdur.
UYGULANACAK YÜZEYLER

Mukavemet gerektiren iç cephe ahşap döşeme, merdiven ve parke yüzeylerde güvenle kullanabileceğiniz bir cam ciladır.
UYGULAMA

Betek Synthetic Parquet Varnish uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve yeterli kurulukta olmalıdır. Uygulama yapılacak ham yüzeye ilk olarak Betek Parquet Filling Varnish uygulaması yapılmalıdır. Yüzey daha önceden verniklenmiş ise sistre ile temizlenerek Betek Parquet Filling Varnish uygulaması yapılmalıdır. Elde edilen pürüzsüz yüzey üzerine iki veya gerekirse üç kat halinde Betek Synthetic Parquet Varnish uygulanır. Katlar arasında en az 5-6 saat beklenmelidir. Uygulama bitiminden en az 24 saat sonra üzerinde yürünebilir. Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %15’i geçmemelidir. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo veya püskürtme şeklinde uygulama yapılır.

Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.betekexport.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç : 120-140 bar

Meme Açısı : 50°

Meme Ölçüsü (inch) : 0.010”

İnceltme : %10-15 (Hacimce)
İNCELTME

Betek Synthetic Thinner ile ilk kat uygulamalarında %25 oranında inceltilmesi, ikinci ve gerekirse üçüncü kat uygulamalarında ise %10-15 oranında inceltilmesi tavsiye edilir. Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde kabarma, büzüşme, çatlama ve kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)

Sert Kuruması: 12 saat. 24 saat sonra yürünebilir. Maksimum 4 günde fiziksel ve kimyasal dayanıklılık kazanır (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 14-16 m2 alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI

36ºC
DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak en az 3 yıl

saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ

15 Litre, 3,8 Litre, 2,5 Litre, 0,75 Litre
TEHLİKE TANIMI

Xn Sağlığa zararlıdır.

Tehlike beyanları

H226 Yanıcı sıvı veya buhar.

H304 Yutulursa veya soluk yollarına girerse ölüme sebep olabilir.

Contains 2-butanone oxime. May produce an allergic reaction.

Uyarı beyanları

P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P210 Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P241 Patlamaya karşı korumalı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kulanın.

P301+P310 YUTULURSA: Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun.

P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Kontamine olan giysileri derhal çıkartın. Cildi su/duş

ile yıkayın.

P405 Kilitli bir yerde saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:

Solvent naphtha (petroleum), medium aliph.

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy

Toluene
Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.www.betekexport.com


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif ahşap üRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif ahşap üRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu

Dekoratif ahşap üRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com