Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubuc:\users\oayaz\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\untitled-1.gif


DEKORATİF SENTETİK ÜRÜN GRUBU
BETEK BOXAN 452
ÜRÜN TANIMI 

Solvent bazlı siloksan esaslı dış cephe silikon emprenye malzemesidir.
ÖZELLİKLERİ

BETEKBOXAN 452 yüksek penetrasyon özelliğine sahip şeffaf yapıdadır. Yüzeyde film tabakası bırakmaz. Emici dış cephe mineral esaslı yüzeylerde mükemmel su iticilik sağlar.

  • Güçlü silikonlu yapısı sayesinde uygulandığı yüzeye su geçirimsizlik sağlar.

  • Yüzeyleri daima kuru tutarak, kirlenmeye, yosun ve mantar üremesine izin vermez.

  • Yüzeyleri alkalilere ve U.V.’ye karşı koruyarak doğal etkenlere karşı aşınmasına dayanıklılık sağlar.

  • Gözenekli yapısından dolayı yüzeylerin teneffüs kabiliyetini engellemez.


UYGULANACAK YÜZEYLER 

Özellikle kil tuğlalar, doğal taşlar, kiremitler üzerinde yüksek performans göstereceği gibi mineral esaslı yüzeyler, gaz beton, beton yüzeylerde de kullanılabilir.
UYGULAMA

BETEKBOXAN 452 kullanıma hazırdır. BETEKBOXAN 452 uygulaması yapılacak yüzeyler yağ, kir, toz ve kabarmış tabakalardan arınmış ve kuru olmalıdır. BETEKBOXAN 452 uygulandığı yüzeyde film oluşturmaz. Yüzeye fırça, rulo ya da püskürtmeyle uygulanabilir. Püskürtme metodunda solvent buharının teneffüs edilmemesi için mutlaka maske kullanınız. Direkt güneş ışığı alan, bol esintili yüzeylerde yağmur altında ve güneşin ısıtmış olduğu yüzeylerde uygulama yapmayınız. Çok emici yüzeylerde iyi sonuç almak için 2-3 kat uygulama önerilir. Uygulanan kat yüzey tarafından emildikten hemen sonra 2.kat uygulamasına geçilir. Düşey yüzeylerde kullanılması önerilmez. Uygulama sonrası araç ve gereçlerinizi Sentetik Tiner ile temizleyiniz. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arasında olmalıdır. Yüzeyde beyazlama ve ton farkı oluşmaması için numune yapılması önerilir.
Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.betekexport.com adresinden ulaşabilirsiniz
Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç:100-120 bar

Meme Açısı:50°

Meme Ölçüsü (inch): 0.010”

İnceltme: Kullanıma hazırdır.
İNCELTME 

Kullanıma hazırdır.
SARFİYAT

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta, 160-320 g/m2 arasında olup, kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.


PARLAMA NOKTASI

41ºC
DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ

7,5 KG
TEHLİKE TANIMI

Xn Sağlığa zararlıdır.
Tehlike beyanları

H226 Yanıcı sıvı veya buhar.

H332 Teneffüs edilirse zararlı olur.

H304 Yutulursa veya soluk yollarına girerse ölüme sebep olabilir.
Uyarı beyanları

P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P210 Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P241 Patlamaya karşı korumalı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kulanın.

P301+P310 YUTULURSA: Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun.

P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Kontamine olan giysileri derhal çıkartın. Cildi su/duş

ile yıkayın.

P405 Kilitli bir yerde saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:

Solvent naphtha (petroleum), medium aliph.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız.

Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

www.betekexport.com


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif sentetiK ÜRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif ahşap üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif ahşap üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif ahşap üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu

Dekoratif sentetiK ÜRÜn grubu iconDekoratif su bazli iÇ cephe üRÜn grubu


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com