1 Ruh Sağlığının Tanımı ve Ruh Sağlığı Bilgisinin Önemi
T.C

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

.. ORTAOKULU2016 YILI EYLÜL AYI MESLEKİ ÇALIŞMALARI

SEMİNER KONUSU

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI


Hazırlayan

…………………….

. 201.
RUH SAĞLIĞINA GİRİŞ

Ruh Sağlığı

Her insan bir toplum içinde yaşar. Yaşadığı toplumun kuralları vardır. Dolayısıyla insanın içinde bulunduğu ortama ayak uydurabilmesi için diğer insanlarla ilişkilerini düzene koyması kendisi ve çevresi ile uyum içinde olması gerekmektedir. Bu uyumu sağlayabilmesi için de bireyin kendini ve çevresini tanıması, davranışlarını kendisi ve çevresine uygun olarak düzenlemesi gerekir. Topluma uyum sağlayabilen kişiler, kendisi ile barışık içsel çatışmaları sıkıntıları korku ve kaygıları bulunmayan sık sık öfke nöbetlerine tutulmayan davranışların ı ayarlayabilen dengeli ve tutarlı kişilerdir. Eğer kişi bu iç ve dış dengeyi kuramıyorsa sinirsel tepkilerden başlayarak nevroz sonuçlar karşımıza çıkar.

1.2. Ruh Sağlığının Tanımı ve Ruh Sağlığı Bilgisinin Önemi

Ruh sağlığını tanımlayabilmek için öncelikle sağlığın tanımını yapmak gerekir. Dünya sağlık örgütünün sağlık tanımında bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilikten söz edilmektedir.

Bütün bedensel ve ruhsal hastalıkların tek yönlü olarak ele alınması yerine bedensel ve ruhsal yönden birlikte incelenmesine başlanmıştır. Bu yönteme “çok yönlü teşhis” denilmiştir.

Kendi iç dünyasıyla ve çevresindeki diğer insanlarla çatışma halinde olan insanın ruh sağlığından söz edemeyiz. Ruh, bedenle uyum ve ahenk ile birleşmiştir. Ruhun izlerini bedende gözlemek mümkündür. Üzgün insanın yüz çizgileri asıktır.http://www.egitimtercihi.com/image/biliyormusunuz/bebekgulen1.jpgSevinçli ve mutlu insanın yüz çizgileri yuvarlak ve anlamlı dır. Ruh ve beden sağ lığı birbiriyle çok sıkı bağlıdır. Beden sağlığı bozulan bir insanın zamanla ruh sağlığı da bozulabilir.

Ruh sağlığı, bir bireyin öteki bireylerle ruh sağlığı ile uyuşabilen ölçüde vücut, zekâ ve duyu bakımından en uygun gelişmesine izin veren bir koşuldur iyi bir toplum bireylerine böyle bir gelişim sağlayandır.

Ruh Sağlığının Tanımı

Kişinin kendisiyle ve çevresiyle sürekli uyum içinde olmasıdır.Fotoğraf : Annenin ruh sağlığı çocuğu etkiler

Ruhsal durumunuz yaşam kalitemizin en önemli kriteri diyebiliriz. Günümüzde psikolojik problemlerin tüm sağlık sorunlarının önemli bir oranını oluşturduğu dikkate alınırsa konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır. Fakat ekonomik sıkıntılar pek çok zaman ruh sağlığının ikinci plana atılmasına sebep oluyor. Her gün karşılaştığımız mutsuz insanların en önemli sebebi de işte bu önemsenmemedir. Hâlbuki ruh ve beden bir bütün ikisi de hastalanabiliyor. Sonuç derseniz, mutsuz hayatlar yığını.

78cf641d3bdc4a648c8af5beed7a6cdc_1299367324

İnsan iki ayrı yapıdan oluşuyor, birisi fiziki yapısı yani vücudu, diğeri de ruhsal yapısı yani psikolojisi. Bu iki yapıdan birisindeki sorun diğerini de olumsuz etkilediğini düşünürsek bir yerimiz ağrıdığında hemen doktora koşarken, mutsuz, depresif veya aile içi problem yaşadığımız dönemlerde psikolog desteği almayı düşünmemekte ısrar ediyoruz.Fotoğraf : Anne-babanın ruh sağlığı çocuğu da etkiler

Maalesef hala psikologları deli olarak görenlerin bulunduğu bir ülkede yaşıyoruz. İleri ülkelerde her bireyin bir aile doktoru, bir avukatı, bir psikoloğu var. Çok koştuğumuzda bacaklarımızı n ağrıması ne kadar normalse hayat şartları ve ilişkilerimizdeki sorunların da psikolojimizi bozması o kadar normal fakat Türk insanı bu durumu kendi çabasıyla çözmeye çalışıyor bu da çoğu zaman başarısız olmasına ve sorunların büyümesine neden oluyor.

Ruh sağlığı biliminin çalışma alanları :

Ruh hastalıklarının önlenmesi,

Halkın aydınlatılması ve eğitilmesi,

Erken teşhis,

Tedavi ve rehabilitasyon ruh sağlığı eğitimde de etkilidir.

Ruh hastalıklarının önlenmesi: Ruh hastalıklarında önleme, ancak kişinin geçmişteki yaşantıları araştırılarak yapılır. Ruh hastalıkları etkenleri özellikle kişinin büyüdüğü, yaşadığı aile ortamı, çevresi, aile geçimsizlikleri, anne ya da babasızlık, olumsuz ilk yaşantılardır.

İş hayatında sağlıklı ilişkiler kurabilmeyi öğrenme, emeklilikte hayata bağlanma insanlara yararlı olmayı öğrenme ruh hastalığının işidir.

Halkın aydınlatılması ve eğitilmesi: Halk, çeşitli gazete, dergi, broşür ve TV-radyo programlarıyla eğitilebilir.

Erken teşhis : Ruh hastalıklarının erken belirtileri görülür görülmez tanınmasının tedaviyi etkileyeceği kesindir. Okullarda, iş yerlerinde erken teşhisler yapılabilir.

Tedavi ve rehabilitasyon : Tedavi hastanede ekip çalışmasıyla gerçekleşir. Rehabilitasyon ruh hastasının tedavisi sonucunda topluma kazandırılması için girişilen bütün çabaları içine alır. Kişinin topluma kazandırılması için onun yeteneklerini keşfedip iyi bir işe yerleştirme, kendine güven, iş başarma gibi önemli duyguları kazandırma önemlidir. Rehabilitasyon kişinin toplumdaki sosyal rolün düzenlenmesidir

Çocuk Ruh Sağlığının Önemi

Çocuk kişiliğinin temelini oluşturan ilk ruhsal yapıyı 0-6 yaşlarında oluşturmaktadır. Bu dönemden sonra ilk yaşantılarıyla birleştirip ruhsal yapısını tamamlayarak yaşamını sürdürür. Çocuğun kendi başına bir fert, birey olduğunu hissedip ilk izlenim ve yaşantılarını kazandıracak ana-baba daha sonra ailenin diğer bireyleridir. Çocuğun anne-baba ile sağlıklı ilişkiler içinde geçireceği ilk yıllar, onun geleceğinin en önemli güvencesidir. Başta anne olmak üzere diğer aile bireyleri, olumlu ya da olumsuz etkileriyle çocuğu gelecekte yaşamını sürdürmeye aday olarak hazırlamakta ya da onun gelecekte mutsuzluğun temellerini atmaktadır.

Çocukların fiziksel sağlıklarının yanı sıra ruh sağlıklarının da normal sınırlar içinde bulunması gelecekte yetişkin olacak bu kütlenin sağlıklı bir toplum oluşturması anlamına gelir. Ruh sağlığı yerinde olan toplumda eğitimci ve yönetici kadrolarında çalışacak olan bu kişilerin ülkeyi daha iyi yarınlara götürmeleri mümkün olabilir.

Ruh sağlığı normal olarak büyüyüp gelişen çocuklar, anne-baba olduklarında yine “normal” diye tanımladığımız sınırlarda çocuklar yetiştirebilirler.Fotoğraf : Ruh Sağlığı bozulduğunda sağlıkta bozulur

Her çocuk ayrı bir dünyadır. Çocuk yetiştirmek ise en kutsal, en büyük, en zor, hayat boyu devam ettirilmesi gereken en önemli sanattır. Gelecek açısından düşünüldüğünde bu konunun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Daha doğacak çocuk anne karnında iken anne- babaların kafasında birçok soru işareti oluşur. Kız mı? Erkek mi? Sağlıklı doğup, büyüyecek mi? Ailemizde ve günlük hayatımızda nasıl bir değişiklik olacak? İleride nasıl bir insan olacak? Okul başarısı iyi olacak mı? Nasıl bir meslek sahibi olacak? Hayatta başarılı olacak mı? Ve buna benzer sorularla çocuğu beklemeye koyulurlar.

Çocuk dünyaya geldiğinde çocukla onu yetiştiren anne arasındaki ilişkinin çocuğun gelişiminde rolü büyüktür.

Duygusal yönden sağlıklı bir anne için çocuk sahibi olmak normal bir durumdur. Anne çocuğa bir hediye alarak benimser. Nörotik anne için ise çocuk nörotik bir davranış olarak kabul edilir ve çocuk bakım isteyen bir obje bir sorumluluk bir ceza olarak kabul edilir. Bu yüzden bu tip anneler başlangıçta erken teşhis edilip tedavi edilirse yetişmekte olan çocuğa yardım edilmiş olur.

1.4. Koruyucu Anne DavranışlarıFotoğraf: Koruyucu anne

1.4.1. Çocukla Aşırı İlişki

Çocuğun işlerini uzun zamanda yapma, ergenliğe kadar aynı odada yatma, kendi yatağına alma, çocuğa okul çağına kadar küçük bir ocuk gibi davranma, sosyalleşmesine engel olma, kendi dışındaki kişilerle özellikle çocuklarda ilişki kurmasına engel olma, böylece çocuğun dış etkenlerden korunacağını zannetme, çocuğu sık sık doktora götürme, düşünülen bütün kontrolleri yaptırmadır.1.4.2. Reddedici Anne

Evlilik dışı bir çocuğa sahip olmaktır. Mecburi evlilikler gibi çocuk istenilen bir çocuk olabilir. Ancak beklenilen gibi değildir. Erkek beklenirken kız, kız beklenirken erkek olabilir. Zekâ özürlü veya sakat olması da etkiler.

Annenin kişiliği anne olmaya yeterli olmayabilir. Çocuğu emzirme ve bakma sorumluluğundan korkuyor olabilir.Fotoğraf : Geçimsizlikler çocuğun ruh sağlığını bozar

Meslek sahibi kadın çocuk yüzünden işini bırakmışsa reddedici tavıra girebilir. Bazı annelerde kendi baba ve annelerinin özelliklerini yansı tırlar. Araştırmalara göre boşanmış veya evlilik dışı çocuklara karşı nefret ve sevgi karışımı bir duygu içindedirler. Bu çocuklar nevrotik ve sert karakterli olabilirler.

Aşı rı reddedici anneden saldırgan, suça yönelik; aşırı koruyucu anneden ise çocukça davranan, kendine güvensiz kişilik oluşur.

Çocuğun Sosyalleşmesini Aksatan Ruh Sağlığını Bozan Nedenler

Sosyo-ekonomik yetersizlikler

Uzun süre yetersiz ve dengesiz beslenme

Başkalarıyla kıyaslama

Evdeki yaşam standardının düşüklüğü

Geçirilen uzun süreli hastalıklar

Yakınlarını kaybetme

Güven duygusunun gelişmemesi

Cinsiyet ayırımı

Kalıtsal hastalıklar

Eğitim eksikliği

Aşk ve şiddetEtkinlik 1:

Kızacağınıza alternatif verin.

o Ne pis çocuksun ellerini yıka da öyle gel (yanlış)

o Yemekten önce ellerinin temiz olması gerekir(doğru)

Beni rahat bırak işim var görmüyor musun?(yanlış)

o Ben yemeği hazırlayana kadar sende bunlarla yemek yap oldu mu?(doğru)

Etkinlik 2:

Azarlayacağınıza açıklayınız.

o Bunların yeri burası sana kaç kere söyleyeceğim?(yanlış)

o Al çanta ile paltonu kapının önüne bırakma kalabalık oluyor. Hemen al içeri götür tamam mı?(doğru)

Bağırarak söylenen eleştiriler yönlendirmeler etkili değildir. Zamanla duyulmaz hale gelir.

Beklentinin açıklanması suçlamadan daha etkilidir.

Çocuk yetişkin değildir.

Yetişkin gibi düşünemez, davranamaz ama zamanı gelince öğrenir.

Etkinlik 3:

Elif (5 yaşında) annesi ile komşu ziyaretindedirler.

Elif: Anne burası çok sıcak

Anne: Kızım hava soğuk hırkanı çıkarma sakın üşürsün.

Elif : Ama anne çok ısındım.

ruh-sagliginin-onemi-300x160

Anne: Üşütür hastalanırsın diyorum, hırkanı çıkarma demedim mi?

Elif: (Ağlayarak) Ama anne burası çok sıcak

Sonuç: anne çocuğa ben sana dediğimi yap demedim mi? Diyerek iyice azarlar. Çocuk, ziyaret boyu anneyi “hırkayı çıkarayım mı?” diye veya başka bir nedenle rahatsız eder. Annede komşuya çocuğunun ne kadar laf dinlemez, mızmız biri olduğunu şikâyet eder.

Bu örnekten çıkaracağımız mesaj şu:

Sen kendi algılarına, duyguları na düşüncelerine inanma, onlar yanlıştır. Benimkileri kabul et. Isınmış olamazsın çünkü ben üşüyorum.

Anne çocuğun duygularını inkâr edip, kendi duygu ve düşüncelerini çocuğa kabul ettirmeye çalışmaktadır.

Sonuçta tartışma birbirinden uzaklaşma, çocuktan anne-babaya kızgınlık, içerleme, öfke, anne-babadan çocuğa kızgınlık, içerleme, öfke bu duyguların ileriki iletişime yansımasıdır.

Hikâyede koyu yazılmış yerden itibaren siz olsaydınız ne yapardınız? diye öğrencilere sorulur. Öğrenciler küçük gruplar halinde problemin çözümü için kaynakları inceleyerek, düşüncelerini ifade ederler. Tüm gruplar yazılı olarak hazırladıkları düşüncelerini ifade ederler. Çözüm önerilerinin tartışılması ve değerlendirilmesi izler.201.. Yılı Eylül Ayı Mesleki Çalışmaları

Seminer Konusu:’’Çocuk Ruh Sağlığı’’

Hazırlayan: ……………..

..ORTAOKULU

..KAYNAKÇA

KAYNAKÇA

AÇIKGÖZ ÜN Kamile, Aktif Öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir, Mart, 2005.

ADASAL Rasim, Mekal Psikoloji, A.Ü.T.F Yayınları, Ankara, 1974.

BAŞARAN Ethem, Eğitim Psikoloji, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara, 1974.

BAYMUR Feriha, Genel Psikoloji , İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul, 1974.

ENÇ Mithat, Ruh sağlığı, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul, 1974.

GENÇTAN Engin, İnsan Olmak, Adam Yayıncılık, Ankara, 1984.

www.hatunca.net

www.ruhsagligi.org

201.. Yılı Eylül Ayı Mesleki Çalışmaları

Seminer Konusu:’’Çocuk Ruh Sağlığı’’

Hazırlayan: ……………..

..ORTAOKULU

..

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1 Ruh Sağlığının Tanımı ve Ruh Sağlığı Bilgisinin Önemi iconRuh Sağlığı Açısından Sürücü Davranış Analizi

1 Ruh Sağlığının Tanımı ve Ruh Sağlığı Bilgisinin Önemi iconRuh sağlığı ile ilgili yasal ve yönetimsel sorunlar

1 Ruh Sağlığının Tanımı ve Ruh Sağlığı Bilgisinin Önemi iconÜlkemiz, henüz bir ruh sağlığı yasasına sahip ol­

1 Ruh Sağlığının Tanımı ve Ruh Sağlığı Bilgisinin Önemi iconEge Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı

1 Ruh Sağlığının Tanımı ve Ruh Sağlığı Bilgisinin Önemi iconTürkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin sahibi olan Mustafa...

1 Ruh Sağlığının Tanımı ve Ruh Sağlığı Bilgisinin Önemi iconBariş ruh ve siNİr hastaliklari hastanesi

1 Ruh Sağlığının Tanımı ve Ruh Sağlığı Bilgisinin Önemi iconAllah'tan bir ruh taşıyan

1 Ruh Sağlığının Tanımı ve Ruh Sağlığı Bilgisinin Önemi iconGÜzel sanatlar fakültesi resim böLÜMÜ III. KİŞİLİk ve ruh bozukluklari

1 Ruh Sağlığının Tanımı ve Ruh Sağlığı Bilgisinin Önemi iconBariş ruh ve siNİr hastaliklari hastanesi 2007 yili faaliyet raporu

1 Ruh Sağlığının Tanımı ve Ruh Sağlığı Bilgisinin Önemi iconKavramı; zihin, ruh, beden ve uzuvlarda bulunan bir ârıza ve hastalık...


Tıp
© 2000-2018
kişileri
t.ogren-sen.com